Angola Vatandaşlığı

Angola Vatandaşlığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2023

Angola Yeni Vatandaşlık Yasası, Angola vatandaşlığının verilmesi, kazanılması, kaybedilmesi ve yeniden kazanılmasına ilişkin koşulları belirlemektedir. Yasaya göre Angola vatandaşlığı doğumla veya vatandaşlığa kabul yoluyla alınabilmektedir.

Angola vatandaşlık yasası bireylerin doğum yeri farketmeksizin kendi atalarının sahip oldukları vatandaşlığa geçebilmelerini sağlayan ve kan bağına bağlı olarak Jus sanguinis, ilkesini uygulamaktadır.

Angola Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Angola vatandaşlığı doğum yoluyla, Angola vatandaşı anne veya babadan doğan çocuklara ve Angola topraklarında yeni doğmuş bir bebeklere verilmektedir.

Sonradan edinilen Angola vatandaşlığı ise evlenme, evlat edinilme ya da vatandaşlığa kabul yolu ile kazanılmaktadır.

Evlenme Yolu ile Angola Vatandaşlığı

Evlenme yoluyla Angola vatandaşlığı, bir Angola vatandaşıyla 5 yıldan fazla evli olunması ve evliliğin ortak mülkiyet rejimine tabi olması halinde alınabilir. Evlilik yoluyla vatandaşlık elde etmek için başvuran eşin; Angola yasalarına göre reşit olması, Angola toplumuna uymak için garanti vermiş olması ve Angola yasalarına göre 3 yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan nihai ve temyiz edilemez bir cezaya çarptırılmamış olması gerekmektedir.

Evlat Edinilme Yolu İle Angola Vatandaşlığı

Evlat edinme yolu ile Angola vatandaşlığı, kişinin Angola vatandaşları tarafından evlat edinilmesi ile kazanılır. Evlat edinilen kişi 14 yaşını doldurmuş ise Angola vatandaşlığı almak istediğini beyan etmesi gereklidir.

Vatandaşlığa Kabul Yolu İle Angola Vatandaşlığı

Vatandaşlığa Kabul Yolu İle Angola Vatandaşlığı
Vatandaşlığa Kabul Yolu İle Angola Vatandaşlığı

Vatandaşlığa kabul yoluyla Angola vatandaşlığı almak için bazı şartların birlikte karşılanması zorunludur.

Angola yasalarına göre reşit olmak, Angola topraklarında en az 10 yıldır yasal olarak Angola oturum izni ile ikamet ediyor olmak, Angola toplumuna uyum sağlanacağını taahhüt etmek, son 3 yıl içinde düzenli bir gelire sahip olduğunu ispatlamak, kendi kişiliğini yönetme ve geçimini sağlama ehliyetine sahip olmak, Portekiz dili hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, Angola halkı ve milleti hakkındaki bilgi birikimine sahip ve ulusal toplulukla bir bağa sahip olmak, Angola Cumhuriyeti Anayasasından kaynaklanan hak ve ödevler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve Angola yasalarına göre 3 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı ceza almamış olmak, vatandaşlık almak için gerekli şartlardır.

Angola Kanunları Çifte Vatandaşlığa İzin Verir Mi?

Evet, Angola kanunları 1991'den beri çifte vatandaşlığa izin vermektedir. 1984 tarihli Vatandaşlık Kanunu, çifte vatandaşlığı desteklemese de, uluslararası anlaşmalar sayesinde çifte vatandaşlık statüsü kabul edilmiştir. Angola Vatandaşlık Yasası çifte vatandaş olan Angolalıların sahip olduğu diğer vatandaşlıkların Angola'da yasal olarak uygulanabilir olmaması gerektiğini kabul etmektedir.

Angola Vatandaşlığı Hangi Durumlarda Kaybedilir?

Doğumla Angola vatandaşlığı alan kişiler, vatandaşlıklarını kaybedemez ve vatandaşlıktan çıkmak için Merkezi Nüfus Müdürlüğü'ne resmi olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Angola devlet güvenliğine karşı suç işleyen, Angola Ulusal Meclisini önceden bilgilendirmeden başka bir ulusa resmi sıfatla hizmet eden, yabancı bir orduda görev yapan, vatandaşlığı dolandırıcılık, yanlış beyan veya gizleme yoluyla elde eden veya Angola uyruğuna sahip olmakla birlikte belirli kişi sınıflarıyla sınırlı yardımlar elde etmek için başka bir uyruğu kullanan kişiler vatandaşlıktan çıkarılabilir.

Gönüllü olarak yabancı uyruklu olup Angolalı olduğunu beyan etmeyen kişiler, daha önce bildirmeden yabancı bir devlet lehine egemenlik görevini kullanan kişiler, Angola vatandaşlarının yurt dışında doğmuş ve bu nedenle başka bir vatandaşlığa sahip olan ancak reşit olduktan sonra Angolalı olmamak niyetini beyan eden çocuklar ve reşit olduklarında Angolalı olmadıklarını beyan eden yabancı uyruklular tarafından evlat edinilen kişiler, Angola vatandaşlıklarını kaybetmektedir.

Dilhan Akkaya Yazan: Dilhan Akkaya

Dilhan Akkaya, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Vizem.net için göçmenlik hukuku ve vize başvuruları alanında danışmanlık vermektedir.

Paylaş: