Hırvatistan İltica İstatistikleri

Hırvatistan İltica Hakkı ve Şartları

İltica etmek, vatandaşı olunan ülkeden; savaş, ayrımcılık gibi sebeplerden ayrılarak başka bir ülkeye sığınmaktır. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan Hırvatistan, iltica başvurularını kabul ederken Dublin Tüzüğü’ne ve Avrupa Konseyi’nin yetkilendirdiği Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın kurallarına uymaktadır.

Hırvatistan Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Evet, Hırvatistan mülteci başvurularını kabul etmektedir.

Hırvatistan Siyasi İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

Hırvatistan’a siyasi iltica etmek için geçerli sebepler aşağıda verilmiştir.

  • Belirli bir ırka, dine, milliyete veya sosyal gruba ait olunduğu için zulme uğramaktan korkulması halinde Hırvatistan’a iltica talebinde bulunulabilmektedir.
  • Siyasi görüşler nedeniyle zulüm görülüyorsa Hırvatistan’a iltica talep edilebilmektedir.
  • Ölüm cezası, işkence, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da tehditler nedeniyle vatandaşı olunan ülkeye geri dönülemiyorsa Hırvatistan’a iltica talebinde bulunulabilmektedir.
  • Vatandaşı olunan ülkede süregelen silahlı çatışmalardan dolayı bir sivil olarak kişinin hayatının tehlikede olduğunu hissetmesi durumunda Hırvatistan’a iltica talebinde bulunulabilmektedir.

Hırvatistan İltica Prosedürene Göre İltica Şartları Nelerdir?

Hırvatistan iltica prosedürüne göre Hırvatistan iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • Hırvatistan iltica başvuru sahibinin Hırvatistan sınırlarında bulunması gerekmektedir.
  • Hırvatistan iltica başvuruları bizzat yapılmaktadır.
  • Başka bir ülkeden iltica hakkı alınması Hırvatistan’da iltica başvurusunda bulunulamamaktadır.

2020 Yılı için Hırvatistan Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün verilerine göre 2020 yılı içinde Hırvatistan’a mülteci olarak başvuranların aylara göre istatistikleri aşağıda verilmiştir.

Başvuran mülteci sayısıAylar
Ocak199
Şubat234
Mart88
Nisan3
Mayıs40
Haziran218
Temmuz274
Ağustos129
Eylül165
Ekim235
Kasım247
Aralık95

Hırvatistan’da Kaç Mülteci Vardır?

2020 yılında Hırvatistan’daki toplam mülteci sayısı 966.’dır.

2020 Hırvatistan’a İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

2020 yılında Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü’nün verilerine göre Hırvatistan’a iltica başvurularındaki kadın erkek oranı aşağıdaki gibidir

CinsiyetSayı
Erkek (çocuklar dahil)1194
Kadın (çocuklar dahil)738
Çocuk756
Refakatsiz çocuk186
Toplam sayı1,932

Hırvatistan İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hırvatistan iltica başvurusu ülkeye girilir girilmez yapılmalıdır. Başvurular sınırı geçer geçmez, ulaşılan ilk polis karakoluna veya ilk polis memuruna ya da Yabancılar için Kabul Merkezi’ne yapılır. Hırvatistan iltica başvurusu bazı özel durumlarda Sığınmacılar için Kabul Merkezi’ne de yapılabilir.

Hırvatistan iltica başvurusu ülke içi acil numaralarından herhangi biri aranarak da yapılabilir. Bu numaralar ise; Acil Numarası: 112, Polis: 192, İtfaiye: 193, Ambulans: 194, Deniz Arama Kurtarma: 195, Yol Yardım: 198 şeklindedir.

Hırvatistan’a İltica Süreci Nasıldır?

Hırvatistan sınırında içeri girildikten hemen sonra iltica işlemlerine başlanmalıdır. Hırvatistan’a iltica başvurusu ile ilgili karar İçişleri Bakanlığı tarafından verilir. İltica başvurusu yaptıktan sonra 3 gün içerisinde Hırvatistan’da ikamet izni olarak kullanılan kart verilecektir. İçişleri Bakanlığı 6 ay içinde, iltica etmek isteyen kişilerle 2 kere mülakat yapar. Mülakatlar sırasında iltica başvurusunda bulunma nedenlerini ve gerekli belgelerin belirtilmesi gerekir. Mülakat sırasında söylenenler tutanaklara geçirilir. İltica talebinin reddedilmesi durumunda İdare Mahkemesi’ne dava açılabilir.

Geçerli bir Hırvatistan vizesi ile Hırvatistan’a girmek iltica sürecinin ilk adımıdır.

Hırvatistan’a İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

HIrvatistan’a iltica talebi 6 ay içinde sonuçlanmakta ve sonuçlanmaması hâlinde İçişleri Bakanlığı başvuru sahibine gerekli bilgiyi vermektedir.

Hırvatistan’da Mülteci Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

HIrvatistan’da mülteci başvurusu kabul edilen kişiler ailelerini yanlarına getirebilir.

Hırvatistan iltica başvuruları kabul edilen kişiler, bekleme süresi olmadan; eşleri, velayet sahibi olunan birinci derece akrabaları ve reşit olmayan çocukları için iltica başvurusunda bulunabilir.

Hırvatistan’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Hırvatistan Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Hırvatistan’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler Hırvatistan vatandaşlığına başvurabilir. Hırvatistan vatandaşlığına kabul edilmek için Hırvatistan vatandaşlık şartlarında 8. maddeyi karşılamak gerekir.

Kişi 18 yaşından büyük ve çalışabilir durumda olması, diğer vatandaşlıklardan muaf ya da izin verildiği takdirde salıverileceğinin kanıtını sunması, kesintisiz ve en az 8 senedir Hırvatistan’da ikamet ediyor olması, Hırvat dili ve Latin alfabesinde yekin ve Hırvat kültür ve sosyal düzenlemelerine aşina olması, bu süreçte Hırvatistan yasal düzenlemelerine uyması Hırvatistan Vatandaşlık Şartları 8. maddesini oluşturur.

Hırvatistan Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Hırvatistan’a yapılan sığınmacı talepleri Hırvatistan İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilir.

Hırvatistan’ın Mülteci Politikası Nasıldır?

Hırvatistan’ın mülteci politikası, savaştan ve yoksulluktan kaçan mülteciler için kolaylık sağlamaktadır. 2021’in 2. çeyreğinde Hırvatistan; Litvanya, Polonya ve Bulgaristan’dan sonra mülteci kabulünde en çok artış gösteren ülke olmuştur.

Hırvatistan’daki mülteci prosedürü, 2015 Temmuz itibariyle Uluslararası ve Geçici Koruma Yasası (LITP) tarafından düzenlenen idari bir prosedürdür. Uluslararası ve Geçici Koruma Yasası, 2 Temmuz 2015 tarihinden sonra yapılan başvuruları önemli ölçüde düzenlemiştir. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan’ın mültecilere her zaman yardım edeceğini söylemiştir.

Paylaş: