Bulgaristan Vize Süresi

Bulgaristan Vize Süresi Neye Göre Belirlenir?

Bulgaristan vize süreci; başvuru yapılacak vize türüne, daha önceden alınmış Schengen ve Bulgaristan vizelerine, daha önceden alınmış herhangi bir ülkeye ait vize reddine, başvuru sahibinin finansal durumuna ve daha önceden vize ihlali yapılıp yapılmadığına bağlı olarak değişmektedir.

Bulgaristan vize süreleri, vize türlerini belirlemektedir. Bulgaristan vize türleri uzun süreli (D tipi) vize ve kısa süreli (C tipi) olarak ayrılmaktadır.

Bulgaristan C Tipi Vizeler En Fazla Ne Kadar Süre ile Düzenlenir?

Bulgaristan C tipi vizeler en fazla 1 yıl, istisnai olarak 5 yıl süre ile düzenlenmektedir.

1 Yıllık Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?

1 yıllık Bulgaristan vizesi almak için, önceki yıla ait, Bulgaristan Cumhuriyeti’ne giriş yapmak ve ülkede ikamet etmek amacıyla yasal hükümlere uygun olarak kullanılmış kısa süreli vize sahibi olmak gerekmektedir.

5 Yıllık Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır?

5 yıllık Bulgaristan vizesi almak için, son 2 yılda alınmış ve Bulgaristan’a giriş yapmak ve Bulgaristan’da ikamet etmek için yasal hükümlere uygun olarak kullanılmış 1 yıl geçerliliği olan çoklu giriş vizesi sahibi olmak gerekmektedir.

Vize Ön Başvuru Formu

Bulgaristan Uzun Süreli Multi Vize Şartları Nelerdir?

Bulgaristan uzun süreli multi vize şartları aşağıda verilmiştir.

 1. Bulgar gerçek veya tüzel kişilerle Bulgaristan Ticaret Kanunu uyarınca gerçekleştirilen sürekli iş bağlantılarını sürdürmek gerekmektedir.
 2. Kar Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler Kanunu uyarınca Bulgar tüzel kişilerle yapılan kalıcı iş bağlantılarının sürdürülmesi gerekmektedir.
 3. Yatırım Teşviki Kanunu 24. maddesi uyarınca kayıtlı yabancı tüzel kişilerin bağlı bulunduğu temsilcilikleri ile kalıcı iş bağlantılarının sürdürülmesi gerekmektedir.
 4. Bulgaristan Cumhuriyeti ile kişinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin ikili ilişkilerinin gelişimine önemli katkılar sağlamak gerekmektedir.
 5. Bulgaristan Cumhuriyeti Yabancılar Kanunu uyarınca Bulgar vatandaşı olan bir ailenin üyesi olmak gerekmektedir.
 6. Bulgaristan Cumhuriyeti’nde kalıcı olarak ikamet eden İsviçre Konfederasyonu, Avrupa Ekonomik Alanı veya Avrupa Birliği üye ülkelerinin vatandaşı olan bir ailenin mensubu olmak gerekmektedir.
 7. Mutad meskenini yurtdışında sürdürerek Bulgaristan Cumhuriyeti’nde kalıcı ikamet eden bir ailenin üyesi olmak gerekmektedir.
 8. Uluslararası karayolu taşımacılığı şoförü olmak veya yolcu ve yük demiryolu taşımacılığı personelinin bir üyesi olmak gerekmektedir.

Bulgaristan D Tipi Vizeler En Fazla Ne Kadar Süre ile Düzenlenir?

Bulgaristan D tipi vizeler, Bulgaristan Cumhuriyeti Yabancılar Kanunu 15. maddesi uyarınca, en fazla 1 yıl süre ile düzenlenmektedir ve yabancıya Bulgaristan’da 360 güne kadar ikamet hakkı tanımaktadır. Bulgaristan D vizesi hamilleri, Bulgaristan’da oturum izinlerini uzatarak kalış sürelerini uzatabilmektedir.

Bulgaristan’da 6 aylık uzun süreli vizeler, Bulgaristan’a uzun süreli veya kalıcı olarak yerleşmek isteyen yabancılara verilmektedir. Bulgaristan uzun süreli vize 1 yıllık süre ile bilimsel araştırma yapan kişilere, 1 yıldan fazla süreli bir öğretim programına dahil olan öğrencilere, lisansüstü veya staj öğrencilerine, turizm hizmetleri sözleşmesinin kontrolü ve koordinasyonu ile ilgili görevleri yerine getirmek veya Yatırım Teşviki Kanunu kapsamında yatırımları uygulamak için bir işveren tarafından atanmış yabancılara verilmektedir.

Bulgaristan D Vizesi Hangi Durumlarda Verilir?

Bulgaristan D tipi vizesinin verildiği durumlar aşağıda belirtilmiştir.

 • İstihdam: Bir işverenden onaylanmış iş teklifi alan başvuru sahibine, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı tarafından çalışma izni verilmektedir.
 • İş faaliyeti: Başvuru sahiplerinin ülkedeki ekonomik faaliyetlere katkı sağlaması açısından bünyesinde en az 10 Bulgar vatandaşını çalıştırması gerekmektedir.
 • Eğitim: Akredite bir Bulgar üniversitesine tam zamanlı öğrenci olarak kayıt yaptırmış başvuru sahiplerine vize verilmektedir. Bulgaristan’da yabancı dil kursuna kayıt olan yabancılara öğrenci vizesi verilmemektedir.
 • Nitelikli Meslekler: Bulgaristan’ın yer aldığı uluslararası bir sözleşmenin esasları uyarınca ülkede ikamet eden yüksek nitelikli işçiler veya uzmanlara vize verilmektedir.
 • Evlilik: Bulgaristan’da kalıcı ikamet hakkı olan biriyle evlenen başvuru sahiplerine vize verilmektedir.
 • Şirket Temsilciliği: Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı olan bir yabancı şirket tarafından şirketin sözcülüğünü yapmak ve/ veya tanımlanmış bir hizmet ve iş sağlamak amacıyla atanan ticari temsilcilere vize verilmektedir.
 • Aile ilişkileri (1. tür): Bir Bulgar vatandaşının veya ülkede uzun süreli veya kalıcı oturum izni bulunan bir yabancı vatandaşın mali açıdan bağımsız olan ebeveynlerine vize hakkı tanınmaktadır.
 • Aile ilişkileri (2. tür): Bulgaristan’da uzun süreli veya kalıcı oturum izni elde eden yabancı vatandaşın aile üyelerine vize hakkı tanınmaktadır.
 • Aile ilişkileri (3. tür): Bulgaristan’da diplomatik ya da konsolosluk muafiyeti temelinde uzun süreli veya kalıcı oturum izni bulunan yabancı vatandaşın özel hizmetçilerine ya da ev halkına vize hakkı tanınmaktadır.
 • Aile ilişkileri (4. tür): Başvuru sahibi Bulgar vatandaşı birinin aile üyesi ise vize hakkı tanınmaktadır.
 • Tıbbi tedavi: Bulgaristan’da tıbbi bir tesiste tıbbi tedavi veya terapi için başvuru yapan kişiye vize hakkı tanınmaktadır. Başvuru sahiplerinin ülkedeki tüm ulaşım, tıbbi ve geçim masraflarının karşılanacağına dair kanıt sunmaları gerekmektedir.
 • Medya temsilcisi akreditasyonu: Akreditasyonu bulunan yabancı bir ülkeden haber sunmakla görevli olan dış haber muhabiri ya da gazetecilerine vize hakkı tanınmaktadır.
 • Emeklilik: Bulgaristan’da kendi geçimlerini sağlamaya yetecek mali imkanı bulunan emekli yabancı vatandaşlara vize hakkı tanınmaktadır.
 • Yabancı yatırım: Bulgaristan’da minimum yatırım seviyelerini karşılayabilen yüksek net değere sahip kişilere vize hakkı tanınmaktadır.
 • Yabancı yatırım yönetimi: Ülkedeki yabancı yatırım kazancının sağlanmasından ve kazancın en iyi şekilde kullanılmasından sorumlu olan başvuru sahibine vize verilmektedir.
 • Serbest meslek: Çalışma ve Sosyal Politika Bakanlığı tarafından 12 ay süreyle serbest çalışma izni verilen vatandaşlara vize hakkı tanınmaktadır. Serbest mesleğin faaliyet alanının, elde edilen çalışma izni süresi boyunca değiştirilmesi mümkün olmamaktadır.
 • Gönüllülük: Gönüllülük vizesi tanınmış bir dini kurum veya kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşunda ücretsiz olarak çalışan veya kuruluşun gönüllü hizmet programına dahil olan başvuru sahiplerine verilmektedir. Gönüllülük vizesi Adalet Bakanlığı tarafından izin gerektirmektedir.
 • Özel koruma: Özel koruma vizesi zorla çalıştırılma, cinsel kölelik veya ticari cinsel sömürü amacıyla insan ticaretine karşı özel koruma statüsü verilen başvuru sahiplerine verilmektedir.
Vize Ön Başvuru Formu

D Vizesi ile Bulgaristan Oturum İzni Nasıl Alınır?

D vizesi ile Bulgaristan oturum izni almak için Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşları olmayan kişilerin bir adres kayıt formu doldurarak yerel polis ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Bulgaristan’da oturum izni almak isteyen ve otelde kalan yabancıları yerel polis ofisine otel sahibi rapor etmektedir. Bulgaristan oturum izni için başvurular İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edilmektedir.

Bulgaristan’da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen bir yabancının Bulgaristan’a girişinden itibaren oturum izni alması gerekmektedir. Bulgaristan oturum izni ikamet etme amacına ve Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşlığına göre farklılık göstermektedir.

Bulgaristan’da Vize Uzatma Nasıl Yapılır?

Bulgaristan’da vize uzatma işlemi yapmak için vize süresi dolmadan en az 14 gün önce Bulgaristan Göçmen Bürosuna bizzat giderek başvuru yapmak gerekmektedir.

Bulgaristan’da vize uzatma işlemi için Göçmen Bürosuna pasaport ile en az 3 kere gitmek gerekmektedir. Bulgaristan vize uzatma işlemleri yaklaşık 6 hafta sürmektedir.

Paylaş: