İngiltere İltica Süreci ve Sığınma

İngiltere İltica Süreci ve Sığınma Hakkı 2022

İltica, bireylerin yaşadıkları ülkeden ayrılarak başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunmasıdır. Savaş, terör, iç karışıklık, ekonomik durumlar gibi çeşitli sebeplerle iltica talebinde bulunulmaktadır. 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre mülteci; ırkı, dini, belirli bir sosyal gruba üyeliği ya da siyasi görüşleri yüzünden dışlanan, zulme uğrama korkusu nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan kişidir.

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra sığınma talep edenlerin başvurdukları ülkeler arasında dünyada 2. sırada yer almaktadır. İngiltere İçişleri Bakanlığı iltica başvurularının önünü çok fazla açmak istemediği için İngiltere iltica süreci, diğer ülkelere göre biraz daha uzun ve zor bir süreç olarak bilinmektedir.

Birleşik Krallık'ta mülteci olarak kalmak isteyenler, sığınma başvurusunda bulunmalıdır. İçişleri Bakanlığı, sığınmacıların Birleşik Krallık'a girişte hemen sığınma talebinde bulunmalarını beklemektedir. Sığınma talebinin hemen yapılmadığı durumlarda, İngiltere İçişleri Bakanlığı gerçekten tehlikede olunmadığı kararına varabilmektedir. Birleşik Krallık iltica prosedürüne göre sığınma talebinin hemen yapılmamasının nedeni açıklanmalı ve mümkünse bunun kanıtı sağlanmalıdır.

Ocak 2021'de Birleşik Krallık hükümeti, bir sığınma talebinin kabul edilemez olduğuna dair, yani Birleşik Krallık'ta dikkate alınmayacağı yönünde karar verilebilecek yeni kurallar getirmiştir. Birleşik Krallık'a giderken başka ülkelere seyahat edilmişse güvenli bir üçüncü ülkede yeterli korumadan yararlanılabileceğine inanıldığında, 1 Ocak 2021 Brexit sürecinden sonra yapılan sığınma taleplerinin değerlendirilmesi reddedilmektedir. Yeni kurallar, Brexit'ten sonra Birleşik Krallık'ta artık geçerli olmayan Dublin Düzenlemelerinin yerini almıştır.

İngiltere İltica Kabul Ediyor Mu?

İngiltere iltica başvurusu kabul etmektedir. İngiltere sığınma hakkı siyasal, savaş, can güvenliği endişesi gibi hayati özgürlüğü kısıtlanmış ya da işkenceye maruz kalmış kişilerce yapılabilir. Bireylerin dili, dini, ırkı gibi çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerinde can güvenliklerinin olmadığını kanıtlamaları, kişilere İngiltere sığınma hakkı doğurmaktadır.

İngiltere Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

İngiltere 2021 yılı Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, yalnızca ana başvuru sahiplerinden 48.540 sığınma başvurusu alınmıştır. İngiltere’de 2021 yılı verileri, önceki yıla göre %63 artmış ve yirmi yılın en yüksek oranlarına ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği istatistiklerine göre, 2021 ortası itibariyle Birleşik Krallık'ta 135.912 mülteci, 83.489 bekleyen sığınma davası ve 3.968 vatansız kişi bulunmaktadır.

İngiltere’de COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulanan küresel seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve neredeyse tamamı sığınma talebinde bulunan küçük tekne varışlarındaki artış, İngiltere iltica 2021 rakamlarındaki yüksek oranlı değişimle yakından bağlantılıdır.

İngiltere mülteci istatistikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

En çok iltica başvurusu alınan ülkelerBaşvuru sayılarıOnaylanan başvurularReddedilen başvurularRet oranları
İran10.4462.462288%10
Irak7.721555815%53
Eritre5.0191.48743%3
Arnavutluk4.754418338%43
Suriye3.8951.2334%0.3
Afganistan3.088792175%17
Sudan2.38589152%5.5
Vietnam1.844530224%29

İngiltere İltica Kabul Oranı Nasıldır?

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Birleşik Krallık, 2021'de 10.725 kişiye sığınma, insani koruma, alternatif izin ve yeniden yerleştirme biçimleri şeklinde koruma sağlamıştır. İngiltere’de sığınma başvurusunun ardından kişilerin %82'sine mülteci statüsü verilmiş, %8' i insani koruma almıştır. Nüfus başına düşen sığınma başvuru sayısı bakımından, Birleşik Krallık Avrupa'da 18. sırada yer almaktadır.

Kimler İngiltere'ye Sığınma Başvurusunda Bulunabilir?

İngiltere hükümeti, kişinin kendi ülkesinde ırkı, dini, uyruğu, siyasi görüşleri veya belirli bir sosyal gruba üyeliği nedeniyle zulüm görmesi veya özgürlüğü için endişelenmesi durumunda İngiltere’ye iltica etmek için başvuruda bulunulabileceğini belirtmektedir.

İngiltere’de İltica Etme Şartları Nelerdir?

İngiltere’de iltica etme şartları aşağıda verilmiştir.

 • İngiltere’ye iltica başvurusunda bulunacak kişinin din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığı nedeniyle kendi ülkesinde can ve mal güvenliğinin tehlikede olması gerekmektedir.
 • İltica başvurusunda bulunan kişi kendi ülkesindeki ilgili makamlardan korunma talebine karşı ret cevabı almış olmalıdır.
 • İngiltere’ye iltica eden kişi Avrupa Birliği vatandaşı olmamalıdır.
 • İngiltere’ye gelmeden önce güvenli bir ülkeden geçiş yapılmamış olması gereklidir.
 • İltica başvurusunun İngiltere’ye girildikten hemen sonra yapılmış olması zorunludur.
 • İltica başvurusunda bulunan kişinin başka bir ülkeden alınmış iltica hakkının bulunmaması gerekmektedir.
 • Sığınma talebinde bulunan kişinin sicil kaydında suç bulunmaması ve İngiltere toplumuna tehdit oluşturmaması gerekmektedir.

İngiltere Sığınma Talebi Nereye Yapılır?

İngiltere’de sığınma talebi İçişleri Bakanlığı’na bağlı göç dairesinde yapılmaktadır. İngiltere’de polis karakolunda sığınma talebi başvurusu alınmamaktadır. Kişiler çeşitli siyasi sebeplerle başka bir ülkeden gelerek İngiltere’de iltica etmek istiyorsa İngiltere sınırına ayak bastıkları anda iltica talebinde bulunmalıdır, sınır güvenlik polisi bu aşamada bireyleri tarama adını verdikleri bir ön mülakata tabi tutmaktadır.

Birleşik Krallık'a girer girmez iltica talebinde bulunulamadığı durumlarda, Croydon'daki Tarama Biriminden randevu isteği yapılarak iltica talebinin telefonla kaydedilmesi gerekmektedir.

İngiltere Havaalanında İltica Başvurusu Yapılabilir Mi?

İngiltere havaalanında iltica başvurusu yapılabilmektedir. İngiltere havaalanına ulaşan sığınmacı, mümkün olan en kısa sürede bir göçmenlik görevlisine sığınma talebinde bulunmak istediğini söylemelidir. Sığınma talebi ilk başvuru anında kayıt altına alınmaktadır ve bireyler mülakat esnasında çevirmen talep etme hakkına sahiptir. Mülakatta kişilerin İngiltere’ye neden iltica etmek istedikleri, aile üyeleri, finansal durumları, İngiltere’ye nasıl giriş yaptıkları hakkında detaylı sorular sorulmaktadır.

İngiltere İltica Başvuru Prosedürü Nasıldır?

İngiltere iltica başvurusu kişinin çeşitli sebeplerden ülkesinde artık can güvenliğinin olmadığını kanıtlamasına dayanmaktadır. Bireyler başvuruda bulunmadan önce geçmişe dönük bütün kanıtlarını ve belgelerini hazırlamalıdır. İngiltere’ye aile üyeleri ile birlikte iltica talebinde bulunulacak ise her birey için belgelerin iltica başvuru dosyasında bulunması gerekir.

İngiltere iltica başvuru prosedürüne göre, iltica talebinde bulunduktan sonra, tarama görüşmesi adı verilen temel bilgilerin talep edildiği kısa bir ilk görüşme yapılmaktadır. Tarama görüşmesi yapıldıktan sonra üzerinde fotoğraf bulunan, sığınma talebinde bulunulduğunu gösteren kredi kartı boyutunda plastik bir “ARC kartı” gönderilmektedir.

İngiltere tarama görüşmesinden bir süre sonra, ülkeye geri dönülmesi halinde neden risk altında olunacağının açıklandığı sığınmayla ilgili uzun ve derinlemesine bir somut görüşme yapılmaktadır. İngiltere’ye sığınma talebine konu olan iddiayı destekleyici kanıtların, esas görüşme sırasında veya hemen sonrasında İçişleri Bakanlığı'na sunmak tercih edilebilmektedir.

Birleşik Krallık Hükümeti, sığınmak isteyen kişileri alıkoyma yetkisine sahiptir ve gözaltında tutulan kişiler için herhangi bir azami süre sınırı yoktur. Tarama görüşmesi ile somut görüşme arasında İngiltere’ye yerleşmek için 1 yıl kadar bir süre beklenebilmektedir.

İltica İngiltere Tarama ve Güvenlik Sorgusu Koşulları Nelerdir?

İltica İngiltere taraması bireylerin iltica talebinde bulunmalarının ardından bir göçmenlik memuru ile gerçekleştirdiği görüşmedir. İngiltere’ye ilk giriş anında iltica talebinde bulunan bireyler, iltica başvurularını ülke sınırında kayda geçirmektedir, bu tarama esnasında kişilerin fotoğrafları çekilir, parmak izi alınır ve başvuru dosyasındaki bilgilere ait kişi olup olmadığı sorgulanır. Bireylerin neden İngiltere’ye sığınmak istedikleri ve ülkeye nasıl giriş yaptıklarının sorgusu gerçekleştirilmektedir. Kişiler bu görüşme esnasında kendilerini daha iyi ifade edebilmek adına tercüman talep etme hakkına sahiptir.

Bireyler zaten bir süredir İngiltere sınırlarında bulunuyorlarsa iltica talebinde bulunmak için iltica kabul hattını aramalıdır. Telefon görüşmesi sırasında bireylere neden iltica etmek istedikleri ve varsa aile üyeleri ile ilgili sorular sorulmaktadır. Telefon görüşmesinin ardından kişilere mülakat için bir randevu günü verilmektedir, randevuya başvuru sahibi ve varsa bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri katılmalıdır.

İngiltere İltica Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İngiltere iltica başvurusu, başvuru işlemlerinin ve mülakatların tamamlanmasının ardından genellikle 6 ay içinde karara bağlanmaktadır. Destekleyici belgelerin doğrulanması gerekiyorsa, daha fazla görüşmeye katılmak zorunlu kılınmışsa, cezai bir mahkumiyetin varlığı gibi kişisel koşulların kontrol edilmesi uygun görülmüşse İngiltere iltica başvurusunun sonuçlanması 6 aydan uzun sürebilmektedir. İltica başvurusu için yanlış ya da yalan evrak beyanında bulunulmasının tespiti 2 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilmektedir.

İngiltere İltica Reddi Durumunda İtiraz Süreci Nasıldır?

İngiltere iltica talebinin reddedilmesi durumunda, kişilerin mahkeme yoluyla itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtiraz talebine ret durumunda İngiltere Birinci Kademe Mahkemesi üzerinden itiraz başvurusu yapılmaktadır.

İngiltere'de İltica Edenler Kalıcı Oturma İzni Alabilir Mi?

İngiltere’de iltica edenler sığınma hakkı almışlarsa kendilerine ve bakmakla yükümlü olunan kişilere 5 yıl süreyle Birleşik Krallık'ta kalma izni verilebilmektedir.

5 yıl sonra yerleşim maksadıyla İngiltere süresiz oturum izni almak için başvuruda bulunmak mümkündür.

İngiltere Mülteci Hakları Nelerdir?

İngiltere mülteci hakları aşağıda listelenmiştir.

 • Mülteci statüsündeki kişinin ırkı, cinsiyeti, yaşı, dini, cinsel yönelimi veya herhangi bir engeli, ne olursa olsun adil ve yasal olarak muamele görme hakkına sahiptir.
 • Mülteciler kendi dinlerini uygulamakta özgürdür ve diğer inançlara sahip insanlara karşı saygı göstermeleri beklenmektedir.
 • Mülteciler başvurularının adil ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlama hakkına sahiptir.
 • İngiltere hükümetinin belirlediği gereksinimleri karşılayan mültecilerin, destek ve konaklamaya erişim hakları bulunmaktadır.
 • Mülteciler Ulusal Sağlık Hizmetinden (NHS) ücretsiz sağlık hizmetlerine erişim hakkına sahiptir.
 • Mülteci statüsündeki kişilerin yasal temsilciye sahip olma hakkı mevcuttur. Gelir miktarına bağlı olarak ücretsiz yasal yardım alınabilmektedir.
 • Mültecinin koşullarına bağlı olarak çeşitli destek türleri sunulabilmektedir.

İngiltere İltica Edenlere Maddi Yardım Sağlıyor Mu?

İngiltere iltica edenlere maddi yardım sağlamaktadır. İngiltere’de sığınmacı olarak kalacak yer, nakit para veya her ikisini birden talep etmek mümkündür.

İngiltere’de ihtiyacı olan mültecilere bir apartman dairesi, ev ya da pansiyonda yaşayacak bir yer verilmektedir. İltica eden kişiler yaşayacakları yeri seçme hakkına sahip değildir ve Londra'da veya güneydoğu İngiltere'de yaşamalarına genellikle izin verilmemektedir. İngiltere’ye iltica eden kişiler, evlerindeki her fert için 40.85 sterlin para yardımı almaktadır ve para her hafta bankamatikten nakit çekmek için kullanılabilecek banka kartına (ASPEN kartı) yüklenmektedir. İngiltere’de mültecilere verilen yardım parası; yiyecek, giyecek ve tuvalet malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar için ödeme yapılmasına yardımcı olmaktadır.

İngiltere’de hamile bir mülteci veya 3 yaşından küçük bir çocuk annesi olunması durumunda, sağlıklı gıda satın almak için ekstra para verilmektedir. İngiltere’de mülteciler sağlık alanında doktora görünmek veya hastanede tedavi görmek, ilaç için reçeteler, diş bakımı, görme testleri, gözlük gibi ihtiyaçlar için ücretsiz Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) alabilmektedir. İngiltere’ye iltica eden ailelerin çocukları 5 ila 17 yaşları arasında ise okula gitmek zorundadır. İngiltere’de tüm devlet okulları ücretsizdir ve çocuklar ücretsiz okul yemeği alabilmektedir.

İngiltere Mülteci Kampları İltica Eden Herkes İçin Mevcut Mu?

İngiltere iltica kampı bulunmamaktadır. İngiltere’de ilk konaklama adı verilen kabul merkezlerinin her biri yaklaşık 200 kişiyi ağırlamaktadır. Talepten sonraki ilk gecede bir yer bulunamazsa, sığınmacılar konaklama bulunurken Croydon'daki geçici bir pansiyonda veya ilk konaklama yerinin dolu olduğu herhangi bir bölgedeki otelde konaklayabilmektedir. İngiltere’de ilk konaklama merkezlerinde konaklama, genellikle sağlanan sınırlı nakit ile tam pansiyondur.

İngiltere’de sığınmacılar için tüm konaklama yerleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı üç büyük özel şirket tarafından yönetilmektedir ve bunların çoğu, daha küçük şirketlere taşeronluk yoluyla sağlanmaktadır. İngiltere’de konaklama için uygunluk değerlendirme süreci, yasa gereği konaklama sağlanmasından nihai olarak sorumlu olan İçişleri Bakanlığı'na aittir.

İngiltere İltica Aile Birleşimi Şartları Nelerdir?

İltica yöntemi ile İngiltere’ye başvuru yapan kişilerin önce kendi adına iltica başvuru yapması gerekir. İngiltere iltica aile birleşimi sürecinin devamı olarak, başvuru onaylandıktan sonra geride kalan ailesi için başvuruda bulunarak ülkelerinden göç etmelerine olanak sağlanır.

İngiltere’ye Nasıl İltica Edebilirim?

İngiltere iltica başvurularının diğer ülkelere göre daha zor olduğu bilinmektedir. İltica başvurusunun yapılacağına karar verilmesinin ardından bireylerin ülkesinde can güvenliklerinin neden bulunmadığına dair geçmişe yönelik detaylı bütün kanıtları ve belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Aşağıda bireylerin iltica dosyalarında yer alması gereken bazı belgeler listelenmiştir.

 • Pasaportlar ve seyahat belgeleri
 • Sabıka kayıtları
 • Kimlik belgeleri
 • Doğum belgeleri
 • Evlilik cüzdanı, okul kayıt belgeleri

İngiltere’ye ulaşıldığı ilk anda en yakın güvenlik birimine iltica talebinde bulunulmalıdır. Eğer İngiltere’ye varılan ilk anda iltica talebinde bulunulmadıysa, sonraki süreçte İçişleri Bakanlığı’ndan ret kararı çıkması olasılığı yüksektir. İltica bildirimini ülkeye ilk girişinde yapmayan bireyler ayrıca bunun sebebini de açıklamalıdır.

İltica talebini bir güvenlik birimine bildiren bireyler için o gün içerisinde ya da en geç 5 gün içerisinde bir tarama mülakatı gerçekleştirir. Tarama mülakatında bireylerin genel bilgileri ile İngiltere sınırlarına nasıl ulaştığının detaylı bilgisi sorgulanmaktadır. Tarama görüşmesinin ardından bireylere verilen bir günde iltica esas görüşmesi gerçekleştirilmektedir; bu görüşme, kişilerin ülkelerine dönmeleri durumunda neden risk altında olduklarını açıklamaları gereken bir görüşmedir.

İngiltere’ye Turist Vizesi ile Girip İltica Talebinde Bulunmak Mümkün Mü?

İngiltere’ye turist vizesi ile girip bir süredir İngiltere’de bulunan bireylerin iltica etme hakları vardır. Bu durumdaki kişiler ve varsa aile bireyleri iltica başvurusunda bulunana kadar nerede konakladıklarını bildirmek durumundalardır.

Kişiler kendi evlerinde ikamet etmeleri durumunda ev adreslerini, kira sözleşmelerini, faturaları ve ev ile alakalı talep edilen evrakları iltica başvurusu dosyasında bulundurmalıdır. Eğer başka birine ait bir mülkiyette veya başka birinin yanında kalınıyor ise ev sahibi tarafından bireylerin konaklamalarına izin verildiğini gösteren bir belge ile ev sahibinin adres ve ev bilgilerinin dosyada yer alması gerekmektedir.

Paylaş: