İngiltere'de Şirket Kurmak

İngiltere’de Şirket Kurmak ve İngiltere Vergi Oranları

Uluslararası ticaret merkezi olan İngiltere, birçok yabancı şirketin merkezinin bulunduğu Londra ile daima göz önünde bulunmaktadır. Birleşik Krallık’ın yabancı şirketler için bu kadar gözde olması birçok sebebe dayanmaktadır. Bu sebeplerden en önemlisi İngiltere’de şirket kurmak konusunda bireylere sağlanan kolaylıklardır.

Dünya Bankası verilerine göre Avrupa’da en az 32 günlük bir süre gerektiren iş kurma girişimleri İngiltere’de 13 günde tamamlanmaktadır. Dünya Bankası’nın 2019 yılındaki değerlendirmelerine göre İngiltere, iş yapma kolaylığı açısından 190 ülke arasında 8. sırada yer almaktadır.

İngiltere’de Şirket Açmak için Gerekli Şartlar

İngiltere şirket kurmak için tercih edilen bir Dünya ticaret merkezi haline gelmiş bulunmaktadır. Türk vatandaşlarının da İngiltere’de bir şirket açmaları mümkündür. Ancak bunun için 18 yaşını doldurmuş İngiltere yatırımcı vizesine başvurulması gerekmektedir.

İngiltere’de geçerli başka bir vize türü ile ülkede ikamet eden Türk vatandaşlarının ise yine Home Office bürolarına başvurarak vize değişikliği yapmaları gerekmektedir. İngiltere’de şirket açmak için öncelikle hangi tür şirketin kurulacağına karar verilmesi gerekmektedir.

İngiltere Şirket Türleri

İngiltere’de şirket kurmak için birkaç farklı yol bulunmaktadır. İngiltere şirket türleri genel olarak üçe ayrılmaktadır:

 1. Şahıs firması (sole trader),
 2. Limited şirket (limited company)
 3. Ortaklık (partnerships).

Bu şirket kategoriler de kendi içlerinde iş modeli ve şirket yapısı bakımından farklı kategorilere ayrılır. İngiltere’de bir şirket kurmayı hedefleyen T.C vatandaşları yatırım miktarı, şirket ortaklık yapısı ve şirketin iş planına göre şirket türünü belirlemelidir. Vizem.net 2016 yılından İtibaren İngiltere’de şirket kuruluşları için danışmanlık veren ve vize işlemlerinden banka hesap açılışına kadar tüm süreci takip eden Türkiye’deki tek kurumsal acentedir.

İngiltere’de bir şirket kurmak ve İngiltere’de şirkete ortak olmak için bazı gereksinimler bulunmaktadır.

İngiltere’de Bir Şahıs Şirketi Kurmak (Sole Trader)

İngiltere’de şahıs şirketi kuran bir birey firmasında işini bizzat kendisi yöneterek serbest meslek sahibi sayılmaktadır. Şahıs firması kuracak bireyler firma isminde Ltd (limited), Llp (limited ortaklık) ve Plc (kamu limited şirketi) ibarelerini bulunduramamaktadır.

Şahıs şirketi kapsamında bireyler devlete vergilerini ödedikten sonra kalan tüm karı istedikleri şekilde harcama özgürlüğüne sahiptirler. Ek herhangi bir vergilendirme bulunmamaktadır. Ancak yıl sonunda elde edilen kar vergi muafiyetinin üzerindeyse vergi verme durumu bulunmaktadır. 2019 yılına ait gelir vergisi muafiyeti 12.500£ olarak belirlenmiştir.

Ayrıca şahıs şirketi sahipleri işleri ile ilgili her türlü zarardan şahsen sorumlu olmaktadır. İngiltere’de kurulan şahıs şirketi sahipleri genelde İngiltere’de çeşitli alanlarda dükkan açmak (berber, market) amacıyla burada bulunan kişiler için uygundur.

İngiltere’de Limited Şirket Kurmak (Limited Company)

Limited şirketler en çok tercih edilen şirket türleridir. Limited şirket kuracak bireylerin iki seçenek hakkı bulunmaktadır: Özel Limited Şirketler (LTD) ve Kamu Limited Şirketleri (PLC). Birçok serbest çalışan, müteahhit, küçük işletme sahibi özel limited şirket kuruluşunu tercih etmektedir. Çünkü kamu limited şirketleri için en az 50.000 £ sermayeye, iki adet ortağa, en az iki hissedara, iki yöneticiye ve nitelikli bir şirket sekreteri bulundurmaya ihtiyaç duyulmaktadır. PLC şirket ortağı ya da sahip olacak kişi için hisse oranı ile sınırlı sorumluluk ilkesi geçerlidir.

Özel limited şirket kurmak için ise herhangi bir sermaye şartı bulunmamaktadır. Bireyler 1£ hisse ile de özel bir limited şirket kurabilmektedir. Ancak limited şirketlerde ortakların ortaya koydukları hisseleri kadar sorumlulukları bulunmaktadır. Aşağıda İngiltere’de Limited Şirket kurmak için gerekli adımlar sıralanmıştır:

 1. Şirket İsmi Belirlemek: Bir Limited şirket kurmanın ilk adımı uygun bir şirket ismi belirlemektir. Şirket isminin herhangi başka bir şirket tarafından kullanılıyor olmaması gerekmektedir. Ayrıca şirket isimleri herhangi bir yasaklı kelime içermemelidir.
 2. Şirket Adresi Belirlemek: Limited şirket kurmak isteyen bireyler, İngiltere’de bir şirket adresi belirlemek zorundadır. Bu adres kamu sicilinde görünecek adres olup Companies House tarafından tescillenmelidir. Companies House, İngiltere’de şirket kurmak için başvurulması gereken kurumdur.
 3. Yönetici Belirlemek: Özel limited şirketler için yalnızca bir yönetici bulunması yeterlidir. Yönetici sayısı için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 16 yaşını dolduran bireyler limited şirketlerde yöneticilik yapma hakkına sahiptir. Şirket yöneticisinin daha önce herhangi bir şirketten men edilmemiş veya iflas etmemiş olması gerekmektedir.
 4. Hissedar: Bir limited şirket kurmak için en az 1 adet hissedar gereklidir. Hissedar sayısı daha fazla olabilmektedir. Hissedarlık, işletmenin ortaklık yapısını resmileştirmektedir. Bir şirkette en az 0,01£ hissesi bulunan her birey hissedar sayılabilmektedir.

Yukarıdaki genel şirket bilgileri belirlendikten sonra şirket kurmak için Companies House’a başvuru yapılmalıdır. Companies House’un bireyleri bir şirket yöneticisi olarak tanımlaması için bazı bilgilerin ve belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir. Bireylerin öncelikle kuracakları işletme için bir SIC (Standart Endüstriyel Sınıflandırma Kodu) belirleyerek Companies House’a işletmenin hangi alanda olacağını bildirmeleri gerekmektedir. Companies house adresinden belirlenen SIC kodları arasından kuruluşa en uygun olan seçilmelidir.

Yöneticilerin, adresin ve hissedarların istenen belgelerle Companies House’a bildirilmesinin ardından, uygun koşulları sağlayan bireyler için genellikle 24 saat içerisinde bir limited şirket oluşturulmaktadır.

Şirket kuruluşunun tamamlanması için aşağıdaki belgelerin Companies House’a teslim edilmesi gerekmektedir:

 • Limited şirket adı, yeri ve türü
 • Form 10 ( yöneticilerin isimleri, adresleri ve kayıtlı limited şirket adresi bilgilerini içeren bir form)
 • Form 12 (limited şirketin Şirketler Yasası hüküm ve koşullarına uygunluğunu gösteren bir belge)
 • Genel sözleşme ( yöneticilerin yetkilerini, aynı zamanda hissedar haklarını vb durumları ana hatlarıyla belirten bir şirket sözleşmesi) Yukarıdaki belgelerin eksiksiz ve istenen bir şekilde Companies House’a teslim edilmesiyle şirketin kurulum süreci işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Companies House hakkında detaylı bilgi almak ve Limited şirket kurululu başvurusunda bulunmak için.
0850 241 1868

İngiltere Vergi Sistemi ve Oranları

İngiltere Vergi Sistemi ve Oranları

İngiltere’de şirket türlerine göre vergi sistemi ve miktarları da değişiklik göstermektedir. Aşağıda İngiltere’deki vergi oranı ve İngiltere vergi sistemi bilgileri sıralanmıştır:

 1. İngiltere Kurumlar Vergisi:
  İngiltere Kurumlar vergisi, (Corporation tax) mali yıl boyunca işletmelerin elde ettiği kar miktarına uygulanan bir vergi türüdür. İşletmenin hesap döneminin bitmesinden 9 ay 1 gün sonra ödeme yapılması gerekmektedir.
  İngiltere Kurumlar Vergisi oranı %19 olarak belirlenmiştir. Her yıl genellikle 1 Ocak’ta ödeme yapılması gerekir.
 2. İngiltere Gelir Vergisi:
  Gelir vergisi bireylerin maaşları gibi bireysel elde ettikleri gelir üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bir limited şirket yöneticisinin gelir vergisi PAYE üzerinden ödenmektedir. PAYE, kazandığın kadar öde anlamına gelen, istihdamdan gelir vergisi ve ulusal sigorta parası toplamak için kullanılan bir Birleşik Krallık (HM) Revenue & Customs Office (HMRC) sistemidir.
  Şahıs şirketi (sole trader) sahipleri için ise gelir vergisi, öz değerlendirme vergi beyannamesine dahil olan işletmeden elde edilen kar esas alınarak ödenmektedir.
 3. Ulusal Sigorta:
  Ulusal Sigorta, eyalet emekli maaşının artırılmasına ve kamu hizmetleri için ödeme yapılmasına yardımcı olur. Gelir vergisinde olduğu gibi, Ulusal Sigorta, limited şirket yöneticileri için PAYE üzerinden alınmaktadır. Şahıs şirketi sahipleri için bu süreç biraz daha farklıdır. Şahıs şirketi sahipleri ödemelerini direkt olarak 31 Ocak’a kadar HMRC’ye yapmaktadır.
 4. İngiltere KDV Oranı:
  Katma Değer Vergisi, mal ve hizmetlerin maliyetine eklenen bir tüketim vergisidir. Şirketler yalnızca belirli durumlarda KDV ödemek zorundadır. Şirketin yıllık cirosunun 85.000 £’u aşması durumunda KDV ödemesi gerekmektedir.
  İngiltere KDV oranı 2011 yılı itibariyle %20 olarak belirlenmiştir. Posta pulları, finans ve emlak alış satış işlemleri KDV’den muaftır. İşletmelerin uyguladığı KDV oranı, mal ve sunduğu hizmete bağlı olarak değişmektedir.

İngiltere Şirket Kurma Maliyeti

İngiltere Şirket Kurma Maliyeti

İngiltere şirket kurma maliyeti şirketin türüne göre ve alınacak İngiltere vize türlerine göre değişiklik göstermektedir. Örneğin Ankara Antlaşması çerçevesinde İngiltere’ye yerleşen bireylerin şirket kurmaları için herhangi bir sermaye şartı ya da minimum çalışan şartı bulunamamaktadır.

Bir yatırımcı vizesi ile İngiltere’de şirket kurma maliyeti bir limited şirket için başvuru ücreti olan 30GBP’dir. Bunun yanında 24 saat içerisinde şirket kurulumunu tamamlamak isteyen bireyler için bu ücret 50 GBP olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar Birleşik Krallık’a yapılan başvuru ücretidir.

Özel limited şirket kurmak için bireylerin herhangi bir sermayeye ihtiyaçları bulunmamaktadır. Ancak Kamu limited şirketleri için en az 50.000 GBP sermaye gereksinimi bulunmaktadır.

Vizem.net danışmanlığında şirket kurulumu için diğer maliyetler alınacak hizmet doğrultusunda hesaplanmaktadır.

Ankara Antlaşması ile İngiltere’de Şirket Kurmak

1963 yılında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile İngiltere’de şirket kurmak mümkündür. Ankara Antlaşması ile İngiltere’de şirket kurmak isteyen Türk vatandaşlarından herhangi bir sermaye birikimi talep edilmemektedir. İngiltere’de şirket kurmak için muhatap olunan iki adet kurum bulunmaktadır:

 • Companies House
 • HMRC ( Her Majesty’s Revenue and Customs)

Companies House İngiltere’de şirket kurmak için başvuru yapılacak ilk kurumdur. Ankara Antlaşması ile bir limited şirket kurmak için Companies House’un talep ettiği belgeler ve sözleşmeler teslim edilmelidir. HMRC ise şirketin devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurum olarak bilinmektedir. Kurulan şirketin vergi yükümlülükleri ile HMRC ilgilenmektedir.

İngiltere’de Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

İngiltere’de şirket kurmanın avantajları arasında en önemlisi; İngiltere’nin Avrupa’da çok iyi bir konuma sahip istikrarlı ekonomi alanı olarak bilinmesidir. Yatırımcılar bu sebeple şirketlerinin uluslararası pazarlarda daha iyi faaliyet gösterebilmesi avantajına sahip olmaktadır.

İngiltere’de şirket kurarak yeterli kazanç elde ederek vergi ödeyen T.C vatandaşları İngiltere’de süresiz oturum izni almaya hak kazanabilir.

İngiltere kurumlar vergisi oranın %19 olması da İngiltere’de şirket kurmanın avantajları arasında bulunmaktadır. Ayrıca Birleşik Krallık’ın Hollanda, Polonya, Kanada, Almanya gibi birçok ülke ile arasında çifte vergi anlaşmaları bulunmaktadır. Bu da yatırımcılara büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca İngiltere’de bir limited şirket kurmayı gerektirecek asgari bir sermaye miktarı bulunmamaktadır.

İngiltere’de Şirket Şubesi Açmak Mümkün Müdür?

Türkiye’de kurulu bir şirketin İngiltere’de şube açması mümkündür. İngiltere’de şirket şubesi açmak için de yine Companies House’a başvuru yapılması gerekmektedir. Türkiye’de kurulu bir şirket İngiltere’de işlerini Türkiye’de bulunan firma adına yürütmek üzere bir şube açtığı takdirde, şube kuruluş tarihi itibariyle 1 ay içerisinde;

 • BR1 Formu
 • Ana şirketin orijinal ana sözleşmesi ve yeminli tercüman ile çevrilmiş İngilizce çevirisi -Şirketin son yıla ait kar-zarar-bilanço verileri
 • 691 formu

Companies House’a ulaştırılmalıdır. Ayrıca başvuru ücreti olan 20GBP’de ödenmelidir.

Vizem.net son 4 yılda Türkiye’de faaliyet gösteren 27 Anonim Şirketi ve 12 Limited şirketi için İngiltere’de şirket şube açılışında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Sık Sorulan Sorular

İngiltere’de şirket açmak isteyen kişilerin danışmanlarımıza sıklıkla yönelttiği sorulara aşağıda yer verilmiştir.

İngilter’ye Gitmeden Online Şirket Kurmak Mümkün Müdür?

İngiltere’ye gitmeden şirket kuruluşunu gerçekleştirmek T.C vatandaşları için mümkün değildir. Yatırım veya İngiltere turist vizesi alarak İngiltere’deki şirket kurulum işlemleri tamamlanabilmektedir. İngiltere’de online şirket kuruluşu başvurusunda bulunmak sadece Birleşik Krallık vatandaşları için geçerlidir.

İngiltere’de Paypal Hesabı Açabilir Miyim?

İngiltere’de paypal hesabı açılabilmektedir. Ancak bu işlemler için geçerli bir adresin olması ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesinde yardımcıdır. İngiltere’de paypal hesabı kurulduktan sonra yaşanan en büyük mağduriyet para transferi ve hesabın askıya alınması konularında gerçekleşmektedir.

Vizem.net İngiltere’deki sanal ofis çözümleri ile İngiltere’de paypal hesabı açılması konusunda danışmanlık ve destek hizmeti vermektedir.

İngiltere’de Temizlik Şirketi Kurabilir Miyim?

İngiltere’de Ankara antlaşması kapsamında iş planı kolaylığı ve istihdam gerekliliğinin yerine getirilmesi bakımından İngiltere’de temizlik şirketi kurmak T.C vatandaşları için sıklıkla tercih edilmektedir.

Vizem.net son 3 yılda 9 temizlik şirketi kuruluşu için danışmanlık vermiştir.

İngiltere’de Firma Kurmak Ne Kadar Sürer?

Son 4 yılda Vizem.net danışmanlığında gerçekleştirilen kuruluşlarda vize işlemleri dahil İngiltere’de firma kurmak ortalama 24 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için:
0850 241 1868

Paylaş: