Bahreyn Oturum İzni

Bahreyn Oturma İzni İle İlgili Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar

Bahreyn oturma izni; aile birleşimi, çalışma, yatırım veya eğitim gibi amaçlarla Bahreyn'e gelen yabancı ülke vatandaşlarına Bahreyn'de ikamet etmeleri için verilen bir izindir.

Bahreyn Oturum İzni Almak İçin Uygunluk Kriterleri

Bahreyn oturum izni almak için uygunluk kriterleri aşağıda verilmiştir.

 • Başvuru sahibinin adli sicili temiz olmalıdır.
 • Başvuru sahibi için Bahreyn’de kendi adına kiralanan bir ev bulunmalıdır.
 • En az 5.000 Bahreyn dinarı (2023 yılı Ocak ayında yaklaşık 248.300 Türk lirası ve 13.260 dolar) tutarında birikim Bahreyn’de faaliyet gösteren bankalarda ya da finansal veya ekonomik kuruluşlarda bulunuyor olmalıdır.
 • Başvuru sahibi kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirebilecek bir geçim kaynağına sahip olmalıdır.
 • Başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık durumu iyi ve sağlık sigortası kapsamında olması gereklidir.
 • Göçmenlik ve Pasaport Genel Müdürlüğü’nün talep ettiği ve kamu yararına doğan diğer şartlar karşılanmalıdır.

Bahreyn Oturma İzni Türleri Nelerdir?

Bahreyn oturma izni türleri aşağıda verilmiştir.

 • Aile üyeleri için Bahreyn oturma izni
 • Yabancı öğrenciler için Bahreyn oturma izni
 • Self-sponsorluk yoluyla ikamet izni
 • Bahreyn altın vize oturma izni

Aile Birleşimi Yoluyla Bahreyn Oturma İzni

Aile birleşimi yoluyla Bahreyn oturma izni; Bahreyn veya yabancı ülke vatandaşı olan eşi, babası veya annesi, çocuğu Bahreyn'de çalışan kişilerin aile birleşimi yoluyla Bahreyn'e gelmesi sonucunda verilen izindir.

Aile birleşimi yoluyla Bahreyn oturma izni başvurusunda bulunacak kişilerin gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Bahreyn aile birleşimi başvuru kriterleri ve süreci hakkındaki detaylı bilgilere Bahreyn aile birleşimi vizesi sayfasından ulaşılabilmektedir.

Eğitim Yoluyla Bahreyn Oturma İzni

Eğitim yoluyla Bahreyn oturma izni; Bahreyn'e eğitim amaçlı gelen yabancı öğrencilere verilen ikamet iznidir.

Eğitim yoluyla Bahreyn oturma izni başvurusunda bulunacak kişilerin Bahreyn öğrenci vizesi için gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Bahreyn'e öğrenci olarak gitmek için gerekli kriterlere ve Bahreyn öğrenci vizesi başvuru süreci hakkındaki bilgilere ilgili sayfadan ulaşılabilmektedir.

Self Sponsorluk Yoluyla Bahreyn Oturma İzni

Self sponsorluk yoluyla Bahreyn oturma izni, yabancı uyruklu emeklilere, mülk sahiplerine ve yatırımcılara 2, 5 veya 10 yıllığına verilebilir. Self sponsor oturum izni başvuruları sadece online olarak yapılmaktadır.

Bahreyn Krallığı Altın Vize Oturma İzni

Bahreyn Krallığı altın vize oturma izni; altın vize programı kapsamında yabancı uyruklu kişilere verilen ikamet iznidir.

Bahreyn altın vizesi kapsamında oturma izni almak isteyen kişiler, gerekli uygunluk şartlarını sağlamak zorundadır. Altın vize için başvuru sahiplerinin karşılaması gereken kriterlere ve vize başvuru sürecinin detaylarına, Bahreyn altın vize sayfasından ulaşılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Bahreyn oturum izni ile ilgili danışmanlarımıza sıklıkla sorulan soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

Bahreyn Oturma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bahreyn oturma izni başvurusu aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılmaktadır.

 • Başvurunun bir garantör ya da yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir.
 • E-hizmet sunan websitesi, Isa Town’da bulunan NPRA şubesi veya Muharrak'ta NPRA şubesi aracılığıyla başvurular yapılabilir.
 • Başvuru ücretleri ödenir ve ödeme makbuzu ile başvuru numarası alınır.

Bahreyn Oturma İzni Başvuru Evrakları Nelerdir?

Bahreyn oturma izni başvuru evrakları başvurulan vize türüne ve başvuru sahiplerinin kişisel durumlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Bahreyn oturma izni başvuru evrakları için talep edilen evraklar eksiksiz olarak hazırlanmalıdır. Bahreyn oturum izni için gerekli evraklara Bahreyn vize evrakları tablosundan ilgili vize türü seçilerek ulaşılabilmektedir.

Bahreyn Oturma İzni İptali Neden Olur?

Bahreyn oturma izni iptali aşağıda sıralanan durumlarda gerçekleşmektedir.

 • Oturum izni alınırken gerçeğe aykırı bilgi veya belgelerin beyan edildiğinin tespit edilmesi
 • Başvuru sahibinin sağlaması gereken koşullardan birinin halihazırda karşılanmıyor olması
 • Başvuru sahibinin oturumunun kamu güvenliğine, düzenine ve yararına zarar vereceğinin tespit edilmesi
 • Başvuru sahibinin kamuda veya özel sektörde işe girmesi
 • 1965 tarihli Yabancılar Göç ve İkamet Yasası ile diğer tüm ilgili düzenlemelerde ve kararlarda yer alan herhangi bir kural veya talimata uyulmaması

Bahreyn Oturma İzni İle Vatandaşlığa Başvurulabilir Mi?

Bahreyn oturma izni ile belirli bir süre Bahreyn'de yaşayan kişiler uygun kriterlerde olması halinde vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedir.

Bahreyn’e uzun süreler için gelen yabancı uyruklu kişilerin, çeşitli kriterleri karşılaması gerekmektedir; başvuru sahipleri için aranan şartlara ve vatandaşlık işlemleri için başvuru sürecine dair detaylar Bahreyn vatandaşlığı sayfasından görüntülenebilir.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: