Hindistan Politikası ve Siyasi Yapısı

Hindistan Politikası ve Siyasi Yapısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hindistan 28 eyalet ve 8 bölgeden oluşan federal parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilen bir Güney Asya devletidir. 2 kanatlı meclis yapısı ile idare edilen Hindistan'da halkı temsil eden bir alt meclis ve eyaletleri temsil eden bir üst meclis bulunmaktadır.

Hindistan siyasetinin hiyerarşik yapısı aşağıdan yukarıya alt meclis, alt meclisin üstündeki üst meclis, bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı şeklinde ilerlemektedir. Hindistan'da hükümet ve cumhurbaşkanı her 5 ve 6 yılda bir yapılan seçimler ile belirlenmektedir. 11 Nisan ve 19 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan seçimlerde Hindistan Halk Partisi en çok oyu alarak iktidar olmuş ve Kongre Partisi seçimlerde ikinci sırada yer alarak ana muhalefet partisi olmuştur.

Hindistan'ın Yönetim Şekli Nedir?

Hindistan'ın yönetim şekli federal parlamenter cumhuriyettir ve Hindistan 26 Ocak 1950 yılında kabul ettiği Anayasa’dan itibaren cumhuriyet rejimine sahiptir.

Hindistan Cumhuriyeti'nin Anayasası Nasıldır?

Hindistan Anayasası, 26 Kasım 1949 yılında dönemin Kurucu Meclis üyeleri tarafından kabul edilmiş ve 26 Ocak 1950 yılında uygulamaya geçirilmiştir. Hindistan Anayasası parlamento tarafından seçilmediği için yönetimde anayasal üstünlük sağlar ve hükümetin temel siyasi görevleri, güç dengeleri, temel hak ve özgürlüklerini konu edinen içeriğe sahiptir.

Hindistan Anasyası’nın günümüzde toplam 25 bölüm ve 470 maddesi bulunmaktadır ve Hindistan Anayasası dünya genelinde en çok maddesi olan ulusal anayasalardan biridir.

Hindistan Cumhurbaşkanı Kimdir?

Hindistan Cumhurbaşkanı Kimdir?
Hindistan Cumhurbaşkanı Kimdir?

Hindistan'ın Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'dir. Ram Nath Kovind 25 Temmuz 2017'de göreve gelmiştir ve Hindistan Halk Partisi’ne bağlıdır.

Hindistan Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri arasında; Hindistan anayasasının korunması ve savunulması, başbakan ve eyalet valilerinin atanması, yasa tasarılarını onaylama ve reddetme, ülkeyi yürütme yetkisi, orduya başkomutanlık etme, siyasi anlaşmalar imzalama, af yasası çıkarma ve acil durumlarda olağanüstü hal ilan etme bulunmaktadır.

Hindistan'da Cumhurbaşkanı Nasıl Seçilir?

Hindistan Cumhurbaşkanı, Hindistan Parlamentosu’nun iki katmanı olan Eyaletler Konseyi ve Halk Meclisi ile eyalet ve yönetim bölgelerinin yasama meclislerinden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçilmektedir. Hindistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri her 5 yılda bir yapılmaktadır ve görevde olan mevcut Hindistan cumhurbaşkanın yeniden seçilme hakkı bulunmaktadır.

Hindistan'da cumhurbaşkanlığı görevine seçilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar arasında; Hindistan vatandaşı olmak, Lok Sabha'ya seçilmiş olmak ve 35 yaş ve üzeri bir yaşta olmak yer almaktadır.

Hindistan Başbakanı Kimdir?

Hindistan Başbakanı Kimdir?
Hindistan Başbakanı Kimdir?

Hindistan Başbakanı, Narendra Modi'dir. 26 Mayıs 2014 tarihinde göreve gelen Narendra Modi, Hint Halk Partisi’ne bağlıdır. Hindistan'da başbakan hükümetin başı konumundadır ve Hindistan başbakanının görevleri arasında hükümete liderlik etme, yürütme organını yönetme ve yasama organı önünde yürütme organını temsil etme görevleri yer almaktadır.

Hindistan'da başbakan 5 yılda bir Hindistan cumhurbaşkanı tarafından seçilmektedir ve daha önce başbakanlık yapmış bir kişi yeniden başbakanlık için seçilebilmektedir. Başbakanlık görevi için seçilme şartları; Hindistan vatandaşı olmak, Lok Sabha ya da Rajya Sabha üyesi olmak, Lok Sabha üyeleri için en az 25 yaşında olmak ve Rajya Sabha üyeleri için en az 30 yaşında olmak ve daha önce hiçbir hükümet ve meclis görevinde kar amacı ile görev yapmamış olmak şeklindedir.

Hindistan Devletinin Parlamento Yapısı Nasıldır?

Hindistan Parlamentosu 26 Ocak 1950 yılında kurulan Hindistan'ın resmi yasama yapısıdır ve parlamento modeli iki kanatlı parlamento yapısı şeklindedir. Hindistan Parlamentosu’nu oluşturan ikili yapı, Lok Sabha adında bir Halk Meclisi ve Rajya Sabha adında bir Eyaletler Konseyi şeklindedir.

Hindistan Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) Nedir?

Hindistan Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) Nedir?
Hindistan Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) Nedir?

Hindistan Eyaletler Konseyi, Hindistan'ın çift kanatlı parlamento yapısının üst katmanı oluşturan yapıdır. Eyaletler Konseyi’nin başkanı Muppavarapu Venkaiah Naidu'dur ve meclis başkanı yardımcısı Mukhtar Abbas Naqvi'dir.

Eyaletler Konseyi’nde toplam 245 koltuk bulunmaktadır ve Eyaletler Konseyi için meclis üyeleri 6 yılda bir yapılan seçimler ile seçilmektedir. Eyaletler Konseyi'nin görevi yasama organının düzenli işleyişini sağlamaktır.

Hindistan Halk Meclisi (Lok Sabha) Nedir?

Hindistan Halk Meclisi (Lok Sabha) Nedir?
Hindistan Halk Meclisi (Lok Sabha) Nedir?

Halk Meclisi, Hindistan parlamento yapısı içindeki alt meclis koludur. Halk Meclisi üyeleri her 5 yılda bir seçilmektedir ve Halk Meclisi’nde toplam 543 koltuk bulunmaktadır. Hindistan Halk Meclisi'nin başkanı, Om Birla'dır.

Lok Sabha Meclisi’nin temel amacı yerel halkı meclis düzeyinde temsil etmektir. Lok Sabha'nın hükümeti fesh etme ve yasa önerisi sunma yetkisi bulunmaktadır.

Hindistan Hükümetini Oluşturan Siyasi Partiler Hangileridir?

Hindistan'daki siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Hindistan Halk Partisi (BJP)
 • Batı Bengal Sosyalist Partisi (WBSP)
 • Tüm Hindistan Anna Dravidian İlerleme Federasyonu (AIADMK)
 • Devrimci Sosyalist Parti (RSP)
 • Hindistan Ulusal Partisi (INC)
 • Hindistan Komünist Partisi (CPI)
 • Hindistan Komünist Partisi (Marksist) (CPIM)
 • Tüm Hindistan Trinamool Kongresi (AITC)
 • Janata Dal Partisi (JD)
 • Telugu Bölge Partisi (TDP)
 • Hindistan İlerleme Bloğu (AIFC)

Hindistan'da yaklaşık 200 siyasi parti bulunmaktadır. Diğer demokratik ülkelere oranla daha fazla siyasi partisi bulunan Hindistan'da BJP olarak bilinen sağcı milliyetçi Hindistan Halk Partisi ve INC olarak bilinen merkez sol kanatta yer alan Hindistan Ulusal Kongresi ön plana çıkan iki ana partidir.

Hindistan Parlementosundaki Bakanlıklar Nelerdir?

Hindistan'da bulunan 91 bakanlıktan bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Başbakanlık
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Tarım ve Çiftçi Refah Bakanlığı
 • Gençlik İşleri ve Spor Bakanlığı
 • Kimya ve Gübre Bakanlığı
 • Sivil Havacılık Bakanlığı
 • Kömür Bakanlığı
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Tüketici İşleri, Gıda ve Kamu Dağıtım Bakanlığı
 • İletişim Bakanlığı
 • Kurumsal İşler Bakanlığı
 • Kültür Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Savunma Bakanlığı
 • Turizm Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Kuzey Doğu Bölgesi Kalkınma Bakanlığı
 • Yer Bilimleri Bakanlığı
 • Hayvancılık, Sütçülük ve Balıkçılık Bölümü
 • AYUŞ Bakanlığı
 • Ağır Sanayi ve Kamu İşletmeleri Bakanlığı
 • Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı
 • Su Ürünleri, Hayvancılık ve Sütçülük Bakanlığı
 • Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı
 • Bilgi ve Yayın Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Maden Bakanlığı
 • Personel, Kamu Mağduriyetleri ve Emeklilik Bakanlığı
 • Jal Shakti Bakanlığı
 • Çalışma ve İstihdam Bakanlığı
 • Hukuk ve Adalet Bakanlığı
 • İskan ve Şehircilik Bakanlığı
 • Azınlık İşleri Bakanlığı
 • Demiryolları Bakanlığı
 • Çelik Bakanlığı
 • Panchayati Raj Bakanlığı
 • Tekstil Bakanlığı
 • Meclis İşleri Bakanlığı
 • Kırsal Kalkınma Bakanlığı
 • Yeni ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı
 • Bilim ve Teknoloji Bakanlığı
 • Aşiret İşleri Bakanlığı
 • Kadın ve Çocuk Gelişimi Bakanlığı

Hindistan Nüfus Politikası Nasıldır?

Hindistan nüfusu, Hindistan'ın 1947 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından sağlık sisteminin gelişmesi ve uygulanan ekonomik kalkınma programları doğrultusunda artmaya başlamıştır. Hindistan'da uygulanan nüfus politikaları kapsamında tüm ülke genelinde uygulamaya konulmuş bir nüfus politikası mevcuttur ancak Hindistan'ın çok farklı demografik grupları bünyesinde bulundurması ve Hindistan'da çoklu eyalet sistemi bulunması sebebiyle uygulanması planlanan nüfus politikası tam olarak başarıya ulaşamamıştır.

Hindistan'ın nüfus artışını kontrol altına alma amacı ile oluşturulan nüfus politikası kapsamında bazı eyaletlerinde uygulanan kısırlaştırma programları bulunmaktadır. Hindistan'da uygulanan kısırlaştırma programlarına göre 3 çocuğu olan ailelerin kısırlaştırılması öngörülmektedir. Hindistan'da uygulanan kısırlaştırma programının sistemli bir şekilde uygulandığı bölgelerde başarılı olduğu görülmüştür. Günümüzde 2020 yılı Dünya Bankası verilerine göre Hindistan'ın nüfusu 1,38 milyardır ve artış eğilimini sürdürmektedir.

Hindistan’ın Ekonomi Politikası Nasıldır?

Hindistan'ın İngiltere’den bağımsızlığını ilan etmesinin ardından ülkede üretimi artırma ve ithalatı en aza indirmeyi amaçlayan korumacılık ve ithal ikameciliği başta olmak üzere birçok sosyalist politika izlenmiştir. Sektörel anlamda tarım ve sanayi alanlarında gelişmeyi önceleyen Hindistan'da 1991 yılından beri iç pazarı geliştirmeyi amaçlayan piyasa ekonomisine yönelik politikalar uygulanmaktadır.

Yeni sanayileşen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da 2008 ve 2009 yılları arasında ekonomik gerileme yaşanırken 2010 yılından sonra ekonomik büyüme istikrarı devam etmiştir. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Hindistan ekonomisi 2014 yılında Çin'in büyüme hızını geçerek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur.

Hindistan’ın Sağlık Politikası Nasıldır?

Hindistan sağlık politikası, 1983 yılında yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında güncellenecek son haline ulaşmıştır. Hindistan'da sağlık hizmetlerinin sunulmasında orta sınıf, zengin ve sağlık turizmi için ülkeyi ziyaret eden ziyaretçilere verilen kaliteli sağlık hizmetleri ve halkın diğer kesimine verilen düşük kaliteli sağlık hizmetleri olmak üzere iki farklı yol izlenmektedir.

Hindistan'da sağlık hizmetleri devlet hastanelerinde genellikle ücretsiz olarak verilmektedir. Hindistan’da temel sağlık hizmetleri yerel devlet hastanelerinde verilirken komplike vakalar 2. ya da 3. sınıf hastanelere sevk edilmektedir. Hindistan'da sağlık turizminin gelişmesi devlet tarafından teşvik edilmektedir. Tedavi masraflarının ucuz olması ve hızlı tedavi Hindistan'da sağlık turizmine talebi arttırmaktadır.

Hindistan hükümeti sağlık turizmini artırmak amacıyla tedavi amaçlı olarak, sağlık personeli olarak ya da refakatçi olma amacıyla Hindistan'a gitmeyi planlayan vatandaşlara yönelik vize kolaylaştırma işlemleri uygulamaktadır. Hindistan'da sağlık turizmine teşvik amacıyla uygulanan politikalar Hindistan sağlık sistemi içinde önemli yer tutmaktadır. Sağlık turizmini teşvik amacı doğrultusunda Hindistan sağlık vizesine sahip vatandaşlar için ücretsiz Hindistan turu ve rehber hizmetleri de sunulmaktadır.

Hindistan’ın Eğitim Politikası Nasıldır?

Hindistan'da ilkokul eğitimi zorunludur ancak eyalet sistemi ile yönetilen Hindistan'da her eyaletin kendi eğitim müfredatı bulunmaktadır. Hindistan’da her eyalette özellikle devlet okullarında verilen eğitim, Ulusal Eğitim Araştırma ve Öğretim Konseyi tarafından onaylanmış müfredattan oluşmaktadır.

Hindistan'da eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla 2007 yılından beri eğitimde teknolojileşme desteklenmektedir. Bilişim teknolojileri ve yazılım programları kullanımına yönelik dersler Hindistan’da lise düzeyi öğrenciler için müfredata eklenmiş ve öğretime başlanmıştır. Günümüzde Hindistan Cumhuriyeti'nde eğitim sisteminde yer alan yazılım dersleri ile eğitimde teknolojinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Hindistan'ın Dış Politikası Nasıldır?

Hindistan'da dış politika Hindistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde idare edilmektedir. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'dır. Asya'nın en büyük ekonomik güçlerinden biri olan Hindistan sanayi ve tarım sektörlerinde gelişmekte olan ülkelerden biridir. Dış ilişkilerde ticari ve kültürel anlamda iyi ilişkiler kurmayı hedefleyen Hindistan'ın dünya siyasetinde genel olarak diğer ülkeler ile iyi ilişkiler içinde olduğu görülmektedir.

Hindistan'ın ekonomik ve kültürel anlamda iyi ilişkiler kurduğu ülkeler arasında ABD, Çin, BAE, Türkiye, Rusya ve Avrupa Birliği ülkeleri yer almaktadır. Hindistan ve Pakistan, 1947 yılından beri iki ülkenin sınırında bulunan Keşmir şehrinin ilhakı sebebiyle ikili ilişkilerde sorunlar yaşamaktadır ve Hindistan'ın Asya kıtasında yükselen güçlerden biri olmasının gelecek dönemlerde diğer komşusu Çin ile olan ilişkilerini kötü yönlü etkileyeceği öngörülmektedir.

Hindistan'ın Dahil Olduğu Uluslararası Örgütler Hangilerdir?

Hindistan'ın üyesi olduğu 66 uluslararası örgütten bazıları aşağıda listelenmiştir.

 • Uluslararası Para Fonu (IMF)
 • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
 • Birleşmiş Milletler (BM)
 • Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • G-20
 • Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
 • Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN)
 • Uluslararası Ödeme Bankası (BIS)
 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Türkiye ve Hindistan'ın Siyasi İlişkileri Nasıldır?

Türkiye ve Hindistan arasında resmi olarak ikili ilişkiler ilk olarak Türkiye’nin 1947 yılında Hindistan’ı tanıması ile başlamış ve iki ülkeye karşılıklı olarak dış temsilci atanmıştır.

1947 yılından itibaren karşılıklı olarak Türkiye ve Hindistan ikili ilişkileri devlet başkanları ve başbakanlar düzeyinde karşılıklı ziyaretler şeklinde ilerlemektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: