İsrail Ekonomisi

2023'te İsrail Ekonomisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İsrail ekonomisi gelişmiş bir serbest piyasa ekonomisidir. İsrail, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksinde 35. sırada yer almaktadır. 2020'de İsrail, GSYİH açısından dünyanın 28. ekonomisi, toplam ihracatta 48, toplam ithalatta 43, kişi başına GSYİH (cari ABD doları) açısından 21. ekonomi olmuştur. İsrail 7 Eylül 2010’da OECD Sözleşmesini imzalayarak, örgütün temel amaçlarına ulaşması hedefine tam bağlılığını taahhüt etmiştir. Uluslararası Para Fonu’nun yayınladığı 2021 raporunda ülkelerin GSYİH oranları baz alınarak oluşturulan sıralamada OECD ülkeleri içerisinde İsrail, 13. sırada yer almaktadır.

İsrail’in başlıca en gelişmiş ve sanayileşmiş ekonomik sektörleri bilim, teknoloji ve endüstriyel üretimdir. İsrail’in ana endüstrisini havacılık, iletişim, telekomünikasyon ekipmanı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, havacılık ve savunma müteahhitliği, tıbbi cihazlar, fiber optik, bilimsel aletler dahil yüksek teknoloji ürünleri, farmasötikler, potasyum ve fosfatlar, metalurji, kimyasal ürünler, plastikler, elmas, finans hizmetler, petrol arıtma, tekstil sektörleri oluşturmaktadır. İsrail elmas endüstrisi, tüm ihracatın %23.2 sini oluşturan elmas kesme ve parlatma işlemi yapan dünyanın ünlü merkezlerindendir. İsrail, doğal kaynaklar bakımından nispeten fakirdir ve petrol, hammadde, buğday, motorlu taşıtlar, kesilmemiş elmaslar ve üretim girdilerini ithal etmektedir.

İsrail Para Birimi Nedir?

İsrail para birimi yeni İsrail şekelidir.

İsrail Para Birimi Nedir?
İsrail Para Birimi Nedir?

1 İsrail Şekeli Kaç TL?

1 İsrail Şekeli, Temmuz 2022 itibariyle 4,81 Türk lirasıdır.

1 Dolar Kaç İsrail Şekeli?

1 dolar, Temmuz 2022 itibariyle 3.52 İsrail şekelidir.

İsrail Devleti'nin Ekonomi Politikası Nedir?

İsrail'in ekonomik politikasının hedefleri arasında sürekli büyüme ve ülke ekonomisinin dünya pazarlarına daha fazla entegrasyonu ilk sırada yer almaktadır. İsrail önemli endüstriyel ihracat hacmi, turizm sektörlerinin büyümesi ile birlikte ileri teknolojiler ve bilime dayalı endüstrinin gelişimi sayesinde yüksek bir yaşam standardına ulaşmıştır. İsrailli Araplar genellikle ekonomik merdivenin alt basamaklarındadır ve İsrailli Yahudiler arasında, özellikle Sefaradlar ve Aşkenazlar ekseninde önemli ekonomik bölünmeler bulunmaktadır.

İsrail’in ticaret yaptığı ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsviçre,Çin, Filistin, Hollanda ve Almanya ön sıralarda yer almaktadır. İsrail, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Uluslararası Ödemek Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Ticaret Odası, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, Uluslararası Standardizasyon Örgütü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Dünya Gümrük Örgütü, Dünya Sendikalar Federasyonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok sayıda uluslararası kuruluşla işbirliği içerisindedir. İsrail ayrıca Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği, Türkiye, Meksika, Kanada, Ukrayna, Ürdün ve Mısır ile serbest ticaret anlaşmaları imzalamıştır.

Güncel Rakamlarla İsrail Ekonomisi Nasıldır?

İsrail'in ekonomik durumuna ilişkin güncel veriler aşağıdaki başlıklarda paylaşılmıştır.

İsrail Milli Geliri Ne Kadardır?

İsrail gayri safi milli hasıla nominal değeri, Uluslararası Para Fonu 2022 yılı verilerine göre 520.700 trilyon dolardır ve İsrail yıllık milli geliri son yıllarda artma eğilimi göstermektedir. İsrail 2022 yılı dünya milli gelir sıralamasında 29. sırada yer almaktadır.

İsrail Kişi Başı Milli Gelir Ne Kadardır?

Uluslararası Para Fonu 2022 yılı verilerine göre, İsrail kişi başına düşen milli gelir 54.690 dolardır ve son yıllarda artma eğilimi göstermektedir. İsrail kişi başına düşen milli gelir sıralamasında dünyada 25. sırada yer almaktadır.

İsrail Enflasyon Oranı Kaçtır?

2022 İsrail Merkez İstatistik Ofisi verilerine göre, İsrail’de bir önceki ayda enflasyon oranı %4'ten 2022 Mayıs'ında %4.1'e yükselmiştir. İsrail enflasyon oranı son yıllarda artış gösterme eğilimindedir.

İsrail'de Güncel Asgari Ücret Ne Kadardır?

İsrail Ulusal Sigorta Enstitüsü 2022 yılı verilerine göre İsrail'de asgari ücret, 2021'de aylık 5.300 NIS’den, 2022'de 5.400 NIS’e yükseltilmiştir.

Dünya asgari ücret sıralamasında 101 ülke içerisinden 2022’de İsrail’de asgari ücret miktarı listede 14. sırada yer almaktadır.

İsrail'de Ortalama Aylık Maaş Ne Kadardır?

İsrail’de ortalama aylık maaş 2022 yılı İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, 12.036.80 NIS’dir.

İsrail İşsizlik Oranı Nedir?

2022 yılı İsrail Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre İsrail’de işsizlik oranı %3.70’dir. İsrail işsizlik oranında son yıllarda artış gözlemlenmektedir.

İsrail'de İşsizlik Maaşı Ne Kadardır?

İsrail’de işsizlik ödeneğinin azami tutarı, ödemenin ilk 125 günü için günlük 422.04 NIS iken,

126. ödeme gününden itibaren, günlük maksimum işsizlik parası tutarı 281.36 NIS’dir.

İsrail'de Emekli Maaşı Ne Kadardır?

İsrail’de temel yaşlılık aylığı, tek bir emekli için 18.372 NIS'dir ve yaşlılık temel tutarının %17.7'sine eşittir ve İsrail’de bir çift 27.612 NIS almaktadır. 80 yaş ve üzerindekiler için temel yaşlılık aylığı, bekar bir emekli için 19.404 NIS veya bir çift için 28.644 NIS’dir.

İsrail Ekonomisi Sektörleri Nelerdir?

İsrail ekonomisi sektörleri aşağıda listelenmiştir.

 • Tarım, %2.4
 • Sanayi ve enerji, %26.5
 • Hizmetler (turizm, finans, teknoloji), %69.5

İsrail'de Tarım Sektörü Nasıldır?

İsrail'de Tarım Sektörü Nasıldır?
İsrail'de Tarım Sektörü Nasıldır?

İsrail'de tarım oldukça gelişmiş bir endüstridir. İsrail, ülke coğrafyası doğal olarak tarıma elverişli olmamasına rağmen, önemli bir taze ürün ihracatçısı ve İsrail tarım teknolojileri ekseninde dünya lideri konumundadır. İsrail arazisinin yarısından fazlası çöldür ve toplam arazinin %20'si doğal olarak ekilebilmektedir. İsrail tarım ürünleri önemli ihracat kalemleri arasındadır.

İsrail’de yetiştirilen tarla bitkileri buğday, sorgum ve mısırdır ve İsrail portakal, mandalina ile İsrail'de geliştirilen bir greyfurt ve pomelo melezi dahil olmak üzere dünyanın önde gelen taze narenciye üreticileri ve ihracatçılarından biridir. İsrail’de tarım, toplam GSYİH'nın yaklaşık %2,5'ini ve ihracatın %3,6'sını oluşturmaktadır.

İsrail, toplam işgücünün %1.1’i tarım sektöründe çalışmasına rağmen, ülke ihtiyacını büyük oranda İsrail tarım sistemi karşılamaktadır. Teknolojik ilerleme, yeni sulama teknikleri ve yenilikçi ekipmanları sayesinde İsrail çölde tarım yapma konusunda oldukça gelişmiş olanaklara sahiptir.

İsrail Finans Sektörü Nasıldır?

İsrail Finans Sektörü Nasıldır?
İsrail Finans Sektörü Nasıldır?

İsrail'de bankacılığın kökleri, 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından önceki 20. yüzyılın başındaki Siyonist harekete dayanmaktadır. İsrail'in merkez bankası, İsrail Bankası, para basmakta ve hükümetin tek mali ve bankacılık temsilcisi olarak hareket etmektedir.

İsrail'de ticari bankalar, kooperatif kredi kuruluşları, ipotek ve yatırım kredisi bankaları ve merkez bankası tarafından denetlenen diğer finans kuruluşları bulunmaktadır. İsrail’de bankacılık sistemi yüksek derecede uzmanlaşma göstermektedir. Ticari bankalar özel sektöre aittir ve genellikle kısa vadeli işlerle sınırlıyken orta ve uzun vadeli işlemler, ekonominin farklı sektörlerinin yatırım ihtiyaçlarını karşılayan özel çıkarlar ve hükümet tarafından ortaklaşa sahip olunan kalkınma bankaları tarafından yürütülmektedir.

İsrail'in risk sermayesi sektörü 1990'ların başından itibaren hızla gelişmiştir ve yaklaşık 70 aktif risk sermayesi fonuna sahiptir. İsrail'in gelişen risk sermayesi ve iş geliştirme endüstrisi, ülkenin gelişen yüksek teknoloji sektörünün finansmanında önemli bir rol oynamıştır.

İsrail’in En Büyük Bankaları Hangileridir?

İsrail bankaları aşağıda listelenmiştir.

 • İsrail Bankası
 • Bank Hapoalim
 • Bank Leumi
 • Bank Mizrahi-Tefahot
 • İsrail Birinci Uluslararası Bankası
 • İsrail İndirim Bankası
 • Ticari İskonto Bankası
 • Bank Otsar Ha-Hayal

İsrail Teknoloji Sektörü Nasıldır?

İsrail Teknoloji Sektörü Nasıldır?
İsrail Teknoloji Sektörü Nasıldır?

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na göre, yüksek teknoloji endüstrileri yılda ortalama %8 büyümekte ve ülkenin GSYİH'nin yaklaşık %5'ini harcamaktadır. İsrail yüksek teknoloji endüstrisi, İsrail ekonomisine katkısı ve yeni kurulan şirketlerin sayısı nedeniyle genellikle uluslararası tanınırlık kazanmıştır. Bilimsel ve teknolojik araştırma yapan İsraillilerin yüzdesi ve gayri safi yurtiçi hasıla içinde ilgili araştırma ve geliştirme için harcanan miktar, 10.000 çalışan başına 140 bilim adamı ve teknisyen ile dünyanın en yüksekleri arasındadır. İsrail teknoloji markaları içerisinde Google, Microsoft ve Intel gibi devler de dahil olmak üzere çok uluslu şirketlerin sahip olduğu yaklaşık 400 araştırma ve geliştirme merkezine ev sahipliği yapmaktadır. İsrail teknoloji ürünleri kategorisinde en gelişmiş çip tasarım endüstrilerine sahip olduğu dünya tarafından kabul edilmektedir.

İsrail, bir milyon vatandaşa düşen bilimsel yayın sayısı ile ölçüldüğünde, bilimsel etkinlikte dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. İsrail'in dünya çapında yayınlanan toplam bilimsel makale sayısı içindeki yüzdesi, dünya nüfusunun yüzdesinden neredeyse 10 kat daha fazladır. İsrail büyük üretim kapasitesi bulunan iyi gelişmiş bir imalat sanayi ile esas olarak Ramat Hovav'da ve Ölü Denizin yakınında bulunan yüksek teknolojili ve iyi gelişmiş bir kimya endüstrisine sahiptir. İsrail teknoloji mağazaları ve imkanlarının gelişmişliği nedeniyle Orta Doğu'nun Silikon Vadisi olarak adlandırılmaktadır.

İsrail Enerji Sektörü Nasıldır?

İsrail Enerji Sektörü Nasıldır?
İsrail Enerji Sektörü Nasıldır?

İsrail enerji ihtiyacının çoğunu karşılamak için dış ithalata yönelmiş ve 2009 yılında enerji ürünleri ithalatına yıllık GSYİH'nin %5'inden fazlasına eşdeğer bir miktar harcamıştır. Ulaştırma sektörü ağırlıklı olarak benzin ve dizel yakıta dayanırken, elektrik üretiminin büyük kısmı ithal kömür kullanılarak sağlanmaktadır. İsrail'de güneş enerjisi ve İsrail güneş enerjisi sektörü, ülkenin kuruluşuna kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.

İsrail Sanayi Sektörü Nasıldır?

İsrail Sanayi Sektörü Nasıldır?
İsrail Sanayi Sektörü Nasıldır?

İsrail, büyük bir endüstriyel kapasitesi bulunmasının yanı sıra ihracat pazarına yönelik birçok ürünü ile gelişmiş bir kimya ve ilaç endüstrisine sahiptir. İsrail'in 2021'deki savunma ihracatı, satışlarda 11.2 milyar ABD dolarına ulaşmış ve Abraham Anlaşmalarına katılan Arap ülkelerine yapılan ihracat, İsrail'in tüm savunma ihracatının %7'sini oluşturmuştur.

İsrail insansız hava araçlarının önemli bir üreticisi ve ihracatçısıdır. İsrail sivil pazar için ticaret gemileri ve diğer sivil deniz taşıtlarının yanı sıra limanlar ve ağır sanayiler için makineler ve ayrıca İsrail savunma sanayi için deniz araçları da üretmektedir. İsrail tüm ihracat ürünlerinin %23.2'sini oluşturan elmas endüstrisi sayesinde Belçika ve Hindistan ile birlikte dünyanın önde gelen elmas kesme ve parlatma merkezlerinden biridir.

İsrail Turizm Sektörü Nasıldır?

İsrail Turizm Sektörü Nasıldır?
İsrail Turizm Sektörü Nasıldır?

Turizm sektörü, 2017'de 3 milyondan fazla ziyaretçi çeken İsrail'in en önemli dış gelir kaynaklarından biridir. 2016'dan bu yana %25'lik bir büyüme sağlayan ve İsrail ekonomisine 20 milyar NIS katkıda bulunan turizm sektörü İsrail'in ülkedeki en önemli gelir kaynaklarından biridir. Turizm endüstrisi İsrail’de yaklaşık 200.000 kişiyi veya işgücünün yaklaşık %6'sını istihdam etmektedir. İsrail, turizm endüstrisinin büyümesinde kilit rol oynayan çok sayıda tarihi ve dini alana, plaja ve müzeye sahiptir.

İsrail İhracat Rakamları Nasıldır?

İsrail ihracat rakamları 2020 yılı OECD verilerine göre, 50.8 milyar dolardır. Rapor edilen son beş yılda İsrail'in ihracatı 2015'te 66.7 milyar dolardan 2020'de 15,9 milyar dolar miktarında azalmıştır. Dünyanın 48 numaralı ihracatçısı konumundaki İsrail’de, İsrail tarım ihracatı ürünleri önemli ihracat kalemleri arasındadır.

İsrail İhracat Ürünleri Nelerdir?

İsrail ihracat ürünleri aşağıda listelenmiştir.

 • Monte edilmemiş veya ayarlanmamış elmaslar
 • Elektronik entegre devreler
 • İlaçlar
 • Tıp, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik bilimlerinde kullanılan alet ve cihazlar

İsrail İthalat Rakamları Nasıldır?

İsrail ithalat rakamları 2020 yılı OECD verilerine göre 68 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. İsrail dünya ülkeleri ithalat sıralamasında 43 numaralı ticaret destinasyonudur. Rapor edilen son beş yılda İsrail ithalat rakamları 2015'te 62,8 milyar dolardan 2020'de 5.2 milyar dolar artarak 68 milyar dolara ulaşmıştır. İsrail ithalat ürünleri başlıcaları hammadde, ham petrol, üretim girdileri ve nihai tüketim mallarından oluşmaktadır.

İsrail tarihi ve kültürüne derinden kök salmış olan hurma, tarımsal su sağlayan yeni teknolojiler sayesinde 2000'li yılların başından beri İsrail’de ihracat için yetiştirilmektedir. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzak Doğu İsrail hurma ithalatı partneri olan bölgelerdendir. İsrail Tarım Bakanlığı İsrail tohum ithalatı konusunda oldukça hassas davranmakta ve yerel doğayı tehlikeye atabileceği veya hastalık taşıyabileceği için önceden onay alınmadan tohum veya diğer tarımsal ürünlerin İsrail'e ithal edilmesini yasaklamaktadır.

İsrail İthalat Ürünleri Nelerdir?

İsrail ithalat ürünleri aşağıda verilmiştir.

 • Motorlu araçlar ve diğer motorlu taşıtlar
 • Elmaslar
 • İlaçlar
 • Radyo yayıncılığı veya televizyon için iletim cihazları
 • Otomatik veri işleme makineler ve bunların birimleri
 • Manyetik veya optik okuyucular ile makineler

En Büyük İsrail Şirketleri Hangileridir?

En büyük İsrail şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Teva İlaç Endüstrileri
 • Bezeq Telefon Hizmetleri
 • Bank Hapoalim
 • Bank Leumi
 • IDB Geliştirme
 • İsrail İndirim Bankası
 • İsrail Kimyasalları
 • IDB Holdingleri
 • Clal Endüstrileri
 • Migdal Sigorta
 • Mizrahi-Tefahot Bankası
 • Azrieli Grubu

İsrail Devleti'nin Türkiye ile Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

İsrail Devleti’nin Türkiye ile ekonomik ilişkileri, Türkiye İsrail ithalat ihracat rakamları ekseninde şekillenmektedir. İsrail Türkiye ihracat ürünlerinden başlıcaları binek otomobilleri, demir çelik ürünleri, izole edilmiş kablo ve teller iken, ithal edilen ürünler petrol yağları, propilen polimerler ve elektrik enerjisi üretim gruplarıdır.

Türkiye İsrail ihracat ithalat rakamları 2019 yılı TÜİK verilerine göre sırasıyla 4.356 milyar dolar ve 1.743 milyar dolardır. Türkiye-İsrail Karma Ekonomik Komisyonu 4. dönem toplantısı ekonomiye dayalı İsrail ve Türkiye ilişkileri geliştirme hedefiyle 24 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: