İtalya Yatırım Fırsatları

2023'te İtalya Yatırım Fırsatları

İtalya, geçtiğimiz yıllarda pandemi sebepli ekonomik dalgalanmalarla başa çıkmak için önemli stratejiler geliştirmiştir. İtalya hükümetinin başlattığı yapısal reformlar ile yabancı yatırımcıların İtalya’da faaliyet yürütmeleri için gerekli alt yapılar hazırlanmaktadır. Dünyanın 8. en büyük ekonomisine sahip olan İtalya, Avrupa’da 2. en büyük üretici ülke statüsünde yer almaktadır. İtalya Hükümeti “Invest in Italy” programı kapsamında, merkezi İstanbul’da olan ICE- İtalyan Ticaret Merkezi ile Türkiyeli yatırımcılar için destek ofisleri kurmuştur. Otomotiv, gıda, tarım, moda, tasarım, nörobilim, yüksek teknoloji, arkeoloji gibi birçok alanda yatırımcı desteği veren İtalya’da sunulan yatırım destekleri sayesinde, 2022’de İtalya yatırım fırsatları giderek artan bir ilgi ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

İtalya’da doğrudan yabancı yatırım miktarı 17 milyar Dolar ile Avrupa sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Yabancı yatırımcıların sahip olduğu şirketler, 1.2 milyondan fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

İtalya’da Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?

İtalya’da yatırım yapmanın avantajları aşağıdaki listede sıralanmıştır.

 • İtalya, Euro bölgesi pazarının 3 kilit ekonomisinden birine sahiptir: Euro bölge pazarının %16’sını oluşturmaktadır ve 1.72 milyar Euro GSYİH oranına sahiptir.
 • İtalya bir lojistik merkez olarak stratejik bir konumdadır: AB çapında 500 milyon tüketici hacmi bulunmaktadır ve Afrika ve Kuzey Doğu’da bulunan 270 milyon tüketiciye ulaşmak için stratejik bir konumda yer almaktadır.
 • İtalya, üretimde kilit ülkelerden biridir: Dünya genelinde %2,9 pazar payı ile Avrupa’nın 2. en büyük imalat ülkesi konumundadır.
 • İtalya’da üretim yapmanın pazarda birçok avantajı bulunmaktadır: Robotik, tasarım, moda, gıda gibi birçok sektörde alanında uzman kişi ve üretim araçlarına ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. İtalya’da yatırım yapanlar, çok geniş sektörel yelpazede faaliyet yürüten güvenilir imalat kümeleri ve geniş KOBİ ağları ile yatırımlarını büyütme olanağına sahip olmaktadır.
 • İtalya, nitelikli iş gücü açısından yatırım ülkesi konumundadır: Kalifiye iş gücü, diğer Avrupa ülkelerine göre daha uygun bir maliyet sunmaktadır. İşgücü maliyeti Euro bölgesi ortalamasının altında yer almaktadır.
 • İtalya, AR-GE ve inovasyon için araştırmacı ve yenilikçi bir ülkedir: Endüstriyel süreçlere geniş ölçüde entegre edilmiş akademik geleneği ile İtalya’da sosyal bilimler, yüksek teknoloji, fizik ve mühendislik gibi birçok alanda öncülük eden faaliyetler yürütülmektedir.
 • İtalya’da yatırımcılara profesyonel yatırım teşvikleri sunulmaktadır: Teşvik edilen sektörlerde olması halinde vergi mükellefiyeti ve mali düzenlemeleri hususunda İtalya Hükümeti tarafından yapılan düzenlemeler ile yatırımcıların önü açılmaktadır.
 • İtalya, yabancı yatırımcılara kamu desteği sunmaktadır: İtalyan Ticaret Merkezi üzerinden; pazar ve iş koşulları, vergileri hukuk sistemi, işgücü piyasarı, teşvik programı ve mali keşifler ile yatırım öncesi planlama imkanı tanımaktadır. İş kurulumu aşamasında; yer keşfi ve saha ziyaretleri, yabancı yatırımcılar için gerekli izinlerin alınması ve insan kaynakları araştırması desteği verilmektedir. Faaliyete başlayan ticari işletmelere yeni projeler geliştirmek için danışmanlık yapılmaktadır.

İtalya’da Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

İtalya yatırım teşvikleri, sermaye yatırımı ve araştırma ve geliştirme giderlerine yönelik hibeleri ve düşük faizli kredileri kapsamaktadır.

İtalya’da yatırım teşviklerine yönelik düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Çalışan sosyal güvenlik desteği ile yatırımcıların 35 yaş altı gençleri ve kadınları, 50 yaş üstü erkek işçileri istihdam etmeleri halinde, işçilerin sosyal güvenlik katkı paylarından kısmi muafiyet veya tam muafiyet desteği verilmektedir.
 • Anonim şirketler, kooperatif şirketler ve konsorsiyum şirketlerin faydalanabildiği teşvik, sabit kıymet alımına katlı, harcamalara doğrudan katkı, yatırım miktarının %50’sine tekabül eden düşük faizli kredi desteği vermektedir.
 • Teknolojik yeniliklere ve mevcut ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme teşviği kapsamında, maliyet ve giderlerin %20’si oranında harcamaya doğrudan katkı ve maliyet ve giderlerin %20’sine tekabül eden düşük faizli kredi desteği sunulmaktadır.
 • Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilya, Molise ve Abruzzo şehirlerinde yatırım yapan şirketler için %45’e varan düşük faizli vergi kredisi desteği verilmektedir.

İtalya’da Yabancılar için Yatırım İmkanları Nelerdir?

İtalya’da teşvik verilen yatırım imkanları aşağıdaki gibidir.

 • Yeni bir üretim tesisinin oluşturulması
 • Mevcut bir üretim tesisinin geliştirilmesi
 • Mevcut bir tesisin dönüştürülmesi ile yeni bir üretim imkanı yaratılması
 • Öncelikli bir bölgede kurulan, bölgenin ihtiyacına uygun bir tesisin oluşturulması

İtalya’da Firma Açmak için Gerekenler Nelerdir?

İtalya’da yabancı uyruklu kişilerin firma açmaları için gereken bazı kriterler aşağıda sıralanmıştır.

 • Şirketin yeni veya 5 yıldan daha kısa sürede kurulmuş olması gerekmektedir.
 • Şirketin genel merkezinin İtalya’da veya bir AB ülkesinde olması şartı aranmaktadır.
 • Şirketin yıllık cirosunun 5 milyon Euro’nun altında olması gerekmektedir.
 • Şirketin, bir şirket bölünmesi veya iflasının sonucunda açılmamış olması gerekmektedir.
 • Şirketin, getireceği yeniliğin ve faydanın açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
 • Şirketin; yıllık maliyetin %15’ini AR-GE’ye ayırması, işgücünün üçte birinin doktora öğrencisi veya mezunu olması ya da üçte ikisinin yüksek lisans derecesine sahip olması, bir patentin sahibi veya kayıtlı bir yazılımın sahibi olması kriterlerden en az birini karşılaması gerekmektedir.

İtalya’daki risk sermayesi endüstrisini ve inovasyon girişimlerini desteklemek amacıyla kamu & özel ortak yatırım fonu oluşturulmuştur. Tech startup şirketleri, yenilikçi KOBİ’leri desteklemek, İtalya’da şube açmak isteyen yatırımcıları İtalya pazarına dahil etmek için oluşturulan fon ile güçlü bir yatırımcı ağı kurarak İtalya piyasasını ilk sıralara taşımak amaçlanmaktadır.

İtalya’da En Çok Yatırım Yapılan Sektörler Nelerdir?

OECD verilerine göre İtalya’da en çok yatırım yapılan sektörler aşağıdaki listede belirtilmektedir.

 • %41,1 ile imalat sektörü
 • %38 ile hizmet sektörü
 • %11,8 ile maden, taş ocağı, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri
 • %8,5 ile gayrimenkul sektörü

İtalya Yatırım Bankaları Hangileridir?

İtalya yatırım bankaları aşağıda sıralanmıştır.

 • Goldman Sachs
 • J.P.Morgan Chase
 • MedioBanca Group
 • Bofa Securities
 • Credit Suisse
 • Equita Sim
 • Morgan Stanley
 • Rothschild & Co.
 • CitiGroup
 • HSBC
 • Intesa Sanpaolo
 • Unicredit

İtalya’da Yatırım Yapmak için Hangi Vize Gereklidir?

İtalya’da yatırım yapmak için, İtalya yatırımcı vizesi alınması gerekmektedir. İtalya yatırımcı vizesi, İtalya ekonomisine yatırım yaparak katkı sağlamayı amaçlayan AB üyesi olmayan yatırımcılar için 2 yıl geçerli bir vize türüdür.

İtalya yatırımcı vizesine başvurmadan önce, İtalya için Yatırımcı Vizesi Komitesi tarafından çevrimiçi olarak verilen Nulla Osta, engelsiz sertifika alınması gerekmektedir. Sertifika alındıktan sonra, ikamet edilen ile göre ilgili İtalya dış temsilciliğine gerekli evraklarla 2 yıllık İtalya yatırımcı vizesi başvurusu yapılabilmektedir.

İtalya’da Konut Yatırımı ile Oturum İzni Alınabilir Mi?

İtalya’da konut yatırımı ile oturum izni alınamamaktadır.

Türkiye ve İtalya arasında 1995’te imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Antlaşması kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları İtalya’dan konut satın alabilmektedir ancak, İtalya’da konut yatırımı yapılarak oturum izni alınamamaktadır. İtalya ev fiyatları, Roma, Venedik gibi şehirlerde yüksek olduğundan, Türkiye vatandaşlarına küçük şehirlerde konut satın almak daha avantajlı gelmektedir.

İtalya Vatandaşlığı Yatırım Yolu ile Alınabilir Mi?

İtalya vatandaşlığı yatırım yoluyla alınamamaktadır ancak, İtalya’da oturum iznine başvurulabilmektedir. Yatırımcıların, İtalya’ya yatırım vizesi ile ulaştıktan sonra polis merkezine giderek İtalyan yatırımcı vizesi oturma izni talep formu doldurmaları gerekmektedir. Oturum izni İtalya’ya giriş yapıldığı andan itibaren 2 yıl geçerli olmaktadır.

Yatırım amacıyla İtalya’da ikamet eden kişilerin, oturum izni başvurusundan itibaren 3 ay içinde faaliyete geçmeleri gerekmektedir. Yatırım süreci boyunca oturum izinleri yenilenen ve İtalya vatandaşlık şartları için uygun kriterlere sahip yatırımcıların, daha sonra vatandaşlık başvurusu yapmaları gerekmektedir.

İtalya Vatandaşı Olmak için Minimum Yatırım Bedeli Nedir?

İtalya vatandaşlığına hak kazanmak için, yabancu uyruklu yatırımcının minimum 500.000 Euro tutarında bir startup şirketi kurması gerekmektedir.

İtalya Yatırım Danışmanlığı Veren Firmalar Nelerdir?

İtalya’da faaliyet gösteren yatırım danışmanlığı firmaları aşağıda yer alan listede verilmektedir.

 • ABC Group
 • Forthalia
 • KPMG
 • OCI
 • Dott. Enrico Tedesco
 • Binko
 • Assoconsult
 • Accenture SPA
 • Atkearney
 • Bain Cuneo Associati
 • Capgemini Italia
 • Leonardo Business Consulting
 • McKinsey & Company
 • OCI
 • Pricewaterhouse
 • Coopers SpA
 • Roland Berger Strategy Consultants
 • Value Partners
 • Niagara Service Srl
 • CONSIDI

Vizem.net, son 5 yıldır Türkiye’de en fazla yatırımcı vizesi onayı alan akredite acentedir.

Paylaş: