Bahreyn Vatandaşlığı

Bahreyn Vatandaşlığı ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Bahreyn vatandaşlığı için gerekli düzenlemeleri içeren Bahreyn Krallığı Vatandaşlık Kanunu, Rebiülahir ayının 28’ine denk gelen 16 Eylül 1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bahreyn Krallığı Vatandaşlık Kanunu'nda kimlerin Bahreyn vatandaşı olduğundan, olabileceğinden ve vatandaşlık alma yollarına dair kurallar belirtilmektedir.

Bahreyn Vatandaşlığı Hangi Yollarla Alınır?

Bahreyn vatandaşlığı aşağıdaki 4 yol ile alınabilmektedir.

 • Doğum yoluyla Bahreyn vatandaşlığı
 • Soybağı yoluyla Bahreyn vatandaşlığı
 • Evlilik yoluyla Bahreyn vatandaşlığı
 • Başvuru yoluyla Bahreyn vatandaşlığı

Doğum Yoluyla Bahreyn Vatandaşlığı

Doğum yoluyla Bahreyn vatandaşı olarak; kanun yürürlüğe girdikten sonra hem kendisi hem de babası Bahreyn'de doğmuş olan, başka vatandaşlığa sahip olmayan ve Bahreyn’i daimi ikameti yapmış kişiler ile bilinmeyen ebeveynlerden Bahreyn'de doğmuş ve aksi ispat edilemeyen kişiler kabul edilmektedir.

Soybağı Yoluyla Bahreyn Vatandaşlığı

Soybağı yoluyla Bahreyn vatandaşlığı; ilgili kanun yürürlüğe girdikten sonra Bahreyn’de doğan ve doğum esnasında babası Bahreyn vatandaşı olan kişiler, Bahreyn dışında doğmuş ancak babası veya büyükbabası Bahreyn’de doğan ve babası doğum esnasında Bahreyn vatandaşı olan ve babası meçhul olan veya babalık durumu kanıtlanamayan ancak doğum anında annesi Bahreyn vatandaşı olan kişiler tarafından kazanılmaktadır.

Evlilik Yoluyla Bahreyn Vatandaşlığı

Evlilik yoluyla Bahreyn vatandaşlığına, bir Bahreyn vatandaşı ile evlenen kadın eşler hak kazanırken, yabancı bir erkek eşin kadın bir Bahreyn vatandaşı ile evlenmesi durumunda vatandaşlık alınamamaktadır.

Bir Bahreyn vatandaşı ile evlenen yabancı uyruklu kadınlar, bir Bahreyn vatandaşı koca ile evlendiklerinde Bahreyn vatandaşı olurken, Bahreyn vatandaşı kadınlar ise yabancı uyruklu bir erkek ile evlendiklerinde Bahreyn vatandaşlığını kaybeder ve kocalarının vatandaşlığına geçer. Kadının talebi üzerine Bahreyn vatandaşlığı, evliliğin devamı halinde kalıcı ikamet Bahreyn’de ise ya da Bahreyn’e yaşamak için geri dönülürse, tekrar kazanılabilir. Bahreyn vatandaşı bir erkek ile evlenen yabancı uyruklu kadınlar, Bahreyn aile birleşimi vize işlemlerini yaparak Bahreyn’de ikametlerine başlayabilir.

Bahreyn vatandaşlığını yukarıda açıklanan ya da kanunun 6. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kazanan kadınların, evliliklerini sürdürdükleri halde asıl vatandaşlığını korumadığı veya başka bir vatandaşlık almadığı sürece Bahreyn vatandaşlığını kaybetmez. Kadının talebi ile valilik tarafından vatandaşlık durumu korunur.

Başvuru Yoluyla Bahreyn Vatandaşlığı

Başvuru yoluyla Bahreyn vatandaşlığına, bir kalıcı ikamet vizesi ile Bahreyn’de en az 25 yıl yaşamış olan kişiler hak kazanır. Kişilerin başvuru yoluyla vatandaşlığı alabilmek için bazı özel koşulları sağlaması gerekir.

Başvuru yoluyla vatandaşlık almak isteyen kişiler için, en az 25 yıl boyunca Bahreyn oturma izni ile ülkede bulunması dışında, iyi ve onurlu bir karaktere sahip olması, adli sicilinin temiz olması gibi kriterler bakımından da değerlendirme yapılır.

Bahreyn Vatandaşlık Başvurusuna Uygunluk Durumu

Bahreyn vatandaşlık başvurusuna uygunluk kriterleri aşağıda sayılmıştır.

 • Başvuru sahibi tarafından şahsen başvuru yapılmalıdır.
 • Arap kökenli başvuru sahiplerinin en az 15 yıl boyunca, diğer kişilerin ise en az 25 yıl boyunca ardışık ve yasal olarak Bahreyn'de yaşamış olması gereklidir.
 • Başvuru sahibinin Arapça bilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sahibi adına Kadastro ve Tapu Dairesi'nde kayıtlı taşınmaz mal bulunmalıdır.
 • Başvuran kişi ahlaklı bir kişi olmalıdır.
 • Başvuru sahibi zihinsel olarak yeterli bir kişi olmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Bahreyn vatandaşlığı ile ilgili danışmanlarımıza sorulan soruların yanıtlarına aşağıda yer verilmiştir.

Bahreyn Krallığı için Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bahreyn Krallığı için vatandaşlık başvuruları, Vatandaşlık, Pasaport ve İkamet İşleri Müdürlüğü'ne yapılır. Başvurular için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ve başvuru formunun doğru bilgilerle doldurulması gereklidir. Kişileri vatandaşlık başvuruları kabul edildikten sonra, mesai saatleri içerisinde ilgili makamdan Bahreyn pasaportlarını alabilmektedir.

Yakın zamanda vatandaşlığa hak kazanmış olan bir erkeğin eşi ve reşit olmayan çocukları da vatandaşlığa kabul edilmiş sayılmaktadır.

Bahreyn Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bahreyn vatandaşlık başvurusu için aşağıda listelenen gerekli belgeler sunulmalıdır.

 • Bahreyn Kralına hitaben yazılmış ve vatandaş olmak istendiğini beyan eden bir mektup
 • Başvuru sahibinin kimliği
 • Başvuru sahibinin güncel pasaportunun aslı ve fotokopisi ile doğum belgesi
 • Başvuru sahibine ait Bahreyn’den verilen evlilik cüzdanı
 • Kadastro ve Tapu Dairesi'nden alınan başvuru sahibine ait mülkiyeti gösterir tapu belgesi
 • Başvuru sahibinin sağlıklı ve zinde olduğuna dair kanıtlar

Bahreyn Çifte Vatandaşlığa İzin Veriyor Mu?

Bahreyn çifte vatandaşlığa izin vermemektedir ve farklı bir vatandaşlık kazanan kişiler, Bahreyn vatandaşlıklarını kaybeder. Bahreyn vatandaşlığından vazgeçilmesi de mümkündür.

2016 yılından beri çifte vatandaşlığı sürdürmek için, Kasım 2016'dan önce yasa dışı bir şekilde çifte vatandaşlık sahibi olan kişilere, her iki uyruğu da korumak için 4 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru hakkı tanınmıştır. Bu uygulamada çifte vatandaşlığa izin verme yetkisi İçişleri Bakanlığı'nın takdirinde olup her başvuru için somut duruma özel karar verilmektedir. 4 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru yapmayan çifte vatandaşlar ise 27.000 dolar para cezasına çarptırılmakta ve Bahreyn vatandaşlığından çıkarılmaktadır.

Bahreyn Vatandaşlığı Hangi Durumlarda Kaybedilir?

Bahreyn vatandaşlığı, sahte beyanlara dayanarak vatandaşlığın alındığının tespit edilmesi ve vatandaşlığın alınmasını takip eden 10 yıl içerisinde dürüstlüğe ve şerefe yönelik suçların işlenmesi halinde kaybedilebilir.

Bir Bahreyn vatandaşı, aksi söylenmesine rağmen başka bir ulus için askerlik görevi yapmışsa, bir düşmana hizmet ediyorsa veya devlete zarar vermişse, vatandaşlıktan çıkarılabilmektedir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: