slovenya vatandaşlık başvurusu ve şartları

Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Slovenya vatandaşlık başvurusu; ebeveynlerinden en az biri Sloven olan, Sloven kökenli olan ve Slovenya vatandaşlık koşulları için gerekli şartları yerine getiren kişiler için gerçekleştirilmektedir.

Kişiler, Slovenya vatandaşlık başvurusu için Slovenya’da bulunan Konsolosluklar, veya İçişleri Bakanlığına bağlı göçmenlik ofislerine başvurularını gerçekleştirebilir.

Yetişkinler için Slovenya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Yetişkinler için Slovenya vatandaşlığı başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Slovenya vatandaşlık başvurusu gerçekleştirmeden önce 5 yıllık geçici oturum izni ile birlikte 10 yıl Slovenya’da ikamet etmiş olmak
 • Sloven dilinde yeterlilik sahibi olmak
 • Slovenya’da bulunulan süre boyunca herhangi bir suça karışmamış olmak
 • Devlet fonlarına ve yardımlarına başvurmadan Slovenya’da bir düzen kurmuş olmak

Aşağıda yetişkinler için Slovenya vatandaşlığı başvurularında farklı başvuru türleri için karşılanması gereken istisnai şartlar sıralanmıştır:

 • Slovenya’dan göç etmiş olmak
 • Bir Sloven vatandaşı ile en az üç yıldır evli olmak
 • Doğrudan Sloven kökenli olmak

Evlilik Yoluyla Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Evlilik gerekçesiyle Slovenya vatandaşlığına başvuru yapabilmek için Slovenya Adalet ve Eşitlik Bakanlığı tarafından belirlenen şartları karşılıyor olmak gerekmektedir. Sloven bir bireyle en az 3 yıllık evliliği bulunan ve en az 1 yıl boyunca Slovenya’da ikamet etmiş olan kişilerin evlilik yoluyla Slovenya vatandaşlık hakkı bulunmaktadır.

Oturum İzni Yoluyla Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Oturum izni yoluyla Slovenya vatandaşlık başvurusu yapmak için son 10 yıl içerisinde en az 5 yıl oturum izni kapsamında Slovenya’da ikamet etmiş olmak gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek kişiler zorunlu 5 yıllık ikamet süresi ile birlikte en az 10 yıl Slovenya’da yaşamış olmalılardır.

Oturum izni yoluyla Slovenya vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek kişilerin Slovenya topraklarında kendi geçimlerini sağlayabilecek maddi güce sahip olduklarını kanıtlamaları gerekir. Slovenya vatandaşlık başvurusu sahipleri üç aydan uzun süreli koşulsuz hapis cezasına veya bir yıldan uzun süreli denetimli serbestlik ile şartlı hapis cezasına çarptırılmamış olmalıdır.

Vatandaşlık başvurusu sahiplerinin Slovenceye hakim olduklarını kanıtlamaları gerekir. Vatandaşlık başvurusunun onaylanması için kişilerin Slovenya Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerde bulunmamış olması gerekmektedir. Yasal olarak Slovenya oturma izni ile en az 5 yıl Slovenya’da ikamet etmeleri gerekmektedir.

Olağanüstü Slovenya Vatandaşlık Hakkı Nedir?

Bir kişinin sosyal yaşamın akademik, bilimsel, ekonomik, kültürel ve ulusal alanlarında Slovenya ulusunun çıkarlarına hizmet etmesi durumu kişiye olağanüstü Slovenya vatandaşlık hakkı kazandırmaktadır.

Olağanüstü Slovenya vatandaşlığı elde edebilmek için kişilerin Slovenya’nın ulusal çıkarlarına katkı sağlamaları, Slovenya’da en az 1 yıldır ikamet ediyor olmaları ve yabancı uyruklu vatandaş olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

İkamet Süresi Yoluyla Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

İkamet süresi yoluyla Slovenya vatandaşlık başvurusu şartları aşağıda sıralanmıştır:

 • Son 10 yıl içerisinde 5 yılı yasal oturum izniyle olması şartıyla Slovenya’da ikamet etmiş olmak
 • Slovenya’da kamu fonlarına ve yardımlarına başvurmadan geçinebilecek gelire sahip olmak
 • Sloven diline hakim olmak
 • Slovenya Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehlikeye atacak fiillerde bulunmamış olmak

Eğitim Yoluyla Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Slovenya’da eğitim yoluyla vatandaşlık başvurusu gerçekleştirebilmek için Slovenya’da bulunan üniversitelerden kabul almış olmak, Slovenya öğrenci vizesi kapsamında ülkeye giriş yapmış olmak eğitim sürecini tamamladıktan sonra da iş bularak Slovenya’da 10 yıllık ikamet süresini doldurmak gerekmektedir.

Eğitim yoluyla Slovenya’da ikamet eden kişilere oturma izni eğitim süreleri boyunca sağlanmaktadır. Slovenya’da bulunan eğitimini tamamlayan kişilerin Slovenya Cumhuriyeti’nde daha uzun süre ikamet etmelerini gerektiren sebepleri bildirerek oturum izni uzatma başvurusu gerçekleştirmeleri gerekir.

Geçerli bir Slovenya oturum izni ile Slovenya’da 10 yıl boyunca ikamet eden kişiler vatandaşlık başvurusu gerçekleştirebilir. Eğitim yoluyla Slovenya vatandaşlık başvurusu gerçekleştirecek başvuru sahiplerinin, Slovenya’da kendi geçimlerini sağlayacak ve yaşam masraflarını karşılayacak gelire sahip olduklarını kanıtlamaları ve geçerli bir Slovenya öğrenci vizesi ile Slovenya’ya gelmiş olmaları gerekmektedir.

Soy Yoluyla Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Şartları Nelerdir?

Soy yoluyla Slovenya vatandaşlık başvurusu gerçekleştirebilmek için başvuru sahiplerinin ebeveynlerinden en az birinin Slovenya vatandaşlığına sahip olması gerekmektedir. Bir Slovenya vatandaşının çocuğu olarak farklı bir ülke vatandaşlığına sahip olan kişilerin Slovenya vatandaşlığına geçiş yapma hakkı bulunmaktadır. Doğrudan soydan gelen Slovenya vatandaşlığı için kişilerin herhangi bir ikamet şartını karşılıyor olması gerekmez. Soy bağı yoluyla Slovenya vatandaşlık başvurusu gerçekleştirmek için bulunan yollardan biri de bir Slovenya göçmeninin dördüncü kuşağa kadar akrabası olmaktır. Slovenya göçmenlerinin aile üyeleri ve akrabalarının Slovenya vatandaşlık hakkı bulunmaktadır. Slovenya göçmeninin aile üyelerinin ve akrabalarının Slovenya vatandaşlık hakkı elde edebilmek içi en az 1 yıl Slovenya’da ikamet etmiş olmaları gerekmektedir.

Çocuklar için Slovenya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Slovenya Cumhuriyeti 18 yaşın altındaki kişileri çocuk olarak kabul etmektedir. Çocuklar için gerçekleştirilecek Slovenya vatandaşlık başvurularında, aile üyelerinden en az birinin Slovenya vatandaşı olması durumunda başka bir ülkenin toprağında doğmuş olsa bile çocuk doğrudan Slovenya vatandaşı olarak kabul edilmektedir.

Slovenya toprakları dışında dünyaya gelen çocukların Slovenya vatandaşlığı alabilmesi için aşağıda bulunan şartlardan birini karşılıyor olması gerekmektedir:

 • Çocuğun her iki ebeveyni de Slovenya vatandaşı ise
 • Çocuğun ebeveynlerinden biri Slovenya vatandaşı diğeri vatansız ise
 • Çocuk başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip değil ise doğrudan Slovenya vatandaşı olmaktadır.

18 yaşından önce Slovenya’da daimi ikamet sahibi olan ve ebeveynleri Slovenya vatandaşı olmayan çocukların da Slovenya vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkı bulunmaktadır.

Bir Slovenya vatandaşı tarafından evlatlık edinilen yabancı uyruklu çocuklara Slovenya Cumhuriyeti tarafından vatandaşlık hakkı tanınmaktadır.

Slovenya Asıllı Olanlar için Slovenya Vatandaşlık Başvuru Şartları Nelerdir?

Slovenya’dan geçmiş dönemlerde göç etmiş Sloven asıllı kişilerin ve dördüncü kuşağa kadar aile üyelerinin Slovenya vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkı bulunmaktadır. Slovenya’dan göç eden bireyin göç belgelerini, göç eden Slovenya vatandaşı ile soy bağı bulunan kişilerin ise akrabalık bağlarını kanıtlayan belgeleri Slovenya İçişleri Bakanlığı’na sunmaları gerekir. Slovenya’dan göç eden birey ve dördüncü kuşağa kadar aile üyelerinin en az 1 yıl Slovenya’da ikamet etmiş olmaları gerekmektedir.

Slovenya Cumhuriyeti bir Slovenya vatandaşının ikinci kuşağa kadar aile üyelerinin herhangi bir ikamet şartı bulunmadan Slovenya vatandaşlığına başvurmasına izin vermektedir.

Bir Slovenya vatandaşının evlilik bağı bulunan eşi ya da hemcins partneri için vatandaşlık başvurusu gerçekleştirilebilmektedir. Slovenya vatandaşı ile arasında en az 3 yıllık bir evlilik/birliktelik bulunduğunu kanıtlayan kişilerin vatandaşlık hakkı doğmaktadır.

Mülteci Statüsünde Slovenya Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

Bir Avrupa Birliği üye devleti olarak Cenevre Sözleşmesi kapsamında Slovenya, menşe ülkesinde insani koruma sağlamayan vatandaşlar için uluslararası koruma ve sığınma hakkı tanımaktadır.

Slovenya, siyasi görüşleri, dinleri, ırkları veya etnik kökenleri nedeniyle menşe ülkelerinde zulüm gördüklerine dair sağlam ve güvenilir kanıtlar sunan ve söz konusu menşe ülkeye dönüşleri mümkün olmayan kişilere mülteci statüsü vermektedir. Slovenya iltica başvuruları için Slovenya Cumhuriyeti tarafından talep edilen belgeleri sağlayarak Slovenya’ya sığınan kişiler gerekli ikamet süresini doldurduktan sonra vatandaşlık başvurusu gerçekleştirme hakkına sahiptirler.

Slovenya Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Slovenya vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler vatandaşlık başvurusu türüne göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı vatandaşlık türleri için talep edilen belgeler listelenmiştir:

 • 18 Yaş Altındaki Kişiler için Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Belgeleri
 • Slovenya vatandaşlık başvuru formu (Başvuru formu ebeveynler tarafından doldurulmalıdır.)
 • Noter tasdikli ve Slovenceye çevrilmiş doğum belgesi
 • Slovenya vatandaşlık başvuru ücreti ödeme belgeleri
 • Yetişkinler için Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Belgeleri
 • Slovenya vatandaşlık başvuru formu
 • İletişim ve adres bilgileri
 • Kimlik, pasaport ve ehliyet belgeleri
 • Oturma izni belgeleri
 • Sağlık sigortası bilgileri
 • Noter tasdikli ve Slovenceye tercüme edilmiş doğum belgesi
 • Evli olanlar için evlilik belgeleri ve ilişki kanıtları
 • Slovenya vatandaşlık başvuru harcının ödendiğine dair dekont
 • Soy bağı yoluyla gerçekleştirilecek belgeler için akrabalık kanıtları

Slovenya vatandaşlık başvurularında bütün belgelerin Slovenceye tercüme edilmiş halleri beyan edilmelidir.

Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır?

Slovenya vatandaşlığına başvuru gerçekleştirmek için talep edilen vatandaşlık belgeleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı göçmenlik ofislerine teslim edilmelidir. Slovenya İçişleri Bakanlığı, vatandaşlık başvurusu işlem sürecinin kısaltılması ve kolaylaştırılması adına bütün belgeleri Slovenceye tercüme edilmiş halleri ile tasdikli olarak talep etmektedir.

Slovenya Vatandaşlık Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Slovenya vatandaşlık başvurusu ortalama 3 ile 8 ay arasında sonuçlandırılmaktadır. Covid-19 sebebiyle vatandaşlık başvurularında işlem süreleri değişiklik gösterebilmektedir.

Slovenya Vatandaşlık Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Slovenya vatandaşlık başvurusu için gerekli evrakların İçişleri Bakanlığı’na ya da Slovenya’da bulunan herhangi bir idari birime teslimi sağlandıktan Slovenya İçişleri Bakanlığı, vatandaşlık başvurusu değerlendirme sürecinde eksik evrak tespit ettiği taktirde ek evrak talebinde bulunabilmektedir. Slovenya vatandaşlığı başvuru sahiplerine eksik evraklarını tamamlamaları için 28 gün süre tanınmaktadır.

Slovenya İçişleri Bakanlığı, Slovenya vatandaşlık başvurusu sahibinin belgelerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmese dahi başvurunun olumlu sonuçlanacağını taahhüt etmemektedir.

Slovenya Vatandaşlık Başvuru Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Slovenya vatandaşlık başvuru reddi tek yetkili kurum olan Slovenya İçişleri Bakanlığı tarafından kişilere sebepleri ile bildirilmektedir. Slovenya İçişleri Bakanlığı başvuru sahiplerine ret sebeplerini açıklayan bir mektup göndermektedir.

Olumsuz sonuçlanan Slovenya vatandaşlık başvurularının ardından kişilere herhangi bir başvuru ücreti iadesi yapılmamaktadır.

Başvuru sahiplerinin Slovenya vatandaşlık başvurusu ret kararına itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak Slovenya vatandaşlık başvurusu olumsuz sonuçlanan bireyler sonrasında yeniden Slovenya vatandaşlık başvurusu yapabilir.

Slovenya Vatandaşlık Başvuru Ücretleri Ne Kadardır?

Slovenya vatandaşlık başvuru ücretleri 18 yaş altındaki çocuklar ve yetişkin başvuru sahipleri için 26 Euro, olağanüstü vatandaşlık başvurusu sahipleri için ise 354 Euro olarak belirlenmiştir. Slovenya vatandaşlık başvuru ücretlerine ve başvuru formlarına http://www.cairo.embassy.si adresinden ulaşılabilir.

Slovenya vatandaşlık başvuru ücretleri kapsamında kişilerin Slovenya’da tercüme ettireceği belgelerin ücretleri de hesaplanmalıdır. Belgeleri sağlanması, yeminli tercüman ile çevirisinin yapılması ücretleri vatandaşlık başvurusu sürecine dahildir.

Slovenya Vatandaşlığı Alındığında Hangi Ülkelere Vizesiz Gidilebilir?

Slovenya vatandaşları dünya üzerindeki 180 ülkeye vizesiz giriş hakkına sahiptirler.

2019 yılı Vize Kısıtlamaları Endeksi verilerine göre Slovenya, dolaşım özgürlüğünde dünya ülkeleri arasında 11. sırada yer almıştır.

Aşağıda Slovenya’dan vizesiz gidilebilecek yerler tablo halinde listelenmiştir.

Vize İstemeyen ÜlkelerVizeNotlar
AndorraVize gerekli değil 
Birleşik Arap EmirlikleriVize gerekli değil90 gün
Antigua ve BarbudaVize gerekli değil3 ay
ArnavutlukVize gerekli değil90 gün
ErmenistanVize gerekli değil180 gün
AngolaeVisa30 gün
ArjantinVize gerekli değil90 gün
AvusturyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
AvustralyaeZiyaretçi90 gün
AzerbaycaneVisa30 gün
Bosna HersekVize gerekli değil90 gün
BarbadosVize gerekli değil3 ay
BangladeşVarışta vize30 gün
BelçikaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
Burkina FasoVarışta vize1 ay
BulgaristanVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
Bahreynvarışta eVisa / Visa14 gün
Beninvarışta eVisa / Visa30 gün / 8 gün
BruneiVize gerekli değil90 gün
BolivyaVize gerekli değil90 gün
BrezilyaVize gerekli değil90 gün
BahamalarVize gerekli değil3 ay
BotsvanaVize gerekli değil90 gün
BelarusVize gerekli değil30 gün
BelizeVize gerekli değil1 ay
KanadaVize gerekli değil6 ay
İsviçreVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
ŞiliVize gerekli değil90 gün
KolombiyaVize gerekli değil180 gün
Kosta RikaVize gerekli değil90 gün
Cape VerdeVize gerekli değil30 gün
KıbrısVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
Çek CumhuriyetiVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
AlmanyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
CibutieVisa31 gün
DanimarkaVize gerekli değilHareket özgürlüğü (DK) Kimlik kartı geçerli
DominikaVize gerekli değil90 gün
Dominik CumhuriyetiVize gerekli değil90 gün
EkvadorVize gerekli değil90 gün
EstonyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
Mısırvarışta eVisa / Visa30 gün
ispanyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
EtiyopyaeVisa90 güne kadar
FinlandiyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
FijiVize gerekli değil4 ay
MikronezyaVize gerekli değil90 gün
FransaVize gerekli değilHareket özgürlüğü (Fransa’nın Bölgelerinde) Kimlik kartı geçerli
Gabonvarışta eVisa / Visa90 gün
Birleşik KrallıkVize gerekli değilDolaşım özgürlüğü geçerli (Kurucu ülkelerde) kimlik kartı geçerli
GrenadaVize gerekli değil3 ay
GürcistanVize gerekli değil1 yıl
GambiyaVize gerekli değil90 gün
YunanistanVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
GuatemalaVize gerekli değil90 gün
Gine-Bissauvarışta eVisa / Visa90 gün
HondurasVize gerekli değil3 ay
HırvatistanVize gerekli değilHareket özgürlüğü - İşçilerin serbest dolaşımına geçici kısıtlamalar uygulanabilir; Kimlik kartı geçerli
HaitiVize gerekli değil90 gün
MacaristanVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
EndonezyaVize gerekli değil30 gün
İrlandaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
İsrailVize gerekli değil3 ay
Hindistane-Visa60 gün
İranVarışta vize30 gün
İzlandaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
İtalyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
JamaikaVarışta vize 
ÜrdünVarışta ücretsiz vize 
JaponyaVize gerekli değil90 gün
Kenyavarışta eVisa / Visa3 ay
KırgızistanVize gerekli değil60 gün
Kamboçyavarışta eVisa / Visa30 gün
KiribatiVize gerekli değil90 gün
KomorlarVarışta vize 
Saint Kitts ve NevisVize gerekli değil3 ay
Güney KoreVize gerekli değil90 gün
Kuveytvarışta eVisa / Visa3 ay
KazakistanVize gerekli değil30 gün
LaosVarışta vize30 gün
LübnanVarışta vize1 ay
Saint LuciaVize gerekli değil90 gün
LihtenştaynVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
Sri Lankavarışta eVisa / Visa30 gün
LesotoeVisaLitvanya
Vize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli 
LüksemburgVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
LetonyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
FasVize gerekli değil90 gün
MonakoVize gerekli değil 
MoldovaVize gerekli değil90 gün
KaradağVize gerekli değil90 gün
Madagaskarvarışta eVisa / Visa90 gün
Marşal AdalarıVize gerekli değil90 gün
Myanmar [Burma]eVisa28 gün
MoğolistanVarışta vize30 gün
MoritanyaVarışta vize 
MaltaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
MauritiusVize gerekli değil90 gün
MaldivlerVarışta vize30 gün
MalawiVarışta vize 
MeksikaVize gerekli değil180 gün
MalezyaVize gerekli değil3 ay
MozambikVarışta vize30 gün
NikaraguaVize gerekli değil90 gün
HollandaVize gerekli değilHareket özgürlüğü (Avrupa Hollanda) kimlik kartı geçerli
NorveçVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
NepalVarışta vize90 gün
Yeni ZelandaVize gerekli değil3 ay
UmmaneVisa30 gün
PanamaVize gerekli değil180 gün
PeruVize gerekli değil90 gün
Papua Yeni GineeVisa / Varışta ücretsiz vize60 gün
FilipinlerVize gerekli değil30 gün
PolonyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
PortekizVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
PalauVize gerekli değil90 gün
ParaguayVize gerekli değil90 gün
KatarVize gerekli değil90 gün
RomanyaVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
SırbistanVize gerekli değil90 gün
Ruandavarışta eVisa / Visa30 gün
Solomon AdalarıVize gerekli değil90 gün
SeyşellerVize gerekli değil3 ay
İsveçVize gerekli değilHareket özgürlüğü kimlik kartı geçerli
SingapurVize gerekli değil90 gün
Slovakya
San Marino
Vize gerekli değilHareket özgürlülüğü kimlik kartı geçerli
SenegalVize gerekli değil90 gün
SomaliVarışta vize 
SurinamVarışta eVisa / Turist kartı90 gün
El SalvadorVize gerekli değil3 ay
EsvatiniVize gerekli değil30 gün
TogoVarışta vize7 gün
TaylandVize gerekli değil30 gün
TacikistanVarışta vize45 gün
Doğu TimorVize gerekli değil90 gün
TunusVize gerekli değil3 ay
TongaVize gerekli değil90 gün
TürkiyeVize gerekli değil3 ay
Trinidad ve TobagoVize gerekli değil90 gün
TuvaluVize gerekli değil90 gün
Tanzanyavarışta eVisa / Visa3 ay
UkraynaVize gerekli değil90 gün
Ugandavarışta eVisa / Visa 
UruguayVize gerekli değil90 gün
ÖzbekistanVize gerekli değil30 gün
VatikanVize gerekli değil 
Saint Vincent ve GrenadinlerVize gerekli değil90 gün
VenezuelaVize gerekli değil90 gün
VanuatuVize gerekli değil90 gün
SamoaVize gerekli değil90 gün
Zambiyavarışta eVisa / Visa90 gün
Zimbabvevarışta eVisa / Visa90 gün

Slovenya vatandaşlığının kişilere sunduğu avantajlar ve haklar aşağıda sıralanmıştır:

 • AB ülkelerine vizesiz seyahat etme hakkı
 • Bütün AB ülkelerinde çalışma ve yaşama hakkı
 • Avrupa bankalarında hesap açma hakkı
 • AB sınırları içerisinde gayrimenkul satın alma hakkı
 • Ücretsiz sağlık servislerinden yararlanma hakkı
 • Slovenya vatandaşının eşinin ve çocuklarının AB birliği ülkelerine vizesiz seyahat etme hakkı
 • Slovenya vatandaşının çocuklarının AB ülkelerinde eğitim alma hakkı bulunmaktadır.

Slovenya Vatandaşlığı Hangi Durumlarda Sonlandırılır?

Slovenya vatandaşlığını sonlandırmak üzere başvuru gerçekleştiren bireylerin aşağıdaki koşullara uyuyor olması gerekmektedir:

 • 18 yaş ve üzerinde olmak
 • Başka bir ülkede ikamet ediyor olmak
 • Slovenya’da zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış olmak
 • Evlilik bağından ve çocuklardan dolayı Slovenya’da ikamet eden tüm kişilere karşı nafakaların ödenmiş ve sorumlulukları yerine getirmiş olmak
 • Slovenya’da bir hapis cezasına çarptırılmış olan kişiler için cezayı tamamlamış olmak
 • Başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmak

Slovenya Çifte Vatandaşlık Şartları Nelerdir?

Bir kişi Avrupa Birliği vatandaşı ise, bir Sloven vatandaşı olarak vatandaşlık alma prosedürü esnasında, iki ülke arasında karşılıklılık olması halinde önceki vatandaşlıklarından çıkarıldığına dair kanıt sunma koşulu bulunmamaktadır.

Bir kişinin aşağıdaki durumlarda önceki vatandaşlığından çıkarıldığına dair kanıt sunması gerekmemektedir:

 • Vatansızlar
 • Kendi ülkelerinin yasalarına göre, bir Sloven vatandaşı olarak vatandaşlığa geçerek o ülkenin vatandaşlığını kaybettiklerini kanıtlayabilen kişiler
 • Ülkelerinin makul bir süre içinde vatandaşlığı sonlandırma başvurusuna karar vermediğini kanıtlayabilen kişiler
 • Başka bir ülkenin vatandaşlığının gönüllü olarak kazanılmasının, kişinin menşe ülkesi mevzuatı uyarınca yaptırıma tabi bir sadakatsizlik eylemi oluşturduğunu kanıtlayabilen kişiler

Slovenya, reşit olmayanların önceki vatandaşlıklarından çıkmalarını talep etmediği gibi, önceki daha sonraki bir tarihte başka bir ülkenin vatandaşlığı ile Slovenya vatandaşlığı arasında karar vermelerini de şart koşmamaktadır.

Vatandaşlık Yasası’nın 12. Maddesine dayanarak Slovenya vatandaşlığı için başvuruda bulunan aşağıdaki maddelere uyan kişilerin önceki vatandaşlıklarından çıkarıldıklarına dair kanıt sunma şartları bulunmamaktadır:

 • Dördüncü dereceye kadar doğrudan bir sıradaki bir Sloven gurbetçisi olan veya onun soyundan gelen kişiler
 • Salıverilme veya feragat etme sonucunda Sloven vatandaşlığını kaybeden kişiler
 • Slovenya topraklarında doğanlar ve doğumlarından beri Slovenya’da ikamet eden kişiler
 • Slovenya’da mülteci statüsüne sahip olan kişiler
 • Vatansız kişiler
 • Bir Sloven vatandaşı ile evli olan kişiler ( Menşe ülke bireyin hayatını veya geçimini riske atacak vatandaşlığın sonlandırılması için koşullar öngörüyorsa veya asıl vatandaşlığın sonlandırılmasıyla sonuçlanacaksa Sloven hükümeti onayına sunulur.)
 • Bir yabancı vatandaş, olağanüstü vatandaşlığa alma yoluyla bir Sloven vatandaşı olarak vatandaşlığa alındığında, çifte vatandaşlık hakkına sahiptir.

Vatandaşlığın doğuştan kazanılması durumunda, çocuğun bir Sloven vatandaşı ve başka bir ülkenin vatandaşını içeren bir evlilikte doğması durumunda Slovenya topraklarında çifte vatandaşlık kazanılabilmektedir.

Bir çocuk, Slovenya vatandaşı olan ebeveyn aracılığıyla Slovenya vatandaşlığına sahip olabilir ve aynı zamanda diğer ebeveynin vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığını edinebilir.

Slovenya mevzuatı, bir Sloven vatandaşı başka bir ülkenin vatandaşlığını aldığında Sloven vatandaşlığının otomatik olarak kaybedilmesini sağlamamaktadır.

Tuğçe Çaldıran Yazan: Tuğçe Çaldıran

Tuğçe Çaldıran graduated from University of Abant İzzet Baysal in 2018 with bachelor’s degre in Translation and Interpreting and is working as Senior Immigration and Visa Consultant at Vizem.net since March 2022.

Paylaş: