Bulgaristan politika siyaset yapısı

Bulgaristan'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Bulgaristan siyaset yapısı, üniter devlet anlayışına dayanmaktadır. Bulgaristan’ın üniter siyaset anlayışı gereği yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulundadır.

Bulgaristan halkının siyasi görüşü birçok akımdan etkilenmiştir. Bulgaristan’da halkın bir kısmı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminden kalan komünizm akımını desteklerken, başka bir kesim daha ırkçı akımların etkisinde kalmaktadır. Bulgaristan’daki ırkçılık akımını takip eden vatandaşlar, genellikle Bulgaristan Türkleri ile çatışmaktadır. Bulgaristan halkının bir kesimi ise Bulgar, Türk fark etmeksizin herkesin aynı ülkede barışçıl yaşayabileceğini savunmakta ve demokrasiye dayalı bir Bulgaristan devlet yapısını benimsemektedir.

2021 yılı itibari ile Bulgaristan’daki iktidar partisi, GERB (Bulgaristan’ın Avrupa Gelişimi için Vatandaşlar Partisi)’dir. Bulgaristan’da iktidar partisi olan GERB, bir merkez sağ partisidir ve liberal demokrasiyi ve popülist yaklaşımı benimsemiştir.

Bulgaristan’ın iktidar partisi GERB, Bulgaristan’da 2021 yılında yapılan genel seçimlerde %25,63 oy almıştır. Bulgaristan’daki ana muhalefet partisi ise İTN (Böyle Bir Halk Var) partisidir. İTN Partisi, son seçimde %18,49 oy almıştır. Bulgaristan’daki ana muhalefet partisini, BSP (Bulgaristan Sosyalist Partisi), DP (Demokratik Bulgaristan) gibi sol partiler takip etmektedir. Bulgaristan’da son seçimlerde muhalefet partilerinden BSP %14,90, DP %10,27 oy almıştır.

Bulgaristan’da Cumhurbaşkanları Nasıl Seçilir?

Bulgaristan’da cumhurbaşkanları, iki turdan oluşan doğrudan bir seçim sistemi ile seçilmektedir. Bulgaristan’da yapılan iki turlu seçimlerde, adaylardan biri ilk turda geçerli oyların %50’sini alırsa Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda seçilebilmektedir.

Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerin ilk turunda adayların hiçbiri %50’den fazla oy alamazsa ikinci tur oylama yapılır. Bulgaristan Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanı, 5 yılda bir ve yalnızca iki dönem seçilebilmektedir.

Bulgaristan’da bir kişinin Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olabilmesi için Bulgar vatandaşı olması, 40 yaşını doldurması, Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce 5 yıl boyunca Bulgaristan’da yaşamış olması gerekmektedir.

2021 yılında Bulgaristan’ın Cumhurbaşkanı, 2017 yılında seçilen Rumen Radev’dir. Rumen Radev, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin 5. cumhurbaşkanıdır.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Bulgaristan’ın Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’dır. Bulgaristan Cumhurbaşkanının aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Komutanı olması savaş ve ateşkes ilan etme, askeri üst düzey komutanları atama ve görevden alma yetkilerinin de Cumhurbaşkanlığında toplanması anlamına gelmektedir.

Bulgaristan Meclisinde Hangi Partiler Vardır?

Bulgaristan Meclisindeki partiler ve Bulgaristan Meclisindeki 240 koltuğun dağılımı aşağıda listelenmiştir.

 • GERB (Bulgaristan’ın Avrupa Gelişimi için Vatandaşlar Partisi) (75 koltuk)
 • Има Такъв Народ - İma Takıv Narod (Böyle Bir Halk Var partisi) (51 koltuk)
 • Българска социалистическа партия - BSP (Bulgar Sosyalist Partisi) (43 koltuk)
 • Движение за права и свободи - DPS (Hak ve Özgürlükler Hareketi) (30 koltuk)
 • Demokraticheska partia -DB (Demokratik Bulgaristan) (27 koltuk)
 • Изправи се! Мутри вън – ISMV (Ayağa Kalk! Mafyalar Dışarı Partisi) (14 koltuk)

Bulgaristan meclisinde 6 parti bulunmaktadır.

Bulgaristan İlk Meclisi Sobranya Ne Zaman Kurulmuştur?

Bulgaristan ilk meclisi Sobranya, 1879 yılında kurulmuştur. Bulgaristan il meclisi Sobranya, Prens Aleksander’ın prensliğinin Avrupalı devletlerce onaylanması sonucunda açılmıştır. Bulgaristan ilk meclisi Sobranya kurucuları, Prens Aleksander ve prenslik içerisinde önemli yere sahip siyasetçilerdir.

Bulgaristan’ın ilk meclisi Sobranya, li Sobranya ve di Sobranya adı verilen iki kanattan oluşmaktadır. Bulgaristan ilk meclisi Sobranya’nın bir kanadı olan li Sobranya (Yüce Meclis), daha üst düzey bir oluşumu temsil etmektedir. li Sobranya’nın savaş ilan etmek, anlaşma yapmak, Bulgaristan prensini değiştirmek gibi konularda söz hakkı bulunmaktadır.

Bulgaristan ilk meclisi Sobranya‘nın ikinci kanadı olan di Sobranya ise ulusal meclisin alt koludur. di Sobranya’da Bulgaristan’da uygulanacak kanunlar, alınacak vergiler, bütçeler incelenir ve kararlaştırılır.

Bulgaristan ilk meclisi Sobranya, 1879 yılında Bulgaristan’ın ilk anayasası olan Tarnovo Anayasasını kabul etmiştir. Bulgaristan’ın ilk anayasası olan Tarnovo Anayasası, Bulgaristan’ın yönetim şekli, resmi dil, kanunlar gibi konuları içermektedir.

Bulgaristan Meclis Yapısı Nasıldır?

Bulgaristan Meclis yapısı, tek kanatlı meclistir. Bulgaristan Ulusal Meclisi, doğrudan halk oylaması ile seçilen 240 milletvekilinden oluşmaktadır. Bulgaristan’da mecliste yer alacak milletvekilleri ve partiler için yapılan genel seçimler, dört yılda bir yapılmaktadır. Bulgaristan’da bir siyasi partinin meclise girebilmesi için en az %4 oranındaki seçim barajını geçmesi gerekmektedir.

Bulgaristan meclisi, yasaların tasarlanıp oylanmasını, Başbakan ve Bakanların güvenoyu almasını, Bulgaristan devlet bütçesi çıkarılması ve onaylanması, savaş veya ateşkes ilanlarının ve uluslararası anlaşmaların onaylanması gibi görevlere sahiptir. Bulgaristan meclisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin programlanması görevini de üstlenmektedir.

Bulgaristan Senatosu Görevi Nedir?

Bulgaristan tek meclisli bir ülkedir. Ulusal Meclis ( Народно събрание), Bulgaristan’ın tek yasama organı olup meclisin yapısında senato ve senatörler bulunmamaktadır.

Bulgaristan’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

Bulgaristan’da seçimler, genel ve yerel seçimler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bulgaristan genel seçimleri, 4 yılda bir yapılmaktadır.

Bulgaristan genel seçimlerinde, parlamentoya girecek partiler ve milletvekilleri ve milletvekilleri arasından Başbakan seçilmektedir.

Bulgaristan yerel seçimleri ise genel seçimler gibi 4 yılda bir yapılmaktadır. Bulgaristan yerel seçimlerinde Bulgaristan’da bulunan il ve ilçelerin yöneticileri seçilmektedir. Bulgaristan’da seçimde oy kullanabilmek için 21 yaş ve üzerinde olmak gerekmektedir.

Bulgaristan Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Bulgaristan halkının genel siyasi görüşü, sosyalizm ve komünizmin desteklendiği yıllardan kalma fikirlere demokratik düşüncelerin karıştığı bir sentez şeklindedir.

Bulgaristan Cumhuriyeti Türklerin de populasyon olarak yoğun olduğu bir toplumdur. Bulgaristan’da özellikle Türkiye’den göç etmiş çok sayıda göçmenin olması hak, özgürlük ve eşitlik kavramlarının daha tartışılabilir bir konu olmasına neden olmuş ve Bulgaristan toplum yapısı için demokratik eşitliğin önemini arttırmıştır.

Bulgaristan’a Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır Mı?

Hayır, Bulgaristan’a gitmek isteyen kişilerin siyasi görüşüne bakılmamaktadır. Bulgaristan vizesi, vize başvurusu yapanlar hakkında yalnızca vize şartlarına uygun olup olmadığı ile ilgili araştırma yapılarak karara bağlanmaktadır.

Bulgaristan’da Kaç Bakanlık Vardır?

Bulgaristan’da 17 bakanlık bulunmaktadır. Bulgaristan’da bulunan bakanlıklar aşağıda listelenmiştir.

 • Dışişleri Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Savunma Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı
 • Enerji Bakanlığı
 • Çevre ve Su Bakanlığı
 • Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı
 • Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı
 • Eğitim ve Bilim Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Kültür Bakanlığı
 • Turizm Bakanlığı
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı

Bulgaristan Politikasında Türkler Etkin Midir?

Evet, Bulgaristan politikasında Türklerin etkinliği bulunmaktadır. Bulgaristan’da birçok Türk kökenli, göçmen vatandaşın yaşaması Türklerin Bulgaristan politikasında etkili olmalarını sağlamaktadır.

Bulgaristan’daki Türklerin %83 oranında desteklediği Hak ve Özgürlük Partisi, 2021 yılında Bulgaristan parlamentosu seçimlerinde %10,34 oy alarak Bulgaristan meclisinde yer almıştır. Bunun yanı sıra Hak ve Özgürlük Partisi, 2019 yılında yapılan Bulgaristan yerel seçimlerde de 38 belediye kazanmıştır.

Türk asıllı Bulgar siyasetçilerden bazıları şöyledir;

 • Mustafa Sali Karadayı (Hak ve Özgürlükler Partisi Başkanı)
 • Nejdet Cevdet Niazi (Glavinitsa Belediye Başkanı)
 • İlhan Küçük (Bulgaristan’dan seçilen Avrupa Parlamento üyesi)

Bulgaristan siyasetinde Türklere karşı bir grup da yer almaktadır. Bulgaristan’da bazı siyasetçiler Türk karşıtı ve ırkçı söylemleri ile dikkat çekmektedir. Valeri Simeonov ve Yordan Apostolov Bulgaristan’da Türk karşıtı siyasetçiler arasında yer almaktadır.

Bulgaristan Siyasetinde Türkiye Nasıl Görünür?

Bulgaristan siyasetinde Türkiye, ortak bir geçmişten gelmeleri dolayısıyla hem olumlu hem de olumsuz değerlendirilmektedir. Bulgaristan hükümeti, 1989 yılından itibaren Türkiye ile ortak bir geçmişi olduğunu inkar etme yolunu tercih etmektedir.

Bulgar hükümeti, Türklerle ortak geçmişinin olduğunu inkar eden tarafıyla Bulgaristan’daki Türk unsurlarına karşı daha tepkili yaklaşmaya başlamıştır. Bulgaristan hükümetinin inkarcı tutumu, Bulgaristan siyasetinde Türklerin olumsuz göründüğünü göstermektedir.Ancak Bulgaristan siyaseti içerisinde Türklerin desteklediği partinin de parlamentoda bulunması, Türklerin tamamen olumsuz görünmediğine işaret etmektedir.

Paylaş: