Yeni Zelanda İltica İstatistikleri

Yeni Zelanda İltica Şartları ve 2022 Sığınma İstatistikleri

Yeni Zelanda iltica talebini; kendi ülkelerinde siyasi, dini veya milli fikirleri yüzünden kalamayan veya hayati korku altında yaşayan kişiler yapabilmektedir. Yeni Zelanda mülteci statüsü, iltica talebi incelemeden geçip onaylandıktan ve kişinin mülakatının başarılı geçmesi sonucu verilmektedir.

Yeni Zelanda her yıl ortalama 1000 mülteci kabul etmektedir. Yeni Zelanda’ya kabul edilen mülteciler, topluma kazandırılarak Yeni Zelanda yaşam tarzına adapte edilmektedir. Yeni Zelanda mültecilerin iş bulmalarına yardımcı olmakta, dil öğrenmeleri için ortam sağlamakta, sosyal ve sağlık yardımlarında bulunmakta ve eğitimlerine tam destek sağlamaktadır.

Yeni Zelanda İltica Başvurusu Kabul Ediyor Mu?

Yeni Zelanda iltica kabul etmektedir.

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme (1951); İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı, Aşağılayıcı Davranış veya Cezalandırma Sözleşmesi (1984); Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966) gibi sözleşmelere imza atmış olan Yeni Zelanda, kişilerin iltica hakkının olduğunu savunmaktadır.

Yeni Zelanda'da Kimlere Mülteci Statüsü Verilir?

Yeni Zelanda’da mülteci statüsü; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHCR) yerleştirme programına katılanlara, kendi ülkesinden zulüm veya zarar görmekten korktuğu için kaçanlara ve aile üyeleri Yeni Zelanda’da yaşayan kişilere verilmektedir.

Yeni Zelanda İltica İstatistikleri Nasıldır?

Yeni Zelanda iltica istatistikleri, Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosunun paylaştığı bilgilere göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yılİncelenen iltica başvuru sayısıReddedilen başvuru sayısıOnaylanan başvuru sayısı
2011-2012363244119 (%32.8)
2012-201332123586 (%26.8)
2013-201428721869 (%24)
2014-2015285185100 (%35.1)
2015-2016314203111 (%35.4)
2016-2017360228132 (%36.7)
2017-2018413281132 (%32)
2018-2019437284153 (%35)
2019-2020342218124 (%36.3)
2020-202135425599 (%28)
2021-202235026783 (%23.7)

Yeni Zelanda’ya en fazla iltica başvurusu yapan ülkelerin başında; İran, Fiji, Çin, Hindistan ve Sri Lanka bulunmaktadır.

Yeni Zelanda'ya İltica Etme Prosedürü Nasıldır?

Yeni Zelanda’ya yapılacak iltica şahsen veya Yeni Zelanda’daki bir kişi tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. Yeni Zelanda iltica başvurusu polis memuruna; İş, İnovasyon ve İstihdam Bakanlığı temsilcisi ile göç yetkilisine veya mülteci ve koruma yetkilisine (RPO) niyet belirtilerek başlatılabilmektedir.

Yeni Zelanda’ya iltica etmek için gerekli adımlar aşağıda listelenmiştir.

 • İltica isteği onay belgesi doldurulmalıdır.
 • Yazılı bir ifadeyle iltica sebebi belirtilmelidir.
 • Mülteci ve koruma yetkilisi (RPO) ile yapılacak olan görüşmeye katılım gereklidir.
 • Kişinin Yeni Zelanda’ya iltica isteği ile ilgili rapor alınmalıdır.
 • İltica isteğini kanıtlayan veya destekleyen ek belgeler sunulmalıdır.
 • İltica başvurusunun sonucu beklenmelidir.

Yeni Zelanda İltica Başvurusu Mülakatı Nedir?

Yeni Zelanda iltica başvurusu mülakatının gerekli olduğu durumlarda kişi veya kişinin temsilcisi, mülakatın gerçekleşeceği yer ve zaman hakkında bilgilendirilmektedir.

Kişinin mülakata katılamayacağı durumlarda Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosunu bilgilendirmesi gerekmektedir; aksi takdirde kişinin başvurusu halihazırda elde edilmiş bilgiler üzerinden değerlendirilmektedir.

Kişinin İngilizce bilmemesi durumunda; kişi aksini talep etmediği sürece, Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosu kişiye bağımsız bir çevirmen sağlamaktadır. Yeni Zelanda iltica mülakatına kişinin kendi belirlediği bir temsilci ile girmesi mümkündür. Temsilci ile Yeni Zelanda iltica mülakatına giren kişilerin temsilcisi bir avukat ise, ödeme yardımı yapılmaktadır; ancak temsilci avukat değil ise ödemesinin kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

Yeni Zelanda iltica mülakatı sonrası, kişiye veya temsilciye, yetkili kişi tarafından mülakatın bir raporu gönderilmektedir ve mülakat sürecinin ardından kişi daha sonrasında karar hakkında bilgilendirilmektedir.

Yeni Zelanda Sığınma Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

Yeni Zelanda sığınma başvurusu Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosundan bir mülteci ve koruma yetkilisi (RPO) tarafından değerlendirilmektedir, kişinin başvurusu aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından atanmış yerel temsilci tarafından da incelenebilmektedir.

Kişinin Yeni Zelanda sığınma başvurusu hakkında daha çok bilgi alabilmek için mülakat yapılmaktadır; mülakat sonucu kişi sığınma başvurusunun sonucunu beklemektedir. Kişinin Yeni Zelanda sığınma başvurusunun olumsuz sonuçlanması durumunda, Göçmenlik ve Koruma Mahkemesi (IPT) aracılığıyla ret kararına temyiz başvurusu yapılabilmektedir.

Yeni Zelanda İltica Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Yeni Zelanda iltica başvurusu ortalama 6 ayda sonuçlanmaktadır.

Kişi Yeni Zelanda iltica başvurusunu önceden yetkiliye belirtmiş ise iltica onay belgesi doldurmadan önce 1 gün onay beklemelidir. Yeni Zelanda iltica onay belgesi doldurulduktan sonra 60 gün içerisinde kişi yazılı bildiri ve destekleyici belgeleri sunmalıdır; yazılı belgelerin sunulmasının ardından 70 gün içerisinde ise bir mülakat yapılmaktadır.

Yeni Zelanda iltica mülakatı sonrası 70 gün içerisinde kişiye mülakatın raporu ve kaydı yollanmakta ve kişiden bir cevap beklenmektedir. Yeni Zelanda iltica raporu hakkında dönüş yapan kişinin başvurusu mülteci ve koruma yetkilisi tarafından incelenmektedir ve inceleme sonrası onay çıkması durumunda kişi oturma hakkında sahip olmaktadır. Yeni Zelanda iltica başvurusu reddedilen kişilerin ise Yeni Zelanda’dan ayrılmaları gerekmektedir.

Yeni Zelanda'ya İltica Talebi Hangi Durumlarda Reddedilir?

Yeni Zelanda’ya iltica talebi; başvurunun kurallara uygun şekilde hazırlanmaması, eksik veya yanlış bilgi verilmesi veya başvuru sahibinin uygun bir aday olmasına engel olan bir sağlık veya karakter sorunu olması durumunda reddedilebilmektedir.

Yeni Zelanda İltica Başvurusu Reddine İtiraz Edilebilir Mi?

Yeni Zelanda iltica başvurusu reddine itiraz edilebilmektedir. Mülteci Birimi tarafından başvurusu reddedilen kişiler, 10 iş günü veya gözaltına alındılar ise 5 iş günü içerisinde Göçmenlik ve Koruma Mahkemesi (IPT) aracılığıyla iltica reddi için temyiz başvurusu yapabilmektedir.

Göçmenlik ve Koruma Mahkemesi (IPT); Immigration and Protection Tribunal Level 1, Chorus House, 41 Federal Street, AUCKLAND 1010 adresinde yer almaktadır.

Yeni Zelanda Mülteci Hakları Nelerdir?

Yeni Zelanda mülteci hakları aşağıda listelenmiştir.

 • Mülteciler Yeni Zelanda’da oturma ve çalışma hakkına sahiptir.
 • Mülteciler doktora gitmek veya bir devlet kurumu ile görüşmek için tercüman talep etme hakkına sahiptir.
 • Yeni Zelanda’da kimliği belirten bir belge alma hakkına sahip olunmaktadır.
 • Eğer mültecinin geldiği ülkede aile üyesi var ise aile üyelerine sponsor olabilmektedir.
 • Mülteci statüsündeki kişiler Yeni Zelanda’da bir banka hesabı açabilmekte ve vergi numarası alabilmektedir.
 • Eğer mülteci kişi kendi geçimini sağlayamıyorsa Sosyal Gelişim Bakanlığından yardım isteme hakkına sahiptir.
 • Mülteciler Yeni Zelanda vatandaşlarının yararlandığı, indirimli sağlık sisteminden yararlanabilmektedir.
 • Mülteciler açık yol sürücü eğitimine katılıp ehliyet sahibi olabilmektedir.
 • Yeni Zelanda mültecilere ücretsiz yasal danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yeni Zelanda'da Mülteciler Aile Birleşimi Hakkından Yararlanabilir Mi?

Yeni Zelanda’da mülteciler aile birleşimi hakkından yararlanabilmektedir. Yeni Zelanda’dan ailelerine sponsor olmak isteyen mülteci statüsündeki kişiler Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosuna yaptıkları başvurunun onaylanması sonrası aile üyelerini getirmek için başvuruda bulunabilmektedir.

Yeni Zelanda'da Mülteciler Vatandaşlık Alabilir Mi?

Yeni Zelanda’da mülteciler vatandaşlık alabilmektedir.

Yeni Zelanda’da mültecilere öncelikle oturma izni verilmektedir ve yasal oturum izniyle 5 yıl ikamet eden mülteciler Yeni Zelanda vatandaşlık başvurusu yapabilmektedir.

Paylaş: