Avusturya Dini

Avusturya Dini ve İnanç Yapısı

Avusturya dini ve inanç yapısı tarih boyunca Hristiyanlık ağırlıklı olmak üzere İslam, Yahudizm, Hinduizm gibi birçok farklı dinin gelenekleri ile şekillenmiştir.

Avusturya’da yaşayan insanların %70’inden fazlası Hristiyandır ve Avusturya’nın başkenti Viyana’nın yüzyıllar boyunca Kutsal Roma İmparatorluğuna başkentlik yapması, Avusturya’daki Hristiyanların büyük çoğunluğunun Katoliklerden oluşmasına sebep olmuştur. Gerek Avusturya nüfusunun vaftiz edilmesi, gerekse Türkiye ve Balkanlardan gelen göçmenlerin artması ile Katoliklerin sayısı 1950’li yılların başından itibaren düşüşe geçmiş ve Avusturya’daki Müslüman sayısı artmıştır.

Yasalarla güvence altına alınan din özgürlüğü sayesinde Avusturya’da yaşayan bireylerin istediği dini özgürce seçme ve ibadet etme hakları bulunmaktadır. Avusturya’da yaşayan bireylerin dinlerini özgürce yaşayabilmeleri, din ve vicdan özgürlüğü kapsamında tüm bireyler için garanti edilmektedir.

Avusturya Resmi Dini Nedir?

Avusturya resmi dine sahip bir ülke değildir. Hristiyanlık dininin egemen olduğu Avusturya, laik devlet yapısı sebebiyle tüm vatandaşlarına özgür iradesi ile istedikleri dini benimsemeleri için özgür bir yaşama ortamı sunmaktadır ve devlet tarafından kabul edilen “resmi din” kavramını barındırmamaktadır.

Avusturya Din Dağılımı Nasıldır?

Avusturya din dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • Hristiyanlık: %69
 • İslam: %7,9
 • Yahudilik: %1
 • Budizm: %0,3
 • Hinduizm: %0,04
 • Dinsizlik: %22,7

Avusturya'da Hristiyanlık İnancı Nasıldır?

Avusturya’da Hristiyanlık inancı, 1545’te gerçekleşen Protestan Reformu ile yayılmaya başlamış ve bu dönemden itibaren Hristiyanlığın çeşitli mezheplerinin çatışması ile birlikte Avusturya’da egemenliğini korumuştur. Avusturya aydınlanma dönemi olarak bilinen 1780’li yıllarda dönemin imparatoru II. Joseph’in öncü olduğu bir hoşgörü bildirgesi ile Avusturya’da ilerleyen yıllar boyunca Katoliklerin yanı sıra Yunan, Sırp, Rumen Ortodokslarına, Kalvinistlere, Protestanlara, Yahudilere, Müslümanlara, Budistlere ve farklı dinlere mensup olan kişilere inanç ve ibadet etme özgürlüğü tanınmıştır.

Avusturya tarihi boyunca ülkenin nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Katolikler, 2001 yılında ülkedeki bireylerin %73,6’sını oluştururken 2018 yılında bu oran; Türkiye ve Balkanlar bölgelerindeki Müslümanların, Eski Yugoslavya’da bulunan Ortodoks Sırplar ve Rumenlerin son yıllarda Avusturya’ya göç etmesi gibi sebeplerle ile %56,9’a düşmüştür.

Avusturya’daki nüfusun %69’unu oluşturan Hristiyanlık inancı; %56,9’u Katolik bireyler ve %12,1’ini oluşturan Ortodoks mezhebi, Protestanlık, Lütercilik, Kalvinizm mezheplerine inanan bireyler olarak dağılmaktadır.

Avusturya’da 400’den fazla kilise bulunmaktadır. Viyana’da bulunan St. Charles Kilisesi, St. Michael's Kilisesi, Aziz Peter Kilisesi, Aziz Stephan Katedrali Salzburg’da bulunan Protestan Kilisesi, Salzburg Katedrali, İnnsbruck’ta bulunan Mahkeme Kilisesi Avusturya’da bulunan en büyük kiliselerden birkaçıdır.

Avusturya'da İslamiyet İnancı Nasıldır?

Avusturya’da İslamiyet, 1960’lı yıllarda başlayan Türkiye ve Yugoslavya başta olmak üzere Balkanlardan gelen iş sebepli göç dalgaları sebebiyle son yıllarda katlanarak artmıştır. 2016 yılı itibariyle Avusturya’da yaşayan tahmini Müslüman sayısı toplam nüfusun %7,9’unu oluşturmaktadır.

Ülkedeki en büyük azınlık dini olan İslam, ana coğrafyalarında olduğu gibi Avusturya’da da Hanefi, Sünnî, Şîılik gibi mezheplere ayrılmıştır. Avusturya’da yaşayan müslümanların çoğunluğu Sünnî mezhebine mensuptur.

Avusturya’da 205 adet kayıtlı cami bulunmaktadır. Viyana’da bulunan Viyana İslam Merkezi Camii, Kuba Camii, Graz’da bulunan Ar-Rahman Camii, Salzburg’da bulunan Arap Halk Camisi gibi camiler Avusturya’da bulunan en büyük camilerden birkaçıdır.

Avusturya'da Budizm İnancı Nasıldır?

Avusturya’da Budizm dinini benimseyen insanların çoğunluğu Çin ve Vietnam başta olmak üzere Asya’dan göç ettikten sonra Avusturya vatandaşlığı alan kişilerden oluşmaktadır.

Çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi Avusturya’da Budizm’in farklı dalları ve grupları bulunmaktadır. Farklı şekillerde farklı uygulamalarla benimsenen Budizm inancı, Avusturya’da en fazla Viyana’da yaygındır ve Budist tapınakların çoğu Viyana’da bulunmaktadır.

Viyana’da bulunan Viyana Barış Pagodası, Stupa Tapınağı Wat Yarnsangvorn Tapınağı, Shaolin Tapınağı, Frastanz’da bulunan Letzehof Manastırı gibi tapınak ve manastırlar Avusturya’da bulunan en büyük Budist yapılar arasındadır.

Avusturya'nın En Ünlü Dini Yapıları Hangileridir?

Avusturya’nın en ünlü dini yapıları aşağıda listelenmiştir.

 • Yeni Katedral (Mariendom)
 • Aziz Stephan Katedrali
 • Salzburg Katedrali
 • Viyana İslam Merkez Camii
 • Kuba Camii
 • Aziz Peter Kilisesi
 • Stupa Tapınağı
 • Viyana Barış Pagodası
 • Shaolin Tapınağı

Aziz Stephan Katedrali Nerededir?

Aziz Stephan Katedrali Nerededir?
Aziz Stephan Katedrali Nerededir?

Aziz Stephan Katedrali Viyana’nın merkezinde, Stephanplatz 3, 1010 adresindedir.

Aziz Stephan Katedrali Avusturya’nın ve Viyana’nın en önemli simgelerinden biridir. 1137 yılında yapımına başlanan Aziz Stephan Katedrali 1147 yılında Almanya’nın Conrad III. Freising Piskoposu Otto ve İkinci Haçlı Seferi’ne çıkmak üzere olan diğer Alman soyluların huzurunda Aziz Stephan’a adanmış ve 1160 yılında inşası tamamlanmıştır. 1258 yılında çıkan büyük bir yangın ile orijinal yapının büyük bir kısmı yok olmuştur ve eski kilisenin kalıntıları 23 Nisan 1263’te günümüzdeki halini alan Romanesk mimari tarzı ve gotik stili ile eskisinden daha büyük bir yapı inşa edilmiştir.

Her birinden Viyana manzarasının görüldüğü, 136,7 metre uzunluğunda olan Avusturya’nın en uzun tepesi olan Güney kulesi de dahil olmak üzere farklı uzunluklarda 4 adet kulesi bulunan Aziz Stephan Katedrali’nde altın ve değerli taşlarla süslenmiş kalıntılar, ayin metinleri, giysilerin bulunduğu katedral hazinesi bulunmaktadır. Aziz Stephan Katedrali’nin altında; katedralin gotik tarzda yeniden yapılmasının temellerini atan Habsburg Dükü IV. Rudolph, İmparator III. Fredrich, Savoy Prensi Eugene, Viyana kardinalleri ve başpiskoposlarının içerisinde yattığı Aziz Stephan yeraltı mezarlığı bulunmaktadır.

Yeni Katedral (Mariendom) Nerededir?

Yeni Katedral (Mariendom) Nerededir?
Yeni Katedral (Mariendom) Nerededir?

Yeni Katedral (Moriendom), Avusturya’nın Linz kentinde yer alan Herren Caddesi 26, 4020’de bulunmaktadır.

İnşaat planlarının 1855 yılında Piskopos Franz-Josef Rudiger tarafından başlatılan Yeni Katedral’i 1924 yılında Rahip Johannes Maria Gföllner kutsamış ve bugünkü adını vermiştir. Masum Gebelik Katedrali olarak da bilinen Yeni Katedral’in mimarı Vincent Statz’dır ve katedralin mimari yapısı Fransız yüksek gotik tarzında yapılmıştır.

Yeni Katedral, 130 metre uzunluğu, 5.170 metrekare yer alanı ve 20.000 kişilik oturma kapasitesi ile Avusturya’da bulunan en büyük kilisedir. Yeni Katedral’in inşaat planında yer alan 135 metre uzunluk, hiçbir yapının Aziz Stefan Katedrali’nin Güney kulesinden uzun olmasına izin verilmediği için uygulamaya geçirilememiştir; dolayısıyla Yeni Katedral Avusturya'nın en uzun kilisesi değildir.

Viyana İslam Merkezi Camii Nerededir?

Viyana İslam Merkezi Camii Nerededir?
Viyana İslam Merkezi Camii Nerededir?

Viyana İslam Merkez Camii, Viyana’nın 21. bölgesi Floridsorf’ta bulunan Bruckhaufen 3’te yer almaktadır.

1969 yılında Viyana’da bulunan İslam cemaati, Viyana’da bir cami inşaa etmek için belediyeden 8.300 metrekarelik bir arsa satın almış, ancak mâli zorluklar sebebiyle cami inşaatı başlatılamamıştır. 1975 yılında dönemin Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz el-Suud, caminin yapım sürecinin kendi ekipleri tarafından üstlenileceğinin ve inşaatin finansmanının karşılanacağının sözünü vermiştir. 1 Temmuz 1977’de inşaat çalışmaları başlamış ve 20 Kasım 1979’da Viyana İslam Merkez Camii, dönemin Avusturya Cumhurbaşkanı Rudolf Kirchschlager tarafından açılmıştır.

Klasik İslami tarzda bir mimari yapıya sahip olan Viyana İslam Merkez Camii, 32 metre yüksekliğinde minareye, 16 metre yüksekliğinde ve 20 metre çapında kubbeye sahiptir.

Viyana Barış Pagodası Nerededir?

Viyana Barış Pagodası Nerededir?
Viyana Barış Pagodası Nerededir?

Viyana Barış Pagodası, Viyana’nın Hafenzufahrts Caddesi, 1020’de yer almaktadır.

1917 yılında Japon Keşiş Nichidatsu Fujii tarafından kurulan Nichiren merkezli Budizm düzeni Nipponzan Myōhōji, 1.500 keşiş ve rahibenin yanı sıra dünya genelinde birçok destekçiden oluşan bir barış grubu olarak bilinmektedir. Nipponzan Myōhōji düzenindeki barış grubunun dünyanın çeşitli yerlerinde barış yürüyüşleri düzenlemek ve günümüzde 80 adet mevcut olan dünya çapında barış pagodalarının kurulması gibi amaçları bulunmaktadır. Budizm’in Avusturya devleti tarafından resmen bir din olarak kabul edildiği yıl ile aynı yılda, 1983 yılında, Viyana’da Nipponzan Myōhōji düzenindeki barış grubunun öncülüğü ile Viyana Barış Pagodası kurulmuştur.

Avusturya ve Avrupa’daki en önemli önemli Budist kurumlarından biri olan Viyana Barış Pagodası’nda, Avusturya Budist Derneği tarafından düzenlenen Vesakha kutlaması, Hiroşima ve Nagazaki’nin bombalanmasının anılması gibi çeşitli yıllık etkinlikler ve festivaller düzenlenmektedir.

Avusturya'da Dini İnanç Özgürlüğü Var Mıdır?

Avusturya’da dini inanç özgürlüğü; 1781 yılında II. Joseph tarafından yayınlanan Hoşgörü Patenti ile başlayıp, 1998 tarihli Dini İtirafçı Toplulukların Statüsüne İlişkin Kanun kapsamında ikinci sınıf statü alan veya statüsüz olan dini gruplar haricindeki kişilere din ve inanç özgürlüğünün sağlanması ile ilgili Anayasa maddesine kadar 240 yıldan uzun süredir yasal olarak korunmaktadır.

Avusturya Anayasasında ve yasalarda bulunan hoşgörülü din özgürlüğü maddeleri, Avusturya’da birçok dinin devlet tarafından tanınmasına sebep olmuştur. Dünya genelinde tanınan büyük dinler ve küçük dini topluluklar dahil olmak üzere Avusturya’da yasal olarak tanınan 14 din bulunmaktadır.

Avusturya'da Ateist Nüfusu Ne Kadardır?

Avusturya’da ateist nüfusu, ülke nüfusunun %12’sini oluşturmaktadır. Avusturya’da bir dine inanmayan insanların sayısı tüm dünyada olduğu gibi teknolojiye erişimin kolaylaşması, şüpheciliğin artması gibi global sebeplerle eskiye kıyasla günümüzde artmıştır.

Avusturya'nın Kültürü Üzerinde Dinin Etkisi Nasıldır?

Avusturya’nın kültürü üzerinde, yıllar boyunca Avusturya’da yaşayan insanların mensup olduğu dinlerin etkisi görülmüştür.

Avusturya sanat ve mimarisi, Hristiyanlık dininin ve Katolik mezhebinin egemen olduğu yıllar boyunca Gotik mimari tarzda ve klasik Hristiyan katedral ve kilise mimari yapısından fazla uzaklaşılmayacak şekilde gelişmiştir. Dini hoşgörünün ve inanç özgürlüğünün bulunduğu Avusturya’da Hristiyanlık ibadethanelerinden farklı olarak camiler, manastırlar, tapınaklar ve birçok dinin çeşitli yapıları farklı mimari tarzlara göre inşa edilmiştir.

Avusturya edebiyatı, Avusturya’nın tarihi boyunca Avusturya topraklarında hakim olan ve değişen dinlerden etkilenmiştir. Uzun yıllar boyunca Avusturya’da egemenliğini sürdüren birçok kalıplaşmış düşünce, 18. yüzyılda yaşanan aydınlanmalar ile yıkılmış ve Avusturyalı yazarlar Yahudi, Hristiyan gibi dinleri odak noktası yapmaktan vazgeçip insancılığı merkeze aldıkları dönem başlamış ve uzun yıllar boyunca devam etmiştir.

Sanat, mimari, edebiyat gibi kültürel alanlar, Avusturya’da yıllar boyunca değişen dini yapıdan etkilenmiştir ve değişim sonucu bugünkü zengin Avusturya kültürü oluşmuştur.

Avusturya Dini Bayramları Nelerdir?

Avusturya dini bayramları aşağıda listelenmiştir.

 • Epifani Bayramı
 • Paskalya
 • Katolik Yortusu
 • Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi
 • Azizler Günü
 • Meryem’in Günahsız Gebeliği
 • Noel
 • Aziz Stephen Günü

Avusturya Toplumunun Batıl İnançları Var Mıdır?

Avusturya toplumunun batıl inançları her kültürde olduğu gibi bulunmaktadır.

Avusturya toplumunda yoğurtla karıştırılmış ve çiğ olarak dilimlenmiş sarımsak yemenin iyi şans getirdiğine inanılması, kişilerin aya bakarken hapşırmasının kötü şans getirdiğine inanılması, bir eve veya başka bir binaya girerken sol ayakla girilmesinin uğursuzluk getirdiğine inanılması, düğüne giderken yolda hamile bir kadın veya keşiş görülürse düğünün lanetli olduğunun düşünülmesi ve hatta iptal edilmesi gibi batıl inançlar bulunmaktadır.

Avusturya'da Din Eğitimi Nasıldır?

Avusturya’da din eğitiminden, 14 yaşına kadar olan çocuklar için ebeveynler sorumlu tutulmaktadır. 14 yaşını geçen bireyler dini yaşamları üzerinde tam kontrol sahibi olmaktadır.

Din eğitimi devlet okullarında ve özel okullarda, Avusturya’da okuyan öğrencilere birinci sınıftan on üçüncü sınıfa kadar zorunlu ders olarak verilmektedir.

Avusturya’da din adamı olmak isteyen bireylere küçük yaşlarından itibaren mensup olduğu dinin temel öğretileri ve din adamlığı için gerekli olan bilgiler mevcut din adamları tarafından uzun bir eğitim sonucu verilmektedir.

Bireylere zorunlu olarak verilen din dersi eğitiminin süresi, dünyadaki diğer ülkelerin eğitim sistemleri ile karşılaştırıldığında; Avusturya eğitim sistemi bu bakımdan zorunlu din dersinin en uzun süre verildiği eğitim sistemlerinden biridir.

Paylaş: