İsrail İltica İstatistikleri

2022 İsrail İltica Şartları ve İstatistikleri

İltica kelimesi sığınma anlamına gelmektedir. İltica etmek, bir ülkeden ırk, din, kimlik, belli bir sosyal grup üyeliği ya da siyasi düşünce sebepleriyle ayrılmak zorunda kalmış ve ülkesine geri dönemeyen kişilerin, başka bir ülkenin sunduğu sığınma hakkından faydalanması demektir. İltica eden kişiler, eğer iltica başvuruları onaylanırsa, gittikleri ülkede mülteci konumuna gelirler.

İsrail BMMYK’nin (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) önemli ortaklarından biridir. 2009 öncesine BMMYK’nin Tel Aviv ofisinde iltica işlemleri yapılırken, 2009’dan bu yana artan iltica taleplerinden ötürü, iltica işlemleri İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Mülteci Durumu Karar Birliği’nde yapılmaktadır.

İsrail Sığınma Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

İsrail sığınma başvurusu kabul etmektedir.

Kimler İsrail Devleti'ne İltica Talebinde Bulunabilir?

İsrail Devleti’ne, sığınma hakkı talebinde olanlar ve İsrail’de bir yıldan kısa bir süredir bulunan kişiler iltica talebinde bulunabilirler.

İsrail’de Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin verilerine göre 2022 yılı itibari ile İsrail’de 573 mülteci, 29.164 iltica başvurusunda bulunan kişi ve diğer sebeplerden BMMYK’nin gözetiminde olan toplam 41.538 ve bunlara ek olarak yaklaşık 8.500 çocuk bulunmaktadır.

İsrail’e en çok iltica başvurusu sırasıyla Eritre, Sudan, Rusya ve Ukrayna'dan yapılmaktadır. İsrail’de mültecilere ayrılan bütçe 7.5 milyon USD, mülteciler için harcanan toplam miktar 4.5 milyon USD civarıdır.

İsrail mülteci istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İltica statüsüİltica sayısı
Mülteci573
İnsani statü1.302
Sığınmacı29.164
Vatansız kişiler42
Diğer10.457

İsrail Sığınma Talebi Nereye Yapılır?

İsrail sığınma talebi İsrail Nüfus ve Göç İdaresi’ne yapılır.

İsrail İltica Başvurusu Nasıl Yapılır?

İsrail iltica başvurusu yapmak için, online olarak https://govforms.gov.il/mw/forms/RSDform@piba.gov.il adresinden iltica durumu karar formu doldurulmalı ve gönderilmelidir. İsrail iltica başvuru formunun doldurulmasının ardından onay maili gelmektedir ve ardından Bney Brak’taki yetkili sınır kontrol memuru ile başvuruyu detaylandırmak adına randevu alınır.

İsrail iltica randevusunda detayların teyit edilmesinin ardından, ileri bir tarihte, içinde mülakatın da olduğu bir görüşme için randevu alınır. Yapılan başvurunun onaylanması halinde, İsrail’e iltica etmek isteyen kişilere önceden doldurdukları mülteci başvuru formuna uygun olarak iltica izni çıkmaktadır.

İsrail Mülteci Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İsrail mülteci başvuru formu doğru bilgilerle, eksiksiz, İngilizce ve online olarak doldurulmalıdır. İsrail mülteci başvuru formu; pasaport bilgileri, eğitim ve meslek durumları, aile üyelerine dair bilgiler, seyahat geçmişi, iltica durumları hakkında bilgi verilerek doldurulmalı ve formun doğru doldurulduğuna dair kişilerin beyanı sunulmalıdır.

İsrail mülteci başvuru formu ile pasaportların okunabilir bir kopyası teslim edilmelidir. Başvuru sahiplerinin telefon numaraları ve email adreslerini içeren iletişim bilgileri de İsrail mülteci başvuru formu ile birlikte iletilmelidir. Herhangi bir tutukevinde kalan sığınmacılar, tutukevi vasıtası ile mülteci başvurusu yapmalıdır. Sadece online olarak yapılabilen İsrail mülteci başvurularında, sorular doğru ve detaylı bir şekilde cevaplandırılmalıdır.

İsrail Mülteci Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?
İsrail Mülteci Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

İsrail İltica Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

İsrail iltica başvurusu yoğunluğa bağlı olarak birkaç ay içerisinde sonuçlanabilmektedir.

İsrail İltica Başvurusu Hangi Durumlarda Reddedilir?

İsrail iltica başvurusu İsrail devletinin gerekli gördüğü durumda reddedilebilir. İsrail hükümetine yapılan iltica başvurularının en popüler ret sebebi, iltica başvurusu yapan kişinin inanılır bulunmamasıdır. İsrail’e iltica başvurusu yapan kişilerin sunduğu belgelerin veya mülakat esnasında sunduğu bilgilerin tutarsız veya inanılır bulunmadığı takdirde iltica başvurusu reddedilebilir.

İsrail iltica başvurusunda mülteci sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getiriyor olmamak da başvuru reddi sebeplerinden biridir. İsrail’e iltica başvurusu yapan kişiler iddialarında tutarlı ve haklı olsalar bile, eğer mülteci sözleşmesinin yerine getirmiyorlarsa, hayatları tehlikede değilse veya ülkelerini zulüm sonucu terk etmediler ise İsrail iltica başvuruları reddedilebilir.

İsrail Devleti’nin “düşman devlet” diye nitelendirdiği Irak, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Yemen ve bu ülkelere ek olarak teokratik rejimlerle yönetilen İran ve Afganistan vatandaşları da iltica başvuruları reddedilecek kişilerdir.

İsrail Devleti’nin iltica başvurusunu reddettiği durumlarda, başvuru sahibine İsrail’i terk etmesi ve ret kararına itirazda bulunması için 7 ila 14 güne kadar süre tanınmaktadır.

Reddedilen İsrail Sığınma Talebine İtiraz Edilebilir Mi?

Reddedilen İsrail sığınma talebine itiraz edilebilir. İsrail’in sığınma taleplerini reddettiği kişiler sırasıyla imtiyaz mahkemelerine, imtiyaz mahkemelerinden sonuç alamazlar ise bölge mahkemelerine ve yine istedikleri sonucu alamazlar ise, İsrail’de iltica taleplerini İsrail yüce divanına iletebilirler.

İmtiyaz ve bölge mahkemelerine yapılan itirazların aksine, İsrail’de yüce divana yapılacak olan itirazlar talep üzerine değildir. İsrail yüce divanına itiraz talebinde bulunabilmek için önceden reddedilen sığınma talebi kararlarının mutlak olarak dayanaksız olduğunun kanıtlanması gerekmektedir.

İsrail İltica Talebi Kabul Edilenler Hangi Haklara Sahip Olur?

İsrail iltica talebi kabul edilenler, İçişleri Bakanlığı tarafından mülteci statüsünde kabul edilir ve bir yıllığına A/5 geçici ikamet iznine sahip olurlar. İsrail hükümetinin sağladığı geçici ikamet izni, her bir uzatma sırasında bir yıl, iki yıl ve üç yıllık uzatılabilir. İsrail’de bulunan mültecilerin ülkelerine dönmelerine engel olan ortamlar ortadan kalktığı takdirde, İsrail’deki geçici ikamet izni iptal edilir.

Mülteciler İsrail'de Kalıcı Oturum İzni Alabilir Mi?

Hayır, mülteciler İsrail’de kalıcı oturum izni alamazlar. İsrail kalıcı oturum izni hakkı sınırlı gruplara tanınmaktadır.

İsrail kalıcı oturum izni, İsrail vatandaşlarının eşlerine ve istisnai durumlarda İsrail vatandaşlarının ebeveynlerine verilmektedir. Doğu Kudüs halkı da İsrail Devleti tarafından İsrail kalıcı oturum izni sahibi kabul edilmektedir.

Mülteciler İsrail'de Vatandaşlık Alabilir Mi?

Hayır, mülteciler İsrail’de vatandaşlık alamazlar. Yahudi ve Yahudi bir kişi ile akrabalık bağı olmayan kişiler için İsrail vatandaşlığı almak neredeyse imkansızdır. İsrail vatandaşı olmayan kişilerin İsrail vatandaşlığı için Yahudi veya Yahudi bir kişi ile akrabalık bağının olması halinde vatandaşlık için Geri Dönüş Yasası kapsamında başvuruda bulunulabilir. İsrailli biri ile evlenerek kalıcı oturum izni alınabilir ve 5 yıl İsrail’de yaşadıktan sonra İsrail vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Mülteciler İsrail’de kalıcı oturum izni alamaz, sadece geçici oturum izni alabilir. Mülteciler kalıcı oturum izni alamadıklarından, salt mülteci statüsüne dayanarak İsrail vatandaşlık başvurusunda bulunamaz.

Paylaş: