Rus Politikası ve Siyaset

2023'te Rusya Politikası ve Siyasi Yapısı

Rusya’nın siyasi yapısı federasyon olarak belirlenmiştir ve ülke Rusya Federasyonu olarak geçer. Rusya yönetim sistemi genel olarak Başkan, Federal Meclis ve hükümetten oluşur. Rusya Federasyonu bölgelerindeki yerel yönetim, devlet otoritelerinden bağımsız olarak, yetkileri dahilinde birer otoritedir.

Rusya siyaseti yarı başkanlık cumhuriyeti sistemine göre şekillenmektedir. Devletin başı Rusya başkanıdır. Güçler ayrılığı ile yönetilen Rusya’da yürütme yetkisi çok partili sistem içinde bulunan hükümet tarafından kullanılmaktadır. Rusya yeni yönetim biçimini 1993 yılındaki referandum onayından beri kullanmaktadır.

Rusya'nın Yönetim Şekli Nedir?

Rusya’nın yönetim şekli yarı başkanlık sistemidir. Federal Cumhuriyet siyasi yapısını uygulayan ve devlet yönetim biçimi olarak yarı başkanlık sistemini kullanan Rusya, anayasal bir cumhuriyettir. Rusya yönetim şekline göre güçler ayrılığı vardır ve devletin başı başkandır.

Eski Rusya yönetim şekli sosyalizmdir. Tek partili sistemde olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde sosyalist devlet anlayışı ve totaliter rejim bulunmaktaydı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1991 yılında dağıldıktan sonra yeni yönetim biçimi ihtiyacı doğmuş ve 1993 yılında referandum sonucuyla Rusya’nın yönetim biçimi yarı başkanlık sistemi olarak belirlenmiştir; 25 Aralık 1993 tarihinden bu yana aynı sistem kullanılmaktadır.

Rusya Federasyonu'nun Anayasası Nasıldır?

Rusya Federasyonu’nun Anayasası resmi olarak 25 Aralık 1993’te yürürlüğe girmiştir. Anayasa hazırlandığı dönemde Fransız Anayasasından esinlenerek yazılmıştır. Rusya Anayasası temel olarak ikiye ayrılmaktadır; birinci kısım anayasal sistemin temellerini, insan ve vatandaş hak ve özgürlüklerini, federatif sistemi, yargı sistemini ve yerel öz yönetim sistemini içerirken, ikinci kısım nihai ve geçici hükümleri içermektedir.

Rus Anayasası insanın temel hak ve özgürlükleri konusunda evrensel normları temel almıştır. Rusya Anayasası birinci kısım 137 maddeden ve ikinci kısım ise 9 maddeden oluşmaktadır.

Rusya Cumhurbaşkanı Kimdir?

Rusya Cumhurbaşkanı Kimdir?
Rusya Cumhurbaşkanı Kimdir?

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’dir. Vladimir Putin 2012 yılından bu yana Rusya Cumhurbaşkanlığı görevini yapmaktadır. Rusya başkanı olarak Putin en yüksek yetkiye sahiptir ve aynı zamanda Rusya Silahlı Kuvvetlerinin de başkomutanıdır. Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisinden aday gösterilerek başkan seçilmiştir.

Rusya Cumhurbaşkanı Seçimleri Nasıl Yapılır?

Rusya Cumhurbaşkanı seçimleri halk oylamasıyla yapılır. Cumhurbaşkanı halk oyuyla seçildikten sonra 6 yıl görev süresi vardır ve aynı kişi 2 kereden fazla başkan seçilemez. Rusya cumhurbaşkanlık seçimleri 6 yılda bir yapılır. Rusya cumhurbaşkanı adayının başkan seçilebilmesi için en az 35 yaşında olması, en az 25 yıldır Rusya’da daimi ikamet etmesi, daha önce yabancı ülke vatandaşlığı ve oturma izni almamış olması gibi şartları sağlaması gereklidir.

Rusya Başbakanı Kimdir?

Rusya Başbakanı Kimdir?
Rusya Başbakanı Kimdir?

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’dir. Mihail Mişustin 2020 yılından beri Rusya’nın Başbakanı olarak görev almaktadır. Rusya’da gayri resmi olarak başbakan olarak geçen makam aslında hükümet başkanlığıdır. Çok partili sisteme sahip olan Rusya’da iktidarda olan partinin başkanı, hükümet başkanı ve Rusya başbakanı olarak bilinir. Hükümet başkanının esas yetkisi yürütme gücünü kullanmaktır, ancak yetkilerinin büyük bölümü cumhurbaşkanı tarafından sınırlandırılabilir. Rusya’nın şimdiki hükümet başkanı Mihail Mişustin, Vladimir Putin gibi, Rusya’da güncel olarak iktidar olan Birleşik Rusya Partisi’ne bağlıdır.

Rusya Federasyonu'nda Başbakan Nasıl Seçilir?

Rusya Federasyonu’nda başbakan, cumhurbaşkanı tarafından atanır; ancak bu atama için parlamentonun onayı da gerekmektedir. Rusya Federasyonu başbakan adayının seçilebilmesi için sağlaması gereken tek şart, başka bir ülkenin vatandaşı olmamasıdır.

Rusya'da Meclis Yapısı Nasıldır?

Rusya'da Meclis Yapısı Nasıldır?
Rusya'da Meclis Yapısı Nasıldır?

Rusya’da meclis yapısı çok katmanlıdır ve Rusya Federasyonu Devlet Duması ile Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi olarak ikiye ayrılmaktadır. Devlet Duması üye sayısı 450 ve Federasyon Konseyi üye sayısı 166’dır. Rusya Meclisinin toplam üye sayısı 616’dır.

Rusya Federal Meclisi Nedir?

Rusya Federal Meclisiülkenin yasama organı olarak, alt meclis olan Devlet Duması ve üst meclis olan Federasyon Konseyi'nin bütününü oluşturur. Üst meclis olan Federasyon Konseyi daha az sayıda üyeden oluşur ve konsey başkanı Cumhurbaşkanı ve hükümet başkanından sonra 3. en önemli devlet adamı statüsündedir. Rusya Federal Meclisi toplamda 616 üyeden oluşur ve üst meclis Federasyon Konseyi'nin üye sayısı ise 166’dır.

Tüm yasalar öncelikle mecliste onaylanır. Yasa tasarıları öncelikle Devlet Dumasından geçer ve Federasyon Konseyi tekrar bu tasarılar için onay verir veya reddeder. Rusya Federal Meclisi’nin iki katmanı genellikle ayrı ayrı toplanır ancak Rusya Devlet Başkanı’nın yıllık konuşmasını dinlemek veya yabancı ülke liderlerini dinlemek için Rusya Federal Meclisinin iki katmanı bir araya gelebilir.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Nedir?

Rusya Federasyonu Devlet Duması Rusya Federal Meclisinin alt katmanıdır. Yasa tasarıları ilk olarak Devlet Duması’ndan geçer, eğer yasa onaylanırsa üst katman olan Federasyon Konseyi’nin onayına sunulur. Devlet Duması toplam 450 kişiden oluşmaktadır ve 21 yaşını doldurmuş herhangi bir Rusya vatandaşı Devlet Duması üyesi olabilir. Devlet Duması seçimleri her 5 yılda bir yapılmaktadır ve partilerin meclise girebilmesi için %7’lik bir baraj bulunmaktadır. Koltukların yarısı temsil parti listesi oylamasıyla verilir ve diğer yarısı milletvekillerinin seçildiği çoğunluk oyları ile atanır.

Rusya Parlamentosunu Oluşturan Siyasi Partiler Hangileridir?

Rusya Parlamentosunu oluşturan siyasi partiler aşağıda listelenmiştir.

 • Birleşik Rusya Partisi: Rusya siyasi partileri arasından güncel olarak iktidarda olan partidir. Parlamentoda Devlet Duması üye sayısı 324 ve Federasyon Konseyi üye sayısı 142’dir.
 • Rusya Federasyonu Komünist Partisi: Devlet Duması’nda 57 ve Federasyon Konseyi’nde 3 üyesi bulunmaktadır.
 • Adil Rusya Partisi: Devlet Duması’nda 27, Federasyon Konseyi’nde 4 üyesi bulunmaktadır.
 • Rusya Liberal Demokrat Partisi: Devlet Duması’nda 21, Federasyon Konseyi’nde 5 üyesi vardır.
 • Yeni İnsanlar Partisi: Devlet Duması’nda 13 üyesi vardır, Federasyon Konseyi’nde üyesi yoktur.
 • Tüm Rusya Siyasi Partisi "Rodina": Devlet Duması’nda 1 üyesi bulunmaktadır. Federasyon Konseyi’nde hiç üyesi yoktur.
 • Büyüme Partisi: Devlet Duması’nda 1 üyesi vardır ve Federasyon Konseyi’nde üyesi yoktur.
 • Sivil Platform Partisi: Devlet Duması’nda 1 üyesi vardır ve Federasyon Konseyi’nde üyesi yoktur.

Rusya Seçim Sistemi Nasıldır?

Rusya seçim sistemi 1993 yılında referandumla onaylanan Anayasa tarafından belirlenmiştir. Rusya’da devlet başkanı halk oylaması ile seçilir ve seçim 6 yılda bir düzenlenir. Devlet başkanından sonra gelen Hükümet Başkanı veya gayri resmi adıyla Başbakan, Devlet Başkanı tarafından atanır ve bu adayın Parlamentoda onaylanması gerekir.

Parlamento, Devlet Duması ve Federasyon Konseyi’nden oluşur. Devlet Duması seçimleri her 5 yılda bir yapılmaktadır. Çok partili sistemde olan Rusya’da partiler aldıkları oylara göre Devlet Duması’nda temsilci barındırır. Devlet Duması’nın yarısı da milletvekili seçimleri ile belirlenen kişilerden oluşur. Federasyon Konseyi üyeleri doğrudan seçimle belirlenmez. Rusya’nın 85 federal üyesi Federasyon Konseyi için 2 temsilci belirler.

Rusya’da devlet temsilcileri dışında yerel özerk yönetim için de seçimler yapılmaktadır. Her yıl valilik seçimleri yapılır. Belediye başkanı seçimleri üst düzey kurumlar tarafından düzenlenmekte ve şehirlerin yönetimi için yapılmaktadır.

Rusya’daki Bakanlıklar Nelerdir?

Rusya’nın 21 bakanlığı aşağıda listelenmiştir.

 • Rusya Federasyonu Sivil Savunma, Acil Durumlar ve Afet Yardım Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu İnşaat, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı
 • Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Maliye Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Sağlık Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Spor Bakanlığı
 • Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı

Rusya Ekonomi Politikası Nasıldır?

Rusya Ekonomi politikası Ekonomi Bakanı tarafından belirlenmektedir. Rusya’da güncel ekonomi bakanı Maksim Reshetnikov’dur.

Rusya ekonomi büyüklüğü açısından dünyanın önce gelen ülkelerinden biridir; zengin yeraltı kaynaklarının yaklaşık %30’una sahiptir. Rusya ekonomisi genel olarak enerji, silah ve savunma sanayi ve yüksek teknoloji askeri teçhizatların ihracatını yapmaktadır. Rusya silah ihracatı konusunda ABD’den sonra 2. sırada yer almaktadır.

Rusya’da ekonominin büyümesinin temel sebeplerinden biri de doğalgaz ve petrol rezervleridir. Rusya’nın ana ihracat ortakları Çin, Hollanda, Almanya, Belarus ve Türkiye’dir. Rusya ekonomi politikası genel olarak enerji, yüksek teknoloji, iletişim alanlarına yatırım yapmak üzerinedir.

Rusya'nın Nüfus Politikası Nasıldır?

Rusya nüfus politikası nüfusu artırmaya ve nüfusun azalmasını önlemeye yöneliktir. Rusya nüfusu 2022 yılında 144,1 milyondur. Rusya nüfus artış oranı 2020 yılında yüzde -0,2 olarak tespit edilmiştir. Nüfusun azalmasını engellemeye yönelik politikalar izleyen Rusya, ekonomik sebeplerden dolayı ölümleri azaltmak için uygulamalara düzenlemiş, evlat edinen ailelere yardım yapmış, doğum sonrası sosyal yardımlarda bulunmuş ve sağlık sektöründe geliştirmeler yapmıştır.

Rusya nüfusu geçmişten bugüne değerlendirildiğinde I. ve II. Dünya Savaşları döneminde azalmıştır. Savaş dönemlerinden sonra nüfus artışı yaşayan Rusya’nın nüfusu 2000’li yıllarda azalmaya başlamış ve nüfusu artırmaya yönelik politikalar devreye girmiştir. 2007 yılından sonra nüfusu artırmaya yönelik politikalarını hızlandıran Rusya, doğum oranlarını Sovyetler sonrası dönemin en yüksek haline getirmiştir; ancak 2019 yılından sonra Rusya nüfusu tekrar azalışa geçmiştir.

Rusya Eğitim Politikası Nasıldır?

Rusya Eğitim Politikası Nasıldır?
Rusya Eğitim Politikası Nasıldır?

Rusya eğitim politikası genel olarak ülkenin her kesimine eğitimi ulaştırmak, eğitimi ücretsiz ve erişilebilir hale getirmek, yükseköğretimi teşvik etmek üzerinedir. Rusya’da zorunlu eğitim 11 yıldır ve 6-17 yaş arasını kapsar. Devlet okulları ücretsizdir, ancak Rusya’da ücretli özel okullar da bulunmaktadır. %99,3 okur yazarlık oranına sahip olan Rusya Federasyonu’nda yükseköğretime devam etme oranı da yüksektir. Rusya’da genel eğitimin yanı sıra mesleki eğitimler de verilmekte ve yasal şartlar yerine getirildiğinde evde eğitime de izin verilmektedir.

Rusya eğitim politikaları Rusya Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Rusya’nın güncel eğitim bakanı Sergei Kravtsov’dur. Rusya eğitim politikası eğitim sistemini geliştirmeye ve eğitim kalitesini artırmaya yöneliktir. Rusya, eğitim kalitesi sebebiyle dünyadan yabancı öğrencileri de çekmektedir. Özellikle yüksek öğretim kurumları Rusya’da eğitim almak isteyen kişilerin tercih ettiği kurumlardır.

Rusya teknoloji alanındaki gelişmeleri sadece silah ve savunma sanayisinde değil eğitim alanında da kullanmaktadır. Rusya’da eğitimde küçük yaştan itibaren bilgisayarlar kullanılmakta ve okullarda bilişim teknolojileri öğretilmektedir. Okullarda e-posta gibi teknolojik iletişim sistemleri de uzun zamandır kullanılmaktadır.

Rusya Federasyonu'nun Sağlık Politikası Nasıldır?

Rusya Federasyonu'nun Sağlık Politikası Nasıldır?
Rusya Federasyonu'nun Sağlık Politikası Nasıldır?

Rusya Federasyonu’nun sağlık politikası sağlık hizmetlerini herkes için ulaşılabilir yapmak ve temel insanlık değerlerini baz alarak hizmet vermektir. Rusya sağlık politikası Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Güncel Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko’dur.

Rusya sağlık hizmetleri ücretsizdir ve devletin zorunlu kıldığı sağlık sigortası kapsamında hizmet vermektedir. Rusya’da özel sağlık kurumları da bulunmaktadır. Rusya’da özel sağlık kuruluşları daha çok tercih edilmektedir çünkü devlet hastanelerinin yetersiz koşulları, zayıf organizasyonu gibi negatif yönleri bulunmaktadır. 2000’li yıllardan sonra Rusya sağlık sistemi geliştirilmeye başlanmıştır. Vladimir Putin’in devlet başkanlığı ile birlikte devlet sağlık kuruluşlarına yeterli fon sağlanmış ve sağlık sistemi geliştirilmiştir. 2014 yılındaki mali krizlerden dolayı sağlık sektörüne harcanan fonlar azalmış ve sağlık sistemindeki sorunlar tekrar gündeme gelmiştir.

Rusya sağlık sektörü yabancı ülke vatandaşları tarafından da tercih edilmektedir. Özellikle ABD’den ve Rusya’nın çevre ülkelerinden pek çok kişi daha iyi bir sağlık hizmeti ve uygun fiyatlı yapısı sebebiyle Rusya sağlık sistemi hizmetlerini tercih etmektedir. Rusya’da sağlık sektörünün 2000’li yıllardan sonra gelişmesiyle sağlık turizmi de artmış ve 2014 yılından sonra yaşanan ucuzlaşma ile de zirve yapmıştır.

Rusya'nın Dış Politikası Nasıldır?

Rusya'nın dış politikası Rusya Dışişleri Bakanı ve Rusya Devlet Başkanı tarafından yürütülmektedir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dur.

2000 yılından bu yana Putin’in devlet başkanlığı sürecinde Rusya komşuları ile daha çatışmalı bir ilişki kurmuştur. Gürcistan ve Ukrayna çatışmaların en belirgin örnekleridir. Putin dönemi Rus politikası genellikle ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyetine karşı ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik şekillenmiştir. Rusya’nın batı ülkeleri ile arasındaki ilişki genellikle stabil ve ticaret odaklı olurken Ukrayna savaşı nedeniyle çeşitli gerilimler meydana gelmiştir.

Rus Ukrayna savaşı son duruma göre hala durulmuş değildir. Ukrayna’da bulunan bir nükleer santralin bombalanma iddiaları Birleşmiş Milletler’in uyarılarına yol açmıştır ve Rusya’nın Mart ayında ele geçirdiği bölgede bulunan nükleer santraller savaşın odağında olduğu için bir risk teşkil etmektedir.

Rusya'nın Dahil Olduğu Uluslararası Kuruluşlar Hangileridir?

Rusya’nın dahil olduğu 21 uluslararası kuruluştan en önemli 10 tanesi aşağıda listelenmiştir.

 • Birleşmiş Milletler
 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
 • G20
 • Avrupa Konseyi
 • Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği
 • Şanghay İşbirliği Örgütü
 • Avrasya Ekonomi Topluluğu
 • Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
 • Dünya Ticaret Örgütü
 • Bağımsız Devletler Topluluğu

Türkiye Rusya İlişkileri Nasıldır?

Türkiye Rusya ilişkileri aslında Osmanlı döneminden beri var olan uzun bir geçmişe sahiptir. Rusya ve Osmanlı arasındaki ilişkiler genel olarak düşmanca olmuş, iki devlet çok uzun zaman boyunca birbiriyle savaşmıştır. Ancak I. Dünya Savaşı sonrasında Bolşeviklerin Türklere desteği sayesinde ilişkiler biraz daha ılımlı hale gelmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası Rusya’nın Türkiye’den toprak talep etmesi ve çeşitli tavizler istemesi ilişkilerin tekrar gerilmesine neden olmuştur.

Rusya Türkiye ilişkileri Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından daha olumlu bir hal almıştır. 90’lardan sonra Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ticari faaliyetlerle de geliştirilmiştir. Rusya Türkiye’nin en önemli enerji sağlayıcısıdır. Türkiye ve Rusya ilişkileri son duruma göre biraz karmaşık bir yapıya sahiptir. Suriye iç savaşı, Karabağ sorunu, Libya iç savaşı, Ermeni soykırımı gibi konularda Türkiye ve Rusya karşı taraflarda yer almaktadır.

Türkiye ve Rusya arasında dış temsilcilikler ile ikili ilişkiler yürütülmektedir. Rusya’da Moskova şehrinde Türkiye Büyükelçiliği bulunmaktadır. Kazan, Novorossiysk ve St. Peterburg şehirlerinde Türkiye Konsoloslukları dış temsilcilik olarak yer almaktadır. Türkiye’de ise Ankara’da Rusya Federasyonu Büyükelçiliği, İstanbul, Antalya, İzmir ve Trabzon şehirlerinde ise Türkiye Rusya Federasyonu Konsolosluğu Rusya’nın dış temsilcilikleri olarak bulunmaktadır.

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: