Abhazya Bayrağı ve Milli Marşı

Abhazya Sembolleri: Abhazya Bayrağı, Milli Marşı, Arması ve Anlamları

Abhazya bayrağı, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra patlak veren Abhazya-Gürcistan Savaşı’nın ardından Abhazya’nın Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesini ve Abhazya zaferini simgelemektedir. Abhazya, bağımsızlık sonrasında Abhazya bayrağının yanı sıra, Abhazya Özerk Cumhuriyeti’ne ait milli marş kabul edilmiş ve Abhazya tarihine atıfta bulunan arma tasarlanarak kullanılmaya başlanmıştır.

Abhazya Bayrağı Nasıldır?

Abhazya bayrağı kırmızı, yeşil ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Yeşil ve beyaz çizgilerin hakim olduğu Abhazya bayrağında, kırmızı küçük bir zemin üzerine beyaz açık bir el ve beş köşeli yedi yıldız yarım daire olacak şekilde yerleştirilmiştir. Abhazya bayrağında 4 yeşil ve 3 beyaz çizgi kullanılmıştır.

Abhazya bayrağı aşağıdaki görselde verilmiştir.

Abhazya Bayrağı Görseli
Abhazya Bayrağı Görseli

Abhazya Bayrak Ölçüleri Nedir?

Abhazya bayrak ölçüsü olarak en ve boy oranı 1’e 2’dir ve bayrağın formu dikdörtgendir.

Abhazya Bayrağının Anlamı Nedir?

Abhazya bayrağının anlamı, bayrakta bulunan semboller ve renklerden gelmektedir.

Abhaz geleneğinde yedi kutsal sayı olarak kabul edilmektedir; bu sebeple Abhazya bayrağındaki yıldız ve çizgi sayısı da yedidir. Abhazya bayrağı üzerindeki yeşil ve beyaz çizgiler Abhaz halkı arasındaki yaygın İslam ve Hristiyanlık inançlarının birbirlerine olan saygısını temsil etmektedir.

Resmi Abhazya bayrağında kırmızı zemin üzerindeki beyaz açık el, Orta Çağ Abhaz Krallığı’ndan gelen bir gelenek olarak “düşmanlara dur, dostlara selam” mesajı vermektedir. Abhazya bayrağındaki beş köşeli yedi yıldız ise Abhazya’nın yedi bölgesini simgelemektedir. Bu bölgeler; Sadzen, Abzhwa, Samurzaq’an, Bzyp, Dal-Ts’abal, Pshwy-Aybga, Gwmaa’dır. Abhazya bayrağındaki beş köşeli yıldız aynı zamanda 1. ve 2. yüzyıl Grekoromen yazarların işaretine göre, Abhazların atası kabul edilen Apsillian halkının mitolojik ve astrolojik simgelerindendir.

Abhazya Bayrağını Kim Tasarlamıştır?

Abhazya bayrağını 1991 yılında V. Gamgia tasarlamıştır.

Abhazya Bayrağı Hangi Tarihte Kabul Edilmiştir?

Abhazya bayrağı 23 Temmuz 1992 tarihinde resmi bayrak olarak kabul edilmiştir.

Abhazya’nın Tarihinde Kullanılan Diğer Bayraklar Hangileridir?

Abhazya’nın tarihinde kullanılan diğer bayraklar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıllarındaki kullanılmakta olan kırmızı ağırlıklı bayraklardır. Sovyet Sosyalist Abhazya Cumhuriyeti döneminde kırmızı zemin üzerinde sarı orak, çekiç ve içi boş yıldız tasarımlı bayrak kullanılmıştır.

Sovyet Sosyalist Abhazya Cumhuriyeti bayrağı, 1925’ten 1978’e kadar kullanılmıştır ve Abhazya tarihi içerisindeki gelişmelerle ülke 1931’de Sovyet Sosyalist Özerk Abhazya Cumhuriyeti olmasına rağmen bayrak değişmemiştir.

Sovyet Sosyalist Özerk Abhazya Cumhuriyeti’nin yeni bayrağı ise 1978 yılından Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1991 yılına kadar kullanılmıştır ve kırmızı zemin üzerinde mavi kalın bir çizginin olduğu kare mavi zemin üzerinde kırmızı orak, çekiç ve yıldızla sosyalizm sembolleri taşıyan farklı tasarımlı bir bayraktır.

Sovyet Sosyalist Abhazya bayrağı aşağıda verilmiştir.

Sovyet Sosyalist Abhazya Bayrağı
Sovyet Sosyalist Abhazya

Sovyet Sosyalist Özerk Abhazya Cumhuriyeti bayrağı aşağıdaki görselde verilmiştir.

Sovyet Sosyalist Özerk Abhazya Cumhuriyeti Bayrağı
Sovyet Sosyalist Özerk Abhazya Cumhuriyeti Bayrağı

Abhazya Bağımsızlık Şarkısı Nasıldır?

Abhazya bağımsızlık şarkısı Aiaaira, Abhazya dilinde zafer anlamına gelmektedir. Halkı motive eden bütünleştirici bir marştır. Kısa bir dönemi kapsayan Demokratik Gürcü Cumhuriyeti yıllarında gerçekleşen Abhaz Devrimi’nin şarkısı Kiaraz’dan esinlenilerek yazılmıştır.

Abhazya bağımsızlık şarkısının söz yazarı Gennady Alamia’dır. Gürcistan’dan bağımsızlığın ilan edilmesinin ardından 1994 senesinde Valery Chkadua, Abhazya Devlet Başkanı Vladislav Ardzinba’nın özel isteği üzerine bağımsızlık şarkısı bestesini yapmıştır. 24 Ekim 2007 tarihinde ise halkın oyuyla beste, milli marş kabul edilmiştir. Dönemin devlet başkanı Sergei Bagapsh’ın imzasıyla Aiaaira, Abhazya Cumhuriyeti kanunlarına da milli marş olarak geçmiştir. Zor şartlarda Abhazya Cumhuriyeti milli marşını besteleyen Chkadua’ya Abhazya Devlet başkanı tarafından teşekkür olarak ev hediye edilmiştir.

Abhazya Milli Marşının Sözleri Nasıldır?

Abhazya milli marşının sözleri aşağıda verilmiştir.

Marş ileri, marş ileri
Abhazya’nın evlatları
Kan akıtır Abhazya için
Kan akıtır özgürlük için
Abhazya’nın evlatları

O-ho-ho-o-ho-o-ra da
O-ho-ho-o-ho-ra da ra
Gökyüzündeki güneş gibi parlayansın
Sen hep Abhazya
Cennetten incisin Abhazya
Senin sevgin sayılamayacak çok kalpleri ısıtır
Dağlarınla denizlerinle
Halkın vicdanı senin üzerinde

Rada, Reyda, Rarira!
Rada, Rerama, Rerasha
Nart doğdu, ah ne kutlu
Kahramanların annesi
Abhazya sen çok yaşa
Binlerce gelecek yıllarca
Çocuklar toplandı bir olsun
Kardeşler omuz omuza

Marş ileri, Abhazya halkı
Kardeşler ileri
Yaşayalım Kafkasya’nın her yanında
Bizi yaratan tek bir Tanrı’nın gözetimi altında
Biz hep buradayız
Daha iyi gelecek için

Marş ileri Abhazya halkı
Güneşimiz gül
Ne aydınlık gelecek
Sevgi sonsuza dek
Annemiz bizi doğurdu var etti
Sonsuz Abhazya

Abhazya Bağımsızlık Şarkısı Ne Zaman Yazılmıştır?

Abhazya bağımsızlık şarkısı Gennady Alamia tarafından 1992 yılında yazılmıştır. Aiaaira ismindeki bu bağımsızlık şarkısı Valery Chkadua tarafından bestelenmiştir.

Abhazya Arması Nasıldır?

Abhazya arması 1992’de Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Gürcistan’dan tek taraflı ayrılığın deklare edilmesinin ardından oluşturulmuştur. Abhazya arması altın sarı, yeşil ve beyaz renklerden oluşmaktadır; armada at üzerinde elinde yay olan bir insan ile yeşil ve beyaz zemin üzerinde 8 köşeli yıldız birer yıldız vardır. Ayrıca yeşil ve beyaz renklerin kesişim noktasında 8 köşeli daha büyük bir yıldız yer almaktadır. Armanın tam ortasındaki at üzerindeki insan Aras Nart destanına istinaden yıldızlara ok atmaktadır. Abhazya armasındaki yeşil renk gençlik ve yaşamı temsil ederken, beyaz renk ise ruhaniliği ve maneviyata işaret etmektedir. Yıldızlar ise Abhazya armasında güneş olarak tasarlanmıştır.

Abhazya arması aşağıda verilmiştir.

Abhazya Arması
Abhazya Arması
Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: