slovenya coğrafi yapısı

Slovenya Coğrafi Yapısı Nasıldır: Slovenya Coğrafya Bilgisi

Slovenya coğrafi özellikleri Slovenya’da bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Slovenya Orta Avrupa’nın Güneyinde yer almaktadır. Slovenya’nın İtalya, Avusturya, Hırvatistan ve Macaristan’a sınırları vardır.

Slovenya’nın en yüksek noktası Julia Alplerinde bulunan Triglav Doruğudur. Slovenya’nın dağlık alanları ormanla kaplıdır. Slovenya’nın Avusturya sınırında Karawanke Dağları uzanmaktadır. Slovenya’nın güneyinde ve güneydoğusunda Komnik Dağları yer almaktadır. Slovenya’da ormanlar Slovenya’nın %60’ını kapsamaktadır.

Slovenya bitki örtüsü yaz yağışlarıyla yeşeren Alpin dağ çayırlarıdır. Slovenya’daki gür çayır örtüsü altında humus bakımından dünyanın en zengin ve verimli toprağı olan çernozyom topraklar (kara toprak) görülmektedir.

Slovenya Yüzölçümü Nedir?

Slovenya, yüzölçümü 20.273km2’lik alanı kaplamaktadır ve Orta Avrupa’da yer almaktadır.

Slovenya’da Çayır, Slovenya’nın 5.593 km2’lik alanını ve 2.471 km2’lik alanı ise tarla ve bahçeler kaplamaktadır. Slovenya’da 216 km2 üzüm bağı, 363 km2 meyve bahçesi ve 7.500 tatlı su kaynağı bulunmaktadır.

Slovenya’nın %60 ise ormanlardan oluşmaktadır. Slovenya’da tarım bölgesi %38’dir.

Slovenya Komşu Ülkeleri Nelerdir?

Slovenya’nın komşu ülkeleri aşağıda listelenmiştir.

 • Kuzeyde Avusturya
 • Kuzeydoğu Macaristan
 • Hırvatistan
 • İtalya

Slovenya’nın, Hırvatistan ile 670 km uzunluğunda sınırı bulunmaktadır. Slovenya, İtalya’nın Trieste kentine bitişiktir ve Istrian Yarımadasını kapsamaktadır.

Slovenya’da Bulunan Dağlar Hangileridir?

Slovenya’da bulunan dağlar aşağıda listelenmiştir.

 • Julian Alpler
 • Kamnik Alpler
 • Karavanke Alpler

Slovenya’nın Alpleri 3 kategoriye ayrılmaktadır. Sloven Alpleri, İtalya ve Avusturya ile sınırdır ve Alplerin en doğu bölgesini kapsamaktadır.

Kamnik Alpleri yerel halk tarafından daha çok ziyaret edilmektedir.

Karavanke dağları ise Slovenya ile Avusturya’yı ayıran dağdır.

Slovenya’da Bulunan Ovalar Nelerdir?

Slovenya’da bulunan ovalar aşağıda listelenmiştir.

 • Ajdovščina
 • Kranj–Sora
 • Ravensko‎

Slovenya’da Bulunan Nehirler Nelerdir?

Slovenya’da bulunan nehirler aşağıda listelenmiştir:

 • Sava Nehri
 • Drava Nehri
 • Mora Nehri
 • Kupa Nehri
 • Soca Nehri
 • Savinja Nehri

Slovenya’daki nehirler uzunluklarına göre sıralanmaktadır.

 • Sava Nehri 990 km
 • Drava Nehri 710 km
 • Mora Nehri 463,7 km
 • Kupa Nehri 297,4 km
 • Soca Nehri 138 km
 • Savinja Nehri 101,8 km.

Slovenya Topoğrafyası Nasıldır?

Slovenya’nın coğrafi yapısı yüksek dağlardan oluşmaktadır. Slovenya’nın kıyı bölgesi dışında karstik platolardan ve sırtlardan, Alp dağlarından, vadilerden, havzalardan oluşmaktadır. Slovenya’nın düzlük alanı kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Slovenya’nın dört ana fizyolojik bölgesi olduğu kabul edilmektedir.

 1. Alp bölgesi: İtalya ve Avusturya sınırı boyunca Kamnik ve Savinja’dan oluşan Yüksek Alpler ve Karavanke ve Julian Alpleri
 2. Krast mağaraları ve yeraltı nehirleri Slovenya’nın dörtte birini oluşturmaktadır.
 3. Subpannonia Slovenya’nın doğu ve kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Slovenya’nın Sava, Drava ve Mura nehirleri bulunmaktadır. Slovenya’nın beşte birini kaplamaktadır.
 4. Slovenya’nın Istrian Yarımadası, Adriyatik hinterlandı, Soca ve Vipava nehirlerini kapsamaktadır.

Slovenya’da Bulunan Toprak Türleri Nelerdir?

Slovenya’da bulunan toprak türleri leptoseller, kambisoller, livosel, fluvisols ve histosol toprak olarak sınıflandırılmaktadır.

Slovenya’da Bulunan Madenler Nelerdir?

Slovenya’da bulunan madenler aşağıda listelenmiştir:

 • Kömür
 • Linyit

Slovenya’da bulunan linyit ve kömür kaynakları 1256 ton olduğu tahmin edilmektedir. Slovenya’daki Velenje Bölgesinde 358 milyon ton, Goricko 830 milyon ton ve Zasavje ‘de 68 milyon ton kömür ve linyit bulunmaktadır.

2018’de linyit üretimi Slovenya ekonomisinde enerji arzının %13,1’ini oluşturmaktadır, ithal kömür %16.3’e yükselmiştir. Kömürün ve linyitin yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşmesinin Slovenya ekonomisi üzerinde negatif etki edeceği düşünülmektedir.

Slovenya’daki linyit madeni 2054 yılına kadar işlenmesi planlanmaktadır. Linyit madeni Slovenya’nın tek kullanılabilir enerji kaynağı olmaktadır ve Slovenya ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Slovenya Coğrafyası Slovenya İklimini Nasıl Etkiler?

Slovenya’nın coğrafi yapısından kaynaklı olarak Slovenya iklimi farklılık göstermektedir. Slovenya’nın Doğu kısmındaki yaylarda ve vadilerde ılımandır. Slovenya dağlık bölgelerde sert Alp iklimi gözükmektedir. Slovenya’da farklı farklı iklim ve hava koşullarının gözükmesi Turizm açısından hem ekonomik hem de kültürel bir etki yaratmaktadır.

Slovenya’nın çevresindeki ülkelerde gözüken yüksek sıcaklıklar Slovenya’da kış yağışlarında azalmaya neden olmaktadır ve kuru topraklar artmaktadır. Slovenya’nın dağlık bölgelerinde yüksek yağış oranlarına sahipken Slovenya coğrafyasının iklime olan etkisinden dolayı kıyı şeritlerinde yağış 1000 mm ulaşamamaktadır.

Slovenya’nın coğrafi yapısından kaynaklı tarım alanları da Slovenya’da bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Tarım alanlarının verimliliği Slovenya iklimi ile paraleldir.

Slovenya Coğrafyası Slovenya Kültürünü Nasıl Etkiler?

Slovenya Orta Avrupa bulunmaktadır ve birçok ülkeye sınırı vardır ve Slovenya coğrafyası Slovenya kültürüne etki etmektedir. Slovenya’nın İtalya’ya sınırı olduğu kısımlarda İtalyan kültürünün etkileri gözükmektedir, bu etkiler Latin alfabesiyle Sloven diline yansımaktadır ve Slav dillerinin büyük kısmı Kiril alfabesini kullanmaktadır.

Slovenya’nın coğrafi yapısı Slovenya kültürüne mimari açıdan etki etmiştir. Slovenya kasabalarının birçok bina İtalyan Barok tarzında yapılmıştır.

Slovenya’nın din, dilsel ve etnik özellikleri Slovenya’nın coğrafi yapısı gereği kırsal bölgelerde aynıdır. Slovenya’da kasabada yaşayan insanlar diğer kültürlerden daha çok etkilenmektedir. Slovenler, Katolikler ve farklı inanışlar gibi etnik gruplar bir arada yaşamaktadır. Slovenya’nın coğrafi konumu Slovenya kültürüne dil, etnik grup inanış gibi halkın yaşam tarzını etkilemektedir.

Paylaş: