Angola Oturum İzni

Angola'ya Yerleşmek ve Oturum İzni Vizesi

Angola oturum vizesi, nihai ikametgahını Angola'da sabitlemek ve ülkeye yerleşmek isteyen yabancı uyruklulara verilir ve hamilinin ülkede ücret kazanacak faaliyetlerde bulunmasına izin verir.

Angola oturum vizesi almak için, ülkede geçimin sağlanacağını ve barınma yerine sahip olunduğunu ispatlamak, bir adli sicil kaydı sunabilmek ve geçerli bir sağlık raporu almış olmak gereklidir.

Angola vize danışmanlığı için: 0850 241 1868

Angola Oturum Vizesi Başvuru Süreci

Angola oturum vizesi başvuru süreci aşağıda açıklanmıştır.

 1. Vize başvuru formunu eksiksiz doldurmalısınız.
 2. Oturum vizesi başvurularında istenen tüm evrakları hazırlamalısınız.
 3. Vize randevunuzu Ankara Büyükelçiliğinden almalısınız.
 4. Hazırladığınız tüm evrakları başvuru formu ile birlikte randevuda teslim etmelisiniz.
 5. Vize başvuru harcı ödemesini yapmalısınız.

Angola oturum vizesi için başvuruların planlanan seyahatten en az 3-4 hafta önce yapılması gereklidir. Oturum vizesi de dahil, tüm Angola vizesi başvuruları için parmak izi alınacağı için şahsen randevuya gitmeniz zorunludur. Vize başvurunuz yaklaşık 60 gün içinde sonuçlanmaktadır.

Angola Oturma İzni Vizesi Başvuru Formu

Angola oturum izni için vize başvuru formu, formun en üst kısmında vize türü olarak "F. RESIDENCIA/ RESIDENCE PERMIT" işaretlendikten sonra, siyah tükenmez kalemle eksiksiz doldurulmalı, tarih atılmalı ve imzalanmalıdır.

Formun vize tür seçilecek kısmına ait görsel aşağıda verilmiştir.

Angola Oturma İzni Vizesi Başvuru Formu
Angola Oturma İzni Vizesi Başvuru Formu

Angola Oturma Vizesi İçin Gerekli Diğer Evraklar

Angola oturma vizesi için sunulması gereken diğer evraklar aşağıda listelenmiştir.

 • 18 ay geçerlilik süresi bulunan pasaport
 • Siyah tükenmez kalem ile eksiksiz doldurulmuş Angola vize başvuru formu
 • Beyaz arka fonda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Sarıhumma aşı karnesinin A4 boyutunda fotokopisi
 • Adli sicil kaydı
 • Vize ücret dekontu
 • Tam nitelikli devlet hastanesinden alınan onaylı sağlık raporu
 • Angola’nın hukuk kurallarına saygı duyulacağını kabul eden beyanname
 • Büyükelçiliğe hitaben yazılmış vize başvuru dilekçesi
 • Angola'da ikamet edilecek evin kira kontratı
 • Angola'daki ev sahibinin sorumluluk beyanı
 • Kaşeli ve ıslak imzalı banka hesap dökümü

Sayılan belgeler standart başvuru evraklarıdır ve Angola Büyükelçiliği gerekli gördüğü hallerde ek belgeler talep edebilir. Angola oturum vizesi başvurusu için talep edilen belgelerin tam ve detaylı listesi Angola vize evrakları sayfasında mevcuttur.

Angola İkamet Vizesi Başvurusu İçin Randevu

Angola oturma vizesi randevunuzu, e-posta ile almalısınız. Vize randevusu almak için Angola Ankara Büyükelçiliğinin angolavize@gmail.com adresine vize başvuru dilekçesinin PDF ya da JPEG formatında bir kopyasını göndermelisiniz.

Angola İkamet Vizesi 2023 Yılı Başvuru Harcı

Angola ikamet vizesi ücreti 2023 yılında 200 USD’dir.

Angola Oturum Vizesi Ne Kadar Süre İçin Verilir?

Angola oturum vizesi, verilişten itibaren 60 gün içinde kullanılmak üzere, hamiline 120 gün süreyIe ülkede kalınmasına izin verir. Oturum izni verilene kadar eşit süreler için uzatılabilir.

Oturum Vizesi İle Angola'ya Girişten Sonra Ne Yapılmalıdır?

Oturum vizesi ile ülke topraklarına girişten itibaren 15 gün içinde ikamet edilen yerdeki yerel yönetim hizmetine kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Angola Cumhuriyeti'nde oturum izni başvuruları Angola Göç İdaresi'ne yapılmalıdır. Talep, kişinin yasal olarak bakımı altında bulunan eşi, reşit olmayan çocukları veya engelli kişileri de içerebilir. Angola Göç ve Yabancılar İdaresi tarafından ikamet izni başvuruları 30 gün içinde karara bağlanmalıdır.

Angola Oturum İzni Türleri

Angola oturum izinleri, geçici ve kalıcı oturum izni olmak üzere iki türe ayrılır.

Geçici oturum izni, veriliş tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir ve eşit sürelerle yenilenebilir.

Kalıcı oturum izninin ise geçerlilik sınırı yoktur ve arka arkaya 10 yıl geçici ikamet izni olan yabancılara verilir; ancak her 5 yılda bir yenilenmesi gerekir.

Angola Oturma İzni Başvuru Şartları

Angola oturum izni başvuru şartları aşağıda verilmiştir.

 • Angola topraklarında bulunulmalıdır.
 • Oturum izni almak için geçerli vizeye sahip olunmalıdır.
 • Bilindiği takdirde Angola makamları tarafından ülkeye girişe engel kabul edilecek fiiller işlenmemiş olmalıdır.
 • Yurt içinde iki yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olunmalıdır.
 • Geçim ve barınma için yeterli kaynağa sahip olunmalıdır.
 • Göç İdaresi bilgi sisteminde başvurunun kabulüne engel olacak bir ibare bulunmamalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Angola oturum izni vizesi ve Angola'ya yerleşmek hakkında uzmanlarımıza en sık sorulan sorular ve cevapları aşağıdadır.

Angola'da Oturma İznimi Yenileyebilir Miyim?

Angola oturma izni, önceki iznin süresi bitmeden talep edildiği takdirde, kişinin geçim ve barınma için yeterli kaynaklara sahip olması ile vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmiş olması hallerinde yenilenebilir. Milli güvenlik ve kamu düzenine dayanan sebeplerle iznin yenilenmemesi mümkündür.

Angola Oturma İznim Hangi Durumlarda İptal Edilir?

Angola oturma izniniz aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir.

 • Süresi içinde mazeretsiz olarak arka arkaya 6 ay yurt dışında kalınması
 • Ulusal topraklarda ikamet etme gerekliliklerinin karşılanmaması
 • Kişinin Angola’da herhangi bir yararlı faaliyette bulunduğuna dair kanıt olmaması
 • Kişinin Angola iç düzeni veya ulusal güvenliğine tehdit görülmesi
 • Kişinin Angola topraklarından sınır dışı etme kararına tabi olması
 • Kişinin, Angola makamlarının bilgisi olsaydı oturum izni vermeyeceği eylemlerde bulunulması
 • İkamet izninin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan sonucunda ya da gerçeğe aykırı, tahrif edilmiş belge veya hileli yollarla verilmiş olması
 • Evlilik, birliktelik veya evlat edinmenin, yalnızca ilgili kişinin ülkede ikamet etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiş olması

Angola Oturum İzni İle Vatandaşlık Alınabilir Mi?

Evet, Angola oturma izni ile belirli bir süre ülkede yaşamanız ve istenen kriterleri sağlamanız halinde vatandaşlık almak için başvuru yapabilirsiniz.

Angola Cumhuriyeti vatandaşlık başvurusu için gerekli şartlara ve başvuru sürecine dair bilgilere Angola vatandaşlığı sayfasından ulaşılabilmektedir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: