Öğrenci Vizesine Çalışma İzni Veren Ülkeler

2022'de Öğrenci Vizesine Çalışma İzni Veren Ülkeler Hangileridir?

Öğrenci vizesi, öğrencilerin yurt dışında eğitim görmesi için sahip olmaları gereken vize türüdür. Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin aylık masrafları ortalama 1.000 ile 2.000 dolar arasında değişiklik göstermektedir ve öğrencilerin bu masrafların bir kısmını karşılaması için bazı ülkeler uluslararası öğrencilerin belli şartlar dahilinde çalışmalarına izin vermektedir.

Vizem.net Türkiye'den yapılan öğrenci vize başvurularında tek çatı altında tüm süreç için danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.

Detaylı bilgi için: 0850 241 1868

Yurtdışında Öğrenci Vizesi ile Çalışılabilir Mi?

Evet, yurtdışında öğrenci vizesi ile çalışılabilir.

Öğrenci vizesi ile çalışma izni verilmesi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Ülkeler genellikle uluslararası öğrencilerin iş hayatları eğitim hayatlarının önüne geçmeyecek şekilde eğitim vizesi ile çalışmasına izin vermektedir.

Türk Vatandaşı Öğrencilere Çalışma İzni Veren Ülkeler Nelerdir?

Türk vatandaşı öğrencilere çalışma izni veren ülkeler aşağıda listelenmektedir.

 • Amerika Birleşik Devletleri: Amerika’da öğrenciler için yaşam maliyeti 1.000 ile 1.500 Amerikan doları aralığındadır. Amerika’da okumak ve çalışmak isteyen yabancı öğrenciler F-1 vizesine sahip olmalıdır. F-1 vizesi, öğrenim boyunca haftada en fazla 20 saat, tatil dönemlerinde ise haftada 40 saate kadar kampüs içinde çalışma hakkı sağlamaktadır. Kampüste çalışmak, kişinin eğitim gördüğü kurum için kurum içinde veya dışında çalışması anlamına gelmektedir.
 • Birleşik Krallık: Öğrencilerin Birleşik Krallık’ta yaşam harcamaları toplam aylık olarak 1.334 İngiliz sterlindir. Birleşik Krallık uluslararası öğrencilere Tier 4 öğrenci vizesi ile Birleşik Krallık'ta çalışma ve okuma hakkı tanır. Tier 4 öğrenci vizesi, İngiltere'de altı ay ya da daha uzun süre eğitim gören uluslararası öğrencilere verilen vizedir ve eğitime bağlı olarak uluslararası öğrencilere 20 saat çalışma izni verir. Tatil günlerinde Birleşik Krallık’ta çalışma izni olan tüm öğrencilerin haftada 40 saate kadar tam zamanlı çalışmasına izin verilir.
 • Kanada: Kanada’da yaşayan bir öğrenci için aylık yaşam maliyeti 1.320 dolardır. Kanada'da bir öğrenim kurumuna tam zamanlı olarak kayıt olan ve eğitim izni sahibi uluslararası öğrenciler, çalışma izni olmadanhaftada 20 saat kampüs dışında çalışabilir.
 • İtalya: İtalya’da öğrenim gören bir öğrencinin aylık yaşam masrafları 700 euro ile 1000 euro arasında değişiklik göstermektedir. Avrupa Birliği vatandaşı olan ve İtalya’da okuyan uluslararası öğrenciler eğitimleri sırasında İtalya’da, eğitim dönemlerinde haftada 20 saati geçmemek üzere çalışabilmektedir; tatil dönemlerinde daha uzun süreli çalışmak mümkündür. Avrupa Birliği üyesi olmayan öğrenciler, İtalya’da bir işverenden iş teklifi alarak çalışma iznine sahip olmaları durumunda çalışabilmektedir.
 • İsviçre: Aylık öğrenci harcamaları İsviçre’de 1.300 ile 1700 euro arasındadır. İsviçre’de uluslararası öğrenciler öğrenimleri sırasında haftada en fazla 15 saat, yarıyıl tatillerinde ise süre sınırı olmadan çalışabilir. Öğrenciler İsviçre’de çalışmaları durumunda bunu sorumlu göçmenlik makamlarına bildirmelidir. Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği bölgesi dışından İsviçre’ye gelen öğrencilerin çalışmaya başlayabilmeleri için öğrenimlerinin başlangıç tarihinden altı ay geçmiş olmalıdır.
 • İrlanda: İrlanda’da öğrenciler için yaşam maliyeti aylık 1.240 euro ile 1.880 euro arasındadır. En az 1 yıl tam zamanlı eğitim almakta olan uluslararası öğrencilerin İrlanda eğitim ve beceriler departmanı tarafından tanınan ve yeterli görülen bir kursta çalışmak için izne ihtiyacı yoktur. Göçmen damgası 2’ye sahip olan öğrenciler haftada 20 saat çalışabilir.
 • Fransa: Aylık öğrenci masrafları 1.000 ile 1.200 euro arasındadır. Tüm öğrencilere kampüs içinde ve dışında çalışma hakkı verilmektedir. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan öğrencilerin Fransa’da öğrenci oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir. Fransa, yabancı öğrencilerin yılda 964 saate kadar ya da izin verilen en fazla çalışma saatlerinin %60'ına eşdeğer bir oranda çalışmasına izin vermektedir.
 • İspanya: İspanya’da aylık öğrenci masrafları 900 euro ile 1.100 euro aralığındadır. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı öğrencileri İspanyol öğrenciler ile aynı çalışma haklarına sahiptir ve İspanya’da çalışma izni ya da diğer herhangi bir izne sahip olmadan çalışabilir. Çalışacak olan öğrenci işveren ile arasında bir iş sözleşmesi imzalamış olmalıdır. Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan öğrenciler İspanya’da çalışmak için bazı şartlara uymalıdır ve bu şartlar; haftada 20 saat veya günde 4 saat olacak şekilde yarı zamanlı çalışmak, işverenin başvurusunu yapacağı çalışma izni sahibi olmak, çalışılacak iş dışında başka bir temel finans kaynağına sahip olmak ve çalışma hayatının eğitim hayatını etkilemiyor olması olarak sayılabilmektedir.
 • Singapur: Singapur aylık öğrenci harcamaları 1.000 Singapur doları ile 2.500 Singapur doları arasındadır. Singapur’da eğitim görmekte olan uluslararası öğrenciler Singapur’da eğitimine devam ederken haftada en fazla 16 saat çalışma hakkına sahiptirler. Singapur'da çalışma ve okuma hakkına sahip olmak için Work Pass muafiyetine ve diğer tüm gerekli şartlara uygun olunması gerekmektedir.
 • Almanya: Öğrenciler için yaşam maliyetleri aylık 850 eurodur. Almanya, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinden gelen öğrencilere dönem boyunca haftada 20 saat çalışma izni vermektedir. Avrupa Birliği üye ülkeleri dışındaki öğrencilere Almanya’da, dönem içinde veya tatillerde toplam yıllık yalnızca 240 yarım gün ya da 120 tam gün çalışma izni verilir. Almanya’da öğrenci asistanı olarak çalışmak isteyen öğrencilere 120 gün çalışma izni verilir ve daha uzun çalışmak isteyen kişiler yabancılar kayıt ofisine bilgi vermelidir.
 • Hollanda: Aylık öğrenci masrafları Hollanda’da 800 euro ile 1.200 euro arasında değişiklik göstermektedir. Avrupa Birliği vatandaşı olmayan uluslararası öğrencilerin çalışma iznine sahip olmaları durumunda Hollanda’da haftalık 16 saate kadar yarı zamanlı bir işte çalışma hakları vardır. Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ya da İsviçre vatandaşı olan uluslararası öğrencilerin çalışma izni almalarına gerek yoktur ve çalışma sürelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 • Avustralya: Öğrencilerin aylık masrafları Avustralya’da 1.870 Avustralya dolarıdır. Avustralya’yı öğrenci vizesi ile ziyaret eden öğrencilere Avustralya göçmenlik sistemi tarafından dönem boyunca haftada 20 saate kadar çalışma hakkı verilir; tatil günlerinde ise öğrenciler tam zamanlı çalışabilir. Uluslararası öğrenciler Avustralya'da çalışmak için vergi dosya numarası (TFN) almalıdır. Avustralya'da öğrenimleri sırasında çalışmak isteyen öğrenciler, vergi dosyası numarası almak için Avustralya Vergi Dairesine giderek adlarını, güncel oturdukları adreslerini, doğum tarihlerini, Avustralya’ya giriş tarihlerini, pasaportlarını ve kayıt belgelerini beyan etmelidir.
 • Yeni Zelanda: Yeni Zelanda’da yaşayan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti 1.250 Yeni Zelanda dolarıdır. Uluslararası öğrenciler Yeni Zelanda’da öğrenci vizesi ile çalışma hakkına sahip olduğu sürece eğitim görürken çalışabilmektedir. En az 2 yıl tam zamanlı bir akademik programda eğitim gören kişiler haftada en fazla 20 saat çalışabilir. Eğitim sırasında daha fazla iş deneyimi kazanılması gerekiyor ise daha fazla çalışmak için izin alınabilir.

Öğrenci Vizesi ile Çalışılabilecek İşler Nelerdir?

Öğrenci vizesi ile çalışılabilecek işler aşağıda listelenmektedir.

 • Garson
 • Perakende satış asistanı
 • Yönetici asistanı
 • Mutfak çalışanı
 • Barmen
 • Çağrı merkezi personeli
 • Müşteri hizmetleri görevlisi
 • Temizlik görevlisi
 • Resepsiyonist
 • Satış temsilcisi

Yukarıda listelenenler uluslararası öğrencilerin genellikle tercih ettikleri işlerdir. Uluslararası öğrencilerin yapabileceği işler konusundaki kısıtlamalar ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve eğitim alınan ülkenin kurallarının dışına çıkmamak kaydı ile belirtilenlerden farklı işler de yapılabilmektedir.

Uluslararası Öğrenciler Hangi İşlerde Çalışamazlar?

Uluslararası öğrencilerin çalışamayacak oldukları işler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve bu kısıtlamalar öğrenci vizesinde geçirilecek tüm süre boyunca geçerlidir.

Uluslararası öğrencilerin çalışamayacakları işler aşağıda listelenmiştir.

 • Serbest meslek
 • Ticari faaliyetler
 • Tam zamanlı daimi pozisyonlar
 • Ücretli veya ücretsiz olarak profesyonel sporculuk
 • Ücretli veya ücretsiz olarak eğlence işleri
 • Vakıf programları haricinde doktorluk ya da diş hekimliği

Öğrenci Vizesi Alanlar Tam Zamanlı Çalışabilir Mi?

Öğrenci vizesi alanların tam zamanlı çalışma izni alması ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve genellikle tam zamanlı çalışma izni verilmemektedir. Öğrenci vizesinin asıl amacı hamilinin çalışması değil eğitim alması olduğu için tam zamanlı çalışmalar öğrenci vizesinin amacının dışına çıkmaktadır; bu nedenle ülkeler genellikle sadece part time çalışmalara izin vermektedir.

Öğrenim Vizesi ile Haftada Kaç Saat Çalışılabilir?

Öğrenci vizesi ile haftalık çalışma saati sınırı ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genellikle ücretli veya ücretsiz haftada en fazla 20 saat çalışmaya izin verilmektedir ve haftada 20 saatten daha uzun süre çalışmak kabul edilmez.

Bir hafta genellikle pazartesi ile başlayan 7 günlük bir süre olarak tanımlanır ve bu çalışma saatleri hem ücretli hem de ücretsiz çalışmayı içerir. Tam zamanlı lisans düzeyindeki çalışmalar için verilen bir öğrenci vizesi, resmi tatil dönemlerinde öğrencinin tam zamanlı çalışmasına izin vermektedir. Lisans ve lisansüstü öğrencileri için resmi tatil zamanları değişiklik gösterebilmektedir.

Yurtdışında Çalışan Öğrenciler Ne Kadar Kazanır?

Yurt dışında çalışan öğrencilerin kazançları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genellikle ülkeler asgari saatlik ücretleri belirlemektedir. Uluslararası öğrenciler için de ülkede belirlenen asgari ücret geçerlidir ve bu ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

Ülkelerin, çalışan yabancı öğrenciler için belirledikleri saatlik asgari ücretler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ÜlkeSaatlik Asgari Ücret
Amerika Birleşik Devletleri7,25 ABD doları
Birleşik Krallık9,50 euro
Kanada15,55 Kanada doları
İsviçre23 İsviçre frangı
Hollanda24,42 euro
İrlanda10,50 euro
Fransa11,07 euro
İspanya7,82 euro
Almanya12 euro
Avustralya21,38 Avustralya doları
Yeni Zelanda21,20 Yeni Zelanda doları
Paylaş: