Bahreyn Aile Birleşimi Vizesi

Bahreyn Aile Birleşimi Vizesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bahreyn aile birleşimi vizesi, Bahreyn'de çalışan kişilerin aile üyelerine verilen ve aile üyelerinin de Bahreyn’de ikamet etmesine imkan tanıyan oturum vizesi türüdür.

Danışmanlık işlemleri için: 0850 241 1868

Bahreyn Aile Birleşimi Vizesi Kimlere Verilir?

Bahreyn aile birleşimi vizesi daha önceden sadece Bahreyn’de çalışan yabancıların eşlerine, 18 yaşından küçük çocuklarına ve ülkede okuyan yetişkin çocuklarına verilirken; 4 Mart 2021'de vizenin kapsamı genişletilmiş ve ülkede çalışan yabancıların eşlerine, çocuklarına ve ebeveynlerine aile birleşimi vizesi verilmeye başlanmıştır.

Bahreyn’de çalışan veya kendi işlerini yürüten yabancılar, eşlerine ve 24 yaşından küçük çocuklarına sponsor olabilmek için aylık en az 400 Bahreyn dinarı (2023 yılı Ocak ayında yaklaşık 19.860 Türk lirası ve 1.060 dolar) kazanıyor olmalıdır. Kişinin 24 yaş üstü çocuklarına ve ebeveynlerine sponsor olabilmesi için ise aylık 1.000 Bahreyn dinarı (2023 yılı Ocak ayında yaklaşık 49.660 Türk lirası ve 2.650 dolar) kazanıyor olması ve geçerli bir sağlık sigortasının bulunması gereklidir.

Bahreyn Krallığı Aile Birleşimi Vizesi Uygunluk Kriterleri

Bahreyn Krallığı aile birleşimi vizesi uygunluk kriterleri aşağıda açıklanmıştır.

 • Kişinin aylık net geliri 400 Bahreyn dinarı (2023 yılı Ocak ayında yaklaşık 19.860 Türk lirası ve 1.060 dolar) veya daha fazla olmalıdır.
 • Kişinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin ziyaret veya başka bir tür izin ile halihazırda Bahreyn’de bulunması halinde, mevcut iznin veya vizenin başvurudan itibaren en az 7 iş günü daha geçerli olmalıdır.
 • Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 24 yaşının üzerinde olması durumunda, oturma izni verme ve yenileme prosedürleri doğrudan NPRA aracılığıyla yapılır.
 • Daha önce bir kişisel numaraya sahip olan bakmakla yükümlü olunan kişiler, oturma izni başvurusunda bulunurken kişisel numara alanına aynı numarayı doldurmalıdır.
 • Bahreyn'de doğanlar veya Bahreyn'den yeni pasaport çıkaran kişiler, öncelikle NPRA üzerinden yeni bir dosya açmalı veya verilerini güncellemelidir.

Bahreyn Aile Birleşimi Vizesi Nasıl Alınır?

Bahreyn aile birleşimi vizesi; Bahreyn İş Piyasası Düzenleme Kurumuna sunulan başvuru sonucunda Bahreyn Krallığı Vatandaşlık ve Pasaport İkamet Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Bahreyn aile birleşimi vize başvuru adımları aşağıda belirtilmiştir.

 • Garantör veya yetkili bir kişi tarafından işlemler yürütülür.
 • Başvurular, online olarak veya fiziki merkezler aracılığıyla yapılır.
 • Başvuru için gerekli ücretler ödendikten sonra makbuz ile başvuru numarası teslim alınır.

Sık Sorulan Sorular

Bahreyn aile birleşimi ile ilgili bizlere sıklıkla sorulan soruların cevaplarına aşağıda yer verilmiştir.

Bahreyn Aile Birleşimi Vizesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bahreyn aile birleşimi vizesi için gerekli evraklar başvuru sahibinin kişisel durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Başvuru sahiplerinin kişisel durumlarına bağlı olarak istenen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

Bahreyn vatandaşının eşi (karısı) olan kişilerin başvurularında aşağıdaki belgeler sunulmalıdır.

 • Eşin kimliğinin bir fotokopisi ile ilk kez oturum izni talep ediliyorsa tavsiye beyanı
 • Bahreyn veya başka bir ülkenin yasal makamlarından alınmış ve tasdikli evlilik cüzdanının bir fotokopisi
 • Eşi askeri işyerlerinde çalışanlar için işverenden alınan onay mektubu
 • Eşin maaş belgesinin bir fotokopisi
 • Başvuru sahibi eşin doğum belgesinin bir fotokopisi

Bahreyn vatandaşı olup bir yabancı ile evli olan annenin çocukları için yapılacak olan başvurularda sunulması gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Bahreyn veya başka bir ülkenin makamlarından alınan ve tasdikli evlilik cüzdanının bir fotokopisi
 • Bahreyn vatandaşı eşin ve yabancı eşin kimlik fotokopileri
 • Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı’ndan veya tasdik edilmiş olarak başka bir ülkeden alınmış doğum belgesinin bir kopyası
 • Boşanma halinde, Bahreyn veya başka bir ülkenin hukuk mahkemelerinden alınmış resmi velayet kararının tasdikli örneği

Bahreyn’de oturum izni ile bulunan yabancı kişilerin ebeveynleri, aşağıda listelenen gerekli evrakları sunmalıdır.

 • Bir kamu kurumu veya özel sektör şirketi tarafından düzenlenen, aylık 1.000 Bahreyn dinarının üzerindeki ücreti gösteren maaş bordrosu
 • Çocuğun doğum belgesinin fotokopisi
 • Babanın veya annenin sağlık sigortasını gösteren belgeler
 • Devlet kurumları dışında şirketin ticaret sicil kaydının bir kopyası

24 yaşından büyük çocukların Bahreyn aile birleşimi vize başvurularında aşağıdaki evraklar sunulmalıdır.

 • Bir kamu kurumu veya özel sektör şirketi tarafından düzenlenen ve aylık 1.000 Bahreyn dinarının üzerindeki ücreti gösteren maaş bordrosu
 • Çocuğa ait doğum belgesinin bir kopyası
 • Çocuğa ait sağlık sigortası poliçesinin kopyası
 • Kamu kurumu dışında şirketin ticaret sicili kaydının fotokopisi

Yukarıda sıralanan Bahreyn aile vizesi başvuru evrakları başvuru sahibinin kişisel durumuna göre standart vize evraklarına ek olarak sunulması gereken belgelerdir. Bahreyn aile vizesi için gerekli standart vize belgelerine, Bahreyn vizesi için gerekli evraklar tablosundan aile birleşimi vizesi seçilerek ulaşılabilmektedir.

Bahreyn Aile Birleşimi Vize Ücreti Ne Kadardır?

Bahreyn aile birleşimi ücreti başvuru sahibinin kişisel durumuna bağlı olarak talep edilmekte ya da edilmemektedir. Buna göre Bahreyn vize başvuru ücreti gerekliliği ile ilgili bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Bahreyn vatandaşının eşi ve bir yabancı ile evli olan Bahreyn vatandaşı anneden doğan çocuklar için aile vizesi ücreti alınmaz. Oturum izni sahibi olan yabancı uyruklu kişilerin ebeveynleri ile 24 yaşından büyük çocuklarının aile birleşimi vizesi başvurularında; iadesiz olarak 4 Bahreyn dinarı (2023 yılı Ocak ayında yaklaşık 200 Türk lirası ve 10 dolar) vize işlem ücreti alınırken, ek olarak 5 Bahreyn dinarı (2023 yılı Ocak ayında yaklaşık 250 Türk lirası ve 13 dolar) vize onay ücreti ile 30 Bahreyn dinarı (2023 yılı Ocak ayında yaklaşık 1.490 Türk lirası ve 80 dolar) vize başvuru ücreti alınmaktadır.

Bahreyn Aile Birleşimi Vizesi Ne Kadar Sürede Verilir?

Bahreyn aile birleşimi vizesi 1 ila 10 iş günü içerisinde verilir.

Bahreyn Aile Birleşimi Vizesi Hamiline Çalışma Hakkı Tanır Mı?

Hayır, Bahreyn aile birleşimi vizesi hamiline çalışma hakkı tanımamaktadır.

Bahreyn'e aile birleşimi vizesi ile gelen yabancı ülke vatandaşlarının Bahreyn'de çalışması yasaktır. Vize hamillerinin Bahreyn'de çalışabilmesi ancak Bahreyn çalışma vizesi almaları ile mümkün olup çalışma izni olmadan çalışılması durumunda Bahreyn vize ihlali oluşturmaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: