Lihtenştayn'da Yaşam

2023'te Lihtenştayn'da Yaşam Şartları ve Maliyetleri

Lihtenştayn; işverenler tarafından çalışanlara verilen maaşların yüksek meblağlarda olması, tüm vatandaşlara eşit sağlık hizmeti ve eğitim imkanı tanınması, vergi oranlarının devlet eliyle güvenliğinin sağlanmış olması, işsizlik oranlarının düşük olması, dini hoşgörünün varlığı ve göçmenlere iyi yaşam koşulları sağlanması yönleri ile üçüncü dünya ülke vatandaşları tarafından yerleşmek için tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır.

İnsani Gelişme Endeksi sıralamasında 19. sırada yer alan Lihtenştayn; diğer Avrupa ülkelerine kıyasla pahalı yaşam maliyetlerine sahip bir ülkedir. Türkiye’de tek kişinin kira dahil aylık ortalama masrafı 5.584 TL (368 CHF) iken; Lihtenştayn’da yaşayan bir kişinin kira dahil aylık ortalama harcaması 2.559 CHF’dir.

Lihtenştayn'da Yaşam Standartları Nasıldır?

Lihtenştayn’da yaşam standartları; işsizlik oranlarının düşük olması, çalışanlara verilen maaşların yüksek olması gibi sebeplerle diğer Avrupa ülkelerine göre daha yüksektir. Lihtenştayn’da kişi başına düşen milli gelir oranı 98.432 dolar ile Avrupa ülkeleri içinde en yüksek oranlardan biridir.

Lihtenştayn ekonomisi, dengeli ve güvenli bir profil çizmektedir ve Lihtenştayn GSYİH oranı toplam 5,3 milyar dolardır. Kişi başı üretimin %4 olduğu Lihtenştayn’da, ortalama yaşam süresi 80 yıl, okur-yazar oranı %100 ve zorunlu eğitim süresi 14 yıldır. Lihtenştayn, güvenlik sistemi gelişmiş bir ülke olup ülkede yıllık cinayet işlenme oranı %2,6 gibi düşük bir orandadır. Dünya İnsani Gelişmişlik Endeksi sıralamasında %0,919 oran ile 19. sırada yer alan Lihtenştayn, yabancı ülke vatandaşları tarafından yerleşmek için tercih edilen bir ülkedir.

Lihtenştayn OECD Üyesi Mi?

Lihtenştayn OECD üyesi değildir.

2000 yılında OECD tarafından yayımlanan raporla, Lihtenştayn’ın da içinde bulunduğu bazı bölgeler vergi cenneti olarak belirlemiştir. 2000- 2002 yılları arasında 31 ülke, OECD’nin şeffaflık ve bilgi alışverişlerini uygulamak için resmi taahhütlerde bulunmuştur. Lihtenştayn’ın da dahil olduğu 7 ülke taahhüt vermemiş ve bu sebeple OECD’nin Mali İşler Komitesi tarafından işbirliği yapmayan ülkeler tespit edilerek 2002’nin Nisan ayında vergi cenneti olarak seçilen ülkeler arasından çıkarılmıştır.

Lihtenştayn'da Çalışma Koşulları Nasıldır?

Lihtenştayn’da çalışma koşulları İsviçre çalışma koşulları ile benzerlik göstermektedir. Lihtenştayn’da haftalık çalışma saatleri ortalama 40 saat, en fazla 45 saattir.

Lihtenştayn’da çalışma kolları tarım, üretim ve hizmet sektörü olmak üzere üç temel kategoriye ayrılmaktadır. Hükümet tarafından belirlenen Lihtenştayn asgari ücret miktarı bulunmamakla birlikte Lihtenştayn’da yaşayan bir kişi ayda ortalama 5.695 CHF kazanmaktadır.

Lihtenştayn, nüfusa oranla diğer ülkelere göre daha çok iş pozisyonuna sahip bir ülkedir. İstihdam açığı olan Lihtenştayn’a, çalışmak için her yıl çok sayıda göçmen müracaat etmektedir. Endüstriyel ve finansal hizmetler sunan şirketler veya ülkede faaliyet gösteren KOBİ’ler aracılığı ile Lihtenştayn, vatandaşlarına ya da çalışma izni bulunan göçmenlere çok sayıda cazip iş fırsatı sunmaktadır.

Lihtenştayn'da İş İmkanları Nasıldır?

Lihtenştayn’da iş imkanları tarım sektörü, üretim sektörü ve hizmet sektör olmak üzere üç farklı ana sektörde yoğunlaşmaktadır. 2020 yılında Lihtenştayn’da çalışanların %36,1’i üretimde, %0,6’sı tarımda ve %63,2’si hizmet sektöründe çalışmaktadır.

Her ülkede olduğu gibi Lihtenştayn’da da sektöre göre farklı meslek grupları bulunmaktadır. Lihtenştayn üretim sektöründe çalışanlar; maden ve taş ocaklarında, konfeksiyonlarda ya da inşaat alanlarında çalışmaktadır. Hizmet sektöründe çalışan Lihtenştayn vatandaşları öğretmenlik, avukatlık, mühendislik, mimarlık gibi meslek pozisyonlarında görev almaktadır.

Lihtenştayn'ın İşsizlik Oranı Nedir?

Lihtenştayn’ın işsizlik oranı; 2007 verileri ele alınarak hazırlanan Dünya Ülkeleri İşsizlik Oranı sıralamasında %1.5 oranı ile sekizinci sırada yer almaktadır. 2020 yılında %1.9 olarak hesaplanan Lihtenştayn işsizlik oranı 2021 yılında da istikrarını korumuştur.

Lihtenştayn ve Türkiye’nin işsizlik oranları arasında %9.1’lik bir değer farkı bulunmaktadır. 2021 yılı verileri doğrultusunda Lihtenştayn işsizlik oranı %1.9 değerinde, Türkiye işsizlik oranı %11 değerindedir.

Lihtenştayn Yaşam Maliyetleri Nasıldır?

Lihtenştayn yaşam maliyetleri, Avrupa ülkelerine kıyasla daha yüksektir. Lihtenştayn’da tek kişilik temel gıda ürünleri, ulaşım, faturalar ve kişisel masraflar dahil aylık ortalama masraf 1.170 CHF’dir.

Lihtenştayn’da şehir merkezine yakınlığına göre değişen ev kiraları; tek odalı dairelerde 924- 1,223 CHF, üç odalı dairelerde 1,815- 2,263 CHF tutmaktadır. Lihtenştayn’da tek kişinin aylık yaşam maliyeti kira dahil ortalama 2,559- 5,546 CHF arasında değişmektedir.

Lihtenştayn'da Market ve Gıda Fiyatları Nasıldır?

Lihtenştayn market ve gıda fiyatları aşağıda listelenmiştir.

 • 1 litre süt, 1,67 CHF
 • Taze ekmek (500g), 3,48 CHF
 • 1 kg beyaz pirinç, 2,00 CHF
 • 12’li yumurta, 7,05 CHF
 • 1 kg yerel peynir, 14,38 CHF
 • 1 kg tavuk fileto, 9,91 CHF
 • 1 kg dana eti veya kırmızı et, 23,00 CHF
 • 1 kg patates/ soğan, 2,00 CHF
 • 1 kg domates, 1,92 CHF

Lihtenştayn'da Ev Fiyatları Nasıldır?

Lihtenştayn’da ev fiyatları Avrupa ülkelerine göre daha pahalıdır. Lihtenştayn ev fiyatları şehir merkezine uzaklığına, bina özelliklerine ve oda sayısına göre değişmektedir.

Şehir merkezine yakın tek odalı bir ev Lihtenştayn’da aylık 1,223 CHF, üç odalı ev 2,263 CHF kira bedeline sahipken; merkeze yakın tek odalı bir ev aylık 924 CHF, üç odalı ev 1,815 CHF kira bedeline sahiptir. Lihtenştayn’dan ev satın almak isteyen kişinin merkeze yakın bir dairede metrekare başına ödeyeceği fiyat 5,226 CHF; merkeze uzak ev için metrekare başına ödeyeceği fiyat 2,766 CHF’dir.

Lihtenştayn'da Eğitim Koşulları Nasıldır?

Lihtenştayn’da eğitim koşulları, devlet veya özel okul farketmeksizin devlet denetimi altında olup ülkede okula devam zorunluluğu bulunmaktadır. Lihtenştayn eğitim sisteminin okul türleri, öğretim nitelikleri ve ders müfredatı gibi temel özellikleri İsviçre ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim hayatından meslek hayatına geçecek vatandaşların sektöre atılımını kolaylaştırmak ve işçi istihdamını artırmak için Lihtenştayn ve İsviçre, mesleki eğitim ve çıraklık sistemini kullanmaktadır. Ülke sınırlarının küçük olması ve nüfusunun az olması nedenleri doğrultusunda Lihtenştayn’da eğitim alanında açıklar bulunmakta ve bu açıklar ülkenin finansal müttefikleri ile yapılan ikili anlaşmalarla kapatılmaktadır. Lihtenştayn eğitim kadrosunun çoğu İsviçre’de öğrenim görmüş öğretmenlerden oluşmaktadır.

Lihtenştayn'da Üniversite Eğitim Ücreti Ne Kadardır?

Lihtenştayn’da üniversite eğitimi için gerekli olan eğitim ücreti kişinin uyruğuna, başarı seviyesine, okunan bölüme ve tercih edilen okula göre değişmektedir. Lihtenştayn’da üniversite eğitimi görecek kişi AB ya da AEA ülkelerinden birinin vatandaşı ise diğer yabancı ülke vatandaşlarına göre daha az öğrenim ücreti ödenmektedir.

Lihtenştayn’da yüksek öğrenim eğitimi alacak bir kişi vize, pasaport ve benzeri belgelerin harç ücretleri hariç ortalama 850 CHF ödemektedir. Kurumlar arasında ücret farklılıkları bulunduğu için Lihtenştayn üniversiteleri ücret bilgileri, kayıtlı olunan kurum ile iletişime geçilerek öğrenilmektedir.

Lihtenştayn'da Ulaşım Koşulları Nasıldır?

Lihtenştayn’da ulaşım koşulları oldukça gelişmiştir; ülkede 350 km yol, ulaşıma ayrılmıştır. Avusturya ve İsviçre’yi, Lihtenştayn üzerinden bağlayan 9.5 kilometrelik demiryolu, Avusturya Federal Demiryolları tarafından yönetilmekte ve Lihtenştayn nominal olarak Avusturya Verkehrsverbund Vorarlberg tarife bölgesi içinde bulunmaktadır.

Lihtenştayn’da Schaan-Vaduz, Forst Hilti, Nendeln ve Schaanwald olmak üzere dört tren istasyonu vardır ve bu istasyonlar Feldkirch ve Buchs arasında düzensiz şekilde duran trenler ile hizmet vermektedir. Lihtenştayn karayolu üzerinden geçen şehirlerarası otobüsler Avusturya - İsviçre otobüs ağı ile iki ülke arasında ulaşım sağlamaktadır.

Lihtenştayn, havaalanı olmayan nadir ülkelerden biridir. Lihtenştayn’a en yakın büyük havaalanı İsviçre yakınlarında bulunan, arabayla 130 km uzaklıktaki Zürih Havaalanı’dır; en yakın küçük havaalanı ise arabayla 50 km uzaklıkta olan St.Gallen Havaalanı’dır.

Lihtenştayn'da Ulaşım Masrafları Nasıldır?

Lihtenştayn ulaşım masrafları benzin ve dizel fiyatlarına paralel olarak artıp azalmaktadır. 2 Nisan 2022 tarihine göre Lihtenştayn’da 1 litre benzin 1,9 CHF, 1 litre dizel 2,0 CHF’dir.

Lihtenştayn’da halk otobüslerinin ulaşım ücretleri otobüs kartı sistemi ile belirlenmiştir. Otobüs kartları içerisine yıllık para yüklemesi yapılarak, Lihtenştayn sınırları içinde bu kart aracılığıyla ulaşım sağlanmaktadır. Lihtenştayn yıllık otobüs kartı bulunmayan kişiler için tek bölgeli ulaşım sağlayan otobüslere biniş ücreti 2 CHF, iki bölgeli otobüslere biniş ücreti 7 CHF’dir. Lihtenştayn’da yerel ulaşımda tek yön bilet 4,67 CHF, aylık ulaşım ücreti 50 CHF, taksiler için açılış ücreti 1,03 CHF ve bir saat bekleme süresi 7,1 CHF olarak belirlenmiştir.

Lihtenştayn Pahalı Mıdır?

Lihtenştayn Avrupa ortalamasına göre pahalı bir ülkedir. Avrupa’da çalışanlara en yüksek maaşları veren Lihtenştayn, yaşam maliyetlerinin en pahalı olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Komşusu İsviçre ile yaşam standartları benzer olan Lihtenştayn’da enerji, ulaşım, zorunlu sağlık sigortası ve diğer sabit maliyetler tek yaşayan kişinin aylık gelirinin neredeyse yarısını oluşturmaktadır.

Lihtenştayn yaşam maliyetlerinin yüksek olduğu ancak işsizlik oranını düşük seviyede tutmayı başarmış, çalışanlarına yüksek maaşlar veren ve nüfusunun büyük bir kısmı yaşam standartlarına uyum sağlayabilmiş bir ülkedir.

Lihtenştayn Yaşam Tarzı Nasıldır?

Lihtenştayn yaşam tarzı; insanların yalnız, çift olarak ya da aileleriyle birlikte vakit geçirdiği ve sağlıklı bir iş- yaşam dengesinin kurulmasına müsait yaşam tarzıdır. Lihtenştayn’da boş zamanlar genellikle; kulüp ve dernek etkinlikleri, tiyatrolar, konserler ya da sergiler gibi kültürel etkinlikler ve tabiatla iç içe vakit geçirilerek doldurulmaktadır.

Lihtenştayn'da Yapılabilecek Aktiviteler Nelerdir?

Lihtenştayn’da yapılabilecek aktiviteler aşağıda sıralanmıştır.

 • Lihtenştayn’ın Vaduz şehrindeki Kunstmuseum Müzesi’ni gezmek
 • Lama ve Alpakalarla doğa yürüyüşü yapmak
 • Lihtenştayn Ulusal Müzesi’ni gezmek
 • Alp Bölgesinde bulunan Malbun’a gitmek
 • Lihtenştayn Prensliği Posta Müzesi’ni gezmek
 • Prens Tiyatrosu’nu ziyaret etmek
 • Ruggeller Riet Doğa Koruma Alanı’nı ziyaret etmek
 • Sareis Dağ Restoranı’na gitmek
 • Başkent Vaduz’un şehir merkezini gezmek
 • Lihtenştayn Prensliği Hazine Odası’nı gezmek
 • Vaduz Kalesi’ne gitmek

Lihtenştayn kış olimpiyatları kapsamında birçok ödül kazanmış, derece elde etmiş bir ülkedir. 1936- 2018 yılları arasında farklı ülkelerde düzenlenen kış olimpiyatlarında Lihtenştayn farklı seviyelerde toplam 124 adet madalya kazanmıştır.

Lihtenştayn Toplum Yapısı Nasıldır?

Lihtenştayn toplum yapısı içinde farklı dinlere mensup, farklı eğitim seviyelerine ve farklı kültürlerden gelen pek çok insan bulunmaktadır. Lihtenştayn’ın en kalabalık olduğu bölge 2019 yılı verilerine göre 5.668 kişilik nüfusu ile başkent Vaduz’dur. %86’lık kısmı Almanlardan oluşan Lihtenştayn toplam nüfusunun %16,1’lık kısmı 0- 14 yaş grubundan, %69’luk kısmı 15- 64 yaş grubundan ve %15’lik kısmı ise 65 yaş üstü kişilerden oluşmaktadır.

2011 yılında Lihtenştayn’da yaşayan erkek çocukların (0- 14 yaş) kız çocuklara oranı %1.09, 15 yaş üstü erkeklerin kadınlara oranı %1, 65 yaş üstü erkeklerin kadınlara oranı %0,81 olarak hesaplanmış; ülkedeki toplam erkek sayısının kadın sayısına oranı ise %0,98 olarak hesaplanmıştır. Toplam nüfus içindeki cinsiyet dağılımı neredeyse eşit olan Lihtenştayn, 2015 yılında tüm dünya ülkelerini kapsayacak şekilde hazırlanan eğitim endeksi listesinde %0,818 oranıyla 32. sırada yer almıştır. Lihtenştayn'da 10 yaş ve üzeri herkes okuma ve yazma bilmektedir; 2015 verilerine göre Lihtenştayn okur- yazar oranı %100’dür.

Lihtenştayn İnanç Yapısı Nasıldır?

Lihtenştayn inanç yapısı, içinde farklı din ve inançlara mensup insanların bulunduğu çeşitli bir yapıya sahiptir.

Lihtenştayn dini inançları 2015 verilerine göre %73 Katolik, %8,2 Protestan, %1,3 Müslüman, %0,8 Budizm, Hinduizm gibi diğer dinlerden oluşmaktadır. Lihtenştayn’da %7’lik kısım dini inancı bulunmayan ve %3,3’lük kısım ise inancını belirtmemiş kişilerden oluşmaktadır.

Lihtenştayn'a Göç Etmek için Nedenler Nelerdir?

Lihtenştayn’a göç etmek için nedenler aşağıda verilmiştir.

 • Düşük vergi oranları
 • Avrupa ülkelerine kıyasla dengeli bir ekonomi yapısı
 • Jeopolitik konumu nedeniyle Avrupa ülkelerine ve diğer dünya ülkelerine seyahat kolaylığı
 • Ülke vatandaşlarının samimi ve sıcakkanlı olması
 • Yeşil alanların bol olması
 • Maaşların yüksek olması
 • İşsizlik oranlarının düşük olması

Yukarıda sıralanan olumlu özellikleri sayesinde Lihtenştayn göçmenlik için tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Avrupa ülkeleri arasında göçmenlere sağladığı imkanların rahat ve güvenilir olduğu Lihtenştayn göçmenlik konusunda yabancı ülke vatandaşlarına cazip gelmektedir.

Lihtenştayn Oturum İzni Nasıl Alınır?

Lihtenştayn oturma izni özel muafiyete bağlı bir kontenjana göre verilmektedir. Lihtenştayn, Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğine rağmen ülkeye giren göçmen sayısını kontrol altında tutmak için hazırlanan kontenjana göre göçmen kabul etmektedir. Üçüncü dünya ülkelerinin vatandaşları tarafından Lihtenştayn’da yaşamak için alınan oturma izni, mesleki eğitimini tamamlamış ya da uzun süreli mesleki deneyime sahip yöneticilere, uzmanlara veya diğer kalifiye işçilere verilmektedir.

Lihtenştayn Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşlarına her yıl 56’sı kazançlı işlerde çalışan ve 16’sı kazançlı işlerde çalışmayan olmak üzere 72 oturum izni vermektedir. Yarısı kura ile belirlenen Lihtenştayn oturma izni, diğer kişilere doğrudan hükümet tarafından verilmektedir.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: