Polonya'da Politika ve Siyaset Yapısı Nasıldır?

Polonya devleti, Polonya Anayasası’nda belirtildiği üzere üniter, temsiliyetçi demokrasiye sahip, yarı başkanlık sistemiyle yönetilen bir cumhuriyettir. Polonya Devleti’nde Başbakan hükümetin, Cumhurbaşkanı is devletin başı konumundadır. Polonya siyasi yapısı, 1989’da Polonya Halk Cumhuriyeti yerine Üçüncü Polonya Cumhuriyeti’nin ilanıyla ciddi değişimlere maruz kalmıştır.

Yarı Başkanlık Sistemi Ne Demektir?

Parlamenter sistemlerde devlet başkanı ve hükümet başkanı birbirinden bağımsız otoritelerdir. Parlamenter sistemlerde parlamento ya da meclis üyeleri genel seçimle belirlenir ve daha sonra parlamento genel seçim olmaksızın devlet başkanını belirler.

Başkanlık sistemlerinde devlet başkanı ve hükümet başkanı poziyonları aynı konumdur ve tek kişi bu pozisyonda bulunur. Yarı başkanlık sisteminde devlet başkanı ve hükümet başkanı birbirinden bağımsız konumlar olsa da devlet başkanı parlamento tarafından değil genel seçim aracılığıyla belirlenir.

Polonya’da Başkan Nasıl Seçilir?

Polonya’da 1926 yılından sonra yapılan ilk demokratik seçim 1990 başkanlık seçimleri olmuştur. Polonya’da devlet başkanı 5 yılda bir seçimle belirlenir ve bir başkan en fazla iki dönem bu görevi sürdürebilir. Polonya başkanı mutlak çoğunlukla seçilir, eğer ilk turda hiçbir aday %50’ye ulaşamazsa, en çok oy alan iki aday arasında 2. Tur seçimler gerçekleşir. Bir Polonya vatandaşının başkan adayı olabilmesi için en az 35 yaşında olması ve seçim gününe kadar 100 bin seçmen imzası toplaması gerekmektedir.

Şu anda Polonya devlet başkanlığı konumunda bulunan Andrzej Duda 1989’da kurulan Üçüncü Polonya Cumhuriyeti’nin 6. Başkanıdır. Polonya’da devlet başkanı, başbakanı seçme yetkisini elinde bulundursa da bu yetki geleneksel olarak kullanılmamış, hükümet kurma işi seçimlerde en çok oy almış olan parti yetkililerine bırakılmıştır. Polonya’da devlet başkanı meclisten geçen herhangi bir yasayı veto etme yetkisine sahip olsa da eğer Sejm’de beşte üç çoğunluğa ulaşılırsa veto geçersiz kılınabilir. Polonya’da devlet başkanı aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkumandanı konumundadır.

Andrzej Duda Kimdir?

Andrzej Duda 1989’da kurulan Üçüncü Polonya Cumhuriyeti’nin 6. Başkanıdır. Asıl mesleği Avukatlık olan Andrzej Duda 49 yaşındadır ve 2020’de tekrar seçilmesinin ardından ikinci ve son dönem devlet başkanlığını yapmaktadır. Dini etkinliklere sıklıkla katılan Andrzej Duda Katoliktir. Andrzej Duda Hristiyan-muhafazakar görüşte olup sağ popülizmle sıklıkla ilişkilendirilmektedir.

Polonya Sejm Nedir?

Sejm tarihi 15. Yüzyıl’a kadar dayanan Polonya parlamentosunun özel ismidir. Sejm’in üyeleri, 4 yılda bir D’Hondt sistemi ile yapılan genel seçimlerle belirlenir. Polonya siyasi tarihi açısından yeri büyük önem taşıyan Sejm günümüzde 460 üyeden oluşmaktadır.

Polonya Sejm’de Hangi Partiler Vardır?

2019 seçimleri itibariyle Sejm’de 5 veya daha fazla koltuğa sahip olan partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Hukuk ve Adalet Partisi (196)
 • Birleşik Polonya Partisi (18)
 • Anlaşma Partisi(11)
 • Sivil Platform Partisi (107)
 • Yeni Sol (24)
 • Bahar (17)
 • Polonya Halk Partisi (19)
 • Milli Hareket (5)
 • Polonya 2050 (6)
 • KORWiN (5)
 • Birlikte (6)
 • Polonya İnisiyatifi (5)
 • Yeşiller (5)

Polonya’da 92 kayıtlı siyasi parti bulunmaktadır ve bunlardan 20 tanesi Sejm’de yer almaktadır.

Polonya Meclis Yapısı Nasıldır?

Polonya’da yasama yapısı çift meclislidir, Sejm alt meclis, Polonya Senatosu ise üst meclistir.

1997 Polonya Anayasası’na göre Sejm ve Polonya senatosu Polonya devletinin yasama organlarıdır. Sejm ve Polonya Senatosu Varşova merkezinde bulunan Sejm Kompleksi’nde yer almaktadır.

Polonya Senatosu’nun 100 üyesi bulunmaktadır. Polonya Senatosu ve Sejm’in birlikte yaptığı milli meclis oturumları üçte iki çoğunluğa ulaşılırsa devlet başkanını görevden alabilir. Sejm’den çıkan kararlar Senato tarafından reddedilebilse de Sejm’de sağlanan mutlak çoğunluk bu red kararını geçersiz kılar.

Polonya Sejm Görevi Nedir?

Sejm Polonya’daki iki meclisli yarı parlamenter sistem içerisinde yasama organının alt meclisi olma görevini üstlenmektedir. 460 üyesi bulunan Sejm, güvensizlik kararı alıp mevcut hükümeti düşürme yetkisine sahiptir.

Polonya’da Kaç Bakanlık Vardır?

Polonya’da 2015’te yapılan düzenlemeyle birlikte bakanlık sayısı 20’ye çıkarılmıştır.

Polonya’da bulunan bakanlıklar aşağıda listelenmiştir.

 • Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı
 • Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı
 • Dijitalleşme Bakanlığı
 • Enerji Bakanlığı
 • Çevre Bakanlığı
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Maliye Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Altyapı Bakanlığı
 • İçişleri ve İdare Bakanlığı
 • Adalet Bakanlığı
 • Deniz Ekonomisi ve İç Seyir Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı
 • Spor ve Turizm Bakanlığı
 • Girişimcilik ve Teknoloji Bakanlığı
 • Yatırım ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
 • Devlet Varlıkları Bakanlığı

Polonya Hükümeti Görevleri Nelerdir?

Polonya’da hükümetin başkanı başbakandır. Polonya’da hükümet geleneksel olarak önce en çok oy almış olan partinin girişimleriyle kurulmaya çalışılır, Sejm’de yapılan güven oylamasında kurulan hükümetin yeterli oy alamaması durumunda diğer partiler de hükümet kurma girişimlerinde bulunabilirler. Polonya’da hükümet güçler ayrılığı ilkesi doğrultusunda yasamadan ayrı bulunan yürütme organıdır.

Polonya’da Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

 • Polonya’da başkanlık seçimleri beş yılda bir yapılır.
 • Polonya’da genel seçimler dört yılda bir yapılır.
 • Polonya’da yerel seçimler dört yılda bir yapılır.

Polonya Halkının Genel Siyasi Görüşü Nasıldır?

Polonya’da siyasi görüş konusunda ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan Katolik Hristiyanlık oldukça etkilidir. Polonya’da siyasal liderler, Katolik inancına ve geleneksel değerlere sık sık atıf yaparlar. Muhafazakar politikalar sonucunda Polonya’da 2021 yılının Ocak ayından itibaren birkaç özel durum dışında kürtaj tamamen yasaklanmış, durum 2020 ve 2021 yılları boyunca ülkedeki kadın hakları aktivistleri tarafından protesto edilmiştir.

2019 seçimlerinde Polonya nüfusu %87 oranında sağ ve merkez partilere oy vermişlerdir.

Polonya’ya Gitmek İsteyenlerin Siyasi Görüşüne Bakılır Mı?

Polonya Anayasası din ve düşünce özgürlüğünü güvence altına almıştır. Polonya’ya giriş esnasında siyasi görüş sebebiyle engel oluşturabilecek herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Kişisel inançlarına ve siyasi görüşlerine bakılmaksızın, Polonya’ya gitmek isteyen kişiler Polonya Vizesi almak için Polonya elçiliklerine başvurabilirler.

Paylaş: