Küba'nın Yönetim Sistemi

Küba Yönetim Sistemi ve Siyasi Yapısı Nasıldır?

Küba devlet yönetimi, Küba Komünist Partisi tarafından yönetilen sosyalist bir rejime sahiptir. Küba’da hükümet siyasi seçimle belirlenmektedir ancak ülkede yalnızca bir adet yasal siyasi bulunmaktadır.

Fidel Castro, Küba’nın cumhurbaşkanı, başbakanı ve silahlı kuvvetler komutanı olarak 2008 yılına kadar görev almıştır. Fidel Castro’dan sonra tüm görevleri kardeşi Raúl Castro devralmıştır. Raul Castro’dan sonra 2018 yılında görevlerin başına Miguel Díaz-Canel geçmiştir.

Küba’nın Yönetim Şekli Nedir?

Küba yönetim şekli, sosyal ve üniter devlet anlayışı ile başkanlık sistemidir. Küba rejimi 20 Mayıs 1902 tarihinden itibaren cumhuriyettir.

Küba Devlet Başkanı Kimdir?

Küba cumhurbaşkanı 19 Nisan 2018 tarihinden itibaren Miguel Diaz Canel’dir. Miguel Diaz Canel, mecliste yapılan seçimde 604 oydan 603’ünü alarak Küba devlet başkanı olarak seçilmiştir.

Küba Başbakanı Kimdir?

Küba başbakanı Manuel Marrero Cruz’dur. Manuel Marrero Cruz, 21 Aralık 2019 tarihinden itibaren Küba başbakanı olarak görevini yürütmektedir.

Küba Hükümet Sistemi Nasıldır?

Küba Hükümeti, yönetimsel anlamda üç temel kola bölünmüştür: “Asamblea Nacional del Poder Popular” olarak bilinen Ulusal Halk İktidarı Meclisi, hükümetin en üst organıdır ve Küba’nın yasama ve yargı yetkisine sahiptir.

“Diputados” olarak bilinen Küba Meclisi’nde Kübalı milletvekilleri bulunmaktadır ve ülkedeki problemleri çözmek ve halkı temsil etmekle görevli tutulmaktadır. Küba Meclisi’ni temsil eden üst organ, Cumhurbaşkanı ve Başbakan, başkan yardımcıları, sekreter ve 23 üyeden oluşan ve “Consejo de Estado” olarak bilinen Küba Danıştayı’dır.

Küba hükümet sistemindeki üçüncü kol ise yürütme yetkisine sahip olan Küba Bakanlık Kabinesi’dir.

Küba Meclis Yapısı Nasıldır?

Küba meclisinin yetkileri ve görevleri arasında anayasayı değiştirmek, yasaları geçirmek, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak, kalkınma planları yapmak, devlet bütçesini belirlemek, iç ve dış politikalar belirlemek bulunmaktadır.

Küba Ulusal Halk İktidarı Meclisi’nde seçilerek göreve gelen 609 üye bulunmaktadır. Küba yasaları gereğince her 5 yılda bir siyasi seçim yapılmaktadır.

Küba Anayasası Nasıldır?

Küba Anayasası Küba devletinin yönetimini ve kurallarını belirlemektedir ve 24 Şubat 2019 tarihinde kabul edilerek 11 ana başlık, 24 bölüm ve 16 kısma dağılmış 224 maddeden oluşmaktadır.

Küba Anayasası belirlenirken halktan görüş alınmıştır. Toplam 11 milyonluk Küba nüfusundan 7 milyon 370 bin kişi anayasa tartışma toplantılarına katılmıştır. 111.872 tartışma toplantısı yapılmış ve bu toplantılarda 1 milyon 445 bin söz almıştır, 659 bin öneri dile getirilmiştir. Anayasa belirleme toplantılarında 560 bin değişiklik talebi ve 38 bin çıkarma talebi ile son hali Küba halkının %86’sının onayıyla kabul edilmiştir.

Küba Bakanlıkları Nelerdir?

Küba Bakanlıkları aşağıda listelenmiştir.

 • Küba Ekonomi ve Planlama Bakanlığı
 • Küba İçişleri bakanlığı
 • Küba Dışişleri Bakanlığı
 • Küba Adalet Bakanlığı
 • Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığı
 • Küba Halk Sağlığı Bakanlığı
 • Küba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Küba Tarım Bakanlığı
 • Küba Eğitim Bakanlığı
 • Küba Enerji ve Maden Bakanlığı
 • Küba Kültür Bakanlığı
 • Küba Yüksek Öğretim Bakanlığı
 • Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı
 • Küba Enformatik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Küba İç Ticaret Bakanlığı
 • Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakanlığı
 • Küba Maliye ve Fiyatlar Bakanlığı
 • Küba İnşaat Bakanlığı
 • Küba Sanayi Bakanlığı
 • Küba Gıda Sanayi Bakanlığı
 • Küba Turizm Bakanlığı
 • Küba Ulaştırma Bakanlığı

Küba Nüfus Politikası Nasıldır?

Küba nüfus politikası geçmişten günümüze farklı şekillerde seyretmiştir. Kristof Kolomb’un 1492 yılında Küba adasını keşfetmesi ve İspanyol toprağı olarak ilan etmesi ile Küba’da ilk kalıcı yerleşim 1511’de kurulmuştur. Küba’da sömürge baskısı, salgın hastalıklar ve açlık gibi sebepler yüzünden yerli nüfus 5 bine kadar düşmüştür. Bölgede sağlanan barış ve düzen sayesinde 18. yüzyılda Küba nüfusu 50 bine ulaşmıştır.

İspanya’dan ve diğer ülkelerden düzenli gemi seferlerinin başlaması ile Küba’nın başkenti olan Havana’nın ticari ve stratejik önemi artmıştır. Küba’nın bağımsızlığını ilan etmesi ile günümüzdeki Küba nüfusu 11 milyonu geçmiştir.

Küba’nın Sağlık Politikası Nasıldır?

Küba sağlık sektörü ile önleyici sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırmalarda dünyanın lider ülkesi konumundadır. Temel ilaç listesinde yer alan 868 ilacın %67’si oranında olan 585 adeti Küba’nın öz kaynaklarıyla üretilmektedir.

Küba Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde yaşanan ekonomik krizlere rağmen son 20 yılda biyoteknoloji çalışmalarına 1 milyar Dolar yatırım yapmıştır. Küba’nın sosyalist devlet anlayışından ötürü sağlık sistemi tüm vatandaşları kapsamaktadır ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Küba sağlık sektörü bünyesinde her 120 kişiye 1 doktor düşmektedir.

Küba Eğitim Politikası Nasıldır?

Küba’da eğitim politikası Küba Eğitim Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Küba eğitim politikası, zorunlu eğitimi 9 yıl olacak şekilde belirlenmiştir. Küba’da eğitim tüm vatandaşlar için ücretsizdir. Özel okullar ve özel üniversitelere izin verilmeyen Küba’da öğrenciler üniversiteler dahil eğitimlerinin hiçbir aşamasında okul harcı ödememektedir.

Küba’da yüksek okullara ve üniversitelere gitme oranı yüksektir. Küba üniversitelerinde tıp eğitimi almak için yabancı ülkelerden pek çok uluslararası öğrenci gelmektedir. Küba’daki kırsal bölgelerde dahi çocuk eğitim merkezlerinde okul öncesi eğitime büyük önem verilmektedir. Küba’da 6 yaşından küçük olan çocukların %98’i okul öncesi eğitimini ücretsiz olarak alabilmektedir. Küba eğitim sistemi eşitlik ve erişilebilirlik üzerine kuruludur.

Küba’nın Ekonomi Politikası Nasıldır?

Küba’nın ekonomi politikası, sosyalist ilkelere dayanmaktadır ve devlet kontrolü altında yürütülmektedir. 1990’lı yıllarda tarım üzerine kurulu olan Küba ekonomisi, son yıllarda sanayi üzerine inşa edilmiştir.

Küba’da günümüzdeki mevcut iş gücünün %21’inin çalıştığı sektör olan tarım sektöründe şeker kamışı, tütün, turunçgil, kahve ve pirinç önemli yer tutmaktadır. Küba’nın etrafı denizlerle kaplı olduğu için balıkçılık önemli bir ekonomik paya sahiptir. Son yıllarda gelişen turizm ile Küba’da yeni ekonomik gelir kapısı oluşmuştur. Küba’da kişiye özel mülkiyet hakkı verildikten sonra devlet kontrolünde yürütülen işletmelerden özel işletmelere doğru geçiş başlamıştır. Çin ile yapılan işbirliği ile Küba ekonomisi günden güne büyümektedir.

Küba Seçimleri Nasıl Yapılır?

Küba seçimleri yerel seçim ve genel seçim olarak yürütülmektedir ve tüm seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır.

Castro’dan Sonra Küba Politikası Nasıl Değişmiştir?

Castro’dan sonra Küba politikası 31 Temmuz 2006 tarihinde Raul Castro’ya geçmiştir. Küba, Castro sonrası süreçte hızlı ve yenilikçi bir yapılanma dönemine girmiştir.

İspanyol sömürgesi altında olan Küba, Amerika Küba ilişkileri sonucunda 1902 yılında Amerika’dan bağımsızlığını kazanmıştır. Fidel Castro, 1955 yılında 26 Temmuz Hareketi’ni başlatmıştır. 1 Ocak 1959’da diktatör Fulgencio Batista’nın Küba’yı terk etmesinin ardından Fidel Castro’ya bağlı silahlı kuvvetlerin başkent Havana’ya girmesiyle yeni bir yönetim başlamıştır.

Türkiye Küba İlişkileri Nasıldır?

Türkiye Küba arasındaki dış politikalar dostane bir şekilde sürmektedir. Türkiye, Karayipler’de bulunan ilk büyükelçiliğini Küba’nın başkenti olan Havana’da 1979 yılında açmıştır. Türkiye ile Küba arasında ticari ilişkiler devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 10- 11 Şubat 2015 tarihlerinde Küba’ya yaptığı ziyaret, Türkiye ile Küba arasında gerçekleşen en resmi ziyaret olarak kayıtlara geçmiştir. Küba Büyükelçiliği, Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye Küba Konsolosluğu ise başkent Havana’da bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: