Bulgaristan Kültür Vizesi

Bulgaristan Kültür Vizesi Başvuru Süreci 2023

Bulgaristan kültür vizesi ya da Bulgaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi; bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere katılım amacıyla Bulgaristan’a seyahat etmek isteyen kişilere sınırlı bir süre için Bulgaristan’da bulunma hakkı tanıyan kısa süreli (C tipi) bir vize türüdür.

Bulgar vize başvurusu için Bulgaristan’ı ziyaret amacının net olması gerektiğinden Bulgaristan kültür vizesi için başvuru yapacak kişilerin Bulgaristan’a bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere katılım amacıyla gittiklerine dair kanıtları sunmaları gerekmektedir.

Vizem.net Bulgaristan kültür vize başvurularında son 3 yılda onat oranı en yüksek akredite kuruluştur.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1868

Bulgaristan Kültür Vizesi Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Bulgaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi başvurusu için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Bulgaristan Kültürel ve Sportif Etkinlik Vizesi Başvuru Formu: Başvuru sahibi tarafından eksiksiz ve gerçeklere uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir. Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa, başvuru formuna her iki velinin imzası gerekmektedir.
 • Biyometrik Fotoğraf: Fotoğraf son 6 ay içerisinde, 3.5 cm genişliğinde 4.5 cm uzunluğunda, beyaz arka fon üzerinde renkli çekilmiş olmalıdır. Kadın başvuru sahiplerinin fotoğraflarında yüz hatlarının, boyun ve kulaklarla birlikte görünür olması gerekmektedir.
 • Dekont: Bulgaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi harç bedeli için Bulgaristan Konsolosluğu adına yatırılmış imzalı ve kaşeli orjinal dekont sunulmalıdır. Dekontta başvuru sahibinin adı, soyadı ve pasaport numarasının bulunması zorunludur.
 • Davet Mektubu: Başvuru sahibinin Bulgaristan’da katılacağı bilimsel, kültürel ya da sportif etkinliğin organizatöründen alınmış onaylı davetiye gerekmektedir. Spor müsabakaları için Bulgaristan’a ziyaret edeceklerin spor kulübünden ya da spor federasyonundan, davetiye veya spor müsabakasına katılacağını gösteren akreditasyon kartı alması gerekmektedir.
 • Maddi Kaynak: Kişinin, Bulgaristan’a yapacağı seyahatin masraflarını karşılayabilecek mali yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlar nitelikte belge sunulması gerekmektedir. Bakiyesi en az 500 € olan son 15 gün içerisinde işlenmiş banka hesap cüzdanı sunulmalı; uçak bileti ve otel masrafları hariç olmak üzere günlük en az 50 € kaynak gösterilmelidir. Varsa son üç aya dair maaş bordroları gibi düzenli geliri kanıtlayan belgelerin sunulması gerekmektedir.
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Başvuru sahibinin aile bağlarının olduğunu gösteren; anne, baba, kardeşler, varsa eş ve çocuklara ait kayıtların sıralandığı; yerleşim yeri yazılı vukuatlı nüfus kayıt örneği sunulmalıdır. Eğer nüfus kayıt örneği yerleşim yerini göstermiyorsa kişi ayrıca ikamet belgesini sunmak durumundadır.
 • Çalışma Durumunu Gösterir Belgeler: Başvuru sahibinin aşağıda belirtilen belgelerden kendi durumuna uygun olanı ibraz etmesi gerekmektedir.
  • Başvuru sahibi çalışan ise, SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü ve işveren tarafından hazırlanmış adres ve telefon numarası içeren başvuru sahibinin pozisyonunu ve ücret oranının belirtildiği imzalı ve kaşeli mektup ya da izin onayı sunması gerekmektedir.
  • Başvuru sahibi şirket sahibi ise, antetli kağıda hazırlanmış; başvuru sahibinin görevini, kişisel özelliklerini, seyahat amacını, gidiş ve dönüş tarihlerini içeren kaşeli ve imzalı referans mektubu, vergi levhası, ticaret odası kaydı, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesinin kopyası sunması gerekmektedir.
  • Başvuru sahibi çiftçi ise, bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi sunması gerekmektedir.
  • Başvuru sahibi emekli ise, emekli aylığı aldığını kanıtlar nitelikte banka hesap özeti veya emekli cüzdanı sunması gerekmektedir.
  • Başvuru sahibi öğrenci ise, öğrenci belgesi sunması gerekmektedir.
 • Muvafakatname: Başvuru sahibi 18 yaşının altında ise, ebeveyninden noter tasdikli muvafakatname sunmalıdır.
 • Ulaşım Rezervasyonları: Uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin kanıtlayıcı belge sunulmalıdır.
 • Pasaport: Pasaport ya da diğer seyahat belgesinin ve varsa vize sayfalarının fotokopisi sunulmalıdır. Pasaportun, son 10 yıl içerisinde düzenlenmiş, seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli olması ve içinde en az 2 boş sayfasi bulunması gerekmektedir.
 • Bulgaristan Seyahat Sağlık Sigortası: Bulgaristan Cumhuriyeti’nde geçerli tüm seyahatini kapsayan ve en az 30.000 € teminat içeren seyahat sağlık sigortası sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru Dilekçesi

Bulgaristan Başkonsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme, başvuru sahibini görüşme için çağırma ve başvuruyu reddetme hakkına sahiptir. Başvurunun reddedilmesi durumunda vize ücreti ve servis ücreti geri ödenmemektedir.

Bulgaristan Kültür Vizesi Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bulgaristan kültür vizesi başvurusu için gerekli olan başvuru dilekçesi başvuru sahibinin seyahat etme sebebi ile kişisel bir takım bilgilerini içermesi gereken ikamet iline göre Bulgaristan Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna hitaben yazılmması gereken yazıdır.

Bulgaristan kültür vizesi başvuru dilekçesi; Bulgaristan’a gerçekleştirilecek seyahatin sebebi, amacı ve tarihi ile başvuru sahibinin seyahat sürecinde kalacağı yer bilgilerini ve çalışma durumuna ilişkin bilgileri içermelidir. Bulgaristan kültür vizesi başvuru dilekçesi vize başvurusunu değerlendirmeye yetkili makamları yapılan başvuruyu kabul için ikna etmek amacıyla yazıldığından hatasız ve ikna edici bir dil ile doldurulmalı ve sadece gerekli bilgileri içerecek şekilde düzenlenmelidir. Başvuru dilekçesinde verilen bilgilerin somut belgelere dayandırılması tavsiye edilmekte olup başvuru dilekçesine başvuru formu, pasaport, seyahat rezervasyonlarına ait belgeler, sağlık sigortası, banka dökümleri ve varsa davet mektubu eklenmelidir.

Bulgaristan Kültür Vizesi için Davet Mektubu Nasıl Olmalıdır?

Bulgaristan kültür vizesi başvurusu için gerekli olan evraklardan davet mektubu Bulgaristan Büyükelçiliğine ya da Bulgaristan Konsolosluğuna değil doğrudan vize başvuru sahibine gönderilmelidir. Bulgaristan kültür vizesi için başvuru yapılırken davet mektubu diğer belgeler ile birlikte mutlaka teslim edilmelidir. Bulgaristan kültür vizesi başvurusu için sunulacak davet mektubu başvuru sahibinin adına düzenlenmeli ve seyahat tarihleri belirtilmelidir. Davet mektubunda, davet edilen kişi için konaklama sağlandığı belirtilmemiş ise başvuru sahibinin ayrıca otel rezervasyon bilgilerini de başvuruya eklemesi gerekmektedir.

Bulgaristan’da kültürel bir etkinliğe katılmak için vize başvurusu yapacak kişilerin etkinlik organizatöründen ya da resmi olmayan organizasyonlardan ya da kültürel servis sağlayıcısından onaylanmış davetiye sunmaları gerekmektedir. Bulgaristan’da spor müsabakalarına katılmak için vize başvurusu yapacak kişilerin spor kulübünden ya da spor federasyonundan davetiye ya da spor müsabakasına katılacağını gösteren akreditasyon kartını başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

Bulgaristan Kültür Vizesi için Konaklama Planı Nasıl Yapılır?

Bulgaristan kültür vizesi başvurusu için gerekli olan evraklardan davet mektubunda başvuru sahibini Bulgaristan Cumhuriyeti’ne davet eden kişinin adı ve soyadı ile davet eden birinin olmaması durumunda Bulgaristan Cumhuriyeti’nde konaklanacak otel veya diğer yerlerin adres, elektronik posta adresi, telefon ve faks bilgileri talep edilmektedir. Bulgaristan kültür vizesi başvurusu için sunulan davet mektubunda, konaklamaya ilişkin bilgi bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin ayrıca otel rezervasyon bilgilerini de başvuruya eklemesi gerekmektedir. Bulgaristan kültür vizesi için belgeler arasında, başvuru sahibinin ismini ve otel bilgilerini içeren Bulgaristan’da kalınacak günleri belirten otel rezervasyonu onayı ya da seyahat acentesi tarafından verilen otel rezervasyon onayı yer almalıdır.

Bulgaristan Kültür Vizesine Nasıl Başvurulur?

Bulgaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi için başvuru yapılmadan önce gerekli tüm dokümanların hazırlanmalı ve vize başvuru formu eksiksiz ve gerçeklere uygun bir şekilde doldurulmalıdır. Vize başvuru formu ve diğer evrakların teslimi için Bulgaristan Başkonsolosluğu vize başvuru merkezi olan VFS Global aracılığı ile randevu alınmalıdır. Vize başvurusu için alınan randevu günü gerekli dokümanlar ile başvuru formu teslim edilmeli ve vize başvuru ücreti ödenmelidir. Randevu sonrasında Bulgaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi başvurusu tamamlanmış olup başvuru esnasında verilen pasaport teslimat fişi üzerinde yazan referans numarası ile VFS Global internet sitesinden veya çağrı merkezinden başvuru sürecinin takip edilmesi mümkündür. Vize başvurusu ile ilgili karar verildikten sonra pasaport vize başvuru merkezinden teslim alınabileceği gibi ek ücret karşılığında kurye ile adrese teslim hizmeti de sunulmaktadır.

Vizem.net danışmanlığında yapıalcak Bulgar kültür vize başvuruları için gerekli evrakların vize merkezine gönderilmesi yeterlidir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Bulgaristan Kültür Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

Bulgaristan kültür vizesi ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetÜcret
Bulgaristan Kültür Vizesi Harcı80 €
0-12 Yaş Vize HarcıÜcretsiz
Başvuru Formu ve Dilekçe Doldurma Hizmeti20 EUR
RandevuÜcretsiz
Biyometri İşlemleri40 EUR
Seyahat Sağlık Sigortası15 EUR
Danışmanlık Hizmeti25 EUR
Toplam180 EUR

Bulgaristan kültür vizesi ücretleri nakit ödenmelidir. Bulgaristan vize başvuru merkezleri 500 € banknot ve metal para ile ödeme kabul etmemektedir.

Bulgaristan Kültür Vizesi Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Bulgaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi için İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, İzmir ve Gaziantep’te bulunan VFS Global vize başvuru merkezlerine yapılan başvurular, Bulgaristan Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu tarafından değerlendirilmektedir.

Bulgaristan kültür vizesi başvurularının değerlendirilme süresi mevsim ve iş yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Seyahat programında oluşabilecek gecikmelerin önüne geçmek için Bulgaristan kültür vizesi başvurusu en geç planlanan seyahat tarihinden 15 gün önce başvuru yapılmalıdır. Bulgaristan Başkonsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak isteme, başvuru sahibini görüşme için çağırma ve başvuruyu reddetme hakkına sahiptir. Bulgaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi başvurusunun reddedilmesi durumunda vize ücreti ve servis ücreti geri ödenmemektedir bu nedenle gerek ret kararı almamak ve gerekse değerlendirme sürecini asgari sürede tutmak için gerekli evrakların eksiksiz ve kurallara uygun olarak teslim edilmesi önem arz etmektedir.

Bulgaristan kültürel ve sportif etkinlik vizesi başvurusu, başvuru esnasında verilen pasaport teslimat fişi üzerinde yazan referans numarası ile VFS Global internet sitesinden veya çağrı merkezinden takip edilebilmektedir.

Bulgaristan Kültür Festivali Tarihi Ne Zamandır?

Bulgaristan, zengin ve renkli kültüre sahip bir Balkan ülkesidir. Bulgaristan’da yılın belli zamanlarında Bulgar kültürünün yakından tanınabileceği çok sayıda kültür festivali düzenlenmekte olup Gül Festivali, Köstendil Kiraz Festivali ve Surva Maskeli Oyunlar Festivali bunlardan sadece birkaçıdır.

Bulgaristan Gül Festivali, 1903 yılından bu yana gülleri ile ünlü olan ve dünyanın en büyük gül yağı üreticilerinden biri olan Bulgaristan’ın orta kesiminde Büyük Balkan Dağları’nda bulunan Kazanlık ya da Kızanlık olarak bilinen kasabada düzenlenmektedir. Bulgaristan Gül Festivali, her yıl düzenlenmekte ve 3 hafta sürmektedir. Haziran ayının ilk hafta sonu ise etkinliğin en yoğun geçtiği zamandır. Festival Geçit Töreni, Gül Kraliçesi Taç Giyme Töreni ve Güzel Gül Toplama Ritüelleri gibi sembolik etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

Köstendil Kiraz Festivali, 1896 yılından bu yana Bulgaristan’ın “Meyve Bahçesi” olarak bilinen Köstendil’de her yıl haziran ayının ikinci yarısında iki gün boyunca düzenlenmektedir. Köstendil Kiraz Festivali’nde farklı türdeki rengarenk kirazlar ve bu kirazlardan yapılan reçel, kek ve pasta gibi ürünler sergilenmektedir.

Bulgaristan, dünyanın en büyük maskeli halk oyunları festivali olan Uluslararası Maskeli Balo Oyunları Festivali ‘‘Surva’’ her yıl ocak ayının son cuma, cumartesi ve pazar günleri düzenlenmektedir. Surva Festivaline tüm Bulgar bölgelerinden korkutu maskeler takan, kendilerinden çanlar asan; çorak kışı ve kötü ruhları korkutmak için kılıç veya sopalar taşıyan altı binden fazla kişi katılmaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: