Japonya İltica İstatistikleri

Japonya İltica Hakkı ve İstatistiksel Veriler

İltica, yaşadığı ülkede savaş, soykırım, ırkçılık, taciz ve ayrımcılığa maruz kalma gibi güçlü ve geçerli nedenlere dayanarak başka bir ülkeye sığınmak isteyen vatandaşlar için uygulanmaktadır. Japonya, 3 Ekim 1981’de Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşmeye ve 1 Ocak 1982’de Mültecilerin Durumuna İlişkin Protokole dahil olmuş ve bu anlaşmaları sırasıyla yürürlüğe koymuştur.

Japonya iltica hakkı, 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşmede yer alan 1. maddeye göre; ırkına, dinine, uyruğuna, herhangi bir toplumsal grup veya siyasi görüşe tabi olmasına bağlı olarak zulüm görme korkusu taşıyan, vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve o ülkenin korumasından yararlanamayan veya zulüm korkusu nedeniyle yararlanmak istemeyen, uyruğu olmayan ve eski mutad meskeninin bulunduğu ülkenin dışında bulunan ve ülkesine geri dönemeyen ya da zulüm korkusu nedeniyle geri dönmek istemeyen kişilere tanınmaktadır.

Japonya Mülteci Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Japonya mülteci başvurularını, 1951 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Sözleşme ve 1967 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Protokolün taraf devleti olarak kabul etmektedir. Japonya’da sığınma talep eden kişinin Japonya Adalet Bakanlığı’na bağlı göçmenlik bürosuna, mülteci statüsü için başvuruda bulunması gerekmektedir.

Japonya’da mültecilik talebi için yabancının uyruğuna ve mevcut yasal statüsüne bakılmaksızın ücretsiz başvuru yapılabilmektedir. Japonya’ya yasal olarak girmeyen veya Japonya’da kalış izni süresini aşan kişiler, ülkelerine dönmek için haklı bir korkuya sahipse, sığınma talebinde bulunabilmektedir.

Japonya İltica Prosedürüne Göre İltica Şartları Nelerdir?

Japonya iltica prosedürüne göre iltica şartları aşağıda verilmiştir.

  • Japonya’ya giriş tarihinden itibaren 6 ay içinde veya Japonya’da bulunurken mülteci olmaya sebep olabilecek koşulların ortaya çıktığının fark edilmesinden itibaren iltica başvurusunda bulunmak gerekmektedir.
  • 1951 Japonya iltica kanunu 1. maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak kişinin yaşamının, fiziksel güvenliğinin veya fiziksel özgürlüğünün tehdit altında olması halinde, bulunulan ülkeden doğrudan Japonya’ya gelinmesi gerekmektedir.

2020 Yılı İçin Japonya Mülteci İstatistikleri Nasıldır?

2020 yılı için Japonya mülteci istatistikleri Japonya Adalet Bakanlığı verilerine göre önceki yıllara göre azalma göstermiştir ve 3,936 mülteci başvurusu yapılmış, 47 mülteci başvurusu kabul edilmiştir.

Japonya’da Kaç Mülteci Vardır?

Japonya mülteci sayısı 1,137’dir.

2020 Japonya’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

Refugee.or.jp sitesinin verilerine göre, 2020 yılındaki Japonya’ya iltica başvurularındaki oranlar aşağıda verilmiştir.

Başvuru sayısıMülteci statüsü verilenlerİnsani nedenlerden ötürü özel oturma izni verilenler
3,9364744

Japonya’ya İltica Süreci Nasıldır?

Japonya’ya iltica etmek için göçmen ofisinden, web sitesi üzerinden veya Japonya Mülteciler Derneği’nden alınan iltica başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Japonya’da iltica başvurusu yapıldıktan sonra başvuru sahibi, göçmenlik memuru tarafından mülakata davet edilmektedir.

Japonya iltica başvurusu için başvuru formu doldurulup, mülakat tamamlandıktan sonra başvuru sahibine mültecilik hakkı verilip verilmediği karar verilmektedir. Japonya vize başvurusu aşamaları, iltica için başvuru aşamalarından farklılık göstermektedir.

Japonya Mülteci Başvuru Formu Nereden Alınır?

Japonya mülteci başvuru formu göçmenlik ofisinden, Japonya Mülteciler Derneği’nden veya internet üzerinden alınmaktadır.

Japonya’ya İltica Talebi Ne Zaman Sonuçlanır?

Japonya iltica talebi genellikle birkaç ay içinde sonuçlanmaktadır.

Japonya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Japonya Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Japonya iltica başvurusu kabul edilen kişiler Japonya vatandaşlığı için başvuruda bulunabilmektedir. Japonya’ya iltica edenler vatandaşlık başvurusunda bulunabilmek için en Japonya’da en 5 yıl ikamet etmek durumundadır.

Japonya’da mülteci olmak, vatandaşlık başvurusu yapmak için engel teşkil etmemektedir. Japonya vatandaşlık şartları arasında 5 yıl aralıksız Japonya’da yaşamak ve geçerli bir ikamet statüsü sunmak yer almaktadır.

Japonya Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Japonya sığınma talebi, Japonya Adalet Bakanlığı’na bağlı göçmenlik ofisi tarafından değerlendirilmektedir.

Japonya’nın Mülteci Politikası Nasıldır?

Japonya’nın mülteci politikası, başta Hint- Çinli vatandaşları, daha sonra komşu ülkeler ve diğer tüm ülkeleri kapsamaktadır. Japonya, dünya ülkeleri arasında en az mülteci kabul eden ülkeler arasında yer alarak her yıl oldukça sınırlı sayıda mülteciye sığıma hakkı tanımaktadır. Japonya mülteci yardımı, ciddi yoksulluk çeken ihtiyaç sahipleri için maddi yardım, sağlık giderlerini karşılama ve konaklama ihtiyacını karşılama gibi yardımlar içermektedir.

Japonya’da Mülteci Yardımı Var Mıdır?

Japonya’da mülteci yardımı vardır. Japonya, Mülteci Yardım Merkezi aracılığıyla ciddi ihtiyaç sahibi mültecilere maddi destek sunmaktadır. Japonya’da ciddi yoksulluk çeken ve kıyafet, yemek, konaklama eksikliği yaşayan mülteciler yardım almaya hak kazanmaktadır.

Paylaş: