Öğrenim Vizesi

Öğrenim Vizesi Nedir, 2022'de Nasıl Alınır?

Öğrenim vizesi, yurt dışına öğrenim amaçlı seyahat etmek için alınması gereken bir vize türüdür. Öğrenim vizesi ile seyahat eden öğrenciler, seyahat ettikleri ülkede dil kursuna, Erasmus programına, mesleki eğitim kursuna veya farklı akademik etkinliklere katılabilmektedir.

Öğrenim vizesi başvuruları, seyahat edilmek istenen ülkelere göre farklı biçimlerde yapılmaktadır. Öğrenci vizesi olarak da adlandırılan öğrenim vizesi, seyahat edilen ülkede öğrenim görülecek süreye göre, kısa süreli veya uzun süreli olarak alınabilmektedir.

Vizem.net, 2016 ve 2021 yılları arasında, acenteler tarafından yapılmış öğrenim vizesi başvuruları içerisinde en yüksek vize oranına sahip olan akredite acentedir.

Yeşil Pasaport Sahipleri için Öğrenim Vizesi Gerekli Midir?

Yeşil pasaport sahipleri için öğrenim vizesi gerekliliği, seyahat edilecek ülkeye ve eğitim süresine göre değişiklik göstermektedir. Eğitim amacıyla Schengen bölgesine üye ülkelerden birine gidecek olan, yeşil pasaport sahibi kişiler için, 90 günden az süreli seyahatlerde vize muafiyeti bulunmaktadır. Yurt dışında 90 günden uzun süreli bir eğitim programına katılacak olan yeşil pasaport hamili vatandaşların, ilgili ülke koşullarına göre uzun süreli (D tipi) öğrenim vizesi alması gerekebilmektedir.

Öğrenim Vize Türleri Nelerdir?

Yurt dışında eğitim almak üzere alınması gereken öğrenim vize türleri aşağıda verilmiştir.

 • Kısa süreli öğrenim vizesi: Kısa süreli (C tipi) öğrenim vizesi, yurt dışında 90 günden az süreli eğitim programlarına katılacak kişilerin alması gereken vize türüdür. Kısa süreli öğrenim vizesinin geçerlilik süresi uzatılamamaktadır.
 • Uzun süreli öğrenim vizesi: Yabancı bir ülkede 90 günden uzun süreli bir eğitim programına katılacak olan kişilerin, uzun süreli (D tipi) öğrenim vizesi almaları gerekmektedir.

Kısa Süreli Öğrenim Vizesi Hangi Eğitimler için Alınır?

Kısa süreli öğrenim vizesi, aşağıda sıralanmış olan eğitimler için alınmaktadır.

 • Dil okulu öğrenim vizesi
 • Mesleki kurs öğrenim vizesi
 • Kısa süreli Erasmus öğrenim vizesi
 • Sanat kursları için öğrenim vizesi

Uzun Süreli Öğrenim Vizesi Hangi Eğitimler için Alınır?

Uzun süreli öğrenim vizesi, aşağıda sıralanmış olan eğitimler için alınmaktadır.

 • Dil okulu öğrenim vizesi
 • Mesleki kurs öğrenim vizesi
 • Erasmus öğrenim vizesi
 • Pilotluk eğitimi öğrenim vizesi

Öğrenim Vizesi için Nereye Başvurulur?

Öğrenim vizesi başvuru yerleri, talep edilen vizenin uzun veya kısa süreli olmasına göre değişmektedir. Uzun süreli öğrenim vizesi başvuruları ilgili ülkenin dış temsilciliklerine yapılabilirken, kısa süreli öğrenim vizesi başvuruları için vize başvuru merkezleri üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Küresel Covid-19 pandemisi dolayısıyla, öğrenim vizesi başvuruları ile ilgili istisnai durumların geçerli olduğu ülkeler bulunabilmektedir.

Öğrenim Vizesi için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Öğrenim vizesi başvurusu için gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Pasaport: Öğrenim vizesine başvuran kişiye ait ve öğrenim süresi boyunca geçerli olan bir pasaportun bulunması gerekmektedir. Öğrenim vizesi başvurusu için kullanılacak pasaportun, son 10 yıl içerisinde alınmış olması ve en az 2 adet karşılıklı sayfasının boş olması gerekmektedir.
 • Yurt dışı öğrenci kabul belgesi: Yurt dışında eğitim programına katılmak amacıyla gidilen devlet kurumu veya özel kurum tarafından gönderilmiş, resmi bir kabul belgesi veya davet mektubu başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Eğitim kurumu ödeme dekontu: Öğrenim vizesine başvuran kişinin katılacağı öğrenim programı için yapılmış ödemeye ait dekontun, vize başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.
 • Biyometrik fotoğraf: Öğrenim vizesine başvuru sahibine ait, son 6 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve biyometri standartlarına uygun 2 adet fotoğrafın başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 • Vize başvuru formu: Talep edilen vize türüne göre, C tipi veya D tipi vize başvuru formunun, başvuru sahibi tarafından eksiksiz biçimde doldurulması ve imzalanarak başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Mali yeterliliğe dair kanıt: Öğrenim vizesi başvurusunda bulunan öğrencinin, yurt dışı eğitimi boyunca kendi masraflarını karşılayabileceğine dair; banka hesap dökümü, varsa eğitim masraflarını karşılayacak sponsorun maddi durumuna ilişkin bilgiler veya varsa öğrenci adına verilen burs belgesinin, vize başvurusunda sunulması gerekmektedir.
 • Konaklamaya dair kanıt: Öğrenim programı süresince geçerli, planlanan konaklamaya dair, vizeye başvuran kişi adına oluşturulmuş rezervasyon kaydı veya kira kontratı gibi belgeler başvuru dosyasına eklenmelidir.
 • Ulaşım rezervasyonu: Vizeye başvuran kişi adına oluşturulmuş gidiş ve dönüş ulaşım rezervasyon kaydı ve bilet bilgilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Seyahat sağlık sigortası: Öğrenim vizesi ile seyahat edilmek istenen ülkede geçerli ve öğrencinin eğitim süresinin tamamını kapsayan bir seyahat sigortası poliçesinin, kaşeli ve imzalı biçimde beyan edilmesi gerekmektedir.
 • Eğitim belgeleri: Öğrenim vizesine başvuran kişi adına son 6 ay içinde oluşturulmuş öğrenci belgesi, en son mezun olunan programa ait diploma fotokopisi, akademik transkript ve ön kayıt belgesi gibi evrakların vize başvurusunda ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda verilen belge listesi, öğrenim vizesi için gerekli belgelerin standart bir listesidir. Öğrenim vizesi için gerekli belgeler, seyahat edilecek ülkeye ve vize türüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

En Kolay Öğrenim Vizesi Veren Ülkeler Hangileridir?

En kolay öğrenim vizesi veren ülkelere ait vizeler aşağıda sıralanmıştır.

 • İspanya öğenim vizesi
 • İsviçre öğrenim vizesi
 • Yunanistan öğrenim vizesi
Paylaş: