Hırvatistanda Din ve İnanç

Hırvatistan Dini ve İnanç Yapısı Nasıldır?

Hırvatistan dini ve inanç yapısı büyük ölçüde Hristiyan nüfustan oluşmaktadır. 2011 yılındaki nüfus sayımı verilerine göre Hırvatların %86.3’ü Katolik Kilisesine, %4.3’ü Doğu Ortodoks Kilisesine tabidirler. Hırvatların %1.5’i İslam dinine, %3’ü diğer dinlere inanırken, %4.6’sının bağımsız ve %0.3’ünün Protestan olduğu bildirilmektedir.

Hırvatistan Müslüman Mıdır?

Hırvatistan’ın Anayasa’da belirtildiği üzere resmi dini yoktur. Hırvatistan’da nüfusun çoğunluğu Hristiyan iken, %1.5’i Müslümandır.

Hırvat Dini Nedir?

Hırvatistan’da görünen dinler sırasıyla Hristiyanlık ve İslamdır. Azınlık da olsa diğer dinlere inanan insanlar da vardır. Hırvatistan’da yaygın olarak görülen mezhepler Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlıktır.

Hırvatistan’da Hristiyanlık

Hırvatistan nüfusunun %90.6’sı Hristiyanlık dinine mensuptur. Hristiyanlığın Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık olmak üzere 3 ayrı mezhebi vardır.

Hırvatistan’da 591 kilise ve katedral bulunmaktadır. Hırvatistan’da bulunan kiliseler arasında en önemlileri; Assumption Kilisesi, St. James Katedrali, Euphrasian Bazilikası, St. Theodore Kilisesi, St. Charles Borromeo Kilisesi, St. Mary ve St. Peregrin Kilisesi, Our Lady of Carmel Kilisesi, St. Mark’ın Katedrali, Holy Cross Kilisesi, Aziz Euphemia Katedralidir.

Aziz Marko Stjepan Krizin Hırvatistan kökenli önemli Azizlerden biridir.

Hırvatistan’da Katoliklik

Hırvatistan nüfusunun %86.3’ü Katoliklik mezhebine mensuptur. Hırvatistan’daki önemli Katolik kiliseleri ve katedrallerinden bazıları: Sibenik Katedrali, Aziz Chrysogonus Kilisesi, Michael Kilisesi, Đakovo Katedrali, Aziz Domnius, Šibenik Katedrali Katedrali, Zadar Katedrali, Trogir Katedrali ve Zagreb Katedralidir.

Aziz Leopold Mandić, Aziz Chrysogonus ve Aziz Nicholas Tavelic ise önemli Azizlerden bazılarıdır.

Hırvatistan’da Ortodoksluk

Hırvatistan nüfusunun %4.3’ünün Ortodoksluk mezhebine inandığı bilinmektedir. Hırvatistan Ortodokos kiliselerinden bazıları: Zagreb Ortodoks Katedrali, St. Demetrius Kilisesi, St. Nicholas Kilisesi, Holy Annunciation Kilisesi ve Pentecost Kilisesidir. Ortodoks kiliselerindeki en önemli isimlerden biri Aziz Yorgi’dir.

Hırvatistan’da Protestanlık

Hırvatistan’da Protestanlık nüfusun sadece %0.3’ünden oluşmaktadır. Hırvatistan’daki en önemli Protestan kilisesi, Protestan Reform Hristiyan Kilisesi’dir.

Hırvatistan’da Kilise Sayısı Kaçtır

Hırvatistan’da kilise sayısı 591’dir. Hırvatistan nüfusunun %86.3’ü Katolik Kilisesi’ne, %4.3’ü Doğu Ortodoks Kilisesine bağlıdırlar.

Hırvatistan’da Müslümanlık

Hırvatistan nüfusunun %1.5’ini Müslümanlar oluşturmaktadır. Müslümanlık, Hırvatistan’daki en büyük ikinci inançtır. Hırvatistan’da 4 camii vardır ve aralarında en büyük olanı Zagreb Camii’dir. Hırvatistan’daki diğer üç camii: Rijeka Camii, Zagreb Camii, Gunja Camii’dir. Hırvatistan’da İslam denilince akla gelen isim İslam Cemaati Başkanı Aziz Efendi Hasanović’tir.

Hırvatistan’da Cami Sayısı Kaçtır?

Hırvatistan’da 4 adet camii vardır.

Hırvatistan’da Musevilik

Hırvatistan’da 2001 nüfus sayımına göre 495 Yahudi yaşamaktadır ancak gerçek inançlarını gizleyen Yahudiler nedeniyle bu sayının doğruluğundan emin olunamamaktadır.

Hırvatistan’daki Zagreb Sinagogu 1941’de yıkılışına kadar Yahudilerin merkezi ibadethanesi olmuştur.

Hırvatistan’da Ateistlik

Hırvatların %3,81’ini dindar olmayanlar ve ateistler oluşturmaktadır.

Hırvatistan’da İnanç Hoşgörüsü Nasıldır?

Hırvatistan’ın resmi dini bulunmamaktadır. Hırvatistan’da inanç özgürlüğü hakkı olmakta ve bu hak Hırvatistan Anayasası tarafından tanımlanmaktadır. Hırvatistan’da bütün dini topluluklar devletten ayrı tutulmakta ve kanun önünde eşit sayılmaktadır.

Hırvatistan’da Laiklik Ne Kadar Güçlüdür?

Hırvatistan Anayasasında din özgürlüğü hakkı vardır ve Hırvatistan Cumhuriyeti, her inanca eşit olarak yaklaşmaktadır. Hırvatistan’da ibadet ve inanç özgürlüğü devlet güvencesindedir. Hırvatistan Anayasası’nda belirtildiği üzere Hırvatistan’da herhangi bir inanca karşı hoşgörüsüzlük cezalandırılmakta ve tüm inançlar kanun karşısında eşit sayılmaktadır.

Hırvatistan’da Din ve İnanç Sosyal Yaşamı Nasıl Etkiler?

Hırvatistan’da yapılan 2009 Gallup anketine göre, Hırvatların%70’i dinin günlük hayatlarında önemli bir yeri olduğunu belirtmekte ancak nüfusun az bir kısmı dini törenlere düzenli olarak katıldığını dile getirmektedir.

Hırvatistan’da din, sosyal yaşamı etkilemektedir. Hırvatistan’da dini bayramlar resmi tatillere dahil olmakta ve bütün dinlerin inananlarının büyük dini bayramları kutlamalarına izin verilmektedir. Hırvatistan’da devletin anlaşmalı olduğu cemaatler tarafından yürütülen evlilikler resmi olarak tanınmaktadır.

2003 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu’nda, Hırvatistan’daki Müslüman din adamları Hırvatistan müslüman nüfusu ciddi ayrımcılığa maruz kalmamış olarak belirtmektedir.

Hırvatistan’da Din Eğitimi Nasıldır?

Hırvatistan devlet okullarında, devletle anlaşmalı dini cemaatlerle birlikte yürütülerek dini eğitime izin verilir ve devam zorunluluğu yoktur. Din dersleri genellikle Katolik Kilisesi ile işbirliği içinde ilk ve orta öğretim okullarında yürütülür. Müfredatın bir kısmı Katolik eğitimidir. Haftada iki defa din eğitimi dersi verilmektedir.

Hırvatistan’da okur yazar oranı oldukça yüksektir. Hırvatistan’da ilköğretim eğitimi 6- 7 yaşlarındayken başlamaktadır ve 8 yıl zorunlu eğitim devam etmektedir. Hırvatistan Anayasasının 66. maddesinde belirtildiği üzere herkesin eşit şartlar ile yeteneklerine göre ücretsiz zorunlu eğitim hakkı bulunmaktadır ayrıca Hırvatistan eğitim sistemi burs vererek öğrencileri desteklemektedir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: