İsveç Ekonomisi

İsveç'in Ekonomisi Nasıldır?

İsveç ekonomisi; kalas, hidrolik güç ve demir cevheri destekli bir ihracat planlamasına sahip gelişmiş bir ekonomidir. İsveç ekonomisinin en önemli sektörleri; motorlu araçlar, telekomünikasyon, eczacılık, endüstriyel makineler, hassasiyet teçhizatı, kimyasal ürünler, ev aletleri, ormancılık, demir ve çeliktir. Geleneksel olarak iş gücünün çoğunluğu modern tarım sektöründe çalışıyor olsa da, İsveç ekonomisi günümüzde; mühendislik, çelik ve madencilik sektörlerinde ilerleme katetmektedir.

İsveç ekonomisi rekabetçi ve oldukça bağımsız bir serbest piyasa ekonomisidir. İsveç’teki şirketlerin çoğunluğu özel ve piyasa odaklı şirketlerdir.

İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsız bir ülke olan İsveç; savaşa katılan ülkeler gibi ekonomisini onarmak zorunda kalmamıştır. İsveç ekonomisi, Danimarka’dan sonra en çok toplam vergi gelirine sahip ekonomidir.

İsveç ekonomisi, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporunda 8. sırada yer almaktadır. 2021 yılı verilerine bakıldığında İsveç ekonomisi gayri safi yurt içi hasıla(GSYİH) açısından 24. sırada yer almaktadır. İsveç’te kişi başına düşen 58.977 dolarlık milli gelir ile dünya sıralamasında 8. sırada yer almaktadır.

İsveç’in Para Birimi Nedir?

İsveç’in para birimi İsveç kronudur. İsveç kronu kullanılmadan önce İsveç’te para birimi olarak İsveç riskdaleri kullanılmaktaydı. 1873 yılında İsveç kronunun tedavüle girmesiyle, İsveç riksdalerinin kullanımı sona erdi.

Stockholm’un para birimi de İsveç’in başkenti olduğu için İsveç kronudur.

İsveç’te Saatlik Asgari Ücret Ne Kadardır?

İsveç’te bazı gelişmiş Avrupa ülkelerindeki gibi asgari ücret yoktur. İsveç’te 2021 Mart verilerine göre ortalama saatlik çalışma ücreti 182.1 Krona’dır (17.90 Euro).

İsveç ekonomisi, COVİD-19 sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadığı için diğer Avrupa ülkelerine göre daha az etkilenmiştir. Sokağa çıkma yasağı uygulanmadığı için İsveç iş imkanları açısından zengin bir yer olsa da iş sahibi olmak için İsveççe bilmek büyük önem arz etmektedir.

İsveç Haftalık Çalışma Saati Kaçtır?

İsveç’te haftalık çalışma saati 40 saattir. İsveç’in telekomünikasyon yönünden çok gelişmiş olmasından ve insanların evden çalışmaya alışık olmasından dolayı İsveç’teki 40 saatlik haftalık çalışma saati uzayabilmektedir.

İsveç’te çalışanlar belirlenen saatlerde evlerine dönmektedir; fazla mesai yapmak yetersiz planlama ve zaman yönetimi belirtisi olarak görülmektedir. İsveç’te Yaşam için gerekli maddi yeterliliğe ortalama çalışma saatlerinde çalışarak erişilebilmektedir.

İsveç Ekonomisinin Temelini Oluşturan Sektörler Nelerdir?

İsveç ekonomisinin temelini oluşturan sektörler; tarım, ormancılık, balıkçılık, hammadde, elektrik, imalat, turizm, ticaret, ve telekomünikasyondur.

İsveç ihracatının başında gelen ürünler; makineler, motorlu taşıtlar, kağıt ürünleri, kalas, demir, çelik ve kimyasal ürünlerdir.

İsveç’te çalışan nüfusun %80.69’u hizmet sektöründe, %17.71’i sanayi sektöründe ve %1.6’sı tarım sektöründe çalışmaktadır.

İsveç’te Tarım Sektörü Nasıldır?

İsveç’teki tarım, farklı toprak ve farklı iklim kuşaklarından dolayı farklılık göstermektedir. İklim ve toprak şartlarından dolayı İsveç’in kuzeyinde tarım yerine ormancılık yapmak daha büyük ekonomik gelir sağlamaktadır. İsveç’in en güneyi, büyüme mevsimi 240 günden fazla olduğu için tarımsal olarak en verimli alandır.

İsveç’te tarıma önem verilmekte ve bu konuda eğitim verilmektedir. İsveç tarım bilimleri üniversitesi bu konudaki en ünlü üniversitedir.

İsveç’in güneyinde buğday, şeker pancarı, kolza tohumu ve diğer yağ bitkileri yetişirken arpa ve yulaf kuzey İsveç’te daha yaygındır.

İsveç tarım sektöründe, İsveç iş gücünün %1.6’sı olan 177,600 kişi çalışmaktadır. İsveç’te 72,000 çiftlik benzeri işletme vardır. İsveç’te ortalama bir çiftlik 36 hektardır.

İsveç’te tarım alanında en çok ekonomik gelir sağlayan sektör mandıracılıktır ve İsveç tarımsal üretiminin %20’lik dilimini oluşturur.

İsveç’te süt ve hububat gibi tarımsal ürünlerinin bolluğu İsveç Yemekleri için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur.

İsveç İmalat Endüstrisi Nasıldır?

İsveç’in güçlü ve başarılı bir imalat endüstrisi vardır. İsveç imalat endüstrisi, İsveç gayri safi yurtiçi hasılasının(GSYİH) %20’sini oluşturmaktadır. İsveç imalat endüstrisi, İsveç ihracatının %75’ini oluşturmaktadır.

İsveç imalatının en önemli ürünleri arasında; çelik, otomotiv, kimyasal ürünler, ormancılık ürünleri, metal ürünler, endüstriyel makineler ve gıda işleme araçları bulunmaktadır. İsveç, dünyanın en büyük 29. otomobil üreticisidir.

İsveç’in 2018’daki imalat değeri 72.38 milyar Dolar iken 2019’da bu değer %4.39 düşerek 69.21 milyar Dolar olmuştur.

İsveç Turizm Sektörü Nasıldır?

İsveç’te turizm, İsveç ekonomisinin nispeten küçük bir kısmıdır. İsveç’in 2017’deki gayri safi yurtiçi hasılasının(GSYİH) %2.6’luk dilimini turizm oluşturmaktadır. İsveç turizm sektöründe 172.000 kişi çalışmaktadır. 2018’de turizm sektörü İsveç istihdamının %3.4’ünü oluşturmaktadır.

İsveç’e turistik amaçlarla gelen başlıca ülkeler arasında Norveç, Almanya, Danimarka vardır. İsveç’te en çok seyahat edilen şehirler ise Stockholm, Göteborg ve Malmö’dür. 2016 ile 2020 arasında İsveç kış turizminde %22’lik bir artış olmuştur.

İsveç 2017 verilerine göre dünyanın en çok seyahat edilen 45. ülkesidir.

İsveç’i en çok ziyaret eden ülkeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Danimarka - 1.585.542
 • Finlandiya - 669.000
 • Estonya - 123.352
 • Letonya - 78.232

İsveç turistik vizesi ile İsveç’e giriş yapan turistler, vizeleri kapsamı süresince İsveç ve Schengen bölgesi içerisinde serbest dolaşım haklarına sahiptirler. 90 günlük bir vize olan İsveç Turistik Vize için başvurular vize merkezleri veya konsolosluklar aracılığı ile yapılabilir.

İsveç’in İhracat Politikası Nasıldır?

İsveç’in ihracat stratejisi, ihracat yoluyla Avrupa Birliği’ndeki en düşük işsizlik oranına ulaşmaya çalışmaktadır. İsveç ihracatını hem mutlak değer açısından hem de gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) açısından artırarak, İsveç’i yatırıma elverişli ve turizme açık bir ülke haline getirmeyi amaçlamaktadır.

İsveç ekonomisi gayri safi yurt içi hasıla(GSYİH) açısından dünyanın en büyük 24. ekonomisidir. İsveç dünyada en çok ihracat yapan ülkeler arasında ise 32. sıradadır.

İsveç’in başlıca ihracat yaptığı ülkeler ve hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya - 16.4 milyar Dolar (%10.4)
 • Norveç - 14.8 milyar Dolar (%9.38)
 • ABD - 12.5 milyar Dolar (%7.93)
 • Danimarka - 11.1 milyar Dolar (%7.01)
 • Finlandiya - 10 milyar Dolar (%6.35)
 • Birleşik Krallık - 8.59 milyar Dolar (%5.44)
 • Hollanda - 8.32 milyar Dolar (%5.28)

İsveç İhracat Ürünleri Nelerdir?

İsveç ihracat ürünleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Otomobil - 11.8 milyar Dolar (%7.51)
 • Paketlenmiş ilaçlar - 8.04 milyar Dolar (%5.09)
 • Rafine petrol - 7.56 milyar Dolar (%4.79)
 • Araç parçaları - 5.22 milyar Dolar (%3.31)
 • Yayıncılık ekipmanı - 3.89 milyar Dolar (%2.47)
 • Biçilmiş kereste - 3.06 milyar Dolar (%1.94)
 • Fileto edilmemiş taze balık - 2.99 milyar Dolar (%1.9)

İsveç İthalat Politikası Nasıldır?

İsveç ekonomisi gayri safi yurt içi hasıla(GSYİH) açısından dünyanın en büyük 24. ekonomisidir. İsveç 2019 yılında yaptığı 151 milyar dolarlık ithalat ile dünyada en büyük 31. ticaret noktasıdır.

İsveç’in başlıca ithalat yaptığı ülkeler ve hacimleri aşağıda listelenmiştir.

 • Almanya - 27.2 milyar Dolar (%18.1)
 • Hollanda - 13.1 milyar Dolar (%8.71)
 • Danimarka - 10.3 milyar Dolar (%6.83)
 • Norveç - 10.1 milyar Dolar (%6.67)
 • Çin - 8.4 milyar Dolar (%5.57)
 • Finlandiya - 7.24 milyar Dolar (%4.8)

İsveç İthal Malları Nelerdir?

İsveç’in başlıca ithal malları aşağıda listelenmiştir.

 • Otomobil - 8.75 milyar Dolar (%5.8)
 • Ham petrol - 6.93 milyar Dolar (%4.59)
 • Rafine petrol - 6.32 milyar Dolar (%4.19)
 • Araç parçaları - 5.77 milyar Dolar (%3.82)
 • Yayıncılık ekipmanı - 4.87 milyar Dolar (%3.23)

İsveç ve Türkiye’nin Ekonomik İlişkileri Nasıldır?

İsveç ve Türkiye arasındaki anlaşmalı ilk ilişki, İsveç Kralı ve Osmanlı Devleti arasında 1737’de imzalanan Ticaret Sözleşmesi ve 1739’da imzalanan Barış, Birlik ve Dostluk İttifakı’nın imzalanması ile başlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldıktan sonra 1924’te imzalanan Dostluk Antlaşması ile İsveç Türkiye arasındaki ilişki gelişerek devam etmiştir.

İsveç ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişki 2013 yılında imzalanan Stratejik Partnerlik Bildirisi ile stratejik bir karaktere bürünmüştür.

İsveç ve Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2018 yılında 3.212 milyar Dolar olmuştur.

Türkiye’nin İsveç’e sattığı ana ürünler; motorlu taşıtlar, ürün taşımak için araçlar ve krom cevherleridir. İsveç’ten aldığımız ana ürünler; demir cevheri, kağıt ve kaolin kaplı mukavva, ilaç ve hurda metaldir.

İsveç’in Temel Ekonomik Verilerinin Yıllara Göre Dağılımı Nasıldır?

İsveç’in GSYİH ve kişi başına düşen GSYİH verileri yıllara göre değişimi aşağıdaki tablod verilmiştir.

YılKişi Başına GSYİH (ABD $)Yıllık Büyüme Oranı (%)
2019$51.615%-5.45
2018$54.589%1.45
2017$53.792%3.51
2016$51.965%0.81
2015$51.545%-14.12
2014$60.020%-1.81
2013$61.127%5.32
2012$58.038%-4.47
2011$60.766%14.92
2010$52.869%12.61
2009$46.947%-16.39
2008$56.153%4.57
2007$53.700%15.25
2006$46.594%7.27
2005$43.437%1.44
2004$42.822%14.74
2003$37.322%24.83
2002$29.899%9.73
2001$27.248%-8.02
2000$29.625%-4.25

İsveç’te Vergi Sistemi ve Oranları

İsveç vergi sistemi ve oranları açısından dünya sıralamasının en üstlerinde yer almaktadır. İsveç’te toplanan vergilerin %27’si eğitim ve sağlık hizmetlerine, %5’i polis ve askeriyeye, %42’si sosyal güvenliğe gitmektedir.

İsveç’te alınan katma değer vergisi(KDV) istisnalar dışında %25’tir. İsveç’te KDV oranına istisna olan servisler arasında; besinler ve otel kiralama ücretleri %12’lik vergiye tabi tutulurken, İsveç içi seyahat, kültürel etkinlik biletleri ve yayınlama ücretleri %6’lik vergiye tabi tutulur.

İsveç’te de dünyanın birçok ülkesindeki gibi, çalışanlar gelir vergisi ödemek zorundadır. İsveç’te çalışanlar bordro vergisi öderler. 2018’de İsveç’te ödenen bordro vergisi oranı %31.42’dir. İsveç sermaye artışından sabit olarak %30’luk bir vergi alır.

İsveç’te Sosyal Yardımlar Nelerdir?

İsveç’te verilen sosyal yardımlar aşağıda listelenmiştir.

 • Sağlık Hizmeti Yardımı
 • Yaşlı Bakımı Yardımı
 • Sosyal Güvenlik Yardımı
 • Eğitim Yardımı
 • İş Piyasası Yardımı
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: