Malta Yatırımcı Vizesi

Malta Yatırımcı Vizesi Başvuru Süreci 2023

Malta yatırımcı vizesi, Malta’da gayrimenkul satın alan ya da kiralayan ve yerel bir sivil toplum kuruluşuna bağış yapan yatırımcılar ile ailelerine Malta’da oturum izni hakkı tanıyan vize türüdür.

Malta yatırımcı vizesine başvuracak kişilerin İsviçre, Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Alanı’na üye bir ülkenin vatandaşı olmaması gerekmekte olup bu vize türüne söz konusu kapsam dışında kalan üçüncü ülke vatandaşları başvurabilmektedir. Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İran, Kuzey Kore, Somali, Güney Sudan, Sudan, Suriye, Yemen ve Venezuela vatandaşlarının Malta yatırımcı vizesine başvurmalarına izin verilmemektedir.

Malta’da ikamet etmek isteyen, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan yüksek gelirli yatırımcılar ve ailelerine yönelik olan Malta yatırımcı vizesi; hamillerine Malta’da ikamet etme hakkının yanı sıra 180 günlük sürede 90 günü aşmamak koşulu ile Schengen bölgesinde vizesiz seyahat ve Malta ya da herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde eğitim ve çalışma imkanı sağlamaktadır.

Malta yatırımcı vizesi yapılan yatırımın miktarına göre iki gruba ayrılmıştır; bunlardan biri daha fazla yatırım yapılmasını gerektirmekle birlikte oturma izni elde ettikten 1 ya da 3 yıl sonra hamiline vatandaşlık hakkı tanımakta, diğeri ise nispeten daha az yatırım ile elde edilmekle olup hamiline Malta’da daimi oturma izni hakkı sağlamakla birlikte vatandaşlık garanti etmemektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Malta Yatırımcı Vize Şartları Nelerdir?

Malta yatırımcı vizesi şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Sabıka kaydının olmaması
 • Özel sağlık sigortası sahibi olmak
 • Bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olmamak
 • İsviçre, Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Alanı’na üye bir ülkenin vatandaşı olmamak
 • Malta’da yatırım yapmak
  • Oturma hakkı elde edildikten 1 yıl sonra Malta vatandaşlığı hakkı sağlayan program için; Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na 750.000 € yatırım yapılması gerekmektedir.
  • Oturma hakkı elde edildikten 3 yıl sonra Malta vatandaşlığı hakkı sağlayan program için; Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na 600.000 € yatırım yapılması gerekmektedir.
  • Sadece oturma hakkı sağlayan program için; en az beş yıl süreyle devlet tahvillerine veya hisselerine en az 250.000 € yatırım yapılması gerekmektedir.
 • Malta’da gayrimenkul satın almak ya da kiralamak
  • Oturma hakkı elde edildikten sonra Malta vatandaşlığı hakkı sağlayan programlar için; Malta’da bir yıllık kira değeri en az 16.000 € olan gayrimenkul kiralanması ya da Malta’da değeri en az 700.000 € olan gayrimenkul satın alınması gerekmektedir.
  • Sadece oturma hakkı sağlayan program için; bir yıllık kira değeri en az 12.000 € (Güney Malta ve Gozo için 10.000 €) olan gayrimenkul kiralanması ya da değeri en az 350.000 € (Güney Malta ve Gozo için 300.000 €) olan gayrimenkul satın alınması gerekmektedir.
 • Kayıtlı yerel bir sivil toplum örgütüne bağış yapmak
  • Oturma hakkı elde edildikten sonra Malta vatandaşlığı hakkı sağlayan programlar için 10.000 € bağış yapılması gerekmektedir.
  • Sadece oturma hakkı sağlayan program için 2.000 € bağış yapılması gerekmektedir.
 • Malta Devlet Fonu’na en az 30.000 € katkı yapmak (Sadece oturma hakkı veren program için geçerlidir.)

Malta’da Şirket Kurmak için Şartlar Nelerdir?

Malta’da şirket kurmak için şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • Şirket başvuru formunu doldurmak
 • Malta Ticaret Sicili’nde bir şirket adı ayırmak
 • Şirket muhtırasını ve kuruluş sözleşmesini hazırlamak ve noterden tasdik etmek
 • Asgari sermayeyi seçilen bankaya yatırmak
 • Ticaret siciline belirli belgeleri sunarak kayıt olmak
  • Muhtıra ve esas sözleşme
  • Şirket adı rezervasyonunun teyidi
  • Sermaye mevduatını teyit eden banka dekontu
  • Hissedarların, yöneticilerin ve şirket sekreterinin pasaport kopyaları
 • İşletme ruhsatı almak
 • Vergi kaydı oluşturmak
 • İstihdam Eğitim Kurumu’na kayıt yaptırmak

Malta’da şirket kurmanın, yabancı hissedarlara geri ödeme sağlayan vergilendirme sistemi, vergi muafiyeti ve kârın ülkeye geri gönderilmesi durumunda stopaj veya damga vergisi olmaması gibi birçok avantajı bulunmakla birlikte Malta’da şirket kurmak isteyen yabancı girişimcilerin kurmak istedikleri şirket türüne göre değişmekle birlikte, 1.200 €’dan başlayan sermaye yatırımı yapmaları gerekmektedir. Malta’da şirket kurmak için gereken sermaye miktarı değişkenlik gösterebileceği için güncel bilgilere

Malta Yatırımcı Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Malta yatırımcı vizesi için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • Pasaport: Başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uluslararası pasaportlarının veya geçiş izinlerinin tüm sayfalarının onaylı gerçek kopyaları sunulmalıdır.
 • Kimlik Kartı: Başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kimlik kartlarının onaylı gerçek kopyaları sunulmalıdır.
 • Oturum İzinleri
 • Doğum Sertifikası
 • Ön Yazı: Başvuru sahibini tanıtan lisanslı acenteden alınmış olması ve başvuru sahibinin Malta’da oturma izni almak istemesinin nedenini açıklaması gerekmektedir.
 • Vekaletname: Lisanslı acenteye, başvuru sahibi adına hareket etme yetkisi veren bir vekaletname belgesi sunulmalıdır.
 • Malta Yatırımcı Vizesi Başvuru Formu
 • Onay Belgeleri: Diğer ebeveynin başvurunun parçası olmadığı ancak başvuruya dahil olan çocuğun velayetini paylaştığı durumlarda bu ebeveynin bakmakla yükümlü olunan küçüğün başvurusunu onayladığını göstermek için MPRP4A formunu imzalaması ve geçerli pasaportunun tüm sayfalarının onaylı aslını ibraz etmesi gerekmektedir.
 • Velayet ya da Vesayet Evrağı: Bulunması durumunda reşit olmayan bir bağımlının velayeti hakkında yetkili makamca verilen kararı sunulmalıdır.
 • Durum Tespiti Sürecinin Kanıtı: Başvuru sahibi; bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinde durum tespiti kontrollerinin yapıldığını teyit eden, lisanslı acente tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş teminat mektubu sunulmalıdır.
 • Fon ve Servet Kaynağı Beyanı: Kısmen veya tamamen sahip olunan tüm gelir kaynaklarının bir listesi, uygun kanıtlar ile sunulmalı; tahmini toplam net değer belirtilmeli ve bu birikime yol açan olayları listelenerek beyan edilen toplam net değerini nasıl biriktirildiğine dair kapsamlı ve eksiksiz bir beyanda bulunulmalıdır.
 • Banka Hesap Özetleri: Başvuru sahibine ait başvuru için gerekli ücret ve yatırımların havale edildiği hesabın en az son 3 ayı kapsayan banka hesap özetleri gerekmektedir.
 • İşletme Sahipliği Kanıtı: Kısmen veya tamamen sahip olunan tüm işletmelerin belgeli kanıtı sunulmalıdır. Sahip olunan işletmeler için kuruluş belgesi, muhtıra ve esas sözleşme, hisse kaydı ve yönetici kaydı belgelerinin asılları veya onaylı suretleri gerekmektedir.
 • İstihdam Kanıtı: Başvuru formunda “serbest meslek sahibi değil” seçeneği seçilmesi durumunda başvuru sahibine ait iş sözleşmesi, maaş bordroları, vergi beyannamesi kopyaları ve işveren referans mektubunun asılları veya onaylı suretleri sunulmalıdır.
 • Yurtdışı İkamet Adresinin Belgeli Kanıtı
 • Sabıka Kaydı: 14 yaş ve üzeri tüm başvuru sahipleri, başvuru sırasında menşe ülkedeki ve ikamet ettikleri ülke veya ülkelerdeki yetkili makamlar tarafından verilen sabıka kayıtlarını sunmalıdırlar.
 • Bağımlılık Beyanı: Başvuru sahibi, başvuru tarihinde 18 yaşından büyük bakmakla yükümlü olduğu her birey için bir bağımlılık beyanı sunmalıdır. Beyanname, başvuru sırasında, söz konusu bireyin esas olarak başvuru sahibine bağlı olduğunu, dolayısıyla yönetmelikte belirtilen bağımlılık şartlarını karşıladığını beyan etmelidir.
 • Bulunması Durumunda Sunulması Gereken Belgeler: Varsa isim değişikliği belgesi, askeri kayıtlar, evlilik sertifikaları ve boşanma belgeleri başvuruya dahil edilmelidir.

Malta Yatırımcı Vize Ücreti Ne Kadardır?

Malta yatırımcı vizesi ücreti aşağıdaki tabloda verilmiştir.

HizmetÜcret
Malta Yatırımcı Vize Harcı80 Euro
Başvuru Formu ve Dilekçe Doldurma Hizmeti30 Euro
RandevuÜcretsiz
Biyometri İşlemleri48 Euro
Danışmanlık Hizmeti150 Euro
Toplam308 Euro

Malta Yatırımcı Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Malta yatırımcı vizesi başvurusunun sonuçlanması dört ila altı ay sürmektedir. Malta yatırımcı vizesi onaylanan başvuru sahiplerine Malta daimi ikamet belgesi ve kartı verilmekte olup Malta vatandaşlığı hakkı sağlayan Malta yatırımcı vizesi programları için öngörülen 1 ya da 3 yıllık süreler oturma hakkı elde edildikten sonra başlamaktadır.

Malta yatırımcı vizesi, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmakta olan yatırımcı vizeleri ile kıyaslandığında en ekonomik olan ve en hızlı sonuç veren programdır. Malta yatırımcı vizesi ya da Malta altın vize başvurusunun eksiksiz ve doğru gerçekleştirilmesi dört ila altı ay süren değerlendirme süresini alt sınıra indirmektedir.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

Ebru Sönmez Yazan: Ebru Sönmez

Ebru Sönmez 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı, 2016 yılında avukat olarak çalışmaya başladı ve 2021 yılından beri Vizem.net için ´Immigration and Visa Law Attorney´ unvanı ile çalışıyor.

Paylaş: