İspanya İltica İstatistikleri

İspanya'ya İltica Etmek için Şartlar: İspanya İltica İstatistikleri 2021-2022

İltica, farklı bir devletin vatandaşına verilen sığınma hakkıdır. Siyasi bir hak olarak kabul edilen iltica hakkı sonucunda vatandaş iltica ettiği ülkenin koruması altına girmektedir. Uluslararası kanunlara göre iltica hakkı herkese verilmektedir.

İspanya Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

İspanya mülteci başvurusu kabul etmektedir.

İspanya’da İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

İspanya’da iltica etmek için geçerli sebepler aşağıda listelenmiştir.

  • Kendi ülkesinde ırk, din, milliyet veya cinsiyet ve cinsel yönelim nedeni ile zulme uğrayan her birey İspanya’ya iltica edebilmektedir.
  • Siyasi görüş, belirli bir sosyal gruba mensubiyet nedeni ile zulme uğrayan her birey İspanya’ya iltica edebilmektedir.
  • Vatandaşı olduğu ülkede savaş, terörizm, şiddet, dini baskı veya toplum baskısı, ölüm tehditi ile karşılaşan kişiler her birey İspanya’ya iltica edebilmektedir.

İspanya İltica Şartları Nelerdir?

İspanya iltica şartları aşağıda verilmiştir.

  • İspanya iltica başvuruları şahsen yapılmalıdır ve İspanya da bulunmayan kişiler temsilen başka kişiler tarafından iltica başvurusunda bulunamamaktadır.
  • İspanya iltica başvurusu sözlü ve yazılı olarak yapılabilmektedir.
  • Başvuranın zihinsel yetersizlik ve ruhsal bozukluk gibi nedenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayacağına dair bir şüphe oluşması durumunda bir uzman tarafından görüşme yapılmaktadır.
  • 18 yaşından küçük olarak başvuru yapan bir kişinin 18 yaşından büyük olduğuna dair bir şüphe olduğunda bir uzman görüşü alınmaktadır.

2020 Yılı için İspanya Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre 2020 yılı İspanya mülteci istatistikleri aşağıda verilmiştir.

ÜlkeBaşvurularMülteci durumuReddedilme oranı
Venezuela28,3655%0.6
Kolombiya27,5766241.6
Honduras5,536687%11.7
Nijerya3.7501,117%26.4
El Salvador2,521408%9.4
Toplam88,6694,376%6

2020 İspanya’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

UNHCR verilerine göre 2020 yılında İspanya’ya iltica başvurusunda bulunan kadın erkek oranı aşağıda verilmiştir.

CinsiyetBaşvuran sayısıOran
Erkek46.640%53
Kadın42.000%46

İspanya İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

İspanya iltica başvurusu Barselona ve Madrid’de bulunan İltica ve Sığınma Bürosundan randevu alarak ya da sınır kontrol noktasında yapılabilmektedir. İltica başvurusu, İltica ve Sığınma Bürosundan yapıldığı durumda İspanya sınırları içerisinde bulunulması ve randevu alınıp bir görüşmeye katılınması gerekmektedir. İltica Başvurusu sınır kontrol noktasında yapıldığında sözlü olarak yapılmaktadır.

İspanya’ya Nasıl İltica Edilir?

İspanya’ya iltica başvurusunu resmileştirmek için Barselona İltica ve Sığınma Bürosundan (OAR) randevu alınması gerekir. Görüşme polisler tarafından sürdürülür, görüşme süresince temel olarak kimlik, İspanya’ya nasıl gelindiği ve zulmün nedenleri sorulur. OAR, başvuruyu işleme alıp almama konusunda 1 aylık bir süre içerisinde karar vermektedir, bir sınır kontrol noktasında iltica talebinde bulunuldu ise yetkililerin 4 gün içerisinde karar vermesi gerekmektedir.

İspanya iltica başvurusunun ilk etapta kabul edildiği durumlarda, sığınma sağlanıp sağlanamayacağına dair karar vermek için başvuran kişinin durumu ayrıntılı olarak incelenmektedir. İltica görüşmesi tamamlandığında, geçerli bir İspanya vizesi ile doğrudan İspanya’ya giriş yapmış kişiye Hoja Blanca (Beyaz Kart) olarak bilinen bir kimlik kartı verilmektedir. Beyaz kart sığınma başvurusunda bulunulduğunun kanıtıdır ve İspanya’daki görüşmelerde veya idari prosedürlerde kullanılmaktadır. Beyaz kartın geçerlilik süresi ilk görüşme sürecinden sonraki 1 aydır ve 1 ay içerisinde başvurunun onayı karara bağlanarak kişiye bildirilir. 1 ay içerisinde başvuru hakkında kişiye karar iletilmediği durumlarda beyaz kart, ekstra 6 ay daha geçerli olmaktadır.

İspanya Sığınma Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

İspanya iltica başvurusunun, İltica ve Sığınma Bürosuna (OAR) yapıldığı durumlarda görüşme sonrasındaki 1 ile 6 ay içerisinde, başvurunun direkt sınır kontrol noktasında yapıldığı durumlarda ise 4 gün içerisinde başvuru kararı verilmektedir. Sınır kontrol noktasına yapılan başvurular ilk etapta kabul edildikten sonra minimum 1 aylık bir süreçte detaylı incelenmektedir.

İspanya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

İspanyol yasalarına göre iltica hakkı, iltica hakkından yararlanan herhangi bir kişinin eşini veya partnerini, küçük çocukları ve ebeveynleri kapsamaktadır.

İspanya’da iltica başvurusu kabul edilen kişilerin ailelerini yanında getirebilmesi için bireyler arası bağın kanıtlanması ve aile üyelerinin İspanya aile birleşimi vizesiyle İspanya’ya gelmesi gerekmektedir.

İspanya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler İspanya Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Evet, İspanya’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler İspanya vatandaşlığına başvurabilmektedir.

İspanya’da iltica başvurusu kabul edilen kişiler 5 yıl içerisinde, iltica başvurusu Avrupa Birliği Mülteciler hakkındaki 1951 Cenova Konvansiyonu kapsamına girmeyen ikincil koruma yararlanıcıları 10 yıl içerisinde İspanyol vatandaşlığı başvurusunda bulunabilmektedir.

İspanya Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

İspanya sığınma talebi, İltica Ofisi ve Sığınma (OAR) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından değerlendirilmektedir.

İspanya Mülteci Politikası Nasıldır?

AB, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan tüm üçüncü ülke vatandaşlarına uygun statü sunmak amacıyla, 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi ve 31 Ocak 1967 tarihli Protokol ile tutarlı bir politika izlemektedir.

AB ülkelerinden biri olduğu için İspanya, dış politikası bağlamında 3. ülkelerden gelen mültecileri 28 Temmuz 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne ilişkin Cenevre Sözleşmesi ve 31 Ocak 1967 tarihli Protokol’e ışığında değerlendirmektedir.

Paylaş: