Yunanistan Sağlık Sistemi

Yunanistan Sağlık Sistemi: Yunanistan Hastaneleri

Yunanistan sağlık sistemi içerisinde kişi başına düşen doktor sayısı incelendiğinde, Yunanistan Avrupa’nın en önde gelen ülkesi olarak öne çıkmaktadır. Yunanistan’da yaygın bir sağlık sigorta sistemi bulunmaktadır ve bu sayede her vatandaşın gereken sağlık hizmetlerine erişebilmesi hedeflenmektedir. İş hayatında aktif olarak çalışmakta olan vatandaşların sosyal sigorta primlerini ödeyerek sağlık sigortası sahibi olmalarının yanı sıra isteyenler için ülkede pek çok farklı özel sigorta şirketi de hizmet vermektedir. Nüfusun yaklaşık %15’i aylık ücret ödeyerek kapsayıcı özel sağlık sigortalarından faydalanmaktadır. 2016 yılında yürürlüğe giren uygulama ile birlikte işsizlerin, mültecilerin ve yıllık geliri çok düşük olan vatandaşların da ücretsiz sağlık sigortasından yararlanması sağlanmıştır.

Yunanistan’ın temel sigorta kurumu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı EOPYY’dir (Ulusal Sağlık Hizmetleri Sağlama Kurumu). EOPYY’den faydalanan vatandaşlar, bu kurumun destek verdiği hastanelerde ücretsiz tedavi olabilmekte, gereken test ve tahlilleri yaptırabilmektedir. Ayrıca ülkedeki özel hastane ve kliniklerin bir kısmının EOPYY ile sözleşmesi bulunduğu için buradaki işlemlerin bir kısmı da sigorta tarafından karşılanmaktadır. Reçete edilen ilaçlar için ise ücret ödenmesi gerekmektedir. EOPYY sahibi vatandaşların, ilaçların yaklaşık %25’lik ücretlerini ödemesi yeterli olmaktadır. Yunanistan’daki devlet hastanelerinin acil servisleri ise kişinin hangi milliyetten olduğuna bakılmaksızın ücretsiz hizmet vermektedir.

Yunanistan, ekonomik kriz nedeniyle 2011 yılında beri ülkedeki hastane ve hastane yatağı sayısında bazı düşüşler yaşasa da her bin kişi başına 5.5 doktor düşmesi ile hala Avrupa’nın zirvesinde bulunmaktadır. Hastane yatağı konusunda ise her bin kişi başına 4.2 yatak oranıyla Avrupa’nın ortalama üstü ülkelerinden biri konumundadır. Yunanistan’ın ortalama hayat beklentisi ise 81.5 senedir. Karşılaştırma için Türkiye’de her bin kişi başına 1.8 doktor ve 2.8 hastane yatağı düştüğü ve hayat beklentisinin 78 yıl olduğu göz önünde bulundurulabilir. Yunanistan ayrıca Avrupa ülkeleri arasında sigara kullanımının en yüksek olduğu ülke konumundadır.

Yunanistan Sağlık Politikası Nasıldır?

Yunanistan’ın sağlık politikasında hizmetlere ayrılan pay ve ülkedeki hastane ve hastane yatağı sayısı 2011 yılından beri düşüş göstermektedir. Bu durumun nedenleri arasında ülkenin 2010’lu yılların başından itibaren yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntılar gösterilebilir. 2011 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %9.03’ünü sağlık hizmetlerine ayıran ve kişi başına yaklaşık 2.300 Dolar sağlık harcaması yapmakta olan Yunanistan, günümüzde GSYİH’nin %7.8’ini sağlık hizmetlerine ayırmaktadır. Kişi başına düşen sağlık harcaması ise yaklaşık 1.600 Dolar olan Yunanistan bu konuda Avrupa’nın nispeten düşük seviyeli ülkelerinden birisi konumundadır. Yunanistan’ın sağlık harcamalarının %60’ını kamu payı, %40’ını ise özel sektör payı oluşturmaktadır.

Statista verilerine göre, 2011 yılında 314 hastane ve 49.692 hastane yatağı bulunan Yunanistan, aradan geçen yıllarda her iki alanda da düşüş yaşamıştır. Yunanistan’ın günümüzde 271 hastane ve 44.817 hastane yatağı bulunmaktadır.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Görevleri Nelerdir?

Yunanistan Sağlık Bakanlığı’nın başlıca görevi, diğer ülkelerin bakanlıklarında olduğu gibi, ülke vatandaşlarının genel sağlığını korumak ve iyileştirmektir. Yunanistan Sağlık Bakanlığı’nın bu ana amacın yanı sıra çeşitli sorumluluk ve görevleri de bulunmaktadır.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı görevleri aşağıda listelenmiştir.

 • Planlama ve uygulamalar yoluyla vatandaşların sağlığını korumak ve daha iyi hale getirmek
 • Her kesimden insanın sağlık hizmetlerine eşit derecede ulaşabilmesini sağlamak
 • Sağlık kurumlarının etkinliğini, hizmetlerini ve hijyenini denetlemek
 • Ülkenin sağlık hizmetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar gerçekleştirmek
 • Yunanistan’ın sağlık kurumunu uluslararası düzeyde temsil etmek
 • Sağlık hizmeti veren özel kurumları denetlemek ve düzenlemek
 • Her vatandaşın temiz içme suyuna erişim sahibi olmasını sağlamak
 • Sağlık çalışanlarının yeterliliğini sağlamak ve bu çalışanların güvenliğini, hayat şartlarını ve çalışma ortamlarını iyileştirme
 • Toplum sağlığını iyileştirmek ve toplumu etkileyen hastalıklar ile ilgili gerekli toplumsal düzenlemeleri, gerektiğinde ise kısıtlamaları sağlamak

Yunanistan Sağlık Bakanı Kimdir?

Yunanistan’ın mevcut Sağlık Bakanı Thanos Plevris’dir. Plevris, 31 Ağustos 2021’den beri bu görevde bulunmaktadır.

Yunanistan ile Türkiye Arasında Sağlık Sözleşmesi Var Mıdır?

Hayır, Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanmış bir sağlık sözleşmesi bulunmamaktadır.

Yunanistan Sağlık Sigortası Türkiye’de Geçerli Midir?

Evet, Yunanistan vatandaşlarının Türkiye’de ikamet ettikleri süre bir yıldan az ise herhangi bir sigorta zorunluluğu bulunmamaktadır. Eğer ikamet edilen süre bir yılı geçerse Yunan vatandaşlarının SGK üzerinden sigorta sahibi olmaları gerekmektedir. Ancak eğer kişi Yunanistan’da bir kamu sağlık sigortasına sahip ise konsolosluğa başvuruda bulunarak Türkiye’de sigortalı olma zorunluluğundan muaf olabilmektedir.

Türkiye Sağlık Sigortası Yunanistan’da Geçerli Midir?

Hayır, SGK aracılığıyla sağlanan Türkiye sağlık sigortası Yunanistan’da geçerli değildir. Kişinin Yunanistan’da sağlık sigortasından faydalanabilmesi için vize başvuru sırasında seyahat sağlık sigortası yaptırmış olması gerekmektedir.

Yunanistan Sağlık Sigortası Şirketleri Nelerdir?

Yunanistan’da pek çok sağlık sigortası şirketi bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Yunan şirketi iken bazıları ise uluslararası şirketlerden oluşmaktadır. Bu şirketler arasında Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketler de yer almaktadır.

Yunanistan sağlık sigortası şirketleri aşağıda listelenmiştir.

 • Allianz
 • AXA
 • Generali Hellas
 • HDI
 • ING Hellas
 • Interlife
 • Intersalonica
 • Metlife
 • Minetta Insurance
 • Sideris Insurance

Yunanistan Sağlık Sigortası Fiyatları Nasıldır?

Yunanistan’ın bireysel uluslararası özel sağlık sigortası fiyatları yıllık ortalama 4.000-4.500 Dolar arasındadır. Bu sigorta tüm acil durumları ve hastane tedavilerini kapsamaktadır. Tüm aile üyelerinin masraflarını karşılayacak aile paketleri ise ortalama 12.000 dolardır. Bu fiyatlar sigorta şirketinin kapsadığı masraflara göre büyük değişiklik göstermektedir. Kapsadığı sağlık masraflarına göre kişisel sağlık sigortaları yıllık 2.000 Dolar ile 8.000 Dolar arasında değişim gösterebilmektedir.

Yunanistan Vize Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Yunanistan vize sağlık sigortası, Türkiye’de bulunan çeşitli sigorta acenteleri aracılığı ile yapılabilmektedir. Vizem.net aracılığıyla yapılan vize başvurularında da başvuru sahibinin adına Vizem.net tarafından en uygun fiyatla seyahat sağlık sigortası yaptırılmaktadır.

Yunanistan Erasmus Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?

Yunanistan Erasmus sağlık sigortası Türkiye’de Erasmus öncesi alınması durumunda geçerlidir. Bu sağlık sigortasına ait poliçenin bir kopyası üniversitelerin Erasmus ofisine teslim edilmelidir. Ayrıca vize başvurusu esnasında bu sağlık sigortasının poliçesi başvuru merkezinde ibraz edilmelidir.

Değişim öğrencileri çeşitli firmalar aracılığıyla bu sağlık sigortasına sahip olabilmektedir. Yunanistan Erasmus başvurusunda bulunacak öğrenciler sigorta başvuru aşamasında gidecekleri ülkeyi ve hangi tarih aralığında bu ülkede kalacaklarını belirtmelidir. Yunanistan Erasmus sağlık sigortaları için sigorta firmaları kişilere özel fiyat vermektedir. Yunanistan’da 3 aylık kalacak biri için seyahat sağlık sigortası ücreti ortalama 30-80 Euro aralığında değişmektedir. Sağlık sigortası ücretleri gidilecek ülkeye, tarih aralığına, başvurulan sigorta şirketine ve Covid-19 gibi ekstra kapsama koşullarının dahil edilip edilmediğine göre farklılık göstermektedir.

Erasmus öğrencilerinin öğrenci sağlık sigortası yaptırabileceği firmalar aşağıda listelenmiştir.

 • Ziraat Sigorta: Yurt Dışı Eğitim Amaçlı Seyahat Sağlık Sigortası
 • Quick Sigorta: Öğrenci Seyahat Sigortası
 • MAPFRE Sigorta: Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası
 • AXA Sigorta: Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası

Yunanistan Seyahat Sağlık Sigortası Ücretleri Ne Kadardır?

Yunanistan seyahat sağlık sigortası ücreti; kişinin yaşı, Covid-19 geçmişi ve aşı durumuna göre aylık 8-20 Euro arasında değişiklik göstermektedir.

Yunanistan’daki Sağlık Hizmeti Kurumları Nelerdir?

Yunanistan’da sağlık hizmeti sağlayan özel veya kamuya ait çeşitli kurum türleri bulunmaktadır.

Yunanistan’daki sağlık hizmeti kurumları aşağıda listelenmiştir.

 • Devlet hastaneleri
 • Sağlık merkezleri
 • Kırsal bölgelere özel tıbbi bilimler
 • Özel hastaneler
 • Özel klinikler
 • Bakanlık sözleşmeli özel hastaneler

Yunanistan’daki Hastane Sayısı Kaçtır?

Yunanistan’da toplam 271 hastane bulunmaktadır. Geçmişte 300’ün üzerinde hastaneye sahip olan Yunanistan’da ekonomik krizin de etkisiyle hastane sayılarında son yıllarda düşüş görülmektedir.

Yunanistan’da Özel Hastane Var Mıdır?

Evet, Yunanistan’da özel hastaneler bulunmaktadır. Yunanistan’daki özel hastane sayısı ve kamu hastanelerinin sayısı birbirine yakındır. Yunanistan’da devlet hastaneleri mali olarak yeterince desteklenmediği için, Yunan vatandaşlar daha yeni ekipmanlara sahip olan özel hastaneleri tercih etmektedir.

Yunanistan’da Hastanelerde İngilizce Konuşulur Mu?

Evet, Yunanistan’daki hastanelerin büyük bir kısmında İngilizce konuşarak anlaşmak mümkündür. Özel hastanelerde İngilizce bilen personel sayısı kamu hastanelerinden daha fazladır. Yunanistan’da tıp eğitimini İngiltere veya ABD’de yapmış pek çok doktor da bulunmaktadır.

Yunanistan’da Evde Sağlık Hizmetleri Nasıldır?

Yunanistan, sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olan vatandaşlarına evde sağlık hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmet sadece devlet tarafından değil, çeşitli özel firmalar tarafından da tesis edilmektedir.

Yunanistan’da Sağlık Personeli Sayısı Kaçtır?

Yunanistan’da, 2018 yılı itibariyle 65.513 doktor bulunmaktadır. Bu doktorların önemli bir kısmını uzman doktorlar oluşturmaktadır. Yunanistan’daki mevcut doktor sayısı son 10 sene içinde 60.000-69.000 arasında değişim göstermektedir. Yunanistan, Avrupa Birliği ülkeleri arasında kişi başına düşen doktor sayısında zirvede bulunmaktadır. Yunanistan’da ayrıca 20 bin civarında profesyonel hemşire görev yapmaktadır.

Yunanistan’da 10 bin kişi başına düşen sağlık personeli sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sağlık personelinin mesleği10 bin kişi başına düşen personel sayısı
Uzman doktor38
Genel pratisyen doktor4
Çocuk doktoru3
Uzmanlık eğitimi aşamasındaki doktor8
Uzmanlığı olmayan pratisyen doktor13
Hemşire14
Eczacı11
Diş hekimi12
Fizyoterapist7

Yunanistan’da Sağlık Personeli Maaşları Nasıldır?

Yunanistan’da sağlık personellerinin maaşları çalıştığı sektöre ve meslekteki deneyim süresine göre değişim göstermektedir.

Yunanistan’da hemşire maaşları mesleğe yeni başlayan bir hemşire için aylık ortalama 2000 euro, hemşirelik mesleğinde sekiz yıllık tecrübe sahibi bir hemşire için ise aylık 4500 eurodur. Personel maaşları ayrıca kamu ve özel sektörde değişiklik göstermektedir. Kamu sektörü sağlık çalışanları, özel sektör çalışanlarından ortalama %10 civarında daha fazla kazanmaktadır.

Yunanistan’daki sağlık personellerinin ortalama maaşları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MeslekOrtalama maaş
Doktor6.900 EUR
Diş hekimi5.400 EUR
Hemşire2.900 EUR
Veteriner3.750 EUR
Ebe3.900 EUR
Eczacı3.800 EUR

Yunanistan Sağlık Sektörü İş İlanları Nerede Yayınlanır?

Yunanistan’da sağlık sektöründe veya çeşitli farklı sektörlerde iş arayanların ilanları takip edebileceği çeşitli internet siteleri bulunmaktadır.

Yunanistan iş ilanları siteleri ülkenin çok ziyaret edilen siteleri arasında yer almaktadır ve bu sitelerde pek çok farklı alanda iş ilanı bulabilmek mümkündür.

Yunanistan sağlık sektörü iş ilanlarının yayınlandığı internet siteleri aşağıda listelenmiştir.

 • Skywalker.gr
 • Kariera.gr
 • Gr.indeed.com
 • Jobfind.gr

Yunanistan’da Sağlık Turizmi Nasıldır?

Yunanistan, iyi eğitim almış uzman doktorlarının sayısının fazla olması ile sağlık turizmi açısından önemli bir ülke konumundadır. Kanser tedavisi, kalp ameliyatları, ortopedik cerrahi başta olmak üzere uzmanlık gerektiren pek çok hastalığın tedavisi için Yunanistan tercih edilmektedir. Yunanistan’daki tedavi masraflarının ABD ve İngiltere başta olmak üzere pek çok gelişmiş dünya ülkesinden daha ucuz olması da sağlık turizmini cazip hale getiren faktörler arasında yer almaktadır. Yunanistan’ı tedavi amacıyla en çok ziyaret eden turistler Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelmektedir.

Yunanistan vize başvurusu aşamasında alınan yurt dışı seyahat sağlık sigortası 30.000 euroya kadar olan masrafları karşılamaktadır. Bu masraflar arasında hastane tedavi masrafları da bulunmaktadır

Yunanistan Üniversitelerindeki Sağlık Bölümleri Nelerdir?

Yunanistan, pek çok farklı sağlık alanında üniversite eğitimi sunmakta olan bir ülkedir. Yunanistan’da üniversite okumak ülkenin farklı şehirlerinde bulunan üniversitelerde istenilen sağlık bölümünde eğitim almanın mümkün olması sebebiyle oldukça avantajlıdır. Yunan İstatistik Kurumu’nun 2007 yılında açıkladığı verilere göre 2007 yılında 1599 sağlıkçının Yunan üniversitelerinden mezun edildiği görülmüştür.

2021 yılı itibariyle Yunanistan’daki üniversitelerde pek çok farklı sağlık bölümü eğitim vermektedir.

Yunanistan’daki üniversitelere bulunan bazı sağlık bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Anatomi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • Dahiliye
 • Dermatoloji
 • Diş Hekimliği
 • Eczacılık
 • Fizyoloji
 • Fizyoterapi
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Hastalıkları
 • Göz Sağlığı
 • Hemşirelik
 • İç Hastalıkları
 • Jinekoloji
 • Kardiyoloji
 • Kardiyovasküler Cerrahi
 • Nöroloji
 • Odyoloji
 • Ortopedi
 • Patoloji
 • Pediatri
 • Plastik Cerrahi
 • Psikiyatri
 • Radyoloji
 • Veterinerlik
 • Üroloji
Elif Güzhan Yazan: Elif Güzhan

Elif Nur Güzhan, 2019 yılında giriş yaptığı Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dilbilimi okuyor, 2021 yılından beri Vizemnette yazarlık ve editörlük yapıyor.

Paylaş: