İtalya Vize Şartları ve Prosedürleri

2022 İtalya Vize Şartları ve Gerekli Prosedürler

2022 İtalya vize şartları ve gerekli prosedürler kişilerin İtalya’ya gitme amaçlarına ve orada kalacakları süreye uygun olarak başvuracakları vize türüne göre değişebilmektedir. İtalya’ya gitmeden önce karşılanması gereken şartlar vize alımlarını etkilemektedir. İtalya vize başvuru şartları başvuru formlarında başvuru sahibinin geçmişte bir suç kaydı bulunup bulunmadığına yönelik sorulara doğru cevaplar vermesini gerektirmektedir, geçmişte 3 yıl ve daha uzun bir hapis cezası almış ve geçmişte kaçakçılık veya uyuşturucu suçlarından 2 yıl hapis cezası almış kişilerin vize başvuruları reddedilebilmektedir.

İtalya vize şartları ve gerekli prosedürler kişilerin geçmişte yaptıkları Schengen Bölgesi seyahatlerini göz önünde bulundurmaktadır. İtalya vizesi başvuruları Konsolosluklar, Büyükelçilikler, yetkili aracı kurum ve akredite acenteler üzerinden yapılabilmektedir.

İtalya Vize Şartları Nelerdir?

İtalya vize şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşı olmak
 • Gerekçeli bir seyahat amacına ve makul seyahat planına sahip olmak
 • Vize başvuru tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli bir pasaporta sahip olmak
 • Minimum 30000 Euro değerinde bir sağlık sigortasına sahip olmak
 • Vize başvurusundan önceki son 3 aya ait banka dökümlerini vize başvuru sürecinde sunabilmek
 • Seyahat süresince konaklanacak yeri belirlemiş ve ispat edebilir olmak
 • İş seyahati durumunda çalışılan firmanın yasal varlığının belgelemek ve işveren tarafından yazılmış bir referans mektubunu başvuru sürecinde sunmak
 • Temiz bir adli sicil kaydına sahip olmak
 • Daha önce hiç vize ihlali yapmamış olmak
 • Daha önce herhangi bir Schengen ülkesinde bir suç işlememiş olmak
 • Schengen vizesi şartlarını sağlar durumda olmak

İtalya Vizesi için Aşı Şartı Var Mıdır?

İtalya vizesi için aşı şartı bulunmamaktadır ancak güncel bir bilgi için yetkili kurumlardan bilgi alınması gerekmektedir. İtalya için vize şartları herhangi bir yeni düzenleme olması durumunda İtalya Konsolosluklarının/ Büyükelçiliklerinin internet sitelerinde yayınlanan duyurularla paylaşılmaktadır veya İtalya Dış Temsilciliklerinin danışma hatlarından öğrenilebilmektedir.

Daha Önce Hapse Girmiş Birisi İtalya Vizesi Alabilir Mi?

Daha önce hapse girmiş birisi İtalya vizesi başvurusu yaptığında, vize başvurusu suçun türüne ve hapis cezasının süresine göre değerlendirilmektedir. İtalya vize başvurusunda bulunmuş bir kişi, kamu düzenini bozmak suçundan 3 yıldan uzun hapis cezası almışsa, uyuşturucu ile ilişkili suçlardan 2 yıldan uzun hapis cezası almışsa veya herhangi bir insan kaçakçılığı suçu işlemişse vize başvurusu reddedilmektedir, İtalya sınır görevlilerine yalan beyanda bulunmak da vizenin iptaline sebep olmaktadır.

Hangi Suçları İşlemiş Kişiler İtalya Vizesi Alamaz?

Aşağıdaki listede verilen suçları işlemiş kişiler İtalya vizesi alamamaktadırlar.

 • 3 yıldan uzun hapis cezası verilmiş kamu düzenini bozma suçu
 • 2 yıldan uzun hapis cezası verilmiş uyuşturucu ile ilişkili suçlar
 • İnsan kaçakçılığı ve ilişkili suçlar

Schengen ülkelerinin vize serbestisi tanıdığı ülkelerin vatandaşlarının 90 günden az seyahatler için vize alma zorunluluğu bulunmadığından, Schengen ülkesi vatandaşı kişiler için herhangi bir suç kaydı değerlendirmesi yapılamamaktadır. Schengen ülkelerine 90 günden kısa süren seyahatlerde vizesiz girebilen kişilerin suç kaydının incelenebilmesi amacıyla ETIAS (Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi) 2022 yılı sonunda uygulanmaya başlayacaktır.

İtalya ETIAS Sistemi Nedir?

İtalya ETIAS sistemi, İtalya’ya giriş yapacak kişilerin güvenlik açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığını denetleyen ve tespit eden, Schengen Bölgesi ülkelerinin tamamının erişimine açık bir sistemdir.

ETIAS sistemi, Schengen ülkelerine 90 günden az seyahatlerde vizesiz giriş yapabilen kişilerin suç kayıtlarını araştırmak üzere düzenlenmiştir. ETIAS sistemi, kişilerin bir ülkeye giriş talebinde bulunmaları üzerine geçmişte kendi ülkelerinde diğer ülkelerde işledikleri suçların kaydını Vize Bilgi Sistemi, Interpol ve Europol verileri ve Schengen Bilgi Sistemi (SIS) üzerinden almakta ve bir risk hesaplaması yaparak ülke girip giremeyeceklerine karar vermektedir. İtalya ETIAS sistemi 2022 yılı sonunda uygulamaya konulacaktır.

Daha Önce Schengen Vize İhlalinde Bulunan Birisi İtalya Vizesi Alabilir Mi?

Evet, daha önce Schengen vize ihlalinde bulunan birisi İtalya vizesi alabilmektedir ancak vize alma olasılığı daha düşüktür. Daha önce Schengen vize ihlalinde bulunan kişiler, İtalya vize başvurusu sırasında önceki vize ihlalinin gerekçesini bildirmek zorundadır.

Daha Önceden Vize Reddi Alan Birisi İtalya Vizesi Alabilir Mi?

Evet, daha önceden vize reddi alan birisi İtalya vizesi alabilmektedir.

İlk başvurudan ret almış kişilerin Vizem.net danışmanlığında yapılan ikinci vize başvurularının onay oranı %88,4’tür.

Vergi Olan Birisi İtalya Vizesi Alabilir Mi?

Evet, vergi borcu olan birisi İtalya vizesi alabilmektedir. Vergi ve kredi borçları Schengen vizesi almak için engel değildir.

İtalya Öğrenci Vizesi Şartları Nelerdir?

İtalya öğrenci vizesi şartları gerekçeli bir seyahat amacına ve makul bir seyahat planına sahip olmak, İtalya’da konaklanacak bir yeri belirlemiş olmak gibi genel İtalya vizesi şartlarına ek olarak ayrıca bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmış olmayı ve bunu belgeleyebiliyor olmayı gerektirmektedir.

İtalya öğrenci vizesi başvuruları İtalya Konsoloslukları/ Büyükelçilikleri, yetkili aracı kurum ve akredite acenteler üzerinden yapılabilmektedir. Uzun süreli İtalya öğrenci vizesi kişilere İtalya’da oturma ve eğitim imkanlarından faydalanma izni vermektedir.

İtalya Aile Vizesi Şartları Nelerdir?

İtalya aile vizesi şartları gerekçeli bir seyahat amacına ve makul bir seyahat planına sahip olmak gibi genel İtalya vizesi şartlarına ek olarak İtalya vatandaşı olan veya İtalya’da oturma ve çalışma izni olan birinci dereceden bir aile üyesinin yakını olmayı gerektirmektedir.

Paylaş: