İsviçre İltica Şartları

İsviçre İltica Şartları ve İstatistikleri

İltica etmek, kişinin kendi ülkesinden çeşitli nedenlerden ötürü kalıcı olarak ayrılarak bir başka ülkeye sığınması durumudur. İltica ederek bir başka ülkeye sığınan kişilere mülteci denmektedir.

İsviçre, iltica etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarına çeşitli haklar tanımaktadır. Kendi ülkesinde din, ırk, milliyet ya da siyasi görüş gibi konular nedeniyle can ve mal güvenliği tehdit altında olan yabancı ülke vatandaşlarının İsviçre’ye iltica başvurusunda bulunma hakları vardır.

İsviçre iltica başvurusunda bulunan ve başvurusu kabul edilen kişilere B tipi İsviçre oturum izni verilmektedir. İsviçre iltica başvurusu kabul edilmeyen kişilerin kimi durumlarda İsviçre’de kalma hakkı olabilmektedir. İsviçre iltica başvurusu kabul edilmeyen ancak kendi ülkelerinde güvenlikleri bulunmayan kişilere, F tipi geçici İsviçre oturum izni verilmektedir.

İsviçre İltica Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

İsviçre iltica başvurusu kabul etmektedir.

Kimler İsviçre'ye İltica Başvurusunda Bulunabilir?

Kendi ülkesinde ya da en son ikamet ettiği ülkede; ırkı, dini, milliyeti, politik görüşleri ya da herhangi bir sosyal gruba üye olduğu için zulme uğramış olan veya özgürlüğü için endişe duyan kişilerin İsviçre’ye iltica başvurusunda bulunma hakkı vardır. İsviçre’ye iltica etmek isteyen kişilerin talep edilen şartları yerine getirmeleri durumunda ilgili kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İsviçre'ye İltica Şartları Nelerdir?

İsviçre’ye iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

  • İsviçre’ye iltica başvurusunda bulunan kişinin; sahip olduğu din, dil, ırk ya da siyasi görüşleri sebebiyle kendi ülkesinde can ya da mal güvenliğinin bulunmaması
  • İsviçre iltica başvurusu işlemlerinin İsviçre'de gerçekleştirilmesi
  • İsviçre’ye iltica başvurusunda bulunan kişinin farklı bir ülkeden almış olduğu bir iltica hakkının bulunmaması
  • İsviçre’ye iltica başvuru sahibinin sicil kaydının temiz olması ve İsviçre toplum düzeni için bir tehdit olmaması

2021 Yılı İsviçre İltica İstatistikleri Nasıldır?

2021 yılı için İsviçre iltica istatistikleri verileri İsviçre Göç Sekreterliği tarafından yayınlanmıştır. 2021 yılında İsviçre’ye Afganistan, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Sri Lanka gibi birçok ülkeden toplam 14,928 kişi tarafından iltica başvurusu yapılmıştır ancak başvuruların 4,438 tanesi yıl sonuna kadar karara bağlanmamıştır. 2021 yılında İsviçre’ye yapılan iltica başvuruları arasından %48’lik kısım iltica için kabul edilirken %30’luk kısım geçici olarak koruma altına alınmış ve %22’si ret yanıtı almıştır.

2021 yılında İsviçre’nin en çok iltica başvurusu aldığı ülkelere ait istatistikler aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.

ÜlkelerToplam başvuru sayısıOnaylanan başvuru sayısıGeçici olarak kabul edilen başvuru sayısıReddedilen başvuru sayısı
Afganistan3,0794461,52451
Türkiye2,3301,964140224
Eritre2,0291,444432175
Suriye1,02460037977
Cezayir1,01259157
Sri Lanka62124462295
Irak5579399190
Fas5522484
Somali42510116411
İran34796104205

İsviçre İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

İsviçre iltica başvurusu yazılı ya da sözlü olarak; sınır geçişlerinde, İsviçre havaalanında yer alan ilgili bölüme ya da İsviçre Göç Sekreterliği’ne yapılabilmektedir.

İsviçre’ye iltica ederek İsviçre’ye yerleşmek isteyen kişilerin, gerekli şartları yerine getirmeleri ve çeşitli İsviçre iltica başvuru merkezleri aracılığıyla iltica başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İsviçre Havaalanında İltica Başvurusu Yapılabilir Mi?

İsviçre havaalanında iltica başvurusu yapmak mümkündür. İsviçre havaalanında iltica başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, havaalanında yer alan polislere müracaat ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

İsviçre İltica Prosedürü Nasıldır?

İsviçre iltica prosedürü dahilinde, iltica başvuruları İsviçre Göç Sekreterliği tarafından değerlendirilmektedir. İsviçre iltica başvurularının değerlendirme süresinde, başvuru sahiplerinin İsviçre iltica başvurusu evrakları incelenmekte ve gerekli durumlarda mülakat yapılmaktadır.

İsviçre iltica süreci, hızlandırılmış sığınma prosedürü ya da genişletilmiş sığınma prosedürü uygulanarak işlemektedir. Hızlandırılmış sığınma prosedürü dahilinde, başvuru sahibinin polis tutanağı, mahkeme kararı ya da gazete yazısı gibi ilgili belgeleri sunacağı ve iltica etme nedenlerini açıklayacağı bir görüşme yapılmaktadır. Hızlandırılmış sığınma prosedürü dahilinde yapılan görüşme sonunda kişinin iltica başvurusu sonucu 8 iş günü içerisinde belirlenmektedir.

İsviçre genişletilmiş sığınma prosedürü, hızlandırılmış başvuru değerlendirme süreci için ek süre gerekmesi durumunda uygulanmaktadır. İsviçre genişletilmiş sığınma prosedürü dahilinde kişinin iltica başvurusu en fazla 1 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.

İsviçre İltica Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

İsviçre iltica talebi İsviçre Göç Sekreterliği tarafından değerlendirilmektedir.

İsviçre'ye Sığınma Başvurusunda Bulunanlar Değerlendirme Sürecinde Nerede Kalır?

İsviçre’ye sığınma başvurusunda bulunanlar değerlendirme sürecinde; 6 iltica merkezi olan Altstetten, Basel, Balerna Novazzano, Bern, Boudry ve Zürich’te yer alan federal İsviçre iltica kampları bünyesinde kalmaktadır.

İsviçre'ye İltica Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

İsviçre’ye iltica başvuruları, hızlandırılmış sığınma prosedürü için ortalama 8 iş günü içerisinde ve genişletilmiş prosedür için en fazla 1 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.

İsviçre Sığınma Başvurusu Kabul Edilirse Ne Olur?

İsviçre sığınma başvurusu kabul edilen kişiler, İsviçre tarafından mülteci olarak tanınarak sığınma hakkına sahip olmaktadır. İsviçre sığınma başvurusu kabul edilen kişilerin İsviçre’de B tipi İsviçre oturma izni ile kalma hakları bulunmaktadır.

İsviçre İltica Talebi Kabul Edilen Kişilerin Ailesi Yanlarına Gelebilir Mi?

İsviçre sığınma başvurusu kabul edilen kişilerin ailesi yanlarına gelebilmektedir. İsviçre sığınma başvurusu kabul edilen ve B tipi İsviçre oturma izni bulunan kişilerin aile bireylerinden; kişinin eşi ve 18 yaşından küçük çocukları İsviçre’ye başvuru sahibinin yanına gelebilmektedir.

F tipi İsviçre oturma izni ile geçici olarak sığınmacı statüsünde İsviçre’ye kabul edilen kişilerin; F tipi İsviçre oturma izinlerinin en az 3 yıl süreli olması, düzenli bir gelirleri olması ve aile bireylerini destekleyebilecek finansal yeterlilik durumuna sahip olması durumunda İsviçre iltica aile birleşimi mümkün olmaktadır. Gerekli koşulları sağlayan ve İsviçre’de aile birleşimi yapmak isteyen kişilerin İsviçre aile birleşimi vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

İsviçre İltica Başvurusu Reddedilirse Ne Olur?

İsviçre iltica başvurusu reddedilirse, 1951 yılında yapılan Cenevre Mülteci Anlaşması ile belirlenen kurallara uygun olarak, başvuru sahibinin ülkeden ihraç edilme durumunun gerekli olup olmadığı İsviçre Göç Sekreterliği tarafından değerlendirmeye alınmaktadır.

İsviçre iltica başvurusu reddedilen kişinin ülkesinin ya da üçüncü bir ülkenin durumu değerlendirilerek kişinin geri dönmesine karar verilmesi mümkündür. İltica başvurusu İsviçre Göç Sekreterliği tarafından reddedilmesine karşın ülkesine geri dönmek için uygun olmayan kişiler, İsviçre tarafından geçici bir süreliğine koruma altına alınmaktadır. İsviçre göçmenlik statüsü için uygun görülmeyen ve resmen ülke sınırlarından çıkarılabilecek olan başvuru sahiplerinin, belirlenen tarihten önce İsviçre sınırlarından çıkış yapmaları gerekmektedir.

İsviçre Sığınma Talebi Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

İsviçre sığınma talebi reddine itiraz etmek mümkündür. İsviçre sığınma talebi reddine itiraz etmek isteyen kişilerin İsviçre Federal İdare Mahkemesi’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. İsviçre sığınma talebi reddine itiraz işlemlerinin, ret kararının kişiye iletilmesinin ardından 30 gün içerisinde yapılması ve itiraz nedeninin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

İsviçre sığınma talebi reddine itiraz dilekçesinin; İsviçre’nin resmi dilleri olan Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerinden birinde yazılmış ve itiraz eden kişi ya da bir yasal temsilci tarafından imzalanmış olarak, ilgili olabilecek destekleyici belgeler ile birlikte 2 kopya olarak İsviçre Federal İdare Mahkemesi’ne ibraz edilmesi gerekmektedir.

İsviçre’de Mülteci Sosyal Hakları Nelerdir?

UNCHR verilerine göre mülteci sosyal hakları İsviçre'deki yasal duruma bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Mültecilerin alabilecekleri sosyal haklar aşağıda listelenmiştir.

  • Geri gönderilmeme hakkı
  • İsviçre'de kalma hakkı
  • Sağlık sigortası hakkı
  • İsviçre’de çalışma ve eğitim alma hakkı
  • Aile birleşimi hakkı
  • Yurt dışına çıkabilme hakkı

İsviçre’de Mülteci Maaşı Var Mıdır?

Geçimini sağlayamayan kişiler için İsviçre’de mülteci maaşı, ve sosyal yardımlardan faydalanma hakkı bulunmaktadır. Sosyal yardım ödemesinin miktarı kişinin durumuna bağlıdır. Sığınmacı olarak kayıt yaptırılması durumunda otomatik olarak sigortalı olunmaktadır.

İsviçre'ye İltica Edenler Kalıcı Oturma İzni Alabilir Mi?

İsviçre’ye iltica edenler kalıcı oturma izni alabilmektedir.

İsviçre’ye iltica etmiş kişilerin; İsviçre mülteci politikası gereğince yaşadıkları bölgenin dili ile iyi düzeyde iletişim kurabiliyor olmaları ve ülkede aralıksız 5 sene yaşamış olmaları durumunda kalıcı oturma izni başvurusunda bulunma hakları vardır. İsviçre’ye iltica etmiş kişilerin yapmış oldukları İsviçre kalıcı oturum izni başvuruları değerlendirilirken; kişinin uyum sağlama düzeyi, aile bağları ve kendi ülkelerine dönme durumunun uygunluğu gibi durumlar incelenmektedir.

İsviçre'ye İltica Edenler Vatandaşlık Alabilir Mi?

İsviçre’ye iltica edenler vatandaşlık alabilmek için başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

İsviçre vatandaşlık başvurusu için gerekli olan 10 yıl süre ile ülkede yaşamış olma şartı dahilinde, F tipi oturma izni ile ülkede yaşamış kişilerin İsviçre’de kaldığı her bir yıl yarım yıl olarak sayılmaktadır.

İsviçre’ye iltica etmiş ve F tipi oturma izni ile ülkede yaşayan kişilerin, evlilik ya da kan bağı ile vatandaşlık hakkı kazanmadıkları sürece, İsviçre vatandaşlığı alabilmek için en az 20 yıl süre ile ülkede yaşamış olmaları gerekmektedir.

Paylaş: