Abhazya Vatandaşlığı

Abhazya Vatandaşlığı ve Başvuru İşlemleri

Abhazya vatandaşlığı, hamiline Abhazya Cumhuriyeti’nde vatandaş olma hakkı vermektedir. Abhazya, yabancı uyruklu kişilere belli şartları sağlamaları koşulu ile vatandaşlık hakkı vermektedir.

Abhazya Vatandaşlığı Hangi Yollarla Alınır?

Abhazya vatandaşlığı alma yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Abhazya vatandaşlığı doğum yolu ile alınabilmektedir.
 • Abhazya Cumhuriyeti tarafından Abhazya vatandaşlık hakkı kişilere verilebilmektedir.
 • Abhazya Cumhuriyeti tarafından vatandaşlık haklarının kişiye iade edilmesi ile Abhazya vatandaşlığı alınabilmektedir.
 • Abhazya vatandaşlığı, Abhazya Cumhuriyeti ile yapılmış uluslararası anlaşmalar sonucunda ya da kanun tarafından sağlanan haklarla alınabilmektedir.

Doğum Yolu ile Abhazya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Doğum yolu ile Abhazya vatandaşlığı hakkı, çocuğun doğduğu gün ebeveynlerinden en az biri Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı ise kazanılabilmektedir. Doğum yolu ile Abhazya vatandaşlığı hakkı, çocuğun ebeveynlerinden birinin Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve diğer ebeveyninin vatandaşlığı olmadığı ya da kayıp olduğu durumlarda alınabilmektedir.

Doğum yolu ile Abhazya vatandaşlığı hakkı, çocuğun Abhazya Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğduğu durumlarda, ebeveynlerinden biri Abhazya vatandaşı ve diğeri yabancı uyruklu ise çocuğa verilmektedir. Abhazya Cumhuriyeti sınırları içerisinde doğan ancak ebeveynleri bilinmeyen çocuklara, ebeveynlerinin doğumdan sonra 6 ay içerisinde belirlenemediği durumda doğum yolu ile Abhazya vatandaşlığı hakkı verilmektedir.

Başvuru ile Abhazya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Başvuru ile Abhazya vatandaşlığı almak isteyen kişilerin gerekli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 18 yaşını doldurmuş yabancı ülke vatandaşları ya da vatandaşlığı bulunmayan kişilerin Abhazya vatandaşlığı alabilmesi için; Abhazya Cumhuriyeti resmi diline hakim olma, Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlık yeminini etme, düzenli bir gelire sahip olma, düzenli olarak Abhazya Cumhuriyeti vergilerini ödeme, Abhazya Cumhuriyeti kanununun hükümlerine hakim olma ve vatandaşlık başvuru işlemleri tarihinde art arda 10 yıl süre ile oturum izni hakkı dahilinde Abhazya Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamış olma şartlarını karşılamaları gerekmektedir.

Başvuru ile Abhazya vatandaşlığı için gerekli kriterleri sağlayan kişilerin, önceki vatandaşlık durumlarına dair vatandaşlık haklarının kaybedildiğini belirten bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. Abhazya vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, Abhazya Cumhuriyeti resmi dili için talep edilen yeterlilik düzeyine sahip olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Gerekli kriterleri sağlayan ve Abhazya vatandaşlığı için kabul edilen kişiler, Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlık yeminini ederek vatandaşlık hakları kazanabilmektedir.

Abhazya Cumhuriyeti Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlık şartları aşağıda listelenmiştir.

 • Abhazya Cumhuriyeti resmi dilini bilmek.
 • Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlık yemini etmek
 • Abhazya Cumhuriyeti kanununa hakim olmak
 • Abhazya Cumhuriyeti oturum izni ile ülke sınırları içerisinde peş peşe 10 yıl süre ile yaşamış olmak
 • Abhazya Cumhuriyeti vergilerini ödemek ve düzenli bir gelire sahip olmak
 • Daha önceki vatandaşlık haklarından feragat etmek

Abhazya Vatandaşlık Yemini Nasıldır?

Abhazya vatandaşlık yemini; başvuru sahibinin adı, soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi ile cümleye başlayarak Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlığı dahilinde Abhazya Cumhuriyeti’ne sadık olacağını, Abhazya Cumhuriyeti hukukunu ve anayasasını koruyacağını, Abhazya Cumhuriyeti’nin özerkliğini ve bağımsızlığını savunacağını ve Abhazya Cumhuriyeti’nin insanlarının kültürüne ve geleneklerine saygı duyacağını söylemesi ile edilmektedir.

Evlilik Yoluyla Abhazya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Evlilik yoluyla Abhazya vatandaşlığı almak isteyen kişilere, kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu veya başka bir ülkeden vatandaşlık hakkı bulunmadığı durumlarda; bir Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı ile en az 5 yıl süre ile evli ise veya Abhazya Cumhuriyeti sınırları içerisinde en az 3 yıl süre ile yaşamış ise vatandaşlık hakkı verilmektedir.

Soybağı Yoluyla Abhazya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Soybağı yoluyla Abhazya vatandaşlığı; ebeveynlerinden biri Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu durumda, tek ebeveyninin Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu durumda ve yasal vekilinin Abhazya Cumhuriyeti vatandaşı olduğu durumda çocuklara verilebilmektedir. Uygun koşullarla Abhazya vatandaşlığı aynı zamanda Abhazya Cumhuriyeti’ne fayda sağlamış kişilere ve Abhazya Cumhuriyeti için önem arz eden belirli bir konuda nitelikli olan kişilere verilebilmektedir.

Abhazya Vatandaşlığını Geri Alma Yolu ile Vatandaşlık Nasıl Alınır?

Abhazya vatandaşlığını geri alma yolu ile vatandaşlık, yabancı ülke vatandaşları ve vatandaşlık hakkı bulunmayan kişiler tarafından alınabilmektedir. Daha önceden Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan yabancı ülke vatandaşları ve vatandaşlık hakkı bulunmayan kişiler, vatandaşlık haklarını geri almak için başvuruda bulunma hakkına sahiptir; bu durumda Abhazya Cumhuriyeti sınırları içerisinde zorunlu yaşama süresi 3 yıla indirilmektedir.

Abhazya Vatandaşlığı Başvuru İşlemi Nasıl Yapılır?

Abhazya vatandaşlığı başvuru işlemleri, Abhazya Cumhuriyeti’nde yaşayıp başvuruda bulunan kişi tarafından Abhazya Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığına şahsen yapılmaktadır. Abhazya vatandaşlığı başvuru işlemleri için Abhazya Cumhuriyeti’nde yaşamayan veya daimi ikameti olmayan başvuru sahiplerinin, Abhazya temsilciliğine veya Abhazya cumhurbaşkanlığına posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Çocuklar için yapılacak Abhazya vatandaşlığı başvuru işlemleri ise ebeveynler ya da yasal vekiller tarafından yapılabilmektedir.

Abhazya vatandaşlığı başvuru işlemleri için gerekli olan belgelerin, talep edildiği biçimde hazırlanması ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış biçimde ibraz edilmesi gerekmektedir. Abhazya vatandaşlığı başvuruları için değerlendirme süreci, gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından 1 yıl içerisinde sonuçlanmaktadır.

Abhazya Vatandaşlık Başvurusu Reddedilme Sebepleri Nelerdir?

Abhazya vatandaşlık başvurusunun reddedilme nedenleri aşağıda listelenmiştir.

 • Abhazya vatandaşlık başvurusu, başvuru sahibinin Abhazya Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve kanununa muhalif olduğu durumlarda ret yanıtı almaktadır.
 • Abhazya vatandaşlık başvurusu, sahibinin başvuru dosyası içerisinde sahte belgelere ve yanlış bilgilere yer vermesi halinde ret yanıtı almaktadır.
 • Abhazya vatandaşlık başvurusu için başvuru sahibinin terör aktiviteleri ile bağlantılı olması, başvurunun reddedilmesine neden olmaktadır.
 • Abhazya vatandaşlık başvurusu, Abhazya Cumhuriyeti tarafından onaylanmadığı sürece yabancı bir ülke adına askerlik hizmeti yapılması veya yabancı bir ülkenin güvenlik ya da hukuk sisteminde görev alınması durumlarında reddedilmektedir.
 • Abhazya vatandaşlık başvurusu sahibinin Abhazya Cumhuriyeti sınırları içerisinde ya da sınırları dışında kasten yapılmış suçlar bulunuyor ise ret yanıtı almaktadır.
 • Abhazya vatandaşlık başvurusu sahibinin Abhazya Cumhuriyeti ya da başka bir yabancı ülkenin yetkili kurumları tarafından aleyhinde dava açılmış ise ret yanıtı almaktadır.
 • Abhazya vatandaşlık başvurusu, başvuru sahibinin hüküm giydiği ve hapis cezası almış olduğu durumlarda ret yanıtı almaktadır.

Abhaz Pasaportunun Avantajları Nelerdir?

Abhazya Cumhuriyeti yalnızca Rusya, Venezuela, Suriye, Nikaragua ve Nauru tarafından tanınmaktadır ve bu nedenle bu ülkeler dışında başka bir ülkede Abhazya pasaportu geçerli olarak kabul edilmemektedir.

Abhazya Cumhuriyeti’ni tanımayan ülkelere yapılması planlanan seyahatler için kişilerin Abhazya pasaportu yerine başka bir ülkeden alınmış bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir ve bu nedenle Abhazya pasaportu avantajlı bir pasaport sayılmamaktadır.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: