Endonezya Vatandaşlığı

Endonezya Vatandaşlığı İçin 2023 Prosedürleri

Endonezya vatandaşlık hukuku; 1945 Anayasası, vatandaşlıkla ilgili çeşitli kanunlar ve Endonezya'nın imzaladığı uluslararası anlaşmalar ile düzenlenir ve düzenlemeler ile kimin Endonezya vatandaşı olduğunu veya olmaya uygun olduğunu belirlenir. Endonezya vatandaşlığı jus soli i veya jus sanguinis ilkesine göre elde edilir.

Belirli bir süre Endonezya'da Endonezya kalıcı oturma izni ile yaşamış olan kişilere de vatandaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık hakkı verilebilir.

Endonezya Vatandaşlığı için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Endonezya vatandaşlığı almak için aşağıda sıralanan kriterlere uymanız gerekmektedir.

 • Endonezya’da başvurudan önce sürekli olarak en az 5 yıl boyunca veya arka arkaya 10 yıl boyunca aralıklı olarak ikamet edilmiş olunmalıdır.
 • En az 18 yaşında veya evli olunması gereklidir.
 • Zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı olunmalıdır.
 • Başvuru sahibinin 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmasına neden olan bir suç işlenmemiş olması gerekir.
 • Endonezya çifte vatandaşlığı kabul etmediği için diğer vatandaşlığı iptal etmek için hazır olunması gerekir.
 • Endonezya dilini konuşabiliyor olmak gerekmektedir.
 • 1945 tarihli Pancasila ve Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kabul edilmelidir.
 • Sabit bir gelir bulunmalı veya bir işte çalışılmalıdır.
 • Başvuru ücreti ödenmelidir.

Endonezya Cumhuriyeti'nden Vatandaşlık Alma Yolları Nelerdir?

Endonezya Cumhuriyeti’nden vatandaşlık alma yolları aşağıda listelenmiştir.

 • Evlat edinme yolu ile vatandaşlık
 • Doğum yolu ile vatandaşlık
 • Evlilik yolu ile vatandaşlık
 • Başvuru yoluyla vatandaşlık

Evlat Edinme Yoluyla Endonezya Vatandaşlığı

Evlat edinme yoluyla Endonezya vatandaşlığına, Endonezya vatandaşı olan en az bir ebeveyn tarafından evlat edinilen beş yaşından küçük çocuklar hak kazanır. Yabancı ebeveynler tarafından evlat edinilen Endonezyalı çocuklar da reşit olana ve bir vatandaşlık seçene kadar Endonezyalı olarak kabul edilir.

Doğum Yoluyla Endonezya Vatandaşlığı

Doğum yoluyla Endonezya vatandaşlığına; Endonezya’da veya yurt dışında Endonezyalı bir ebeveynden doğan kişiler, Endonezya'da bilinmeyen ebeveynlerden doğan kimsesiz çocuklar, ebeveynleri vatansız olan kişiler ve ebeveynin ölümü sebebi ile Endonezya vatandaşı olacak kişiler uygun görülmektedir.

Evlilik Yoluyla Endonezya Vatandaşlığı

Evlilik yoluyla Endonezya vatandaşlığını, Endonezya vatandaşlarının yabancı eşleri alabilmektedir. Eşin, doğum vatandaşlığından vazgeçmesi veya Endonezya'da yaşamak için bir lisans alması gereklidir.

Başvuru Yoluyla Endonezya Vatandaşlığı

Başvuru yoluyla Endonezya vatandaşlığı, iki şekilde alınabilmektedir. Vatandaşlığa normal kabul prosedüründe yasal yaştaki ve tam kapasiteye sahip başvuru sahibi, başvuru ücretini ve gerekli belgeleri Endeonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığına sunar.

Başvuru sahibi başvurudan önce 5 yıl sürekli veya 10 yıl aralıklı ikametgah şartını sağlamalı ve buna ek olarak fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olmalı, maddi olarak kendi kendine yeterli olmalı ve bir veya daha fazla yıl hapis cezası ile sonuçlanan bir sabıka kaydı bulunmadığını kanıtlamalıdır.

Kişinin Endonezya dilini konuşabildiğini ve Endonezya yurttaşlık bilgisi hakkında temel bilgilere sahip olduğunu kanıtlaması gerekir. Başvurular, Endonezya Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, başvuranın diğer vatandaşlığından vazgeçmesi istenir.

Diğer Endonezya vatandaşlığa kabul türü, ulusu geliştiren kültüre, çevreye, insanlığa, bilime, spora veya teknolojiye yapılan katkılar dahil olmak üzere istisnai değerlere bağlıdır. Kamu veya özel kuruluşlar, olağanüstü katkılarından dolayı Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığına aday önerebilir. Parlamento başvuruyu değerlendirir ve nihai onay Endonezya Cumhurbaşkanına aittir.

Endonezya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Endonezya vatandaşlık başvurusu, tüm şartlar yerine getirildikten sonra gerekli belgelerin hazırlanması ve Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakanlığı'na gönderilmesi gerekir. Başvurular Endonezya dilinde yapılmaktadır. Başvuru sonrasında yaklaşık 3 ay işlem süresinin ardından başkan tarafından başvurunun kabul edilip edilmediğine karar verir ve başvuru kabul edilirse başvuru sahibi yemin eder.

Endonezya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Endonezya vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.

 • Doğum belgesinin Endonezceye çevrilmiş onaylı fotokopisi
 • Başvuranın pasaportunun fotokopileri
 • Tasdik edilmiş SKTT veya KTP OA fotokopileri
 • Evlilik cüzdanının onaylı fotokopisi
 • Endonezya'da art arda 5 yıl veya aralıklı olarak 10 yıl kalındığını belirten Göçmenlik Bürosundan alınan mektup
 • Polis bölge müdürlüğünden alınan iyi hal belgesi (SKCK)
 • Başvuran kişinin ülke büyükelçiliğinden alınan Endonezya vatandaşlığını aldıktan sonra eski vatandaşlığından çıkacağını belirten yazı
 • Başvuranın 1945 tarihli Pancasila ve Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia'ya sadık kalacağını belirten yazılı beyan

Endonezya Çifte Vatandaşlığa İzin Veriyor Mu?

Endonezya'da genellikle çifte vatandaşlığa izin verilmez; ancak kadın hakları gruplarının etkisiyle 2006 yılında vatandaşlık yasası, çocukların on yedi yaşında yasal yaş sınırına ulaşana kadar çifte vatandaşlığı korumalarına izin verecek şekilde güncellenmiştir. Bu kişilerin çifte vatandaşlıkları için Sınırlı Endonezya Çifte Vatandaşlık Pasaportu için bir beyanname almaları gerekir. 21 yaşına gelen kişiler ise tek bir vatandaşlık seçmek zorundadır.

Endonezya Vatandaşlığı Kaybedilebilir Mi?

Endonezya vatandaşlığının kaybedilmesi mümkündür. Yasal yaştaki ve tam kapasitedeki Endonezya vatandaşları, feragat halinde vatansız hale gelmeyecek ise Endonezya vatandaşlıklarından gönüllü olarak vazgeçebilirler. Vatandaşlığını kaybeden kişiler ise bakanlık onayı ve vatandaşlığa kabul yöntemi ile yeniden vatandaşlık alabilmektedir.

Gönüllü olarak başka bir vatandaşlık almak veya başka bir ülkeye bağlılık yemini etmek, başka bir vatandaşlıktan vazgeçmeyi reddetmek, başka bir ülkenin seçim süreçlerine katılmak, yabancı bir ülke tarafından verilmiş bir pasaporta veya diğer resmi vatandaşlık belgesine sahip olmak, Endonezya hükümetine hizmet etmeden üst üste beş yıl veya daha fazla süreyle yurt dışında ikamet etmek veya her beş yılda bir Endonezya vatandaşlığını koruma isteğini uygun makamlara beyan etmemek veya Endonezya makamlarının onayı olmadan yabancı bir askeri veya hükümet idari görevine hizmet etmek Endonezya vatandaşlığından çıkarılma nedenleri olarak sayılır. Ek olarak, 2020'de Endonezya hükümeti, terörist grup IŞİD’e katılan tüm vatandaşların Endonezya vatandaşlıklarını kaybedeceklerini ve gruba katılmaları halinde vatansız kalacaklarını açıklamıştır; devamında yakalananların ülkelerine geri gönderilmesi reddedilmiş ve 18 yaşının altındaki çocuklar hariç, o kişilerle birlikte yurt dışında ikamet eden aile üyeleri de bu düzenlemeye dahil edilmiştir.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: