kanada ekspress giris programı ve noc meslekleri

Kanada'ya En Hızlı ve Kolay Göç Yöntemi: Kanada Ekspres Giriş Programı

Kanada Ekspres Giriş, Kanada Hükümeti tarafından 1 Ocak 2015 tarihinde, yetenekli göçmenleri Kanada’da belirli kriterlere dayalı bir puan sistemiyle, yerleşme yeteneklerine göre Kanada’da daimi ikamet başvurularını yönetmek üzere başlatılmıştır.

Kanada Ekspres Giriş (Canada Express Entry) Programı Nedir?

Kanada Ekspres Giriş Programı, (Canada Express Entry) bir elektronik göçmenlik programı olarak Kanada Hükümeti tarafından tasarlanmıştır. Dünyanın her yerinden insanların Kanada’da kalıcı oturma iznine sahip olabilmek için başvurduğu bir Kanada hızlı giriş göçmenlik programıdır.

Kanada Ekspres Giriş Programı, Kanada Hükümeti web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Kanada’ya göç etmek isteyen kişilerin, Kanada Hükümeti tarafından belirlenen bir puan sistemine göre puan toplamak üzere becerilerine, eğitimlerine ve istihdam geçmişlerine dair profillerini sunmalarına olanak sağlamaktadır.

Kanada Ekspres Giriş Programı başvuru sahiplerinin puanlarına göre bir sıralama yapılmaktadır ve puanı yüksek olan profiller Kanada daimi ikamet başvurusu yapmaya davet edilmektedir.

Kanada Ekspres Giriş Programı adayları aşağıdaki Kanada Ekspres Giriş Programı kriterlerine göre puanlandırılmaktadır.

 • İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesi (Labour Market Impact Assessment) (LMIA) içeren ya da içermeyen bir iş teklifi almak
 • Deneyim ve beceriler

Kanada Ekspres Giriş Programı adayları, aşağıdaki Kanada Ekspres Giriş Programı kriterlerine göre ek puan alabilmektedir.

 • Bir eyalet tarafından adaylığa sahip olması
 • Kanada’da gördüğü öğrenim derecesi, diploması veya varsa sertifikasının olması

Kanada Ekspres Giriş Programı adayları, aşağıdaki Kanada Ekspres Giriş Programı kriterlerine göre daha fazla ek puan alabilmektedir.

 • İleri seviye Fransızca dil yeterliliğine sahip olması, bunun yanında İngilizce dil yeterliliğine sahip olan adaylar daha fazla ek puan almaktadır.
 • Kanada’da yaşayan akrabalara sahip olması

Yukarıda belirtilen Kanada Ekspres Giriş Programı kriterlerine göre alınan ek puanlar sayesinde bir sonraki Kanada Ekspres Giriş Programı uygunluk başvurularında da Kanada Ekspres Giriş Programı adayları davet edilmektedir.

Kanada Ekspres Giriş Programı adayı başvuru yapmaya davet edilirse, Kanada daimi ikameti çevrimiçi başvurusunda bulunmak için 60 gün süresi olacaktır.

Kanada Ekspres Giriş Programı gerekli belgelerinde eksik olmayan Kanada Ekspres Giriş Programı başvurularının çoğu en geç altı ayda işleme alınacaktır. Kanada Ekspres Giriş Programı adayları Kanada Ekspres Giriş Programı başvurularının toplandığı havuzda 12 aya kadar kalabilmektedir. Kanada Ekspres Giriş profillerini gönderdikten sonra 12 ay içinde Kanada daimi ikamet başvurusu için davet almazlarsa yeni bir profil gönderip yeniden Kanada Ekspres Giriş Programı başvurularının toplandığı havuza girebilmektedirler, bu sayede Kanada Ekspres Giriş Programı başvuruları listesinde birikme olmayacak ve işlemler kısa sürede gerçekleşecektir.

Kanada Ekspres Giriş Programı, özetle vasıflı işçilerin Kanada’ya göç etmesini, ardından Kanada’da çalışma izni almasını ve Kanada vatandaşlığı alması yolunda ilerleyen Kanada hızlı giriş programıdır.

Kanada Ekspres Giriş Programı Uygunluk Kriterleri Nelerdir?

Kanada Ekspres Giriş Programı uygunluk kriterleri, Kanada’ya göç etmeye karar verildikten sonra karşılanması gereken kriterlerdir. Kanada Ekspres Giriş Programı kapsamında kendi içinde belli koşulları olan dört program vardır. Hangi programa uygun olup olunmadığı Kanada Hükümeti web sitesi üzerinden öğrenilebilmektedir.

Kanada Hükümeti web sayfasından yapılacak anket ile kişisel bilgiler üzerinden sorulan sorulara cevap verilerek Kanada Ekspres Giriş Programı uygunluk durumu öğrenilebilmektedir.

Kanada Ekspres Giriş Programı uygunluk kriterleri aşağıda listelenmiştir.

 • Express entry dil bilgisi kriterleri (İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği)
 • Express entry aile üyeleri hakkında bilgi
 • Express entry yaş kriterleri (30 yaştan küçük olmak avantajlıdır.)
 • Express entry milliyet kriteri
 • Express entry eğitim durumu kriterleri
 • Express entry iş deneyimi kriterleri
 • Kanada’dan alınan bir iş teklifiyle ilgili ayrıntılar

Kanada Ekspres Giriş Programı uygunluk kriterlerine verilen cevaplara göre puan hesaplanmaktadır. Kanada Ekspres Giriş Programı çeşitlerinden her biri için toplam puan 100’dür ve her biri için belirli bir puan eşiğini geçmek gereklidir. Örneğin Federal Nitelikli İşçi Programı için bu baraj 67 puandır.

Kanada Eyalet Adayı Programı (PNP) için ise ek gereksinimleri de karşılamak gereklidir. Kanada’da hangi eyalette yaşanılacağına karar verildikten sonra sorumlu makamlarla iletişime geçilmeli ve Eyalet Adayı Programı (PNP) için özel koşullar öğrenilmelidir.

Kimler Kanada Ekspres Giriş Programına Başvuru Yapabilir?

Kanada Ekspres Giriş Programı başvurusu için öncelikle iş tanımı yapılmalıdır. Kanada’da meslekleri sektörlere ayırmak adına Kanada NOC (Ulusal Mesleki Sınıflandırma) kullanılır.

Uygun Kanada NOC kodunu seçmek, Kanada göçmenlik başvurusunun en önemli adımlarından biridir. İş deneyimine uygun olmayan bir Kanada NOC kodu talep etmek, Kanada Ekspres Giriş Programı başvurusunun reddedilmesine neden olabilir.

Kanada NOC kodunun iş tanımına göre uygun seçildiğinden ve bunu kanıtlayacak belgelere sahip olduğundan emin olunmalıdır.

Kanada NOC kodu kapsamında beceri türleri sınıflandırılmıştır.

Sınıflandırılan Kanada NOC meslek grupları aşağıda listelenmiştir.

 • Sağlık alanındaki meslek dalları
 • Yönetimle ilgilenen meslek dalları
 • Satış ve hizmet sektörü ile ilgili meslek dalları
 • Ticaret, ulaşım ve ekipman operatörleri alanlarındaki meslekler ve bu alanlarla ilgili meslek dalları
 • İdari, işletme ve finans alanlardaki meslek dalları
 • Doğa ve uygulamalı bilimler ile ilgili meslek dalları
 • İmalat ve hizmet sektörleri ile ilgilenen meslek dalları
 • Eğitim, hukuk ve sosyal alanlardaki toplum ve devlet hizmetleri ile ilgilenen meslek dalları
 • Sanat ve kültür alanlar, rekreasyon ve spor alanları ile ilgili meslek dalları
 • Doğal kaynaklar ile ilgili ya da tarım ve ilgili alanlarla ilgilenen meslek dalları

Kanada’ya ekspres girişte kullanılacak iş deneyiminin liderlik konumuna uygun olması ve o pozisyon için gereken görev ve sorumlulukların çoğunun yerine getirilmiş olması önemlidir ve Kanada Ekspres Giriş Programı adayının iş tanımı birkaç farklı Kanada NOC kodu kapsamına girebilir veya Kanada Ekspres Giriş Programı adayının resmi iş unvanı, deneyimi ile uymayan bir Canada NOC kodu ile ilişkilendirilebilir.

Kanada Ekspres Giriş Programı başvuru kapsamına vasıflı işler girmektedir. Örneğin, kendi işletmesi olan bir tüccar; üniversite diploması gerektiren doktor, mühendis gibi meslekler; üniversite ya da çıraklık eğitimi gerektiren zanaat sektöründen elektrikçi, boyacı, marangoz gibi mesleklerde çalışan Kanada Ekspres Giriş Programı adayları uygun Kanada NOC kodu ile başvurusunu sağlayabilmektedir.

Genellikle lise veya özel eğitim gerektiren orta düzey işler, şoför gibi veya genellikle iş başında eğitim veren işgücü işleri, temizlik personeli gibi meslek grupları ise Kanada NOC kodu ile göçmen olamayıp Kanada’ya eyalet adayı olarak, Atlantik Göçmenlik Pilotu aracılığı ile ya da eğer mümkün olursa iki yıl Kanada’da çalışarak Kanada’da göçmen olabilmektedirler.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Kanada NOC Kodu Nedir, Nasıl Öğrenilir?

Ulusal Mesleki Sınıflandırma (NOC), Kanada’nın mesleklerini tanımlayan ve sektörlere göre sınıflandıran ulusal bir sitemdir.

İşler, iş görevleri ve bir kişinin yaptığı işe göre gruplandırılır.

Ulusal Mesleki Sınıflandırma (NOC) esaslarına göre ana iş grupları aşağıdaki gibidir.

 • Beceri Türü 0 (sıfır): Yönetim ile ilgilenen meslekler
  • ürün müdürü
  • idare müdürü
  • şube müdürü
 • Beceri Türü A: Bir üniversite diploması gerektiren profesyonel meslekler
  • doktor
  • mühendis
  • mimar
  • avukat
 • Beceri Türü B: Çırak olarak eğitim görmeyi gerektiren teknik meslekler, örnek olarak:
  • restoran, şefi
  • boyacı
  • elektrikçi
 • Beceri Türü C: Lise eğitimi ya da iş için özel eğitim gerektiren orta seviye meslekler
  • endüstriyel kasap
  • uzun yol kamyon şoförü
  • yiyecek ve içecek sunucusu
 • Beceri Düzeyi D: İş başında eğitimi verilen fiziksel performans gerektiren meslekler
  • meyve toplayıcısı
  • Temizlik personeli
  • petrol sahası çalışanı

Kanada NOC kodu, meslekleri sınıflandırırken hem beceri türü hem de beceri seviyesi atayarak düzenlemektedir. Genellikle beceri türü Kanada NOC kodunun ilk hanesi ile tanımlanırken, beceri seviyesi ikinci hane ile tanımlanır, bu durumun tek istisnası ise yönetici kadroyu kapsayan 0 (sıfır) beceri türüdür.

Her istihdam türünde yönetici meslek grubu olduğundan, tüm yönetim mesleklerinin Kanada NOC kodunun ikinci rakamı mesleğin sektörünü göstermektedir. Örneğin bilgi sistemi yöneticisi, NOC 0213 olarak tanımlanmaktadır.

Kanada NOC kodunun ilk rakamının 0 olması bunun bir yönetim pozisyonu olduğunu gösterirken ikinci rakamın 2 olması Kanada Ekspres Giriş Programı adayının pozisyonu ulusal ve uygulamalı bilimler endüstrisindeki bir pozisyon olduğunu göstermektedir.

Kanada göçmenlik programları genellikle meslekleri yüksek vasıflı veya düşük vasıflı olarak ikiye ayırmaktadır: 0 (sıfır), A ve B beceri seviyeleri yüksek vasıflı kabul edilirken C ve D beceri seviyeleri düşük vasıflı olarak kabul edilmektedir.

Kanada NOC koduna göre beceri seviyeleri belirlenirken mesleğin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan eğitim ve öğretim miktarı ve türü dikkate alınmaktadır. Kanada NOC koduna göre beceri seviyeleri belirlenirken aynı zamanda bir mesleğe özgü karmaşıklık ve sorumluluklar, meslekler sınıflandırılırken dikkat edilen durumlardandır.

Kanada NOC kodu bulunurken Kanada Ekspres Giriş Programı adayının sektörü ve iş unvanını tanımlayan anahtar kelimeler ile arama yapılmalıdır. Kanada Ekspres Giriş Programı adayının beyanının iş tanımıyla eşleştiğinden ve eşleşen Kanada NOC kodunun gerektirdiği görev ve sorumlulukların çoğuna sahip olduğundan emin olunmalıdır.

Kanada NOC kodunun hariç tutulan listeden kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer Kanada NOC kodu hariç tutulan listede ise, bu meslek mensubu kişiler kabul edilemez. Kanada NOC kodunun doğruluğu ispatlanırken eski işverenden sağlanan referans mektubu kullanılması gerekmektedir.

Birden fazla Kanada NOC kodu ile eşleşen bir durum olduğunda iş deneyimine en uygun olan Kanada NOC kodu seçilmelidir. Mesleğin farklı bir Kanada NOC koduna uygun olduğu vize memuru tarafından tespit edilirse Ekspres Giriş Programı adayının başvurusu reddedilecektir.

Kanada Ekspres Giriş Programının Türleri Nelerdir?

Kanada Ekspres Giriş Programı kapsamında farklı vasıflı işçi seviyeleri olduğundan Kanada daimi ikamet başvurularını yönetmek adına Kanada Hükümeti tarafından dört farklı program tasarlanmıştır.

 • Kanada Ekspres Giriş Programı türleri:
 • Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı (FSWP)
 • Kanada Federal Nitelikli Ticaret Programı (FSTP)
 • Kanada Deneyim Sınıfı (CEC)
 • Kanada Eyalet Aday Programı (PNP)

Kanada Ekspres Giriş Programı çeşitleri Kanada ekonomisini iyileştiren ve geliştiren vasıflı işçileri çektiğinden “ekonomik göçmenlik programları” olarak bilinmektedir.

Kanada Ekspres Giriş Programı türlerini birbirinden ayıran kriterler dil becerileri, iş deneyiminin türü ve seviyesi, iş tecrübesi miktarı, iş teklifinin olup olmaması ve eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Federal Nitelikli İşçi Programı (Federal Skilled Worker Program - FSWP)

Kanada’ya göç edecek vasıflı işçileri kapsamaktadır. Nitelikli iş deneyimi Kanada NOC Beceri Düzeyi 0, A veya B sınıflandırmalarını içermektedir. Kanada Federal Nitelikli İşçi Programı yönetim işleri, üniversite diploması gerektiren profesyonel işler, ticaretle ilgili işleri veya çıraklık eğitimi gerektiren teknik işleri kapsamaktadır.

10 yıl içinde en az bir yıl sürekli, tam zamanlı, nitelikli iş deneyimi (veya yarı zamanlı deneyimde eşit miktarda) gerektirmektedir. Ayrıca Federal Nitelikli İşçi Programı (FSWP); İngilizce veya Fransızca’da yüksek dil yeterliliği (IELTS-DELF seviye 7), eğitim ve mali destek gibi kriterlere de uygunluk gerektirmektedir.

Federal Nitelikli Ticaret Programı (Federal Skilled Trades Program - FSTP)

Kanada’ya göç edecek, yabancı bir ülkede iş deneyimine sahip belirli iş kollarında vasıflı işçiler için tasarlanmıştır. İngilizce veya Fransızca’da seviye 5 veya 4 (IELTS-DELF) dil yeterliliği, üniversite diploması ya da çıraklık gerektiren teknik işler için son 5 yılda 2 yıllık iş deneyimi gerektirmektedir; ayrıca yanında Federal Nitelikli Ticaret Programı (FSTP), Kanadalı bir şirketten geçerli bir iş teklifi ve bu alanda yüksek düzeyde beceriye sahip olunduğuna dair bir sertifika gerektirmektedir.

Kanada Deneyim Sınıfı (Canada Experience Class - CEC)

Kanada’ya göç edecek, Kanada’da iş deneyimi olan vasıflı işçiler için tasarlanmıştır. İngilizce veya Fransızca’da seviye 5 veya 7 (IELTS-DELF) dil yeterliliği, yönetim işleri, profesyonel işler veya teknik işler kapsamında olan bir mesleğe sahip olmayı gerektirmektedir; tüm koşulların yanında Kanada Deneyim Sınıfı (CEC), son 3 yılda Kanada’da bir yıllık bir iş deneyimi gerektirmektedir.

Eyalet Aday Programları (Provincial Nominee Programs - PNP)

Kanada’ya göç edecek, Kanada’nın eyaletleri için belirli koşulları sağlayan vasıflı işçileri seçimlerde aday göstermeleri ve seçmeleri için tasarlanmıştır. Davet edilen Eyalet Aday Programı başvuru sahibi, aday gösterilen ve sponsor olunan eyalette ikamet etmeli ve çalışmalıdır. Eyalet Aday Programı (PNP), Eyalet Aday Programı sorumlusu olan eyaletler tarafından yönetilmektedir.

İdeal Ekspres Giriş Adayı Nedir?

İdeal Ekspres Giriş Adayı, 30 yaşın altında olan, en az iki lisans bilen, bir yüksek lisans derecesine sahip olan, İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği Kanada Dili Karşılaştırması (CLB)’na göre 8 ve üzeri, en az kalifiye 3 yıl iş deneyimine sahip olan adayların dahil olduğu ekspres giriş adaylarıdır.

Kanada Ekspres Girişi için herkese uyan tek bir profil türü yoktur. Kanada Ekspres Giriş Programı başvuruları havuzuna giren adaylar Kapsamlı Sıralama Sistemi (CRS) puanı almaktadır ve Kanada göçmenlik puanı baz alınarak yapılan sıralamaya göre üst sıralarda yer alan Kanada Ekspres Giriş Programı adaylarının başvuru daveti alma olasılığı daha yüksektir.

CRS puanını artıracak en önemli faktörler hem İngilizce hem de Fransızca’ da yüksek dil yeterliliği, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi, Kanada ile bağlantılı iş ya da eğitim deneyimi, Kanada’da ikamet eden kız veya erkek kardeş, Kanadalı bir şirketten iş teklifi ve bir eyalet aday programında adaylıktır.

Kanada Ekspres Giriş Programına Başvuru Maliyetleri Ne Kadardır?

Aşağıda Kanada Ekspres Giriş başvuru maliyetleri listelenmiştir.

 • Dil testleri: Ortalama ücreti 200 $
 • Eğitimsel Kimlik Değerlendirmesi (ECA): Ortalama ücreti 250 $
 • Biyometri işlemleri: 85 $ / kişi başına düşen maliyet
 • Devlet ücretleri: 1.325 $ / yetişkin için 225 $ / çocuk için
 • Tıbbi muayene ücretleri: Ortalama ücreti 100 $ / yetişkin için 50 $ / çocuk için

İlk Kanada Ekspres Giriş profilini göndermek için kamu ücreti gerekmezken ücretler sadece Kanada daimi ikamet başvuru için davet edildiğinde talep edilmektedir. Eğer Kanada Bölgesel Adaylık Programı’na (PNP) aday gösterildi ise kamu ücretlerine ek olarak Kanada Bölgesel Göçmenlik ücretleri talep edilebilmektedir.

Kanada Deneyim Sınıfı kapsamında başvurulmuyorsa ya da Kanada Ekspres Giriş Programı adayın geçerli bir iş teklifi yoksa Kanada’ya yerleşimi destekleyecek yeterli miktarda paraya sahip olduğu kanıtlanmalıdır, bu ücretler devlete ödenen ücretler olmasa da Kanada kalıcı oturma vizesi için onay alma koşulu olarak bu olanaklara erişiminin olması gerekmektedir.

Aile genişliğine göre Kanada Express Entry için gereken azami mali miktar tablosu aşağıda yer almaktadır.

Aile Üyesi SayısıKanada Ekspres Giriş Programı Başvurusu için Gerekli Fon
1$12,960
2$16,135
3$19,836
4$24,083
5$27,315
6$30,806
7$34,299
Her ek aile üyesi için$3,492

Aile genişliğine göre gereken azami mali miktar tablosunda görüldüğü üzere ailedeki birey sayısı arttıkça hesapta bulunması gereken mali fon miktarı da artmaktadır. (Aile genişliğine göre gereken azami mali miktar tablosu 3 Ocak 2020 tarihinde güncellenmiştir.)

Kanada Ekspres Giriş Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada Ekspres Giriş Programı Başvurusu iki aşamada gerçekleşmektedir. Kanada Ekspres Giriş Programı başvurusunun ilk adımı, destekleyici belgeleri içeren profili oluşturmaktır.

Kanada Ekspres Giriş Programı başvurusunun ilk adımında gerekli olan destekleyici belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Geçerli bir seyahat belgesi veya pasaport
 • Dil yeterliliği testi sonuçları (İngilizce veya Fransızca)
 • Eğitim Kimlik Bilgileri Değerlendirme Raporu (Federal Nitelikli İşçiler ve Deneyim Sınıfı için)

Kanada Ekspres Giriş Programı başvurusunun ikinci adımı, yukarıdaki belgeleri içeren profil oluşturulduktan sonra ve Kanada daimi ikametgah başvurusu için bir davetiye alarak sonra aşağıdaki belgeler gönderilmelidir.

 • Temiz bir sabıka kaydı olduğunu gösteren polis sertifikaları
 • Tıbbı muayene raporu
 • Kanada daimi ikametgah için başvurmaya davet edildiğinde, Kanada’da kalma sürecinde maliyetleri karşılayabilecek kadar paraya sahip olunduğuna dair kanıt
 • Kanada’daki bir iş için işveren tarafından gönderilmiş bir iş teklifi mektubu (eğer varsa)

Kanada Ekspres Giriş Programı başvurusu profilini göndermek için öncelikle Kanada Hükümeti web sitesinde bir hesap açılmalıdır. Kanada Ekspres Giriş Programı uygunluk anketinden alınan kod girilmeli ve ardından profildeki tüm anket cevaplanmalıdır.

Kanada Ekspres Giriş Programı başvurusu için ilk adımda toplanan belgeler teslim edilmelidir. Açılan Kanada Ekspres Giriş Programı başvurusu profili üzerinden 60 gün içinde belgeler gönderilmelidir, 60 günlük süre aşılırsa aşamalar baştan yapılmalıdır.

Kanada daimi ikamet davetini kabul eden Kanada Ekspres Giriş Programı adayı, Kanada Daimi Oturma İzni almak üzere başvurmalıdır. Kanada daimi oturma izni başvurusu için gönderilmesi gereken gerekli formlar Kanada Hükümeti tarafından, Kanada daimi oturma izni başvurusu yapan adaya gönderilmektedir. Kanada daimi ikamet başvurusunu tamamlamak için 60 gün süre verilmektedir. Kanada Hükümeti tarafından gönderilen formlar doldurulup ikinci adımda belirtilen belgeler gönderilerek ve gerekli ücret de ödenerek başvuru süreci tamamlanmış olmaktadır. Kanada Hükümeti tarafından Kanada daimi oturma izni başvurusu 6 ay süreyle değerlendirilir ve karar Kanada daimi oturma izni başvurusunda bulunan adaya bildirilir.

Kanada daimi oturma izni başvurusu onaylanırsa Kanada’ya kalıcı olarak taşınmak mümkün olacaktır ancak reddedilirse, Kanada daimi oturma izni başvurusunda bulunan adaya bildirilen gerekli nedenlere göre Kanada daimi oturma izni başvurusu, yeniden düzenlenip gönderilebilmektedir.

Kanada Ekspres Giriş Programı ile Daimi Oturma İzni Alındığında Hangi Haklara Sahip Olunur?

Kanada Ekspres Giriş Programı ile daimi oturma izni alındığında Kanada göçmen statü sahibi, Kanada vatandaşıyla aynı haklara sahip olamktadır ancak ilk etapta Kanada’da seçme seçilme hakkına sahip olamaz.

Kanada’da seçme seçilme hakkı dışındaki sosyal hakların tümüne sahip olunmaktadır. Kanada eğitim ve sağlık sistemi haklarından ücretsiz faydalanmak mümkündür.

Kanada’da çalışan göçmenler veya Kanada’da ticaretle ilgilenen göçmenler, Kanada vatandaşının verdiği vergi oranı kadar vergi verme mecburiyetindedirler. Kanada’ya yatırımcı olarak gelen göçmenler, 5 yıla kadar gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.

Kanada’da 3 yıl yaşayan göçmenler kendi vatandaşlıklarının yanında Kanada vatandaşlığını da alabilir ve Kanada’da seçme seçilme hakkına da sahip olabilmektedirler.

Esra Karataş Yazan: Esra Karataş

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite'sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev aldı. 2021 yılından beri vizem.net için Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10'dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı ve içerik koordinatörü olarak çalışıyor.

Paylaş: