kanada coğrafi yapısı ve coğrafya

Kanada Coğrafi Yapısı Nasıldır: Kanada Coğrafya Bilgisi

Kanada, kuzeyinde Alaska, güneyinde Amerika Birleşik Devletleri, batısında Büyük Okyanus, doğusunda Atlas Okyanusu bulunan bir Amerika kıtası ülkesidir. Kanada coğrafi konumu için kullanılacak koordinatlar 60°00’K 95°00’B’dır. Kanada coğrafi özellikleri önemli dağ ve nehirler barındırır.

Kanada Yüzölçümü Nedir?

Kanada, yüzölçümü 9.984.670km² ile dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ikinci ülkesidir. Kanada yüzölçümünün %91,1’ini kara, %8,9’unu su kaplamaktadır. Kanada’nın %53,1’i tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

Kanada’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Kanada’da bulunan dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Kolumbiya Dağı
 • Robson Dağı
 • Tip Top Dağı
 • Brooks Sıradağları
 • Logan Dağı
 • Saint Elias Dağı
 • Cascade Sıradağları
 • Rocky Dağları
 • Pasifik Kıyı Dağları
 • Apalaş Dağları
 • Kıyı Dağları

Kanada’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Kanada’da bulunan ovalar aşağıda listelenmiştir.

 • Büyük Düzlükler
 • Kanada Bozkırları
 • St. Lawrence Ovaları
 • Kanada İç Ovaları

Kanada’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Kanada’da bulunan nehirler aşağıda listelenmiştir.

 • Mackenzie Nehri
 • Saint Laurent Nehri
 • Aukpar Nehri
 • Cleveland Nehri
 • Gifford Nehri
 • Rowley Nehri
 • Isortog Nehri
 • Hantzsch Nehri
 • Koukdjuak Nehri
 • Boas Nehri
 • Sutton Nehri
 • Ford Nehri
 • Kazan Nehri
 • Jungersen Nehri
 • McKeond Nehri
 • Kagloryuak Nehri
 • Nanook Nehri
 • Bloody Nehri
 • Dease Nehri
 • Athabasca Nehri

Kanada Topoğrafyası Nasıldır?

Kanada topoğrafyasını oluşturan önemli yer şekilleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kalkan
 • Ova
 • Bozkır
 • Düzlük
 • Sıradağ
 • Dağlar
 • Yanardağ
 • Arktik

Kanada ülkesindeki bazı önemli bölgeler şunlardır:

 • Kanada Kalkanı
 • Lawrence Ovası
 • Rocky Dağları
 • Lassen Zirvesi
 • Arktik Kanada

Kanada’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Kanada’da bulunan ve Soils of Canada tarafından Kanada Toprak Sınıflandırma Sistemi ile sınıflandırılmış toprak türleri aşağıda listelenmiştir.

 • Brunisolik toprak
 • Çernozyom toprağı
 • Cryosolic toprak
 • Gleysolik toprak
 • Luvisolik toprak
 • Podzolik toprak
 • Regosolik toprak
 • Solonetzik toprak
 • Vertisolik toprak

Çok çeşitli ve verimli toprak yapısı tarım Kanada’daki tarım alanlarının geniş olmasını sağlamıştır. Verimli topraklardan elde edilen mahsül sayesinde Kanada ekonomisi tarım alanında yüksek gelire sahip olmuştur.

Kanada’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Kanada’da çıkarılan madenler aşağıda listelenmiştir.

 • Petrol
 • Kömür
 • Altın
 • Karbon
 • Nikel
 • Demir
 • Bakır
 • Çinko
 • Kurşun
 • Uranyum

Kanada çok geniş maden yataklarına sahiptir ve dünyanın en fazla nikel çıkartan ülkesidir. Kanada, çıkardığı madenleri sanayisinde hammadde olarak kullanarak ya da çıkardığı madenlerin işlenmiş ve saf halleriyle ticaret yaparak Kanada ekonomisine katkı sağlamaktadır.

The Canadian Minerals and Metals Plan tarafından verilen verilere göre 2016 yılında Kanada maden sektörü; Kanada ekonomisi için 87 milyar dolar kazanç sağlamış, Kanada’nın kentsel bölgelerine 590.000 kişilik iş kontenjanı açmış, Kanada’nın inşaat sermayesine 13,2 milyar dolar yatırım yapılmıştır.

Kanada Coğrafyası Kanada İklimini Nasıl Etkiler?

Kanada iklimi, Kanada coğrafi özelliklerini oluşturan su kütleleri, ülke içindeki ovalar ve dağlık alanlar gibi coğrafi yapılardan etkilenmektedir.

Kış aylarında Kanada’nın denizden uzak kesimleri soğuk olsa da yaz aylarında Kanada’nın en sıcak kesimleri yine denizden uzak olan bölgelerdir; bunun sebebi denizlerden esen rüzgarlardır. Kanada etrafındaki denizlerden karaya esen batı rüzgarları, Kanada kıyılarında da yoğun yağışlara sebebiyet verip kış ve yaz dönemlerinde Kanada kıyılarında ılıman bir iklim görülmesini sağlar.

Büyük Okyanus’tan gelen hava akımları, Kanada’nın batı kıyılarında ve dağlık bölgelerinde bol miktarda yağış görülmesine neden olur. Büyük Okyanus’tan gelen hava akımları genellikle batıdan doğuya doğru hareket eder ve Kanada’nın batı kıyısındaki dağlar, denizden gelen hava akımlarının önünü keserek yağışlara sebep olur. Kanada’nın iç düzlüklerinde ve kuzeyinde görülen yağış ise yıllık 400 milimetreyi geçmemektedir.

Kanada’nın kuzey kesimlerinde ve iç ovalarında soğuk hava kuru olduğu için kar yağışı hafiftir, yağan kar da sert ve kurudur. Kanada’nın doğu ve batı kıyılarında ise denizlerden gelen havanın bu bölgelerin sıcaklığını kar yağışına müsaade etmeyecek kadar yüksek derecelere çıkarmasından dolayı kar yağışı az görülmektedir. Kanada’da soğuk aylarda donma yağışları meydana gelebilir ve bazen zorlu Kanada'nın iklim özellikleri ulaşım ve iletişimi kesintiye uğratabilir.

Kanada Coğrafyası Kanada Kültürünü Nasıl Etkiler?

Kanada coğrafyasının, Kanada’ya komşu ülkeler nedeniyle Kanada kültürü ve Kanadalıların konuştuğu dil üzerinde etkileri olmuştur. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ile komşudur ve Kanada nüfusunun bir kesimi, Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası sınırlarına yakın yerleşkelerde oturmaktadır. Kanada’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne olan coğrafi yakınlığı sebebiyle ister istemez kültürel değerler paylaşılmış olan Kanada halkı, Amerikan Devrimi’ni reddetmiş ve bireysellik yerine toplumsal dayanışmayı el üstünde tutmuştur.

Kanada’nın iki resmi dili vardır: Fransızca ve İngilizce. Kanada’da Fransızcanın resmi dil ilan edilecek kadar konuşulmasının sebebi, Fransızlar ve Kanadalıların 16. yüzyıldan beri devam eden geçmişidir. Bu geçmiş, 1534 yılında Fransız kâşif Jacques Cartier’in, Atlas okyanusundan geçen yolculuğu sırasında Kanada topraklarını keşfetmesiyle başlar. Jacques Cartier tarafından keşfedilen Kanada toprakları, Jacques Cartier öldükten sonra Fransa tarafından sömürgeleştirilmiştir. Kanada halkının ismi, o zamanlar Fransız sömürgesi altında olan Kanada yerel halkının dilinde “Köy” anlamına gelen “Kanata” kelimesinden gelmektedir. Kanada tarihi ve Kanada kültürü bu keşiften sonra şekillenmeye başlamıştır.

Kanada’nın keşfiyle Fransız sömürgesi altına girmiş olan Kanada halkı, daha sonra girdiği İngiltere sömürgesi yoluyla İngilizce dilini anadil edinmiştir. Kanada halkı tarafından konuşulan İngilizce hem Amerikan İngilizcesinin hem de İngiltere İngilizcesinin harmanlanmış bir halidir fakat, Kanada coğrafi konum bakımından Amerika Birleşik Devletleri’ne daha yakın olduğundan ve Kanada halkı Amerikan halkıyla daha çok irtibatta bulunduğundan dolayı Kanada’da konuşulan İngilizce Amerikan İngilizcesine daha yakındır.

Paylaş: