Avusturya İltica Şartları

2022 Avusturya İltica Şartları ve İstatistikleri

Mülteci terimi vatandaşı olduğu ülkenin saldırı, işgal veya yabancı egemenliği altında bulunması nedeniyle ırkı, dini, belirli bir sosyal gruba üyeliği ya da siyasi görüşleri yüzünden dışlanan, ülkesini terketmek zorunda bırakılan ve zulme uğrama korkusu nedeniyle ülkesinin korumasından yararlanmak istemeyen kişiler için kullanılmaktadır. İltica sığınma anlamına gelmektedir. İltica hakkı, kişilerin kendisine zulmeden bir otoriteye karşı uluslararası koruma talebiyle başka ülkelere sığınma hakkıdır.

Avusturya’nın iltica politikası, yapılan her uluslararası koruma başvurusunun vaka bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi ilkesine dayanmaktadır. 1 Haziran 2016'da yürürlüğe giren "sınırlı bir süre için iltica" değişikliği ile iltica hakkı tanınan kişilere Avusturya'da üç yıl süreyi kapsayan geçici izin verilmektedir.

Avusturya İltica Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Avusturya iltica başvurusu kabul etmektedir.

Avusturya İltica İstatistikleri Nasıldır?

Avusturya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Avusturya iltica 2021 yılında toplam başvuru sayısı 38.638 olmuştur.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan araştırmada Avusturya’nın 2020 yılında en çok iltica başvurusu aldığı ülkeler, kabul ve ret sayıları ile kabul oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İltica başvurusu alınan ülkelerBaşvuru sayılarıOnaylanan başvuru sayılarıReddedilen başvuru sayılarıKabul oranları
Suriye5.1212.75162%97.8
Afganistan3.1372.8751.447%66.5
Fas7450364%0
Irak724246668%26.9
Somali70556652%91.6
Rusya4932371.247%16
Cezayir3880152%0
İran381705286%71.1
Türkiye313113113%50

Avusturya İltica Kabul Oranı Nasıldır?

Avusturya iltica kabul oranlarına dair Avusturya İstatistik kurumu verilerine göre 2021'deki iltica başvuru sayısı 38.638 iken bu sayı 2022’nin ilk üç ayında 6.626’ya ulaşmıştır.

Kimler Avusturya'ya Sığınma Başvurusunda Bulunabilir?

Avusturya hükümeti, kişinin kendi ülkesinde ırkı, dini, uyruğu, siyasi görüşleri veya belirli bir sosyal gruba üyeliği nedeniyle zulüm görmesi veya özgürlüğü için endişelenmesi durumunda Avusturya'ya iltica etmek için başvuruda bulunulabileceğini belirtmektedir.

Avusturya'ya İltica Etmek için Gereken Şartlar Nelerdir?

Avusturya’ya iltica etmek için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya'ya iltica başvurusunda bulunacak kişinin din, dil, ırk, siyasi görüş nedeniyle kendi ülkesinde can ve mal güvenliğinin olmaması gerekmektedir.
 • İltica başvurusunun Avusturya'da yapılması gerekmektedir.
 • İltica başvurusunda bulunan kişinin başka bir ülkeden alınmış bir iltica hakkının bulunmaması gerekmektedir.
 • Sığınma talebinde bulunan kişinin sicil kaydında suç bulunmaması ve Avusturya toplumuna tehdit oluşturmaması gerekmektedir.

Avusturya İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Avusturya iltica başvurusu doğrudan karakolda veya bir polis memuru gözetiminde yapılmaktadır.

Avusturya iltica başvurusunun ardından kişi, ilk görüşmenin gerçekleştirileceği özel bir polis karakoluna götürülmektedir. Polis, Avusturya’ya yerleşmek isteyen kişinin kimliğini, kaçma rotasını ve ilk etapta, kısaca kaçma nedenlerini sorgulamaktadır.

Avusturya Havaalanında İltica Başvurusu Yapılabilir Mi?

Avusturya havaalanında iltica başvurusu yapılabilmektedir. Avusturya havaalanına ulaşan sığınmacı, mümkün olan en kısa sürede bir göçmenlik görevlisine sığınma talebinde bulunmak istediğini söylemelidir.

Avusturya İltica Prosedürü Nasıldır?

Avusturya iltica prosedürüne göre, iltica başvurusunda bulunmak için bir polis yetkilisi veya memuru ile temasa geçen herkes, önce polis memuru tarafından mülakata tabi tutulmaktadır. Avusturya Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi personeli sığınmacı ile gerçekleştirilen ilk görüşmeye göre sığınmacının bir ön kabul merkezine veya federal hükümet tarafından işletilen belirli bir kabul merkezine götürülmesine karar vermektedir. Avusturya’da ön kabul merkezine alınan sığınmacıların kimliği belirlenmekte, sığınmacının ülkesinden kaçma nedeni sorgulanmakta ve Avusturya’nın sığınma talebini kabul etme yetkisinin olup olmadığı belirlenmektedir.

Avusturya Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Avusturya sığınma talebi Avusturya Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından değerlendirilmektedir.

Avusturya İltica Başvurusunda Bulunanlar Değerlendirme Sürecinde Nerede Kalır?

Avusturya iltica başvurusunda bulunan kişiler, değerlendirme sürecinde barınma, bakım ve destek gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla konaklama kamplarına yerleştirilmektedir.

Avusturya Mülteci Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Avusturya mülteci başvurusunun sonuçlanma süresi başvurular arasında farklılık göstermektedir. Avusturya mülteci başvurusu, ortalama 6 ay ile 2 yıl arasındaki bir sürede sonuçlanmaktadır.

Avusturya İltica Başvurusu Reddedilirse Ne Olur?

Avusturya iltica başvurusu reddedilirse çok kısa bir süre içerisinde Avusturya’dan sınır dışı edilme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Avusturya Sığınma Talebi Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Avusturya sığınma talebi reddine itiraz edilmesi mümkündür. Avusturya iltica prosedürü standartlarına göre kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren dört hafta içinde sığınma talebi reddine itiraz edilmesi gerekmektedir. Avusturya sığınma talebinin reddedilmesi yönündeki Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi kararlarına karşı, bağımsız yargıçların karar vereceği Federal İdare Mahkemesi'ne itiraz edilmektedir. Avusturya sığınma talebi reddi için itiraz dilekçesinde temyiz edilen karar ve ilgili kararı veren makam açıkça belirtilmelidir.

Avusturya'ya Sığınma Talebinde Bulunan Kişilerin Hakları Nelerdir?

Avusturya’ya sığınma talebinde bulunan kişilerin hakları aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya hükümeti, kişilere barınma ve yiyecek dahil olmak üzere temel yardıma erişme hakkı tanımaktadır.
 • Avusturya’daki iltica makamı ve mahkeme, iltica durumu hakkında bir karar verene kadar sığınmacılara Avusturya'da yasal olarak yaşama hakkı verilmektedir. Avusturya sığınma talebinde bulunan kişilere, nihai sığınma kararını beklerken istekleri dışında başka bir ülkeye iade edilmeyecekleri garantisi verilmektedir.
 • Avusturya’ya sığınma talebinde bulunan kişilerin çocuklarına en az 15 yaşına kadar okula gidebilme hakkı tanınmaktadır.
 • Sığınmacılara diğer Avusturya eyaletlerindeki kişileri ziyaret etme hakkı verilmiştir, fakat sığınmacıya tahsis edilen Avusturya eyaletinden başka bir Avusturya eyaletinde ikamet etme hakkı verilmemiştir.
 • Avusturya sığınma talebinde bulunan kişilere Avusturya vatandaşları ile aynı temel sağlık hizmetlerine erişim hakkı tanınmaktadır.

Avusturya'ya İltica Edenler Kalıcı Oturma İzni Alabilir Mi?

Avusturya’ya iltica edenler, mülteci veya ikincil koruma sahibi olarak Avusturya'da 5 yıl yaşadıktan sonra uzun süreli oturma iznine başvurabilmektedir.

Avusturya İçişleri Bakanlığı 2022 verilerine göre 1,193 ikincil koruma sahibi Avusturya kalıcı oturum izni elde etmiştir.

Avusturya'ya İltica Edenler Vatandaşlık Alabilir Mi?

Avusturya’ya iltica eden mülteci veya ikincil koruma sahipleri, gerekli tüm koşulları yerine getirdikleri takdirde 5 yıl sonra uzun süreli oturma izni veya 10 yıl sonra ya da son derece iyi entegre olmaları durumunda 6 yıl sonra vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Avusturya İçişleri Bakanlığı’nın sığınmacılar ve mülteciler üzerine 2021 yılında yayınladığı verilere göre, Avusturya’da iltica statüsüne sahip 1.660 kişi, Avusturya vatandaşlığı statüsüne geçmiştir.

Avusturya Sığınma Talebinde Bulunan Kişilerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Avusturya sığınma talebinde bulunan kişilerin yükümlülükleri aşağıda listelenmiştir.

 • Avusturya sığınma talebinde bulunan kişiler, Avusturya’nın kanunlarına saygı göstermelidir. Avusturya’da ulusal yasaları çiğnemek, sığınmacı olarak hakların askıya alınmasına ve cezai takibatlara neden olabilmektedir.
 • Avusturya’ya sığınmacı statüsü için başvuran kişiler Avusturya makamlarıyla tam olarak işbirliği yapmakla yükümlüdür.
 • Avusturya’ya iltica başvurusu üzerine kişilerin yanında taşıdığı 120 eurodan fazla nakit parayı Avusturya makamlarının alma hakkı bulunmaktadır ancak 840 eurodan fazlasına el konulmamaktadır. Bir kısmının sığınmacının konaklama ihtiyacını karşılamada kullanılan paranın, kişinin konaklama masraflarını karşılamak için paranın tamamına ihtiyaç duyulmaması durumunda, sığınmacıya kalan miktarı alma hakkı tanınmaktadır.
 • Avusturya iltica başvurusu üzerine, Avusturya makamları veri depolama cihazlarını almaya ve kişilerin kimliklerini veya Avusturya'ya seyahat rotasını belirlemek için içerdiği verileri işlemeye yetkildir. Avusturya makamlarınca verilerin işlenmesi tamamlandıktan sonra cihazların en kısa sürede kişilere iade edilmesi gerekmektedir.
 • Avusturya sığınma talebinde bulunan kişiler, adresleri değiştiğinde iltica ofisine bildirmek zorundadır.
 • Avusturya sığınma talebinde bulunan kişiler başka bir Avrupa ülkesine giderse, o ülkenin yetkililerinin kişiyi Avusturya’ya geri gönderme hakkı bulunmaktadır.
 • Avusturya sığınma talebinde bulunan kişiler kalıcı olarak başka bir Avusturya eyaletine taşınamamaktadır.
 • Avusturya sığınma talebinde bulunan kişilerin, konaklama tesislerinden 48 saatten fazla bir süre için ayrılmaları durumunda personele ve tesis sahibine haber vermeleri gerekmektedir.
Paylaş: