Davetiye ile Vize Almak için Gerekli Prosedür

Davetiye ile Vize Almak için Gerekli Prosedür Nedir?

Vize davetiyesi, yabancı bir ülkeye seyahat etmesi için kişinin davet edildiği resmi bir yazıdır ve davet edildiği ülkeye seyahat etmek isteyen kişiler, ilgili ülkenin vizesine başvururken bu yazıyı ibraz etmelidir. Vize davetiyesi, vize başvuruları için zorunlu bir belge değildir, fakat başvuru dosyasında bulunması vizenin onaylanma şansını arttırmaktadır.

Aile ya da arkadaş ziyareti vizesi, fuar vizesi, iş vizesi, ticari vize, öğrenci vizesi, Erasmus vizesi ve dil okulu vizesi başvuruları için genellikle vize davetiyesi ya da kabul mektubunun, başvuru sahibi tarafından ilgili konsolosluğa sunulması gerekmektedir. Vize davet mektubu ile birlikte, davet eden kişinin kimlik ve iletişim bilgilerine de vize başvuru dosyasında yer verilmelidir.

Vize Davetiyesi Nedir?

Vize davetiyesi, vize başvuru sahibine, seyahat etmek istediği Schengen ülkesinde yaşayan biri tarafından yazılmış bir davet yazısıdır. Vize davetiyesini yazan kişi, davet ettiği kişiyi seyahati boyunca ağırlayacağını davet metubunda beyan eder ve bu beyan, davet edilen kişinin ülkede yasa dışı biçimde kalmayacağını göstermiş olur.

Vize davetiyesi, vize başvuru sahibinin seyahat etmek istediği ülkede yaşayan bir aile bireyi ya da arkadaşı tarafından yazılabilir. Vize davet mektubunun içeriğinde, davet eden kişiye dair bilgilere, başvuru sahibinin kişisel bilgilerine, seyahatin amacına, tarihlerine ve konaklama bilgilerine yer verilmelidir.

Hangi Durumlarda Yurt Dışından Davetiye ile Vize Almak Gerekmektedir?

Aile ziyareti, iş gezisi, eğitim, konferans gibi organizasyonlara katılım ya da sağlık turizmi amaçlı seyahatler için, seyahat edilen ülkede yaşayan ilgili kişilerin yazacağı bir davet mektubunun, vizenin onaylanma olasılığını yükseltmek amacıyla vize başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

Yabancı ülkeye yapılacak olan seyahatin amacına göre, farklı türde vize davetiyeleri yazılabilmektedir. Hangi amaçla yazılmış olursa olsun vize davetiyesi ile birlikte, davetiyede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için, destekleyici belgelerin de sunulması gerekmektedir. İlgili dış temsilcilikler, destekleyici belgeler olmadan sunulmuş vize davetiyelerini değerlendirmemeye yönelik sıkı politikalar izlemektedir.

Aile ve Arkadaş Ziyaretleri için Vize Davetiyesi

Aile ve arkadaş ziyareti için yapılan vize başvurularında, başvuru dosyasında vize davetiye mektubu sunulması gerekmektedir. Vize davetiyesi, başvuru sahibinin aile bireyi ya da arkadaşı tarafından yazılmalı ve seyahatin turistik amaçlarla yapılacağını bildirmelidir. Aile ve arkadaş ziyareti için sunulan davet mektubu ile birlikte, mektupta yer alan bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla destekleyici evraklar ibraz edilmelidir.

Ziyaret vizesi davet mektubu içeriğinde; seyahatin süresine, vize başvuru sahibinin seyahat süresince davet eden kişi ile birlikte konaklayacağı bilgisine, vize başvuru sahibi ve davet eden kişi arasındaki ilişkiye, davet eden kişinin kişisel bilgilerine ve adresine yer verilmelidir.

Aile Ziyareti Vize Davetiyesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Aile ziyareti vize davetiyesi ile birlikte sunulması gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Davet eden kişinin pasaport ya da kimlik fotokopisi
  • Davet eden kişinin finansal yeterliliğine dair evraklar
  • Davet eden kişi adına ev tapusu ya da kira sözleşmesi
  • Planlanan seyahat için bir gezi programı
  • Seyahat süresi boyunca, davet eden kişinin işten izinli olacağını gösteren belge

Ticari Ziyaretler için Vize Davetiyesi

Ticari ziyaretler için yapılacak yurt dışı seyahatlerinde, vize başvurusu içerisinde vize davetiyesine yer verilmesi gerekmektedir. Seyahat edilecek ülkedeki iş bağlantıları ya da yatırımcılar tarafından yazılacak vize davetiyesinde, başvuru sahibinin ticari temelli nedenler ile ülkeye davet edildiği bilgisi verilmelidir.

Vize davetiyesini yazan kişi yazısında, başvuru sahibi ile olan iş ilişkisi ve yurt dışı seyahati boyunca başvuru sahibinin gerçekleştireceği aktiviteler hakkında bilgi vermelidir. Ticari ziyaret için yapılan vize başvurularında, vize davetiyesi ile birlikte seyahat süresince yapılacak iş temelli aktivitelerin takvimine de yer verilebilmektedir.

Ticari amaçlarla yapılacak yurt dışı seyahatleri için vize davetiyesinin yanında, başvuru sahibinin işvereni tarafından yazılmış ve kişinin iş yerindeki pozisyonunu, maaşını, işe giriş tarihini ve yurt dışına yapacağı iş gezisinin amacını açıklayan bir yazı sunulmalıdır.

Sağlık Turizmi için Vize Davetiyesi

Sağlık turizmi amacıyla yapılacak yurt dışı seyahatleri için vize başvuru dosyasında, başvuru sahibinin sağlık sorunları ve tedavisi ile ilgilenecek doktor tarafından yazılmış vize davetiyesine yer verilmelidir. Vize davetiyesinin içeriğinde; başvuru sahibinin sağlık sorunlarına, planlanan tedavi sürecine ve ilgili ülkedeki hastanede tedavi görmesinin nedenine değinilmelidir. Vize davetiyesinde, tedavi masraflarının nasıl ve kim tarafından karşılanacağına yer verilmesi gerekmektedir. Sağlık turizmi amaçlı seyahatler için yazılan vize davetiyesi ile birlikte, konuyla ilişkili tıbbi belgeler vize başvuru dosyasında ibraz edilmelidir.

Vize Davetiyesi Geçerlilik Süresi Nedir?

Vize davetiyesinin geçerlilik süresi, başvuru yapılan ülkeye bağlı olarak değişmekle birlikte, genellikle 90 gün kabul edilmektedir.

Davetiye ile Vize Almak Kolay Mıdır?

Evet, vize için gerekli evrakların eksiksiz bir biçimde hazırlandığı ve vize şartlarına uyulduğu durumlarda davetiye ile vize almak kolaydır.

Yurt Dışından Davetiye ile Vize Almak Ne Kadar Sürer?

Yurt dışından davetiye ile vize alma süresi, başvuru yapılan ülkeye ve talep edilen vize türüne göre değişmektedir. Davetiye ile vize alma süreci, ilgili ülke konsolosluğunda çeşitli nedenler ile oluşabilecek yoğunluklar ya da başvuru dosyasında eksik bilgiler olması sebebiyle uzayabilmektedir. Vize alım sürecinin, seyahat planına engel oluşturmaması için, öngörülen seyahat tarihinden uygun bir süre önce vize başvuru işlemlerinin tamamlanması önerilmektedir.

Vize için Davetiye Örneği (İngilizce)

Vize için İngilizce davetiye örneği aşağıda verilmiştir.

To: Date:

Immigration Officer

[Embassy mame] [Embassy address] [Embassy phone number]

Dear Consular Officer,

My name is [inviting person’s name], I am a resident of [inviting person’s address] and a citizen of [country’s name]. I am writing in support of my friend [applicant’s name], who is applying for a visa to visit your country.

My friend [applicant’s name] wants to visit [country’s name] from [entry date] to [exit date] with the aim of visiting me and engaging in touristic activities. [Applicant’s name] and I have known each other for [number of years or length of time] and we hope to use the visit to reconnect and share old memories.

To facilitate my friend’s trip, I will provide them with housing and financial support during their time in [country’s name]. During the given trip dates above, we will [brief description of trip activities] and we will be visiting tourist attractions in [specify city names].

Enclosures:

A copy of inviter person’s passport
A copy of inviter person’s other identification documents
Proof of relationship with the visa applier, such as pictures or letters
Proof of accommodation of the inviter
Documents proving the return of the applier to their home country, such as employment contract or lease agreement
Other relevant documents

Thank you for your time and consideration of the visa application of [applicant’s name]. Please contact me for any questions or verifications related to this topic at [phone number] or [e- mail].

Sincerely,

[Inviting person’s signature]
[Inviting person’s name]
[Inviting person’s address]

Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: