Letonya Eğitim Sistemi

Letonya Eğitim Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Letonya eğitim sisteminde iki yıllık okul öncesi eğitim ve 9 yıllık temel eğitim zorunludur. Tüm eğitim sisteminin ücretsiz olduğu Letonya worldpopulationreview sitesinin 2021 yılı verilerine göre dünyanın en iyi 50. eğitim sistemine sahiptir.

Yabancı öğrenciler için Letonya’da lisans, yüksek lisans, doktora ve dil eğitimi alma imkanı bulunmaktadır. Erasmus programının bir parçası olarak yabancı öğrencilere Letonya’da üniversite okumak imkanı sunulmuş olsa da International Journal of Learning and Teaching’in 2022 verilerine göre 34 ülke arasında 27. sırada yer alan Letonya’da erasmus yapmak, diğer ülkelerle kıyaslandığında alt sıralarda yer almaktadır. Riga Hukuk Enstitüsü ve EKA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi erasmus Letonya için en çok tercih edilen üniversitelerdir.

Letonya'da Eğitim Sistemi Yapılanması Nasıldır?

Letonya’da eğitim sisteminde temel eğitim zorunlu ve ücretsizdir. Letonya vatandaşlarının iki yıllık okul öncesi eğitim ve 9 yıllık temel eğitime katılma zorunluluğu bulunmaktadır.

Letonya’da 9 yıllık temel eğitimin ardından 2 yıllık orta eğitim veya 3- 4 yıllık düz veya meslek lisesi eğitimi alınabilmektedir.

Lise eğitiminin ardından Letonya’da, 3- 4 yıllık lisans veya öğretmen eğitimi alınabilmektedir. Letonya eğitim sisteminde lisans eğitimini yüksek lisans ve doktora eğitimi takip etmektedir.

Letonya'da Eğitim Zorunluluğu Var Mıdır?

Evet, Letonya’da eğitim zorunluluğu vardır. Letonya’da 5 yaşından itibaren 2 yıllık okul öncesi eğitimi ve 7 yaşından itibaren 9 yıllık ilkokul eğitimi zorunluluğu bulunmaktadır.

Letonya'da Eğitim Sisteminin Aşamaları Nelerdir?

Letonya’da eğitim sisteminin aşamaları aşağıda listelenmiştir.

 • Letonya'da okul öncesi eğitimi
 • Letonya'da ilkokul eğitimi
 • Letonya'da ortaöğretim eğitimi
 • Letonya'da yükseköğretim eğitimi

Letonya'da Okul Öncesi Eğitimi Nasıldır?

Letonya'da Okul Öncesi Eğitimi Nasıldır?
Letonya'da Okul Öncesi Eğitimi Nasıldır?

Letonya’da okul öncesi eğitim zorunluluğu 5 yaşından itibaren olsa da öğrenciler 1 yaşından itibaren okul öncesi eğitime başlayabilmektedir. Letonya’da okul öncesi eğitim 1- 5 yaş arası çocuklar için isteğe bağlı, 5 ve 6 yaşındaki çocuklar için zorunludur.

Letonya’da okul öncesi eğitimde; öğrencilerin gelişimlerine yardımcı olmak ve öğrencilerin temel eğitim sistemine sağlıklı bir şekilde hazır olmaları amaçlanmaktadır ve okul öncesi eğitim, öğrencilerin adapte olabilmeleri için önemlidir.

Letonya’da okul öncesi eğitim ücretsizdir ancak ebeveynlerin, öğrencilerin okulda yiyecekleri yemekler için ödeme yapması gerekmektedir.

Letonya'da İlkokul Eğitimi Nasıldır?

Letonya'da İlkokul Eğitimi Nasıldır?
Letonya'da İlkokul Eğitimi Nasıldır?

Letonya’da ilkokul eğitimi zorunlu ve ücretsizdir. Letonya’da öğrencilerin 7- 15 yaş arasında 9 yıllık ilkokul eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Letonya’da ilkokul eğitimi; kişilerin toplum ve bireysel olarak temel becerilere sahip olmasını ve gelecek eğitim hayatları için temel oluşturmayı amaçlamaktadır.

Letonya'da Ortaöğretim Eğitimi Nasıldır?

Letonya'da Ortaöğretim Eğitimi Nasıldır?
Letonya'da Ortaöğretim Eğitimi Nasıldır?

Letonya’da ortaöğretim temel mesleki eğitimi kapsamaktadır ve ücretsizdir. Letonya’da ortaöğretim 16- 18 yaş arası içindir ve 2 yıllıktır.

Letonya ortaöğretim kurumları temel profesyonel eğitim sağlamaktadır ve zorunlu değildir.

Letonya'da Lise Eğitimi Nasıldır?

Letonya'da Lise Eğitimi Nasıldır?
Letonya'da Lise Eğitimi Nasıldır?

Letonya’da lise eğitimi ücretsizdir ve zorunlu değildir. Letonya lise eğitimi 15- 19 yaş arası içindir ve 4 yıllıktır.

Letonya’da akademik lise eğitimi, öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamayı amaçlamaktadır. Letonya’da lise öğrencileri; sözel, eşit ağırlık, sayısal ya da sanat ve spor gibi spesifik alanların daha ön planda olduğu bölümleri seçebilmektedir.

Letonya'da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Letonya'da Mesleki Eğitim Nasıldır?
Letonya'da Mesleki Eğitim Nasıldır?

Letonya’da mesleki eğitim ücretsizdir ve zorunlu değildir. Letonya’da meslek lisesi eğitimi 15- 19 yaş arası içindir ve 4 yıllıktır.

Letonya meslek lisesi eğitimi; öğrencileri seçili meslekler için hazırlamayı, öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlamayı ve sosyoekonomik dünya için öğrencilerin gerekli becerilere sahip olmasını amaçlamaktadır.

Letonya'da Yükseköğrenim Nasıldır?

Letonya'da Yükseköğrenim Nasıldır?
Letonya'da Yükseköğrenim Nasıldır?

Letonya’da yükseköğrenim; lisans, yüksek lisans, doktora ve öğretmenlik eğitimini kapsamaktadır ve Letonya vatandaşları için ücretsizdir. Letonya’da yükseköğrenim 18 yaş üzeri kişiler içindir.

Letonya’da üniversite eğitimi 3 ya da 4 yıllık, öğretmenlik eğitimi 4 yıllık, yüksek lisans eğitimi 1 ya da 2 yıllık, doktora eğitimi 4 yıllıktır. Letonya’da yükseköğrenim kişilerin alanlarında gelişmesini ve meslekleri için kalifiye hale gelmelerini amaçlamaktadır.

Letonya'daki En İyi Üniversiteleri Hangileridir?

Letonya'daki En İyi Üniversiteleri Hangileridir?
Letonya'daki En İyi Üniversiteleri Hangileridir?

QS 2022 yılı verilerine göre Letonya’daki en iyi üniversiteler aşağıda listelenmiştir.

 • Riga Teknik Üniversitesi
 • Riga Stradins Üniversitesi
 • Letonya Üniversitesi
 • Riga Ulaştırma ve Telekomünikasyon Enstitüsü
 • Riga Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Yönetimi Akademisi
 • Letonya Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Üniversitesi
 • Baltık Uluslararası Akademisi

Riga Hukuk Enstitüsü’nün hukuk, tarih ve siyaset bilimleri bölümü ve EKA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin iktisat ve mühendislik bölümleri yabancılar tarafından en çok tercih edilen Letonya üniversiteleri bölümleridir.

Letonya Toplumunun Eğitim İstatistikleri Nasıldır?

Letonya toplumunun eğitim istatistikleri kapsamında OECD’nin 2018 verilerine göre, nüfusun %42’si yükseköğretime katılım göstermiştir ve yükseköğretime katılım oranı erkeklerde %30 kadınlarda %52’dir.

Avrupa Komisyonu 2019 yılı verilerine göre Letonya’da yeni mezun olanların işe girme oranı %84.1’dir. Eğitimi erken aşamada terk edenlerin Letonya nüfusu içindeki oranı %8.7’dir. Letonya’da ücretsiz devlet eğitimi alanların oranı %90’ın üzerindedir.

Letonya'da Eğitim Ücretli Midir?

Letonya’da eğitim ücretsizdir. Letonya’da özel eğitim kurumları bulunması karşın nüfusun %90’ından fazlası devlet eğitimini tercih etmektedir. Letonya’da öğrenciler herhangi bir ücret ödemeden okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.

Letonya’da üniversite eğitimi için EU vatandaşı yabancı öğrencilerin öğretim programına bağlı olarak 1.200 € ile 9.900 € arasında; EU vatandaşı olmayan yabancı öğrencilerin 2.500 € ila 11.300 € arasında bir ücret ödemesi gerekmektedir. Letonya’da yabancılar için eğitim ücreti diğer Avrupa ülkeleri ve Türkiye ile kıyaslandığında ortalamaya yakındır.

Letonya'da Yabancı Dil Eğitimi Nasıldır?

Letonya’da yabancı dil eğitimi 2. sınıftan itibaren başlamaktadır. Letonya’da öğrenciler 2. sınıfta Letonca ve bir azınlık dili öğrenmeye başlamaktadır ancak 3. sınıfla birlikte seçili yabancı dil eğitimi başlamaktadır. Letonya eğitim sisteminde Rusça, Lehçe, İbranice ve Ukraynaca azınlık diller olarak; İngilizce ve Almanca eğitimi yabancı diller olarak verilmektedir.

Letonya yabancıların dil eğitimi için tercih edebileceği bir ülkedir. Letonya’da Riga dil eğitimi için en elverişli şehirdir ve Riga’daki Anglikus, Baltic Media, Pygmalion, Lingua Franca popüler Letonya dil okulları arasındadır. Letonya dil okullarının haftalık ortalama fiyatı 150 € ila 1500 € arasında değişebilmektedir.

Leton ve Türk Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Nasıldır?

Leton ve Türk eğitim sistemlerinde zorunlu eğitim süresi; Letonya için 2 yıllık okul öncesi eğitim ve 9 yıllık ilköğretim eğitimi olmak üzere toplam 11 yıl, Türkiye için 4+4+4 olmak üzere toplam 12 yıldır. Letonya’da öğrenciler 15-16 yaşında zorunlu eğitimlerini tamamlarken Türkiye’de öğrenciler 18 yaşında zorunlu eğitimlerini tamamlamaktadırlar.

Hem Letonya’da hem de Türkiye’de eğitim sistemi ücretsizdir; her iki eğitim sisteminde de lise eğitiminde meslek liselerine gidilebilmekte veya akademik planlara göre lisede sayısal, eşit ağırlık veya sözel ağırlıklı dersler alınabilmektedir.

Letonya'da Eğitim Görmek için Danışmanlık Hizmeti Nereden Alınır?

Türkiye'den Letonya'ya eğitim almak için gidecek kişiler, akredite danışmanlık şirketi Vizem.net’ten eğitim ve Letonya öğrenci vizesi danışmanlığı hizmeti alabilmektedir.

Letonya’da eğitim görmek için Vizem.net’ten alınan eğitim danışmanlığı hizmeti; lisans, yüksek lisans, doktora, Erasmus ve dil okulu gibi eğitim programları için Letonya eğitim kurumu ile olan yazışmalar, denklik, kayıt ve Letonya ulusal vize başvurusu işlemlerini kapsamaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: