İsviçre Coğrafyası

İsviçre Coğrafyası ve İsviçre’nin Coğrafi Özellikleri

İsviçre Batı ve Orta Avrupa’da bulunan, çoğunlukla dağlık ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. İsviçre üç coğrafi bölgeye ayrılmış olup ülkenin %58’ini Alpler, %31’ini İsviçre Platosu ve %11’ini Jura Dağları oluşturmaktadır. Sayısız göller ve dağlara sahip olan İsviçre, güney ve güneydoğusunda bulunan Alpler ile ünlü olmasına rağmen nüfusun sadece %11’i dağlık bölgede yaşamaktadır.

İsviçre Alpleri’nin kuzeyinde bulunan İsviçre Platosu ülkenin doğu-batı ekseni boyunca uzanmaktadır. İsviçre nüfusunun çoğu İsviçre Platosu’nun engebeli tepelerinde ve ovalarında yaşamaktadır. İsviçre’nin bir diğer önemli dağı olan Jura Dağları da İsviçre Platosu’nun kuzeybatı tarafında yer almaktadır.

İsviçre topraklarının %40’ı tarım için kullanılırken, yaklaşık %30’u orman ve ormanlık alanlarla kaplıdır. İsviçre, ülke yüzölçümünün %4’ünü oluşturan 1500 göle ve Avrupa’nın tatlı su rezervlerinin %6’sına sahiptir.

İsviçre coğrafi özellikleri ülkenin iklim özelliklerini de belirlemektedir. Çok çeşitli iklime sahip olan İsviçre’de, İsviçre Platosu ve alçak rakımlı alanların çoğunda okyanus iklimi ile karasal iklim etkileri görülmekte olup, İsviçre’nin genelinde ılıman iklim başta olmak üzere, dört mevsimin tüm özellikleri de gözlemlenmektedir.

İsviçre Hangi Kıtada Yer Alır?

İsviçre Avrupa kıtasında, batı-orta bölgelerinde yer almaktadır.

İsviçre’nin Coğrafi Konumu Nasıldır?

İsviçre, Kuzey yarımkürede, Avrupa kıtasında, 46°- 48° kuzey paralelleri ile 6°- 11° doğu meridyenleri arasında, Almanya’nın güneyinde, Avusturya ve Lihtenştayn’ın batısında, İtalya’nın kuzeyinde ve Fransa’nın doğusunda bulunmaktadır.

İsviçre’de Deniz Var Mıdır?

Hayır, İsviçre’de deniz yoktur.

İsviçre Yüzölçümü Nedir?

İsviçre’nin yüzölçümü 41.285 kilometrekaredir ve bu oranla İsviçre, Avrupa kıtasının 31. büyük ülkesidir.

İsviçre’nin Komşu Ülkeleri Hangileridir?

İsviçre’nin komşu ülkeleri Fransa, Avusturya, Lihtenştayn, Almanya ve İtalya olmak üzere; İsviçre Fransa’nın doğusunda, İtalya’nın kuzeyinde, Almanya'nın güneyinde ve Avusturya ve Lihtenştayn’ın batısında bulunmaktadır.

İsviçre Türkiye Arası Kaç Kilometredir?

İsviçre Türkiye arası uçakla 2353 kilometredir ve İsviçre ile Türkiye arası karayolu kullanılırsa yaklaşık 3000 km yol gidilmesi gerekmektedir.

İsviçre'nin Coğrafi Bölgeleri Nelerdir?

İsviçre’de 7 coğrafi bölge bulunmaktadır.

İsviçre’nin coğrafi bölgeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Doğu İsviçre
 • Zürih
 • Orta İsviçre
 • Kuzeybatı İsviçre
 • Espace Mittelland
 • Cenevre Gölü Bölgesi
 • Ticino

İsviçre Fiziki Haritası Nasıldır?

İsviçre Fiziki Haritası Görseli
İsviçre Fiziki Haritası Görseli

İsviçre fiziki haritası yaklaşık 100’e yakın dağlık alandan oluşmaktadır ve tren, demiryolu, teleferik gibi ulaşım araçları İsviçre’de sıkça kullanılmaktadır. İsviçre’de bulunan Ren, Rhone, Inn, Aare ve Ticino nehirleri Cenevre, Zürih, Neuchatel, Konstanz göllerine dökülmektedir. 1500’den fazla göle sahip olan İsviçre, Avrupa’daki temiz su rezervinin yaklaşık %6’sına sahip olmakla birlikte göller ve buzullar ülke topraklarının %6’sını oluşturmaktadır. İsviçre’nin kuzeyinde doğu-batı ekseni boyunca İsviçre Platosu olarak adlandırılan düzlük bölge bulunmaktadır.

İsviçre Dağları Hangileridir?

İsviçre Dağları
İsviçre Dağları

İsviçre Dağları, Kuzey İtalya ve Fransa’nın da pek çok alanını kaplayan İsviçre Alpleri’nden oluşmaktadır. 4°-48° kuzey enlemleri ve 5°-18° doğu boylamları arasında bulunan İsviçre Alpleri, dünyada toplam 207.000 km² büyüklüğünde bir alan iken, İsviçre’de ise yüzölçümünün %65’ini kaplamaktadır.

Alp Dağları kendi arasında Doğu, Batı ve Orta Alpler olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Batı Alpleri; Fransa’nın güneydoğusunu, Monako ve İtalya’nın kuzeybatısını kapsayan Piyemonte ve Aosta Vadisi’ndeki sıra dağlardan oluşmaktadır.

Bern Alpleri, Orta Alpler’in Ren Nehri kıyısında bulunmakta olup, Pennine Alpleri ile İsviçre’nin en yüksek tepelerini oluşturmaktadır. Doğu Alpleri daha az yükseklikliklere sahip olmakla birlikte, Bavyera Alpleri, Julian ve Carnic Alpleri önde gelen Doğu Alpleri’ndendir. Doğu Alpleri’nde vadiler sık ormanlık alana sahip olduklarından bu bölgede toprak tarıma çok az elverişlidir.

İsviçre Alpleri’nde iklim genel olarak ılımandır ve yer ile yüksekliğe göre farklılık gösteren Alp iklimleri tarıma elverişli olmamakla birlikte, oldukça yüksek yağış ortalamalarına sahiptir. Alp Dağları’nda bitki örtüsü oldukça çeşitli olmakla birlikte iki bin yüz metrenin üzerinde çiçek veren bitki çeşitlerine ve çeşitli hayvan türlerine de rastlanmaktadır; bu hayvan çeşitleri arasında en bilinenleri bir ara nesli tükenmeye yüz tutan vahşi keçi ve dağ faresidir.

İsviçre Alp Dağları Nerededir?

İsviçre’de Alp Dağları’nın bulunduğu şehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Gallen
 • Vaud
 • Obwalden
 • Nidwalden
 • Schwyz
 • Appenzell Innerhoden
 • Appenzell Ausserhoden
 • Fribourg
 • Luzern
 • Zug

Alp Dağları İsviçre yüzölçümünün önemli bir kısmını kaplamaktadır.

İsviçre Ormanları ve Bitki Örtüsü Nasıldır?

İsviçre Ormanları ve Bitki Örtüsü
İsviçre Ormanları ve Bitki Örtüsü

İsviçre ormanları ülke topraklarının %23’ünü oluşturmaktadır ve Sihlwald, Creux de Van, Zauberwald, Sauvabelin, Chene de Bosses ormanları ülkede en bilinen ormanlardır.

İsviçre’nin bitki örtüsü genel olarak ormanlardan oluşmaktadır. Kayın, meşe, karaçam, ladin, gürgen ve kestane gibi çok sayıda ağaç çeşidinin görüldüğü İsviçre’de en yaygın bitki türleri ise kır çiçekleri, üzüm asmaları ve alpin ağaçlarıdır.

Sihlwald Ormanı Nerededir?

Sihlwald Ormanı
Sihlwald Ormanı

Sihlwald Ormanı Zürih kentinde yer almakta, 12 kilometrekarelik bir alanı kaplamakta ve iki kısımdan oluşmaktadır. Doğa Keşif Bölgesi Sihlwald Ormanı’nın yaklaşık %43’lük bir kısmını oluşturmaktadır ve ziyaretçiler için dinlenme, yürüyüş ve mangal yapma yeri olarak kullanılmaktadır. Çekirdek bölge ismi verilen alan, Sihlwald Ormanı’nın yaklaşık %40’ını oluşturmakta ve bu bölge tamamen ormanlık alandan oluşmaktadır. Çekirdek bölgede doğal bitki örtüsü ve ormanları görmek mümkün olmakla birlikte bu alanda ateş yakmak yasaktır.

İsviçre Nehirleri Nelerdir?

İsviçre’nin en bilinen 10 nehri aşağıda listelenmiştir.

 • Ren Nehri
 • Aare Nehri
 • Rhone Nehri
 • Reuss Nehri
 • Linth ve Limmat Nehri
 • Saane/La Sarine Nehri
 • Per Nehri
 • Ticino Nehri
 • Doubs Nehri
 • Kander Nehri

Ren Nehri Nerededir?

Ren Nehri İsviçre
Ren Nehri İsviçre

Ren Nehri, İsviçre Alpleri’nde doğan, Lihtenştayn, Fransa, Almanya ve Hollanda topraklarından geçtikten sonra Rotterdam’da Kuzey Denizi’ne dökülen 1230 kilometre uzunluğuna sahip bir nehirdir. Ren Nehri’nin kollarıyla beraber kapladığı alan 185.000 km²dir.

İsviçre Alpleri’nden başlayıp Kuzey Denizi’ne kadar dökülen Ren Nehri’ni yakından görmek isteyen kişiler, nehrin döküldüğü ülkelerde Ren Nehri turu yapabilmektedir.

İsviçre Şelaleleri Hangileridir?

İsviçre’nin en bilinen 10 şelalesi aşağıda listelenmiştir.

 • Ren Şelalesi
 • İngilizŞelaleleri
 • Foroglio Güz Şelalesi
 • Giessbach Şelalesi
 • Reichenbach Şelalesi
 • Seerenbach Şelalesi
 • Staubbach Şelalesi
 • Per Şelaleleri
 • Trummelbach Şelaleleri

Ren Şelalesi Nerededir?

Ren Şelalesi İsviçre
Ren Şelalesi İsviçre

Ren Şelalesi, Kuzey İsviçre’de Schaffhausen’in yanında, Schaffhausen ve Zürih kantonları arasındaki sınırda bulunan, 150 metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğindeki şelaledir. Ren Şelalesi’nde kış aylarında su akışı ortalama 250 m³, yaz aylarında ise 600 m³ olarak ölçülmüştür.

İsviçre Gölleri Nelerdir?

İsviçre’de toplam 103 tane göl bulunmaktadır.

En bilinen 10 İsviçre gölü aşağıda listelenmiştir.

 • Cenevre Gölü
 • Neuchatel Gölü
 • Murten Gölü
 • Biel Gölü
 • Zürih Gölü
 • Konstanz Gölü
 • Luzern Gölü
 • Zug Gölü
 • Brienz ve Thun Gölü
 • Maggiore Gölü

Cenevre Gölü Nerededir?

Cenevre Gölü İsviçre
Cenevre Gölü İsviçre

Cenevre Gölü, Leman Gölü olarak da bilinen orta Avrupa’nın ikinci büyük tatlısu gölüdür. İsviçre ile Fransa arasında %40-%60 oranında bölünen Cenevre Gölü, 73 km uzunluğa ve 14 km genişliğe sahiptir.

Cenevre Gölü İsviçre’de bulunan en büyük su kütlesidir ve 580.03 metrekare yüzey alanına sahiptir. İsviçre Alpleri ile Cenevre’de gezilecek yerler listesinin başında gelen Cenevre Gölü, turistlerin ilgisini çekmektedir ve çeşitli tekne turlarıyla Cenevre Gölü’nü gezmek mümkündür.

İsviçre’nin Doğal Kaynakları Nelerdir?

İsviçre’nin doğal kaynakları kumtaşı, kireçtaşı, kil, ve granit madenleri olup, İsviçre yeraltı kaynakları bakımından fakir bir ülkedir ve ülkede sadece tuz yatakları önem taşımaktadır. İsviçre halkının elektrik ihtiyacının üçte ikisini karşılayan hidrolik güç kaynakları ülke için önemli bir hammadde olmaktadır.

İsviçre’de doğal kaynakların az olması ülke ekonomisini de etkilemektedir. Yeraltı kaynaklarının İsviçre ekonomisi üzerinde geniş bir etkisi olmamakla birlikte birçok demir cevheri, altın ve bakır madeni günümüzde kapatılmıştır.

İsviçre Madenleri Nelerdir?

İsviçre madenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kumtaşı
 • Kireçtaşı
 • Kil
 • Granit
 • Tuz

İsviçre’nin Toprak Çeşitleri Nelerdir?

İsviçre’nin toprak çeşitlerini yumuşak kalkerli şeyl ve kireçtaşından meydana gelen drene edilmiş topraklar oluşturmaktadır. İsviçre tarım için çok elverişli bir ülke olmasa da ülkede en çok yetiştirilen organik ürünler; tahıl, sebze ve patatestir. İsviçre’de süt ve süt ürünleri üretim yapılan en önemli ürün gruplarındandır ve bu ürünler genelde büyük ve özel aile çiftliklerinde yetiştirilmektedir. İsviçre’de son yıllarda dağlık alanlardaki çiftliklerin sayısında gözlemlenen azalma ülkenin tarıma elverişliliğini düşürmektedir.

İsviçre Deprem Ülkesi Midir?

İsviçre deprem ülkesi değildir. Valais kantonu, Basel bölgesi, Ren Vadisi, Engadin ve Orta İsviçre'nin bazı bölgeleri, deprem açısından risk taşımaktadır. İsviçre’de depremler sık olsa bile, şiddetli depremler değildir. Ortalama olarak İsviçre günde iki kez sarsılmaktadır fakat yıllık meydana gelen yaklaşık 800 depremden 10 tanesi hissedilebilmektedir.

İsviçre deprem haritası aşağıda verilmiştir.

İsviçre Deprem Haritası
İsviçre Deprem Haritası

İsviçre Doğal Güzellikleri Nelerdir?

İsviçre turizminde öne çıkan ve turistler tarafından her yıl sık sık ziyaret edilen doğal alanlar aşağıda listelenmiştir.

 • Bern şehri
 • Matterhorn ve Zermatt Köyü
 • Oberhafen Kalesi
 • Ruinaulta Kanyonu
 • İsviçre Ulusal Parkı
 • Davos Köyü
 • Interlaken Köyü
 • Ren Nehri
 • Cenevre Gölü

İsviçre Coğrafi Özellikleri İsviçre İklimini Nasıl Etkiler?

İsviçre coğrafi özelliklerinin İsviçre ikliminde etkisi büyük olmakla birlikte; genel olarak ılıman iklimin görüldüğü İsviçre’de Alpler’in güneyine yoğun yağmurlar yağdığı dönemlerde, kuzey Alpler’e sıcak fön yağmurları gelmektedir. Yüksek tepelere sahip olan Alpler’de yağışlı hava koşulları gözlemlenmektedir.

Yaz ayları belirli bir sıklıkla yağmurlara ve ortalama sıcaklıklara ev sahipliği yapan İsviçre’de kış ayları çok sert geçmemektedir. Kış aylarında nem oranının düşük olması İsviçre iklimi üzerinde gözle görülür değişikliklere sebep olmamakla birlikte, sıcaklıkta çok büyük bir düşüş gözlemlenmemektedir. İsviçre’de yağışlar en çok yazın görülmekle beraber, sonbahar en kurak mevsimdir.

İsviçre Coğrafyası İsviçre Kültürünü Nasıl Etkiler?

İsviçre coğrafyası İsviçre kültürünü ve yaşamını, yerleşimin dağılımı bakımından etkilemektedir. İsviçre’nin güney kısmının kuzey kısmına göre daha engebeli olması, güney kısmında daha dağınık bir yerleşim olmasına yol açmaktadır.

İsviçre’de bölgesel farklılıklar oldukça fazla olmasına rağmen, bilinen doğal güzellikler ortak bir kültür oluşmasına sebep olmaktadır. Alp Dağları, İsviçre kültürü açısından büyük önem taşımaktadır. İsviçre’nin coğrafi açıdan sahip olduğu doğal ortamlar, ülkenin kültür ve turizm mirasına katkı sağlamaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: