Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

İşbu Metin, VZM Group Danışmanlık Turizm Ticaret Limited Şirketi (“VİZEMNET”) tarafından; işburada tümü Veri Koruma Mevzuatı olarak anılacak olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), anılan Kanun’un ikincil mevzuatı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVK Kurulu”) ve sair ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda VİZEMNET tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine dair bilgilendirilmeniz için hazırlanmıştır.

Vizemnet Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bu Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, web sitemiz ve sair iletişim kanalları aracılığıyla bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz;

 • Adınız,
 • Soyadınız,
 • Cep telefonu numaranız,
 • E-posta adresiniz,
 • Cinsiyetiniz,
 • TC kimlik numaranız,
 • Pasaport numaranız,
 • Doğum yeriniz,
 • Doğum tarihiniz,
 • Uyruğunuz,
 • Medeni durumunuz,
 • Sabıka kaydınız,
 • İkametgah adresiniz,
 • Sosyal medya kullanıcı isimleriniz,
 • Mezun olunan okul bilginiz,
 • İş yeri ünvanınız,
 • İş yeri adresiniz,
 • Maaş bilginiz,
 • Ebeveynlerinizin ad, soyad, doğum tarihi ve uyruk bilgileri,
 • Eş ve çocuklarınızın ad, soyad, doğum tarihi ve uyruk bilgileri,
 • Kardeşlerinizin ad, soyad, doğum tarihi ve uyruk bilgileri,
 • Birlikte seyahat edeceğiniz kişinin ad, soyad, doğum tarihi ve uyruk bilgileri

gibi hizmetin içeriğine göre değişebilecek ve aralarında mali bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel veriler de bulunabilecek olan kişisel bilgilerinizdir. VİZEMNET tarafından toplanabilen bu veriler;

 • Ülkelere yapılacak vize işlemleri ile ilgili danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ülkelere yapılacak vize başvuru sürecinde ilgili işlemlerin yürütülmesi,
 • Uluslararası sigorta, seyahat sigortası gibi ürün ve hizmet satış faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mesleki ve hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temin edilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde yararlandırmak (çeşitli istatistik, analiz ve değerlendirmelerin yapılması) ve haberdar etmek (çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, duyuru ve bilgilendirmeler yapılması) için çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve icrası,
 • Şirketimizin bilişim sistemlerinin çalışırlığı ve bilgi güvenliğinin sağlanması ile bunun için gerekli veri tabanlarının oluşturulması,
 • Web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizi hatırlayarak çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek

amacıyla kişisel verilerinizi Veri Koruma Mevzuatı’nın öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işleyebilmekteyiz. Bizlerle isminizi paylaşmadan veyahut kullanıcı adı belirleyerek de iletişime geçebilirsiniz. Ancak bu durumda, tüm taleplerinizin yerine getirilemeyebileceğini hatırlatmak isteriz. Zira bazı taleplerinizi yanıtlayabilmek için kimlik bilgileriniz ve daha fazlası gerekecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, yetkili kurum ve kuruluşlara, Yabancı ülke Konsoloslukları, Büyükelçilikleri ve bu kurumlar tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçünkü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz e-posta altyapısı ve ilgili hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcılarımızın yurt dışında bulunan veri depolama sistemleri nedeniyle KVKK’nın 9’uncu Maddesindeki şartlardan biri sağlandığı taktirde yurt dışına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Size ait kişisel verileri websiteleri, çağrı merkez, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla fiziksel, işitsel, elektronik veya yazılır olarak toplanabilecektir. Bunun yanı sıra web sitemize yaptığınız ziyaretler sırasında verileriniz otomatik yollarla da toplanabilecektir. Kişisel verileriniz KVKK uyarınca belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; veri sahibinin açık rızası, kişisel verinin kişisel veri sahibi tarafından aleni hale getirilmiş olması, bir sözleşmenin kurulması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinini gerekliliği, şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerinden birine veya bir kaçına dayalı olarak işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır ve Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verileriniz KVKK’nın 7’inci Maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Çerezler

Çerezler web siteleri tarafından kullanıcıların sabit diskine yazılan küçük dosyalardır. Çerezlerde yer alan bilgiler web sitesini daha rahat kullanmanızı sağlar ve internet sayfalarımızın doğru gösterilmesini kolaylaştırır. Çerez dosyaları, sizi kişisel olarak tanımlayamaz. Web sitemize girdiğinizde kullandığımız çerezler vasıtasıyla, internet hizmet sağlayıcısının adı (ya da şirket ağları, şirket adı), daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi, bizim web sitemizde seçtiğiniz bilgiler, seçim yaptığınız tarih ve saat ve kullanmakta olduğunuz işletim sistemi ve tarayıcı versiyonu gibi şahsınızla doğrudan ilgili olmayan genel bilgiler otomatik olarak toplanmaktadır. Bu bilgiler isimsiz formda toplanıp anonim şekilde analiz edilir ve yalnızca web sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek amacıyla kullanılır. Başka işleme koyulmazlar veya üçüncü şahıslara iletilmezler. IP adresiniz, bizden önce ziyaret ettiğiniz web adreslerine ait log dosyaları, web sitemizin güvenliğini sağlamak, zararlı yazılımları engellemek ve müdahale etmek maksadıyla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda 1 hafta boyunca saklanır.

Tarayıcı ayarlarınızı uygun şekilde değiştirerek, çerez dosyalarının sabit diskinize yazılmasını önleyebilirsiniz. Buna ilişkin bilgiyi tarayıcınızın kullanım kılavuzundan edinebilirsiniz. Web Sitemiz, Google, Inc. tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır.

Google Analytics, web sitesinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını incelemesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilmiş metin dosyaları olan çerezleri kullanır. Web sitesini kullanmanız hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler (isimsiz IP adresiniz dahil), Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunuculara aktarılıp orada saklanacaktır. Google bu bilgileri web sitesini kullanmanızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite raporlarını derlemek ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sunmak amacıyla kullanacaktır. Google ayrıca, yasa gereği bunu yapması gerekirse ya da üçüncü şahısların Google adına bu bilgileri işlediği hallerde bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarabilir. Google, Google tarafından tutulan başka bir veri ile IP adresinizi ilişkilendirmez.

Tarayıcınızdaki ilgili ayarları seçerek çerez kullanımını engelleyebilir, buna itiraz edebilirsiniz ancak eğer bunu yaparsanız, web sitemizin fonksiyonlarını tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz. Web Sitemizi kullanarak, yukarıda belirtilen şekilde ve amaçlar için Google tarafından sizinle ilgili verilerin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu VİZEMNET tarafından Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen usul ve esasları doğrultusunda aydınlatıldığınızı kabul etmiş olursunuz. Soru veya önerileriniz olması durumunda, destek@vizem.net adresine e-posta göndererek bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvuru Hakkı

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVKK’nın 11’inci Maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes destek@vizem.net adresine e-posta göndermek suretiyle bize başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

VİZEMNET; kişisel verilerinizi, size sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve meşru menfaatini temin etmek amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak, makul süreler boyunca saklayacaktır.

Bizimle İletişime Geçin

Bu metne yahut diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

 • E-posta: destek@vizem.net
 • Adres: Barbaros Mah. Halk Cad. No:8/A K:2 Palladium Ofis Binası Ataşehir / İstanbul
 • Telefon/Faks No: 0850 241 1868
Paylaş: