Romanya İltica İstatistikleri

Romanya İltica İstatistikleri 2021-2022

Ülkelerde yaşanan savaş, iç karışıklık, darbe, terör, ekonomik kriz, dini ve toplumsal baskılar gibi olumsuz faktörlerle karşılaşan vatandaşların başka bir ülkede sığınma hakkına sahip olmasına iltica denmektedir.

Uluslararası yasalar çerçevesinde her ülke vatandaşı iltica başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. İltica edilen ülkenin bünyesinde koruma altına vatandaşlar için iltica siyasi bir hak olarak tanımlanmaktadır.

Romanya’da bulunan diğer ülke vatandaşları, Romanya yetkili makamlarına uluslararası koruma ve iltica başvurusunda bulunabilmektedir. Romanya iltica başvurusunda, bireyler sözlü ve yazılı mülakatlara tabi tutulmaktadır.

Romanya için yapılan iltica başvurusu kabul edilen bireyler, Romanya’da resmi ve hukuki olarak sığınma ve koruma almaya başlamaktadır. Romanya iltica başvurusunu resmi olarak yapmış kişiler için Romanya’da sığınma ve koruma hakları başlamaktadır. Romanya’da iltica başvurusu değerlendirilen kişiler, başka bir ülke tarafından Romanya topraklarından zorla geri alınamamaktadır.

Romanya’ya yapılan iltica başvuruları, Uluslararası Dublin Prosedürü kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

Romanya İltica Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Romanya iltica başvurularını kabul etmektedir. Romanya iltica başvuruları, Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. Romanya’ya iltica başvurularında bulunan kişilerin başvuru evrakları, kimlik bilgileri ve vatandaşı oldukları ülkedeki olumsuz durumlar araştırılmaktadır.

Romanya’da İltica Etmek için Geçerli Sebepler Nelerdir?

Romanya’da iltica etmek için geçerli sebepler aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’da iltica etmek için başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkede savaş yaşanması
 • Romanya’da iltica etmek için başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkede terör olaylarının yaşanması
 • Romanya’da iltica etmek için başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkede iç karışıklık ve kaos olması
 • Romanya’da iltica etmek için başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkede ekonomik kriz yaşanması
 • Romanya’da iltica etmek için başvuru yapan kişiye ırkçı yaklaşımların olması
 • Romanya’da iltica etmek için başvuru yapan kişinin can ve mal güvenliğinin tehdit altında olması

Romanya İltica Şartları Nelerdir?

Romanya iltica şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Romanya’da iltica başvurusu yapmak isteyen kişilerin Romanya sınırları içinde bulunması gerekmektedir. Romanya ülke sınırları dışında olan kişilerin Romanya iltica başvurusu yapma hakkı yoktur.
 • Romanya’da iltica başvurusu yapmak isteyen kişilerin başka bir ülkeden iltica hakkı bulunduğu takdirde yeni bir iltica başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır.
 • Romanya’da iltica başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, vatandaşı olduğu ülke dışında başka bir ülkede yaşarken başvuruda bulunma hakları yoktur.
 • Romanya iltica başvuruları, Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.
 • Romanya iltica başvuruları, her birey için şahsen yapılmak durumundadır.
 • Romanya iltica başvuruları esnasında gerçekleştirilen sözlü ve yazılı mülakattan geçmek gerekmektedir.

2020 Yılı için Romanya İltica İstatistikleri Nasıldır?

Romanya Göç Genel Müfettişliği verilerine göre 2020 yılı için Romanya iltica istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜlkeToplam başvuruBekleyen başvuruReddedilen başvuruRet oranı
Türkiye3664777%21
Afganistan2,3811,437342%14,3
Suriye1,45921094%6,4
Irak41514022%5,3
Fas2322281%34,9
Pakistan19910637%18,5
Bangladeş1374227%19,7
Cezayir1351041%30,3
Somali1052025%23,8
Tunus97432%32,9

2020 Romanya’ya İltica Başvurularındaki Kadın Erkek Oranı Nedir?

Romanya Göç Genel Müfettişliği verilerine göre 2020 yılı için Romanya iltica başvurularındaki cinsiyet istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başvuranların cinsiyetiSayıOran
Kadın5,639%91,5
Erkek519%8,4

Romanya İltica Başvurusu Nereye Yapılır?

Romanya iltica başvuruları Romanya Göç Genel Müfettişliği’ne bağlı olan Timișoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi, Galaţi, Bükreş ve Giurgiu şehirlerinde bulunan İltica Müdürlükleri’ne yapılmaktadır.

Romanya Büyükelçiliğine İltica Başvurusu Yapılabilir Mi?

Hayır, Romanya Büyükelçiliği’ne iltica başvurusu yapılamamaktadır. Romanya iltica başvuruları, Romanya sınırları içerisinde yer alan Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü’ne yapıldığı için Türkiye sınırları içerisinde yer alan Romanya Büyükelçiliği’nden Romanya iltica başvurusu yapılamamaktadır.

Romanya İltica Prosedürü Nasıl İlerler?

Romanya iltica başvuru sürecinde başvuru sahiplerinin izlemesi gereken adımlar bulunmaktadır. Romanya iltica başvurusu, başvuru sahibinin Romanya’ya varmasından sonra Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü’ne şahsen yapılmaktadır.

Romanya iltica başvuruları, her birey için şahsen yapılmaktadır. Romanya iltica başvurusu yaparken Romanya iltica başvuru formu doldurulmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Romanya iltica başvuru formunu doldurmakta ve yazmakta sıkıntı çeken başvuru sahipleri için iltica müdürlüklerindeki görevliler yardımcı olmaktadır. Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Romanya iltica başvurusu esnasında, iltica adayından parmak izi alınmaktadır. Romanya’ya iltica gerçekleştirmek için, iltica başvuruları esnasında gerçekleştirilen sözlü ve yazılı mülakattan geçmek gerekmektedir.

Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü, yapılmış iltica başvurularını kabul etme ve reddetme gibi kararlar vermektedir. Romanya iltica başvurularının sonuçları, başvuru sahibi tarafından Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü’nden bireysel olarak takip edilmektedir.

Romanya Mülteci Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Romanya mülteci başvurularını değerlendiren kurum olan Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü, iltica başvurularını ortalama 30 gün içerisinde sonuçlandırmaktadır.

Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü’nde yaşanabilecek yoğunluklara ve resmi tatil günlerine göre Romanya mülteci başvuruların sonuçlanma süreleri uzayabilmektedir.

Romanya’da Mülteci Hakları Nasıldır?

Romanya’da mülteci hakları arasında yaşama, ruhi ve fiziki bütünlük hakkı, bireysel özgürlük ve insan güvenliği hakkı, savunma hakkı, kişisel verilerin ve özel hayatın gizliliği hakkı, sağlığı koruma hakkı, vicdan ve ifade özgürlüğü hakkı, beslenme ve barınma hakkı, eğitim hakkı, Romen dil kursu hakkı, kültürel kaynaşma toplantılarına katılım hakkı ve danışma hizmetleri hakkı gibi haklar bulunmaktadır.

Romanya’da mülteci olarak sığınma hakkı, başvuru sahiplerine en fazla 3 yıla kadar sağlanmaktadır. Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü tarafından kabul edilen Romanya’da iltica başvuruları kabul edilme ve reddedilme gibi sonuçlarla karara bağlanmaktadır. 122/2006 sayılı İltica Kanununa göre, Romanya’ya iltica etmiş kişiler Romanya vatandaşlarıyla aynı koşullarda resmi çalışma hakkına sahiptir. İltica talebinde bulunan kişilerin iltica işlemleri başladıktan 3 ay sonra çalışmaya başlamak için yasal hakları vardır.

Romanya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Ailelerini Yanına Getirebilir Mi?

Romanya’da iltica başvurusu kabul edilen kişilerin sahip olduğu haklar arasında ailelerini yanına getirme hakları bulunmaktadır.

Romanya iltica başvuruları kabul edilen kişiler, aile birleşimi dolayısıyla aile bireylerini Romanya’ya getirebilmek için iltica başvurusunda bulunabilmektedir. Romanya aile birleşimi vizesi sahibi olan kişiler Romanya’da iltica başvurusu yaparak ailesi ile beraber Romanya’da yaşama hakkına sahip olmaktadır.

Romanya İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Romanya’da Çalışabilir Mi?

Romanya iltica başvurusu kabul edilen kişiler Romanya’da çalışabilmektedir.

Romanya iltica statüsü, kişilere 3 yıl boyunca sağlanmaktadır. Romanya’da iltica başvurusu kabul edilen kişilerin Romanya çalışma izni almasına gerek kalmadan Romanya’da çalışma hakkı bulunmaktadır.

Romanya’da İltica Başvurusu Kabul Edilen Kişiler Romanya Vatandaşlığına Başvurabilir Mi?

Romanya’da iltica başvurusu kabul edilen kişilere tanınan mülteci statüsüne yönelik verilen ikamet izinlerinin süresi 3 yıl, ikincil koruma için 2 yıldır.

Romanya’da iltica başvurusunun yapılmasından sonraki 5 yıl boyunca sürekli Romanya sınırlarında yasal olarak ikamet eden mültecilere Romanya vatandaşlığına başvuru hakkı verilmektedir. Romanya’da iltica edip Romanya vatandaşlık başvurusu yapmak isteyen kişilerin 5 yıl içerisinde kesintisiz 6 aydan uzun olmayacak şekilde ve toplamda 10 aydan daha fazla bir sürede Romanya dışında bulunmaması gerekmektedir.

Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü’nün belirlediği yönetmeliğe göre Romanya toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına aktif olarak katılan ve Romanya’da iltica statüsünde ikamet eden kişiler için 5 yıllık kesintisiz ikamet süresi 4 yıla indirilebilmektedir.

Romanya Sığınma Talebi Hangi Kuruluş Tarafından Değerlendirilir?

Romanya sığınma talepleri, Romanya Göç Genel Müfettişliği İltica ve Entegrasyon Müdürlüğü tarafından kabul edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Paylaş: