İngiltere İltica Rehberi

İngiltere İltica Süreci ve Sığınma Hakkı 2022

İltica, bireylerin yaşadıkları ülkeden ayrılarak başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunmasıdır. Savaş, terör, iç karışıklık, ekonomik durumlar gibi çeşitli sebeplerle iltica talebinde bulunulmaktadır.

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra sığınma talep edenlerin başvurdukları ülkeler arasında Dünyada 2. sırada yer almaktadır. Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı iltica başvurularının önünü çok fazla açmak istemediği için İngiltere iltica süreci, diğer ülkelere göre biraz daha uzun ve zor bir süreç olarak bilinmektedir.

İngiltere’de Avrupa ülkeleri vatandaşlarının iltica başvuruları kabul edilmektedir. Ayrıca farklı bir AB ülkesinde daha önceden iltica başvurusunda bulunmuş kişilerin talepleri geri çevirilmektedir. İngiltere sığınma hakkı talep edebilmek için bireylerin iltica koşullarını gerçekten karşılıyor olması gerekmektedir.

İngiltere Sığınma Hakkı Kimler için Vardır?

İngiltere sığınma hakkı siyasal, savaş, can güvenliği endişesi gibi hayati özgürlüğü kısıtlanmış ya da işkenceye maruz kalmış kişilerce yapılabilir. Bireylerin dili, dini, ırkı gibi çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerinde can güvenliklerinin olmadığını kanıtlamaları, kişilere İngiltere sığınma hakkı doğurmaktadır.

Not: Brexit’in gerçekleşmesi ile iltica başvuruları ve sığınma hakkı konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Daha fazla bilgi için 0850 241 1868

İngiltere Sığınma Hakkı

İngiltere Sığınma Talebi Nereye Yapılır?

İngiltere iltica başvurusu İngiltere’de bulunurken İçişleri Bakanlığı’na bağlı göç dairesine yapılmaktadır. İltica başvurularının İngiltere’ye giriş yapıldığı anda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Başvurunun ardından Göçmenlik Bürosu tarafından gerçekleştirilen bir İngiltere sığınma başvurusu taraması gerçekleştirilir. İltica başvurusunda bulunan bireyler, başvurunun gerçekliğinin sorgulanması adına detaylı bir mülakata tabi tutulmaktadır.

İltica Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Başvuru işlemlerinin ve mülakatların tamamlanmasının ardından iltica başvurusu genellikle 6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. İltica başvurusu için yanlış ya da yalan evrak beyanında bulunulmasının tespiti 2 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlandırılabilir.

İngiltere’de İltica Etme Şartları Nelerdir?

İngiltere’de iltica etme şartları aşağıda listelenmiştir:

 • Irk ayrımı
 • Din ayrımı
 • Dil ayrımı
 • Siyasi fikir ayrımı
 • Cinsel tercih, cinsiyet gibi ayrımlar
 • Sosyal, siyasi, dini, kültürel bireyleri her türlü riske atan ayrımcılık

Yukarıdaki unsurlar sebebi ile ülkesindeki yetkililer tarafından korunamamış ve hayati tehlikesi bulunan bireyler İngiltere’ye iltica talebinde bulunabilmektedir.

Kişiler çeşitli siyasi sebeplerle başka bir ülkeden gelerek İngiltere’de iltica etmek istiyorsa İngiltere sınırına ayak bastıkları anda iltica talebinde bulunmalıdır. Sınır güvenlik polisi bu aşamada bireyleri tarama adını verdikleri bir ön mülakata tabi tutmaktadır.

Sığınma talebi ilk başvuru anında kayıt altına alınmaktadır. Bireyler mülakat esnasında çevirmen talep etme hakkına sahiptir. Mülakatta kişilerin İngiltere’ye neden iltica etmek istedikleri, aile üyeleri, finansal durumları, İngiltere’ye nasıl giriş yaptıkları hakkında detaylı sorular sorulmaktadır. Bu süreçte İngiltere’ye geçerli bir İngiltere vizesi ile girilmiş olması iltica talebinin kabul edilme olasılığını arttırabilir.

Kişilerin sorulan sorulara doğru cevaplar vermesi ve yalan beyanda bulunmaması gerekmektedir. İngiltere Göçmenlik Bürosu iltica işlemlerinde titiz çalışma yürütmekte ve vereceği karara göre ingiltere’de kalınıp kalınamayacağı belli olmaktadır.

Bu süreçte bir iltica avukatı ile çalışmak başvuru sahibinin yararına olabilir.

İngiltere İltica Başvurusu

İngiltere iltica başvurusu kişinin çeşitli sebeplerden ülkesinde artık can güvenliğinin olmadığını kanıtlamasına dayanmaktadır. Bireyler başvuruda bulunmadan önce geçmişe dönük bütün kanıtlarını ve belgelerini hazırlamalıdır. Eğer aile üyeleri ile birlikte iltica talebinde bulunulacaksa her birey için belgelerin iltica başvuru dosyasında bulunması gerekir.

İltica başvurusu esnasında çeşitli şüpheli durumlarda bireyler başvuru sonuçlanana kadar Göçmenleri Uzaklaştırma Merkezi tarafından gözaltına alınabilmektedir. İltica başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda kişinin gerekli konaklama, yaşam masrafları karşılanarak İngiltere’de kalmasına izin verilir.

Ancak başvuru kabul edilmediği taktirde bireyler ülkeden sınır dışı edilmek ile karşı karşıya kalabilir. İltica başvurularının sonuçlanması aylar sürebilmektedir. İngiltere 2019 yılı iltica başvurularının karara bağlanması çoğunluklu 6 aydan uzun sürmüştür.

Ayrıca 2019 yılı verilerine göre şu anda Birleşik Krallık’ta 133.094 mülteci ve 61.968 bekleyen iltica dosyası bulunmaktadır.

Yıllara göre İngiltere iltica başvuru istatistiklerine ve Türkiye’den yapılan başvuru sayısına buradan ulaşılabilir.

İngiltere’ye Nasıl İltica Edebilirim?

İngiltere iltica başvurularının diğer ülkelere göre daha zor olduğu bilinmektedir. İltica başvurusunun yapılacağına karar verilmesinin ardından bireylerin ülkesinde can güvenliklerinin neden bulunmadığına dair geçmişe yönelik detaylı bütün kanıtları ve belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Aşağıda bireylerin iltica dosyalarında yer alması gereken bazı belgeler listelenmiştir:

 • Pasaportlar ve seyahat belgeleri
 • Sabıka kayıtları
 • Kimlik belgeleri
 • Doğum belgeleri
 • Evlilik cüzdanı, okul kayıt belgeleri

Ardından İngiltere’ye ulaşıldığı ilk anda en yakın güvenlik birimine iltica talebinde bulunulmalıdır. Eğer İngiltere’ye varılan ilk anda iltica talebinde bulunulmadıysa, sonraki süreçte İçişleri Bakanlığı’ndan ret yemek olasıdır. Çünkü İçişleri Bakanlığı bu durumu bireylerin gerçekten tehlikede olmamasına yorabilmektedir. İltica bildirimini ülkeye ilk girişinde yapmayan bireyler ayrıca bunun sebebini de açıklamalıdır.

İltica talebini bir güvenlik birimine bildiren bireyler için o gün içerisinde ya da en geç 5 gün içerisinde bir tarama mülakatı gerçekleştirir. Bu mülakatta bireylerin genel bilgileri ile İngiltere sınırlarına nasıl ulaştığının detaylı bilgisi sorgulanmaktadır. Tarama görüşmesinin ardından bireylere verilen bir günde iltica esas görüşmesi gerçekleştirilmektedir. Bu görüşme, kişilerin ülkelerine dönmeleri durumunda neden risk altında olduklarını açıklamaları gereken bir görüşmedir.

İngiltere Mülteci Politikası

İngiltere İltica Reddi ve İtiraz Süreci

Tarama mülakatı ve esas görüşme arasındaki süre ayları bulabilmektedir. Bazen bir yılı aşkın bir sürenin ardından da gerçekleştirilebilir. İltica talebinin reddedilmesi durumunda kişilerin mahkeme yoluyla itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtiraz talebine ret durumunda İngiltere Birinci Kademe Mahkemesi üzerinden itiraz başvurusu yapılmaktadır.

İngiltere’ye Turist Vizesi ile Girip İltica Talebinde Bulunmak

Bir süredir İngiltere’de bulunan bireylerin de iltica etme hakları vardır. Bu durumdaki kişiler ve varsa aile bireyleri iltica başvurusunda bulunana kadar nerede konakladıklarını bildirmek durumundalardır.

Kişiler kendi evlerinde ikamet etmeleri durumunda ev adreslerini, kira sözleşmelerini, faturaları ve ev ile alakalı talep edilen evrakları iltica başvurusu dosyasında bulundurmalıdırlar. Eğer başka birine ait bir mülkiyette veya başka birinin yanında kalınıyor ise, ev sahibi tarafından bireylerin konaklamalarına izin verildiğini gösteren bir belge ile ev sahibinin adres ve ev bilgilerinin dosyada yer alması gerekmektedir.

İltica İngiltere Tarama ve Güvenlik Sorgusu Koşulları

İltica İngiltere taraması bireylerin iltica talebinde bulunmalarının ardından bir göçmenlik memuru ile gerçekleştirdiği toplantıdır. Ülkeye ilk giriş anında iltica talebinde bulunan bireyler, iltica başvurularını ülke sınırında kayda geçirmektedir. Bu tarama esnasında kişilerin fotoğrafları çekilir, parmak izi alınır ve başvuru dosyasındaki bilgilere ait kişi olup olmadığı sorgulanır. Ayrıca bireylerin neden İngiltere’ye sığınmak istedikleri ve ülkeye nasıl giriş yaptıklarının sorgusu gerçekleştirilmektedir.

Kişiler bu görüşme esnasında kendilerini daha iyi ifade edebilmek adına tercüman talep etme hakkına sahiptir.

Bireyler zaten bir süredir İngiltere sınırlarında bulunuyorlarsa iltica talebinde bulunmak için iltica kabul hattını aramalıdır. Bu telefon görüşmesi sırasında bireylere neden iltica etmek istedikleri ve varsa aile üyeleri ile ilgili sorular sorulmaktadır. Telefon görüşmesinin ardından kişilere mülakat için bir randevu günü verilmektedir. Bu randevuya başvuru sahibi ve varsa bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri katılmalıdır.

Bireylerin tarama görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin ardından dosyalarına bir göçmenlik memuru atanır. Kişilerin gözaltına alınmasını gerektirmeyecek şüpheli herhangi bir durumlarının bulunmaması sonucunda İngiltere’deki adreslerine bir iltica kayıt kartı (ARC) gönderilmektedir. Bu kart bireylerin iltica davaları sonuçlanana kadar bilgilerini, çalışma izinlerini ve sağlık-eğitim hizmetlerinden faydalanma hakları olup olmadığını gösterir. İltica talebi olumlu sonuçlanana kadar kişilere çalışma izni ile eğitim hakkı tanınmamaktadır.

İngiltere İltica Edenlere Maddi Yardım

İngiltere İltica Edenlere Maddi Yardım Sağlıyor Mu?

İltica talebinin onaylanması ile İngiltere iltica maddi yardım alma hakkı bulunmaktadır. İltica talebi ile ülkeye yerleşen bireylerin devletin belirlediği yerlerde barınma hakları sağlanmaktadır. Barınma masrafını devlet karşılamaktadır.

Bireyler nerede konaklayacaklarını seçememektedir. İltica talebinde bulunan bireylere kişi başına haftalık 37,75 £ maddi yardım sağlanmaktadır. Bu rakam gıda, temizlik ve giyim ihtiyaçları için günde 5,39 £’a tekabül etmektedir.

Oturum iznine sahip olana kadar göçmenlere herhangi bir çalışma izni verilmemektedir. İltica talebi ile ülkeye yerleşen bireyler ilk etapta yalnızca devlet desteği ile geçinmektedir.

İngiltere Mülteci Kampları İltica Eden Herkes için Mevcut Mu?

İngiltere iltica başvurularında bireyler için mülteci kampı bulunmamaktadır. Ancak iltica başvurusundan ret yiyen göçmenler sınır dışı edilene kadar bir kampta bir arada tutulmaktadır.

İngiltere Mülteci Hakları Nelerdir?

İltica başvurusu onaylanan bireylere sonraki süreçte devlet desteği bağlanmaktadır. Kişilerin oturum izni almaları aylar, bazen de yıllar bulabilmektedir. İngiltere’de oturum izni alan bireyler çalışma iznine, eğitim hakkına sahip olmaktadır.

Ayrıca oturum izniyle birlikte devlet desteğinin miktarı da artırılmaktadır. İltica talebi ile İngiltere’de 5 yıl sonra kişiler, İngiliz vatandaşlığı almaya hak kazanır. Mülteci haklarına detaylı olarak İngiltere içişleri bakanlığı’ndan ulaşılabilir.

İngiltere İltica Aile Birleşimi Şartları

İltica yöntemi ile İngiltere’ye başvuru yapan kişiler önce kendi adına iltica başvuru yapması gerekir. İngiltere iltica aile birleşimi sürecinin devamı olarak, başvuru onaylandıktan sonra geride kalan ailesi için başvuruda bulunarak ülkelerinden göç etmelerine olanak sağlanır.

İngiltere İltica Kabul Ediyor Mu?

İngiltere iltica konusunda titiz bir tavır sergilemektedir. Elbette gerçek dosyaları ve sığınma taleplerini kabul etmektedir. Ancak bu süreç uzun ve zorlu bir süreç olarak bilinmektedir. İngiltere iltica başvuruları için geçmişe yönelik dosyaların ve bireylerin can güvenliğinin riskte olmasının kanıtlarının çok detaylı bir şekilde bir araya getirilmesi gerekir.

Ek olarak Avrupa Birliği vatandaşları ve Avrupa Birliği ülkelerine geçmişte başvuruları bulunan bireyler İngiltere iltica başvurusunda bulunamamaktadır.

Vizem.net İngiltere’de Türkçe iltica avukatları ile çalışmakta ve danışmanlığa ihtiyacı bulunan iltica sığınmacı adayları için danışmanlık hizmeti vermektedir.

Paylaş: