İngiliz Ünlüler

İngiliz Ünlüler Kimlerdir, Eserleri Nelerdir?

İngiliz ünlüler, bilimsel ve sanatsal açıdan çok çeşitli alanlara katkılar sunmuş ve aynı zamanda dünyaca tanınmış kişilerden oluşmaktadır. İngiltereli ünlüler, bilim ve spor alanlarında önemli katkılar yapmıştır. Isaac Newton, Frederick Gowland Hopkins, Charles Darwin, Richard Lower, C.F. Powell ve Stephen Hawking gibi isimler yaptıkları çalışmalarla bilim tarihinde oldukça önemli atılımlar gerçekleştirmişlerdir. İngiliz sanatçılar çok sayıda alanda dünyaca ünlü eserler vermiştir; edebiyat alanında Thomas More, William Shakespeare gibi isimler, televizyon ve sinema alanında Kate Winslet, Ian Mckellen gibi sanatçılar ön plana çıkmaktadır. Müzik alanında John Lennon, Freddie Mercury ve Mick Jagger dünyaca üne sahip iken spor alanında özellikle futbolda David Beckham, Stuart Pearce, Steven Gerrard gibi önemli İngiliz futbolcuların olduğu bilinmektedir.

Ünlü İngiliz Bilim Adamları Kimlerdir?

Ünlü İngiliz bilim adamları aşağıda listelenmiştir.

 • Charles Darwin
 • Isaac Newton
 • Stephen Hawking
 • Frederick Gowland Hopkins
 • Rosalind Elsie Franklin
 • Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin

Charles Darwin Kimdir?

Charles Darwin Kimdir?
Charles Darwin Kimdir?

Charles Darwin, 12 Şubat 1890 yılında İngiltere’de doğmuş, 19 Nisan 1882 yılında ise İngiltere’de ölmüştür. Darwin, doğal seçilim ile evrim kuramının kurucusu olan İngiliz biyolog ve doğa tarihçisidir. Darwin, Edinburgh Üniversitesi’nde tıp ve daha sonrasında Cambrigde Üniversitesi’nde teoloji okumuştur. Tıp ve teoloji eğitimini aldığı yıllarda doğa tarihine ilgi duymaya başlamıştır. Darwin’in Beagle gemisinde 5 yıl süren yolculuk sırasında yaptığı çalışmalar ve gözlemler sonucunda öne sürdüğü argümanlar ile birlikte jeolog olarak ün kazanmıştır. Beagle gemisindeki yolculuğu sırasında canlıların coğrafi olarak dağılımını ve bulduğu fosilleri inceleyerek türlerin birbirine dönüşümü ile ilgili çalışmalar yapmış ve bu doğrultuda 1838 yılında doğal seçilim teorisini geliştirmiştir.

1859 yılında “Türlerin Kökeni Üzerine” adlı kitabını yayımlayarak canlıların ortak bir atadan evrildiğini ve bu evrim sayesinde çeşitlendiğini ileri sürmüştür. Türlerin Kökeni Üzerine adlı kitabının yayımlanmasından sonra bilim dünyası içerisinde Darwin’in fikirleri büyük ölçüde kabul görülmüştür. Sonraki yıllarda “İnsanın Türeyişi ve Cinsiyete Mahsus Seçilim” adlı kitabını yayımlayarak insanların ve hayvanların duygularını ifade ediş biçimleri arasındaki benzer olduğunu iddia etmiştir. Yaptığı bu çalışmalar neticesinde 1853 yılında İngiliz Kraliyet madalyası, 1859 yılında Wollaston madalyası ve 1864 yılında Copley madalyası almıştır.

Bugün varolan modern evrimsel biyolojinin temelinin oluşmasında Darwin’in fikirleri önemli katkılar sunmuş ve biyolojinin bu fikirler biyolojinin birleştirici ögesi olarak nitelendirilmiştir. Evrim Darwin hayatta iken kabul edilen bir olgu olmasına rağmen Darwin tarafından evrimin açıklanmasında ileri sürülen doğal seçilim teorisinin bilim dünyası tarafından kabul görmesi 1930’lu yıllarda gerçekleşmiştir.

Isaac Newton Kimdir?

Isaac Newton Kimdir?
Isaac Newton Kimdir?

Isaac Newton, 4 Ocak 1643 yılında İngiltere’de doğmuş, 31 Mart 1727 yılında İngiltere’de ölmüştür. Newton; fizik, matematik, astronomi ve felsefe dallarında çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Matematik alanında çeşitli hesaplama yöntemleri ve metotlar geliştirmiştir. Optik ile ilgili çalışmalarında ise farklı bakış açıları sunarak ışığın kırılmasıyla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapmıştır. Newton’un en büyük katkısı mekanik alanında olmuştur. Hareket yasaları, kuvvetle ilgili formülleri, etki-tepki eşitliği ile ilgili yasaları keşfeden Newton, kütle çekim ile ilgili matematiksel ifadeleri açıklaması ile fizik tarihinde bir devrim gerçekleştirmiştir. 1687’de yayımladığı “Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri” adlı kitabında kütle çekimi ve hareketin üç kanunu ortaya koyarak tarihin en önemli bilimsel kitaplardan biri olmuştur. Kütle çekimi ve hareketle ile ilgili ortaya ileri sürdüğü fikirler benimsenmiş ve sonraki üç yüzyıl boyunca bilim dünyasını yönlendirmiştir.

Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri, Yörüngedeki Cisimleri Hareketi, Yöntem, Optikler, Evrensel Aritmetik, Dünyanın Sistemi, Newton’un en önemli bilimsel eserleri arasında kabul edilmektedir.

Stephen Hawking Kimdir?

Stephen Hawking Kimdir?
Stephen Hawking Kimdir?

Stephen Hawking, 8 Ocak 1942 yılında İngiltere’de doğmuş, 14 Mart 2018 yılında ise İngiltere’de ölmüştür. Hawking; fizikçi, kozmolog, astronom, teorisyen ve yazar olarak bilinmektedir. Oxford Üniversitesi’nde fizik, Cambridge Üniversitesi’nde kozmoloji çalışmaları yapmak için eğitim almaya başlamıştır. Henüz 21 yaşında tedavisi olmayan ALS hastalığına yakalanmıştır. Tedavisi bulunmayan bir hastalık olan ALS hastalığına yakalanması, Hawking’i kozmolojiye, fiziğe ve matematiğe olan ilgisini sınırlamamıştır. Hawking, Einstein’dan sonra dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul edilmektedir.

Hawking, evren üzerine çalışmalar yapmıştır. Evrenin temel ilkeleri üzerine yaptığı çalışmalarda Einstein'ın uzay ve zaman ile ilgili Genel Görelilik Kuramına yoğunlaşmıştır. Hawking, çalışmalarının sonucunda kuantum mekaniği ile Genel Görelilik Kuramını birleştirerek, bu kuramın Bing Bang ile başlayıp karadeliklerle sonuçlandığı sonucuna ulaşmıştır. Hawking’in, kuantum mekaniği ile Genel görelilik kuramının birleştirilmesi gerektiğini ortaya koyan bu çalışma yirminci yüzyılın ortalarındaki şartlarda yapılan en büyük buluşlardan biri olarak görülmüştür.

Hawking’in kuantum fiziği ve karadelikler üzerinde çeşitli argümanlar ileri sürmüştür. Hawking’in ileri sürdüğü iddialar, kabul görmüş ve yaygınlaşmıştır. Hawking’in kitapları 40 dile çeviri yapılmıştır. Birçok kitabın yazarı olan Hawking, asıl ününü “Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere” kitabı ile kazanmıştır. Eğitim ve kariyer hayatında birçok ödül almıştır. 12 onur derecesine sahip olan Hawking, aynı zamanda 1979 yılında Albert Einstein Medal ödülünü, 1982 yılında Britanya İmparatorluk nişanını, 1988 yılında Wolf Fizik ödülünü, 1989 yılında Asturias Prensliği ödülünü, 2006 yılında ise Copley madalyasını almıştır.

Zamanın Kısa Tarihi, Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar, Kara Delikler, Büyük Tasarım, Zamanın Daha Kısa Tarihi, Kara Delikler ve Bebek Evrenler, Aforizmalar Hawking’in en bilinen kitapları arasında sayılmaktadır.

Ünlü İngiliz Yazarları Kimlerdir?

Ünlü İngiliz yazarları aşağıda listelenmiştir.

 • J.K. Rowling
 • Aldoux Huxley
 • Virginia Woolf
 • Jane Austen
 • George Orwell
 • Charles Dickens
 • Roald Dahl
 • Charlotte Bronte

Edebiyat konusunda İngilizlerin oldukça önemli katkılar sunduğu bilinmekte ve Aldous Huxley, Virginia Woolf, J.K. Rowling başta olmak üzere çok sayıda yazarın eserleri İngiliz edebiyatı klasikleri arasında yer almaktadır.

J K Rowling Kimdir?

J K Rowling Kimdir?
J K Rowling Kimdir?

J. K. Rowling, 31 Temmuz 1965 yılında İngiltere'de doğmuştur. Yazar olan Rowling, Exeter Üniversitesi’nde Fransız dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında Edinburgh Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

J. K. Rowling, roman türünde eserler vermiştir. Eserleri fantezi, macera ve polisiye gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Harry Potter serisi ile dünyaca tanınan Rowling, bu seri dışında da çeşitli eserler yazmıştır. En ünlü eseri Harry Potter serisidir. Harry Potter serisi tüm dünyada yaklaşık 400 milyon kopya satarak büyük bir üne kavuşmuştur. İngiliz edebiyatı açısından eserlerinde kullandığı dil, motifler ve atasözleri ile ingiliz folkloru açısından değerli görülmektedir. Rowling doğal tarzı ve fantezi türünü kullanma biçimi nedeniyle dünya edebiyatında özgün bir yere sahip olduğu düşünülmektedir.

J. K. Rowling’in en önemli eseri Harry Potter olarak bilinmektedir. Harry Potter adlı eseri ve bu eseri tamamlayıcı nitelikteki eserleri dışında Guguk Kuşunun Çağrısı, İpekböceği, Kötülük Kariyeri, Ölümcül Beyaz, Sorunlu Kan gibi yetişkin kurgu romanları yazmıştır. Rowling çocuk kurguları alanında Ickabog, Noel Domuzu adlı eserler vermiştir. Rowling’in eserlerine yönelik Ulusal Kitap Ödülleri Yılın Çocuk Kitabı, Nestlé Smarties Kitap Ödülü, Yılın İngiliz Çocuk Kitabı Ödülü ve Hugo En iyi Roman ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştır.

Aldous Huxley Kimdir?

Aldous Huxley Kimdir?
Aldous Huxley Kimdir?

Aldous Huxley, 26 Temmuz 1894 yılında İngiltere’de doğmuş, 22 Kasım 1963 yılında ölmüştür. Oxford Balliol Koleji’nde İngiliz dili ve edebiyatı bölümünü tamamlamıştır. Huxley, yazar ve filozof olarak bilinmektedir.

Huxley genel olarak roman ve deneme türlerinde verdiği eserlerle tanınmış olmasına rağmen hikaye, şiir, gezi yazıları gibi çeşitli türlerde eserler de vermiştir. Huxley’in en bilinen eseri Cesur Yeni Dünya isimli romanıdır. Cesur dünya beşinci romanı ve ilk distopik eseridir.

Virginia Woolf Kimdir?

Virginia Woolf Kimdir?
Virginia Woolf Kimdir?

Virginia Woolf, 25 Ocak 1882 yılında İngiltere’de doğmuş, 28 Mart 1941 yılında ölmüştür. Woolf, Victoria döneminin en tanınmış ve modernist yazarları arasında kabul edilmektedir. Modernist akımın öncüleri arasında sayılan Woolf, roman ve deneme yazarı olmanın yanı sıra yayımcı ve eleştirmen olduğu bilinmektedir.

Virginia Woolf, savaşlar arası dönemde Londra’daki edebi ve sanatsal toplum için oldukça önemli bir kişi olarak kabul edilmiştir. Birçok eser veren yazarın en bilinen eseri sırasıyla Bayan Dalloway, Deniz Fenerine ve Orlando olarak sıralanmaktadır. Kendine Ait bir Oda adlı eseri dahil olmak üzere çok çeşitli makaleleriyle ün salmıştır.

Virginia Woolf, eserlerinde kimlik, ilişkiler, zaman, değişim ve bireyin sahip olduğu kişilik sorunlarıyla ilgilenmesi nedeniyle edebiyat alanında önemli görülmektedir. Woolf’un eserleri, eserlerinin ele alış biçimi ve işlediği konular nedeniyle edebiyat tarihinin şekillenmesinde etkisi olan bir yazar olarak kabul edilmektedir.

Ünlü İngiliz Oyuncular Kimlerdir?

Ünlü ingiliz aktör ve aktrisler aşağıda listelenmiştir.

 • Anthony Hopkins
 • Kate Winslet
 • Ian Mckellen
 • Judi Dench
 • Hugo Weaving
 • Hugh Grant
 • Tom Hardy
 • Benedict Cumberbatch
 • Christian Bale
 • Michael Caine
 • Jude Law
 • Helen Mirren
 • Emma Watson
 • Keira Knightley

Ünlü İngiliz oyuncular, hem dünya sinemasında hem de İngiliz sineması içerisinde tanınmaktadır.

Anthony Hopkins Kimdir?

Anthony Hopkins Kimdir?
Anthony Hopkins Kimdir?

Anthony Hopkins, 31 Aralık 1937 yılında Galler’de doğmuştur. Hopkins; aktör, yönetmen, yapımcı, besteci ve ressam olarak çeşitli sanat dalları ile ilgilenmiştir. Eğitimini Kraliyet Tiyatro Sanat Akademisi’nde tamamlayarak beyaz perdeye ilk adımını 1968 yılında atmıştır. Hopkins, yaşayan en iyi oyuncular arasında değerlendirilmekte iken aynı zamanda Kuzuların Sessizliği adlı filmde canlandırdığı Hannibal Lecter karakteri ile en iyi erkek oyuncu kategorisinde Oscar ödülü almıştır.

Anthony Hopkins, mesleği süresince çeşitli ödüller almıştır. Britanya İmparatorluk Nişanı ve Akademi Ödülü gibi oldukça prestijli ödülleri alan Hopkins bunların yanı sıra iki defa Emmy, bir defa Cecil B. DeMille ve üç defa Bafta ödüllerini almıştır. Hopkins’in sanata yönelik çalışmaları çok takdir edilmiş ve 1993 yılında sanaya yaptığı hizmetler nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth tarafından şövalye ilan edilmiştir. 2003 yılında Hollywood Şöhret Yolunda yıldız almış olan Hopkins, 2008 yılında Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi üyeliği yapmıştır.

Anthony Hopkins’in 1998 yılında Maskeli Kahraman Zorro, 1984 yılında Gemide İsyan, 1998 yılında Joe Black, 1980 yılında Fil Adam, 1987 yılında Kesişen Hayatlar, 1992 yılında Bram Stoker’dan Dracula, 1994 yılında İhtiras Rüzgarları, 1995 yılında Nixon, 2011 yılında Thor, 1993 yılında Günden Kalanlar, 2005 yılında Efsane Adam, 1999 yılında İçgüdü, 2007 yılında Cinayet Gecesi adlı filmleri, en önemli ve en dikkate değer filmleri arasındadır.

Kate Winslet Kimdir?

Kate Winslet Kimdir?
Kate Winslet Kimdir?

Kate Winslet, 5 Ekim 1975 yılında İngiltere’de doğmuştur. 11 yaşında tiyatro okuluna giderek drama dersleri alan Winslet kariyer sürecinde annesi, babası ve kardeşleri gibi oyuncu olmuştur. Winslet’in oyunculuğa ilk adımı televizyon reklamlarıyla 11 yaşındayken başlamıştır. 90’lı yıllarda ise dizilerde çeşitli roller alarak oyunculuk tecrübesi kazanmaya devam etmiştir.

1994 yılında Cennet Yaratıkları filminde aldığı rol ile sinema sektöründe kendinden bahsettirmeye başlayan Winslet 1995 yılında Sağduyu ve Duyarlılık filmindeki rolünde gösterdiği performans sayesinde ün kazanmaya devam etmiştir. Winslet oyunculuk kariyerinde deneyim kazanmaya devam ederken 1997 yılında gişe rekorları kıran bir film olan Titanik’te Rose DeWitt Bukater rolünü canlandırmış, bu film ile Akademi Ödülü adaylığına devam ederek dünyaca bir ün kazanmıştır. Winslet’in ünü, Sil Baştan filminde Clementine Krucynzski karakterine hayat vermesiyle giderek artmıştır.

Kate Winslet, 22 yaşında 2 kez Akademi Ödülü adaylığına sahip en genç oyuncu rekorunu kırmasının yanında 6 kez Akademi Ödülüne aday gösterilen en genç oyuncu rekoruna da sahip olan başarılı bir oyuncu olarak kabul edilmektedir. Winslet, sektördeki başarısını altın küre ödüllerinde aynı anda en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne sahip olan 3 oyuncudan biri olarak artırmaya devam etmiştir.

Ian Mckellen Kimdir?

Ian Mckellen Kimdir?
Ian Mckellen Kimdir?

Ian Mckellen 25 Mayıs 1939 yılında İngiltere’de doğmuştur. Oyuncu olan Mckellen modern tiyatrodan fantezi ve bilim kurguya kadar uzanan çok çeşitli tür filmde rol almıştır. 20’den fazla tiyatro oyununda yer alan Mckellen sinema alanında birçok karakterleri canlandırmıştır. Mckellen tarafından canlandırılan karakterler arasında en bilineni Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinde Gandalf ve X-men serilerinde Magneto karakteridir.

Ian Mckellen birer kez Tony Ödülleri, Altın Küre Ödülleri, SAG Ödülleri, BIF Ödülleri, 6 kez Laurence Olivier ödülleri, iki kez Saturn Ödülleri, Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri, dört kez Drama Desk Ödülleri sahibi olurken aynı zamanda iki kez Akademi Ödülleri adaylığı, dört kez BAFTA Adaylığı ve 5 kez Primetime Emmy Ödülleri adaylığına sahip başarılı bir oyuncu olarak kabul edilmektedir. Ian Mckellen ayrıca 1979 yılında “Komutan” ünvanı ile Britanya İmparatorluk Nişanı ile ödüllendirilmiştir, 1991 yılında ise Kraliçe II. Elizabeth tarafından tiyatro alanındaki katkıları nedeniyle şövalye ilan edilmiştir. Mckellen, 2008 yılında Onursal Liyakat Nişanı üyesi seçilmiştir.

Judi Dench Kimdir?

Judi Dench Kimdir?
Judi Dench Kimdir?

Judi Dench, 9 Aralık 1934 yılında ingiltere'de doğmuştur. Mesleği oyunculuk olan Dench, profesyonel kariyerine 1957 yılında Old Vic Tiyatrosunda başlamıştır. Dench, kariyeri boyunca William Shakespeare’in Hamlet, Romeo ve Juliet, Machbeth adlı oyunlarında Ophelia, Juliet ve Lady Machbeth rollerini canlandırmıştır.

1981 ve 1984 yılları arasında yayında olan Güzel Bir Romantizm ile 1992 ve 2005 yılları arasında yayında olan Zaman Geçtikçe adlı televizyon dizileriyle oyunculuk alanında fark edilmeye başlanmıştır. Judi Dench, Altın Göz isimli filmde canlandırdığı M karakteriyle dünyaca tanınmaya başlanmıştır.

Tiyatronun yanı sıra filmlerde ve televizyon programlarında çeşitli çalışmalar yapmış olan Dench, Oscar, Altın Küre ve Tony Ödülü sahibidir. Dench ayrıca üç kez BAFTA, altı kez Laurence ve Oliver Ödülü kazanmakla beraber dört İngiliz Akademi Televizyon Ödülü ve altı İngiliz Akademi Film Ödülü’nün de sahibidir.

Hugo Weaving Kimdir?

Hugo Weaving Kimdir?
Hugo Weaving Kimdir?

Hugo Weaving, 4 Nisan 1960 yılında Nijerya'da doğmuş ancak daha sonrasında kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmek için Avustralya’ya taşınmıştır. Ulusal Dramatik Sanat Enstitüsü’nde eğitimini tamamlayan Weaving ilk büyük rolünü Avustralya televizyon dizisi olan Bodyline dizinde Douglas Jardine karakterini canlandırmıştır.

Weaving, Avustralya’da oyunculuk kariyerlerine devam ederken 1991 yılında yayına giren Priscilla’nın Maceraları ve 1994 yılında yayına giren Çöl Kraliçesi filmlerinde aldığı roller ile fark edilmeye başlanmıştır. Weaving, ilerleyen yıllarda çeşitli Amerikan yapımlarında yer alarak dünyaca ün kazanmaya başlamıştır. Kariyer sürecinde Matrix, Ajan Smith, Yüzüklerin Efendisi serilerinde Elrond karakterini canlandırması, 2005 yılında yayına giren V For Vendetta adlı filmin ana kahramanını canlandırması ve Kaptan Amerika adlı filmde canlandırdığı roller ile birlikte dünyada tanınan bir oyuncu haline gelmiştir.

Weaving, 1991, 1998 ve 2005 yıllarında Avustralya Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi en iyi erkek oyuncu ödülü, 2007 yılında Constellation ödülleri Bilim Kurgu Filmi, Televizyon filmi ya da mini dizide en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken; en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü kategorisinde 2011 yılında Sidney tiyatro ödülü, Helen Hayes ödülü gibi çeşitli ödülleri almıştır. Wavering, 2020 yılında ise Avustralya nişanı onursal görevlisi olarak seçilmiştir.

Ünlü İngiliz Şarkıcılar Kimlerdir?

Ünlü İngiliz şarkıcı ve müzisyenler aşağıda listelenmiştir.

 • John Lennon
 • Freddie Mercury
 • Mick Jagger
 • Elton John
 • George Michael
 • Amy Winehouse
 • Sting

Ünlü İngiliz şarkıcılar, müzik alanında her dönem önemli eserler vermiştir ve bazı İngiliz müzikleri günümüzde hala dünyanın birçok yerinde dinlenerek evrenselliğe ulaşmıştır.

John Lennon Kimdir?

John Lennon Kimdir?
John Lennon Kimdir?

John Lennon, 9 Ekim 1940 yılında İngiltere'de doğmuş ve 8 Aralık 1980 yılında ölmüştür. Şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen olarak bilinen Lennon bu alanlarda dünya çapında ün kazanmıştır. Lennon, Beatles grubunun baş vokalistliğini ve gitaristliğini yapmıştır. Lennon, müzik türleri içerisinde rock ile ilgilenmiştir.

John Lennon, Beatles grubunun kurucusu olmasına karşın zamanla liderliği McCartney’e bırakmıştır. Lennon, All You Need Is Love şarkısı ile başlayarak zaman içerisinde savaş karşıtı şarkılar yazmış ve yazdığı bu şarkılar sayesinde dinleyici kitlesini genişletmeye başlamıştır. The Beatles grubu 1962 yılında Love Me Do adlı eseri ile dünya çapında başarılar kazanmış ve bazı eleştirmenler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi müzik grubu olarak nitelendirilmiştir. 1960’lı yıllar sona ererken Lennon, savaş karşıtı gösteriler düzenlemiş ve kısa bir süre sonra kariyerinde yalnız devam etme kararı alarak müzik grubundan ayrılmıştır. Lennon, son albümü olan Double Fantasy’yi yayınlanmasından 1 ay sonra silahlı saldırıya uğramış ve ölmüştür.

Freddie Mercury Kimdir?

Freddie Mercury Kimdir?
Freddie Mercury Kimdir?

Freddie Mercury, 5 Eylül 1946 yılında Zanzibar Sultanlığı’nda doğmuş ve 24 Kasım 1991 yılında ölmüştür. Isleworth Politeknik Koleji ve Ealing Sanat kolejinden mezun olan Mercury, şarkıcı, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. Hindistan’da yaşayan Mercury, 8 yaşından beri İngiliz tarzı yatılı okullara gitmiş ve küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenmiştir. Mercury, ilk asyalı rock star olarak anılmaktadır.

Mercury, 1970 yılında gitarist olan Brian May ve davulcu olan Roger Taylor ile bir araya gelerek Queen müzik grubunu kurmuştur. Queen, Beatles müzik grubundan sonra gelen en önemli rock müzik grubu olarak görülmektedir. Kurmuş olduğu müzik grubunda başta Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are The Champions, Don’t Stop Me Now adlı eserler olmak üzere birçok ses getiren eserleri yazmıştır. Mercury’nin Queen grubu ile 1985 yılında Live Aid’de gerçekleştirdiği bir performansı oldukça dikkat çekmiş ve Dünyanın en Büyük Konserleri adlı bir televizyon programında sergilenmiştir.

Müzik grubuna dahil olmasına rağmen Mercury aynı zamanda iki solo albüm ve birkaç single yayınlamıştır. Mercury’nin tek başına yayınladığı çalışmalardan bazıları İngiltere müzik listelerinde ilk 10’a girmiştir. İlerleyen yıllarda Fritz Lang’ın 1927 yılında yayınlanan Metropolis filmi için çalışmalar yapan Mercury, Giorgio Moroder ile birlikte çalışmış ve Love Kills adlı eseri yayınlanmıştır. Mercury’nin katkılarının büyük olduğu Love Kills, 1984 yılında listeye 10 numaradan giriş yapmıştır. Mercury’nin ölümünden sonra Living on My Own adlı eserinin remixi müzik listesine bir numaradan giriş yapmıştır.

Blender dergisi 2005 yılında Mercury’i gelmiş geçmiş en iyi erkek sanatçı olarak seçerken Rolling Stone dergisi 2008 yılında onu tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı arasından 18. şarkıcı olarak belirlemiştir. 2009 yılında Mercury, Classic Rock dergisi tarafından yapılan bir anket çalışmasında gelmiş geçmiş en iyi rock müzik sanatçısı olarak belirlemiştir. Vizelli ise Mercury’i müzik tarihinde en çok iz bırakan sanatçılar arasına dahil ederken aynı zamanda 2009 yılında İngiltere’de OnePoll tarafından yapılan oldukça geniş katılımın olduğu bir anket çalışmasının sonuçlarına göre Rock tanrısı ünvanı verilmiştir.

Mick Jagger Kimdir?

Mick Jagger Kimdir?
Mick Jagger Kimdir?

Mick Jagger, 26 Temmuz 1943 yılında İngiltere’de doğmuştur. Şarkıcı, söz yazarı, film yapımcısı ve aynı zamanda aktör olan Jagger bir İngiliz rock grubu olan The Rolling Stones grubunun kurucusu ve ana vokalisti olarak tanınmaktadır. Jagger’ın ilk sahneleri publarda olmasına rağmen zamanla tanınmaya başlanmıştır.

The Rolling Stones müzik grubunun bir üyesi olan Jagger, Satisfaction, Brown Sugar, Jumping Jack Flash, Let's Spend The Night Together ve Paint It Black gibi eserlerle dünyaca ünlü olan eserleri arasında sayılmaktadır. The Rolling Stones müzik grubu ile yaptığı çalışmaların yanı sıra bireysel olarak da çalışmalar yapan Jagger, solo çalışmalarının da olduğu bilinmektedir. Jagger’ın solo çalışmaları arasında Wandering Spirit ve She’s The Boss adlı parçaları en bilinen albümlerinin başında gelmektedir. Jagger, müzik grubundaki ve solo çalışmalarına ek olarak çeşitli ünlü isimlerle çalışmalar yapmış ve Alfie adlı filmin soundtrack albümünü de yapmıştır.

Ünlü İngiliz Futbolcular Kimlerdir?

Ünlü İngiliz futbolcular aşağıda listelenmiştir.

 • David Beckham
 • Stuart Pearce
 • Steven Gerrard
 • Harry Kane
 • Wayne Rooney

Futbol, İngiltere’de oldukça popüler bir spor dalı olduğu ve çok sayıda popüler ve başarılı İngiliz futbol takımı bulunduğu için en ünlü İngiliz sporcuları arasında çok sayıda futbolcu yer almaktadır.

David Beckham Kimdir?

David Beckham Kimdir?
David Beckham Kimdir?

David Beckham, 2 Mayıs 1975 yılında İngiltere’de doğmuştur. Ünlü İngiliz futbolcuların başında gelen Beckham, şu anda Inter Miami CF’nin başkanı ve ortak sahibi olmakla birlikte Salford City’nin de ortak sahibidir. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Fransa ve İngiltere’de 4 lig şampiyonluğu kazanan ilk İngiliz futbolcu olarak bilinmektedir.

Kariyerine ilk adımı Manchester United’ta atan Beckham 1992’de, 17 yaşındayken profesyonel futbolcu olmuştur. Manchester United’ta kariyerine bir süre devam eden Beckham, daha sonra Real Madrid CF’ye geçerek bu kulüpte 4 sezon oynamış ve ilk La Liga şampiyonluğunu yaşamıştır. Beckham 2007 yılında Real Madrid’ten ayrıldıktan sonra MLS takımlarından olan Los Angeles Galaxy takımına geçmiş ve MLS tarihinin en yüksek oyuncu maaşını almıştır. İlk karşılaşmasını Chelsea ile yapan Beacham, Kuzey Amerika SuperLiga 2007 yarı finalinde ilk golünü atmıştır.

David Beckham kariyeri boyunca birçok başarılar elde etmiştir ve bunlardan ilki İngiltere Yılın Genç Futbol Ödülüdür; daha sonra ise Sir Matt Busby Yılın Oyuncusu, 1998 FIFA Dünya Kupası, UEFA Yılın Kulüp Oyuncusu Ödülü, BBC Yılın Spor Adamı Ödülü, FIFA 100, ESPY Ödülleri-En İyi Erkek Futbol Oyuncusu Ödülü, ESPY Ödülleri-En İyi MLS Oyuncusu Ödülleri ve English Football Hall of Fame ödüllerini almıştır. 2003 yılında II. Elizabeth tarafından Britanya İmparatorluk Nişanı verilen Beckham aynı zamanda UNICEF tarafından İyi Niyet Elçisi seçilmiştir. Birleşik Krallık’ta 40 yaşın altındaki en etkili 40 erkek listesinde 1 numara olmuştur.

Stuart Pearce Kimdir?

Stuart Pearce Kimdir?
Stuart Pearce Kimdir?

Stuart Pearce, 24 Nisan 1962 yılında doğmuştur. İngiliz futbolcu ve teknik direktör olarak tanınan Pearce, mevkii olarak defansta oynarken öte yandan sahip olduğu oyun tarzı nedeniyle “Psycho” olarak anılmıştır.

Pearce kariyeri boyunca 1978-1983 yılları arasında Wealdstone, 1989-1985 yılları arasında Coventry City, 1985-1997 yılları arasında Nottingham Forest, 1997-1999 yılları arasında Newcastle United ve son olarak 2001-2002 yılları arasında Manchester City’de oynamıştır. Manchester City’de forma giymesinin ardından kariyerini sonlandıran Pearce, 2016 yılında tek bir maç için geçerli olmak şartı ile Longford’un takımında yer almıştır.

1990 yılındaki Dünya Kupası ile 1992 ve 1996 yılındaki Avrupa Şampiyonasında İngiltere milli takımında yer alırken 2005-2007 yılları arasında Manchester City, 2007-2013 yılları arasında ise İngiltere 21 yaş altı milli takımında teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. Pearce, 2012 yılındaki yaz olimpiyatlarında yer alan Büyük Britanya olimpik milli takımına önderlik etmiştir. Capello’nun istifa etmesi üzerine geçiçi bir şekilde görevlendirilerek İngiltere’yi çalıştırmış, 2014-2015 yılları arasında ise Nottingham Forest’in teknik direktörlüğünü yürütmüştür.

PFA yılın takımı ve Premier Lig ayın menajeri ödüllerinin sahibi olan Pearce, 2001 yılında Premier Lig ayın oyuncusu olarak seçilmiştir. Yöneticilik yaptığı dönemde 2009 yılı 21 yaş altı Avrupa şampiyonası ikinci seçilmiştir.

Steven Gerrard Kimdir?

Steven Gerrard Kimdir?
Steven Gerrard Kimdir?

Steven Gerrard, 30 Mayıs 1980 yılında İngiltere’de doğmuştur. Eski futbolcu ve teknik direktör olmakla birlikte mevkii olarak orta saha oyuncusudur.

Steven Gerrard, 9 yaşından itibaren Liverpool’un genç takımında yer almıştır. Profesyonel olarak ilk maçını 1998 yılında Liverpool’da oynamış ve bu oyunda Blackburn Rover ile karşılaşan Gerrard, ilk golünü 1999 yılında karşılaştığı Sheffield Wednesday takımına karşı atmıştır. Gerrard, 2004-2005 yılı Şampiyonlar Liginde henüz grup aşamasındayken attığı gol sayesinde taraftarlar arasında ün kazanmış ve takımının bu gruptan çıkmasını sağlayarak kupaya giden yolu açmıştır. Futbol kariyeri boyunca Liverpool ve Los Angeles Galaxy takımlarında yer alan Gerrard 2018 ve 2021 yılları arasında Rangers ve Aston Villa’nın teknik direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

Steven Gerrard UEFA yılın futbolcusu, FWA yılın futbolcusu, FWA Tribute, Premier Lig yılın futbolcusu, PFA yılın genç oyuncusu, PFA yılın genç oyuncusu, PFA yılın futbolcusu, PFA liyakat ödülü, İngiltere milli takımı yılın futbolcusu, Liverpool yılın oyuncusu ödülü, Liverpool’un en golcü oyuncusu, BBC sezonun golü, FIFA Kulüpler Dünya Kupası gümüş top, UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçın adamı, FA Cup finali maçın adamı, İngiltere Premier Ligi ayın futbolcusu, ECHO yılın sporcusu, BBC yılın sporcusu, IFFHS dünyada en popüler oyuncu, MLS All-Star gibi birçok ödülün sahibi olmasının yanı sıra 2007 yılında Britanya İmparatorluk Nişanının sahibi olmuştur.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: