Abhazya İklimi

Abhazya İklimi: Abhazya'nın İklim Özellikleri ve Bitki Örtüsü

Abhazya veya resmi adıyla Abhazya Cumhuriyeti, Güney Kafkasya’da bulunan ve egemenliğini ilan etmiş olsa da çoğu devlet tarafından Gürcistan’ın bir parçası olarak tanınan fiili bir devlettir. Abhazya; Gürcistan’ın kuzeybatısında, Büyük Kafkas dağlarının güneyinde ve Karadeniz’in doğu kıyısında yer almaktadır. Abhazya, 8.665 kilometrekarelik bir alanı kaplamakta olup nüfusu yaklaşık 245.000’dir. Sohum, Abhazya’nın başkenti ve en büyük şehridir.

Abhazya’nın iklimi Karadeniz’e yakınlığı ve Kafkas Dağları’nın soğuk kuzey rüzgarlarını engellemesi sayesinde kuzey enlemine göre oldukça ılımandır. Yüksek rakımlı bölgelerinde farklı iklimler gözlemlenmek ile birlikte Abhazya’ya ılıman iklim hakimdir.

Abhazya’da Görülen İklim Türleri Nelerdir?

Abhazya’da görülen iklim türleri aşağıda listelenmiştir.

  • Subtropikal iklim
  • Ilıman iklim

Abhazya’da İklim Şartları Nasıldır?

Abhazya iklim şartları, yeryüzü şekillerine göre farklılıklar göstermektedir. Abhazya’nın kıyı bölgelerinde ortalama yıllık sıcaklığın yaklaşık 15 °C olduğu subtropikal iklim hakimdir. Subtropikal iklimin gözlemlendiği Abhazya’nın kıyı bölgelerinde ortalama kış sıcaklıkları 4 ila 6 °C arasında değişirken ortalama yaz sıcaklıkları 22 ila 23 °C arasında değişmekte olup bölge, kış aylarında nadiren şiddetli donlara maruz kalmaktadır.

Abhazya’nın dağlık bölgelerinde iklim kıyı kesimlerine göre farklılık göstermektedir. Orta Rusya’dan gelen soğuk hava Kafkas Dağları tarafından engellendiği için kıyı kesimlerde daha ılıman bir iklim gözlemlenmek ile birlikte yüksek rakımlarda ılıman karasal iklim hakimdir. Abhazya’nın dağlarında hava, kıyı kesimlerinden çok daha soğuktur.

Abhazya’nın deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikteki bölgelerinde, kıyı bölgelerine nispeten soğuk kışlar ile uzun ve sıcak yazlar yaşanmaktadır. Rakımı 2.000 metrenin üzerinde olan bölgelerde ise kışlar daha soğuk ve yazlar daha kısadır. Abhazya’nın en yüksek zirveleri kuzeydoğu ve doğuda bulunmakta olup bazıları deniz seviyesinden 4.000 metre yüksekliktedir. Abhazya’nın en yüksek bölgeleri, yıl boyunca soğuk ve yaz mevsiminin yaşanmadığı bir iklime sahiptir.

Abhazya’da En Fazla Yağış Görülen Aylar Hangileridir?

Abhazya’da en fazla yağış görülen aylar Eylül, Kasım ve Aralık aylarıdır; bu aylarda yağış miktarı ortalama 130 mm’dir ve yağışlar ortalama 13 ila 14 gün sürmektedir. Yüksek miktarda yağış alan Abhazya kıyı bölgelerine kıyasla dağ yamaçlarında iklim koşulları daha şiddetli ve yağışlar daha yoğundur. Abhazya’nın kıyı bölgelerinde kışın sıcaklık donma noktasının üzerinde kaldığı için genellikle kayda değer bir kar yağışı olmamasına rağmen, dağlarına önemli miktarda kar yağmaktadır.

Abhazya’da Kışın Hava Durumu Nasıldır?

Abhazya’da kış Aralık’tan Şubat’a kadar sürmektedir. Abhazya’nın kıyı bölgelerinde ortalama kış sıcaklıkları 4 ila 6 °C iken dağlık bölgelerinde ortalama sıcaklıklar daha düşüktür ve soğuk kışlar gözlemlenmektedir.

Abhazya’da Kışın Kar Yağar Mı?

Abhazya’da kışın kar yağışı genellikle dağlık kısımlarda görülmektedir. Abhazya’nın kıyı bölgesi kış aylarında nadiren kar yağışı gerçekleşmektedir. Abhazya, yüksek yağış almasına rağmen kıyı bölgelerinde genellikle kayda değer bir kar yağışı gözlemlenmemekte, ancak Abhazya dağlarına önemli miktarda kar yağmaktadır.

Abhazya’da Yazın Hava Durumu Nasıldır?

Abhazya’da yazın kıyı bölgelerinde ortalama sıcaklıklar 22 ila 23 °C arasındadır. Abhazya’da özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, gün boyunca 24 ila 30 santigrat derece arasında değişen yüksek yaz sıcaklıkları gözlenmekte ve günde ortalama yedi ila dokuz saat güneş görülmektedir.

Abhazya’da Yıllık Sıcaklık Ortalaması Nedir?

Abhazya’da yıllık sıcaklık ortalaması kıyı bölgelerinde 15 °C’dir. Abhazya’nın kıyı kesimlerinde subtropikal iklim, dağlık kesimlerde ise ılıman karasal iklim görüldüğü için Abhazya’nın dağlarında ortalama yıllık sıcaklık kıyı kesimlerine göre daha düşüktür.

Abhazya’da Görülen En Yüksek Hava Sıcaklığı Nedir?

Abhazya’da görülen en yüksek hava sıcaklığı, kıyı bölgelerinde 39 °C olarak ölçülmüştür. Kıyı bölgelerinde en yüksek sıcaklıklar 25 ila 28 °C arasında değişmektedir. Abhazya’nın başkenti Sohum’da en yüksek sıcaklıklar Temmuz ve Ağustos aylarında gözlemlenmektedir.

Abhazya’da Görülen En Düşük Hava Sıcaklığı Nedir?

Abhazya’da görülen en düşük hava sıcaklıkları Ocak ve Şubat aylarında ölçülmüştür. Kıyı bölgelerinde en düşük sıcaklıklar 1 ila 3 °C arasındadır olduğu gözlemlenmektedir. Başkent Sohum’un en soğuk ayı Ocak ayıdır. Abhazya’nın dağlarında hava kıyı kesimlerine kıyasla çok daha soğuktur.

Abhazya Soğuk Mudur?

Abhazya’nın iklimi kuzey enlemine göre oldukça sıcaktır. Kafkas Dağları, Abhazya’yı soğuk kuzey rüzgarlarından korudukları için bölge ikliminin ılıman olmasını sağlamıştır. Abhazya’nın kıyısında ortalama kış sıcaklıkları 4 ila 6 °C arasında değişirken, ortalama yaz sıcaklıkları 22 ila 23 °C arasındadır ve kar yağışı ve don nadiren gözlemlenmektedir. Abhazya’nın kıyı kesimlerinde gözlemlenen yüksek sıcaklıklar Sovyet zamanlarında bölgenin “Gürcü Rivierası” olarak bilinen popüler bir tatil yeri haline gelmesine neden olmuştur.

Abhazya’nın Bitki Örtüsü Nasıldır?

Abhazya'nın Bitki Örtüsü
Abhazya'nın Bitki Örtüsü

Abhazya bitki örtüsünün yaklaşık %70’i ormanlarla kaplıdır. Karmaşık topografik yapısı nedeniyle Abhazya’nın topraklarının büyük bölümü insan ekimi ve gelişiminden korunmuş olduğundan ülkenin büyük bir kısmını ormanlar oluşturmaktadır. Abhazya’nın ormanları büyük ölçüde meşe, kayın ve gürgenden oluşmaktadır. Abhazya, sadece Kafkasya’da veya Abhazya’da bulunan çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Abhazya’da deniz seviyesinden 600 metre yüksekliğe kadar olan dağ etekleri yaprak döken ormanlarla kaplı olup meşe, gürgen, kayın ve buxus gibi ağaç türlerini içermektedir. Deniz seviyesinden 600 ila 1.800 metre arasındaki alanı kaplayan ormanlarda ise en yaygın türler kayın, ladin ve köknar olmak üzere hem yaprak döken hem de iğne yapraklı ağaç türleri görülmektedir.

Abhazya’nın karışık orman bölgesi özellikle Ritsa Gölü çevresinde dünyanın en uzun ağaçlarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Abhazya coğrafyası içerisinde 1.800 ila 2.900 metre arasındaki bölge, subalpin ormanlarından veya alpin çayırlarından oluşmaktadır.

Abhazya Seyahati için En İdeal Mevsim Hangisidir?

Abhazya seyahati için en ideal mevsim yazdır. Ocak, Mart ve Aralık, Abhazya’ya seyahat etmek için ideal aylar değildir.

Abhazya’ya seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabidir. Abhazya vize başvurusu Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesi veya vizem.net üzerinden başvuru yapabilir.

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: