Angola Vizesi için Gerekli Evraklar

Angola Vizesi için Gerekli Evraklar 2023 Güncellemesi

Lütfen gerekli evrakları görmek istediğiniz vize türü için uygun seçimlerini yapınız. Siz seçim yaptıkça aşağıdaki evrak listesi seçimlerinize göre güncellenecektir.


Standart Başvuru Evrakları

Pasaport
On yıldan eski olmayan, en az iki boş sayfaya sahip ve planlanan seyahat tarihinin bitiminden itiaberen en az 9 ay daha geçerli pasaportunu ve pasaportunun kimlik bilgileri sayfası ile birlikte kullanılmış tüm sayfalarının ve varsa önceki vizeler ile giriş ve çıkış mühürlerinin olduğu sayfalarn fotokopileri sunulmalıdır.
Vize Başvuru Formu
Tam ve doğru bilgiler ile başvuru sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış kısa süreli Angola vize başvuru formu ibraz edilmelidir.
Fotoğraf
ICAO standartlarına uygun 6 aydan eski olmayan biyometrik fotoğraf ibraz etmesi gerekmektedir. Angola vize fotoğrafı öngörülen ebatlarda şekil ve kıyafet kurallarına uygun olmalıdır.
Aşı Karnesi
Sarıhumma aşısı yapıldığını gösterir uluslararası aşı sertifikasının A4 boyutundaki fotokopisi ibraz edilmelidir.
Vize Ücreti Dekontu
Vize harcının Angola Ankara Büyükelçiliği'nin ilgili hesabına yatırıldığına dair banka dekontu sunulmalıdır. Angola vize ücreti başvuru yapılacak vize türüne göre farklılık göstermektedir.

Ek Evraklar

Ulaşım ve Konaklama Rezervasyonu
Angola'ya seyahat ederken kullanılacak uçak ya da diğer ulaşım araçları için bilet veya rezervasyon bilgileri ile planlanan seyahat süresi boyunca nerede kalıncağını gösteren otel rezervasyonu, kira sözleşmesi ya da diğer konaklama belgelerinin sunulması gerekmektedir. Angola vizesi için ulaşım ve konaklama rezervasyonu belgelerinin birbirleri ve vize başvurusu için sunulan diğer belgeler ile uyumlu olmalıdır.
Sağlık Raporu
Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış hekim onaylı sağlık raporu ibraz edilmelidir. HIV testi dahil olmalıdır. Yeminli tercüman tarafından Portekizce tercümesi yapılmalı ve Angola Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmalıdır.
Adli Sicil Kaydı
Başvuru sahibine ait "Adli sicil kaydı yoktur." ibaresini içeren e-devletten alınmış adli sicil belgesi sunulmalıdır. Yeminli tercüman tarafından Portekizce tercümesi yapılmalı ve Angola Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmalıdır.
Tahhütname
Angola Ankara Büyükelçiliği'ne hitaben Angola'nın hukuk kurallarına saygı duyulduğunu taahhüt eden beyanname ibraz edilmelidir. Yeminli tercüman tarafından Portekizce tercümesi yapılmalı ve Angola Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmalıdır.
Banka Hesap Özeti
Angola vize başvurusunda bulunacak kişilerin Angola'te bulunacakları süre boyunca geçimlerini sağlayabilecek finansal kaynağa sahip olduklarına dair banka hesap özeti sunmaları gerekmektedir. Sunulacak banka hesap özeti kaşeli ve imzalı olmalıdır. Gösterilmesi gereken teminat tutarı vize türüne göre farklılık göstermekte olup Angola vizesi için banka hesap özeti sayfasında detaylı bilgi verilmiştir.
Vize Başvuru Dilekçesi
İngilizce hazırlanan vize başvuru dilekçesi ibraz edilmelidir. Angola vize başvuru dilekçesi, Angola Ankara Büyükelçiliği'ne hitaben kurallara uygun hazırlanmış olmalıdır.
Davet Mektubu
Angola Ankara Büyükelçiliği'ne hitaben başvuru sahibini Angola'e davet eden kişi ya da kurum tarafından hazırlanmış ve davet beyanı ile birlikte davet amacını ve mümkünse başvuru sahibinin bu davet kapsamındaki seyahat detaylarını içeren davet mektubu sunulmalıdır. Angola vize davet mektubu, kurallara uygun hazırlanmış olmalıdır.
İş Sözleşmesi
Angola çalışma vizesi için başvuru sahibi ile Angola'daki işveren firma arasında imzalanmış iş sözleşmesi sunulmalıdır.
Diploma
Angola'da icra edilecek meslek için gerekli eğitimin alındığını gösterir diploma ya da dengi belge sunulmalıdır.
Yeminli tercüman tarafından Portekizce tercümesi yapılmalı ve Angola Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmalıdır.
Özgeçmiş
Başvuru sahibinin eğitim ve çalışma geçmişine ilişkin ayrıntılı bilgi içeren özgeçmiş başvuru dosyasına eklenmelidir.
Yeminli tercüman tarafından Portekizce tercümesi yapılmalı ve Angola Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmalıdır.
Parecer Belgesi
Angola Kamu Yönetimi, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan vize onay belgesi "Parecer" ibraz edilmelidir.
Resmi Gazete Sureti
Angola'da faaliyet gösteren işveren firmanın kuruluş bilgilerini ve esas sözleşmesini içeren Diario Da Republica sureti ibraz edilmelidir.
Lisans Belgesi
Angola'da faaliyet gösteren işveren firmanın "Alvara" olarak bilinen lisans belgesi ibraz edilmelidir.
Gelir Belgesi
Angola'da faaliyet gösteren işveren firmanın "Documento de Arrecadação de Receitas" veya kısaca "DAR" olarak bilinen vergi gelir belgesi ibraz edilmelidir.
Nüfus Kayıt Örneği
Nüfus müdürlüğü ya da e-devletten alınmış QR kodlu tam tekmil nüfus kayıt örneği sunulmalıdır.
Yeminli tercüman tarafından Portekizce tercümesi yapılmalı ve Angola Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmalıdır.
Vize Talep Dilekçesi
Angola'da bulunan geçerli ikamet iznine sahip aile bireyi tarafından başvuru sahibi adına elçiliğin Angola Ankara Büyükelçiliği'ne hitaben yazılmış vize talep dilekçesi sunulmalıdır.
Angola'daki Aile Üyesine Ait Pasaport ve Vize
Angola'da geçerli ikamet iznine sahip aile bireyinin pasaport ve geçerli vizesinin fotokopisi sunulmalıdır.
Angola'daki Temsilciye Verilen Vekaletname
Başvuru sahibini Angola'da temsil eden kişi veya kuruma verilen vekaletname ibraz edilmelidir. Evrağın Türkçe olması durumunda yeminli tercüman tarafından Portekizce tercümesi yapılmalı ve Angola Ankara Büyükelçiliği tarafından onaylanmalıdır.
Lisans Kanıtı
Angola Ulusal Bankası'nca onaylanan onaylanan yatırım için her yatırımcının sermaye ithalat lisansı kanıtı "Comprovativo da Licença" ibraz edilmelidir.
Şirket Belgeleri
Angola yatırımcı vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin Angola'da kurdukları işletme ya da şirkete ilişkin kuruluş belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kira Kontratı
Angola’da ikamet edilecek evin kira kontrat belgesi ibraz edilmelidir. Kira kontratı noter onaylı olmalıdır.
Sorumluluk Beyanı
Angola oturum vizesi için Angola'da ev sahipliği yapacak kişinin noter onaylı ve imzalı sorumluluk beyanı ibraz edilmelidir.
Seyahat Edilen Ülke İçin Vize ya da Oturum İzni
Angola transit vize başvurusunda bulunacak kişilerin ulaşmayı hedefledikleri esas ülkeye yasal olarak giriş yapma haklarının olduğunu gösteren belge ibraz etmeleri gerekmektedir.
Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: