2023 Yılında Kamerun Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Kamerun'un vize rejimine göre, muafiyet tanınan istisnai gruplar hariç olmak üzere, Kamerun'a seyahat edecek yabancı ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde seyahat amaçlarına uygun vize için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamerun vizesi için başvuru öncesinde gerekli evrakların eksiksiz şekilde hazırlanması gerekmektedir. Eksik veya hatalı evrak sunumu vize başvurunuzun reddine neden olabilmektedir.

Aşağıda Kamerun vize başvurusu için hazırlamanız gereken standart evraklar listelenmiştir.

 • Yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş geçerli pasaport
 • Güncel biyometrik fotoğraf
 • Vize başvuru formu
 • Kimlik kartı ya da Türkiye'de yasal olarak ikamet edildiğine dair oturum izni
 • Sarıhumma ve COVID-19 aşı sertifikası
 • Vize harcının ödendiğine dair makbuz
 • Ulaşım rezervasyonu belgeleri

Yukarıda listelenenler vize türü fark etmeksizin tüm başvurularda ibraz edilmesi gereken standart başvuru evraklarıdır. Bunlara ek olarak başvuru yapılacak Kamerun vizesi türü, başvuru sahibinin yaş ve çalışma durumuna göre bir takım ek belgeler talep edilebilmektedir.

Kamerun vize danışmanlığı için: 0850 241 1868

Pasaport

Kamerun vize başvurunuzda ibraz etmeniz gereken pasaport en az 6 ay süreyle geçerli olmalıdır. Pasaportun fotoğraflı sayfasının renkli bir fotokopisi de vize evrakları ile sunulmalıdır.

Vize başvurusunda sunacağınız pasaportun hasarsız olduğundan emin olmalısınız. Pasaportunuzda yırtık, yanık veya diğer tür bir yıpranma varsa vize başvurusundan önce pasaportunuzu yenilemenizi öneririz.

Biyometrik Fotoğraf

Kamerun vizesi için yapılacak başvurularda ICAO standartlarına uygun renkli ve 6 aydan eski olmayan iki adet biyometrik fotoğraf ibraz etmesi gerekmektedir. Taranmış fotoğraflar ve fotokopiler kabul edilmemektedir. Sunulacak biyometrik fotoğraf, 4 cm genişliğinde ve 4 cm uzunluğunda olmalıdır. Fotoğrafların arkasına başvuru sahibinin ismi yazılmalıdır.

Örnek Kamerun vize fotoğrafı aşağıda verilmiştir.

Kamerun vize fotoğrafı

Fotoğraflardan biri başvuru formunda ilgili kısma zımba, ataş ya da iğne gibi kağıda ve fotoğrafa zarar verebilecek araçlar kullanılmadan yalnızca yapıştırılarak eklenmelidir.

Kamerun Vizesi Başvuru Formu

Kamerun vizesi başvuru formunu, Kamerun Ankara Büyükelçiliğinin internet sitesi üzerinden .PDF formatında indirdikten sonra bilgisayarda ya da elde doldurabilirsiniz. 

Kamerun vizesi başvuru formu örneği aşağıda verilmiştir.

Kamerun vize başvuru formu örneği

Başvuru formu indirilerek doldurulabileceği gibi Kamerun Ankara Büyükelçiliğinin internet sitesi üzerinden online başvuru formu kullanılarak çevrimiçi de doldurulabilir.

Online başvuru formunun görseli aşağıda verilmiştir.

Kamerun online vize başvuru formu

Başvuru formu eksiksiz şekilde doğru ve güncel bilgilerle doldurulmalıdır. Eksik veya hatalı bilgi girişi vize başvurunuzun reddedilmesine neden olacaktır.

Kamerun vize formunda; başvuru sahibinin ad, soyad, doğum yeri ile tarihi, uyruğu, cinsiyeti, medeni durumu, anne-baba adı gibi kişisel bilgileri, pasaport bilgileri, mesleği, işveren bilgisi, askerlik durumu, adres ve iletişim bilgisi, talep edilen vize türü ve kalış süresi, seyahat planı, Kamerun’daki referansları ve aile üyelerinin bilgileri, Kamerun’da konaklanacak yerin adres bilgisi, daha önce Kamerun’a seyahat edilip edilmediği ve Kamerun’da iş kurmak istenip istenmediğine dair detaylar doldurulmaktadır. Başvuru formu tam olarak doldurulduktan sonra imzalanmalıdır ve imza, pasaportta bulunan imza ile aynı olmalıdır.

Ulaşım Rezervasyonu

Kamerun vize başvurularında sunulması gereken ulaşım rezervasyonları ve seyahat güzergahına dair diğer belgeler, özellikle rezervasyon ise doğrulanabilir olmalı ve PNR kodunu içermelidir.

Turizm, ziyaret ve iş vizeleri kısa süreli Kamerun vizeleri için gidiş-dönüş ulaşım rezervasyonu ibraz edilmelidir. Eğitim, çalışma ve aile birleşimi vizeleri ise uzun süreli Kamerun vizeleri için ise yalnızca tek yönlü ulaşım rezervasyonu sunulması yeterlidir.

Transit vize için başvuracak kişilerin ise son varış noktasına kadar geçerli olan uçak bileti fotokopisi veya seyahatin devam ettiğini gösteren diğer ulaşım rezervasyonu kanıtı sunması gerekmektedir.

Seyahat edecek kişilerin sadece rezervasyon yaptırması ve vize başvuruları onaylanana kadar bilet satın almamaları tavsiye edilmektedir.

Kamerun Vizesi İçin Sunulması Gerekebilecek Ek Evraklar Nelerdir?

Aşağıdaki listede vize türlerine göre başvuru için hazırlamanız gerekebilecek ek evraklar verilmiştir.

 • Transit vize başvurusunda nihai varış ülkesi için vize veya seyahat izni ibraz edilmelidir.
 • Tüm kısa süreli vizeler için konaklama rezervasyonu ve maddi yeterlilik kanıtı ibraz edilmelidir.
  • Ziyaret vizesi için Kamerun'daki ev sahibi tarafından düzenlenmiş vize davetiyesi sunulmalıdır.
  • İş vizesi için Kamerun'daki ev sahibi kurumdan alınmış vize davetiyesi ve işveren mektubu sunulmalıdır.
 • Tüm uzun süreli vizeler için seyahat bitiminde Kamerun'un terk edileceğine dair kanıt ibraz edilmelidir.
  • Eğitim vizesi için tasdikname ve kabul mektubu sunulmalıdır.
  • Çalışma vizesi için iş sözleşmesi ve mesleki izin sunulmalıdır.
  • Aile birleşimi vizesi için aile bağlarını kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır.

Yukarıda listelenen evraklar haricinde; 18 yaşından küçük çocuklar için muvafakatname, çalışmayan kişiler ve ev hanımları için sponsor mektubu ve araba ile yapılacak seyahatler için Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD) ibraz edilmelidir.

Konaklama Rezervasyonu

Kamerun'da kalınacak sürenin tamamı için geçerli bir otel rezervasyon belgesi, vize başvurusunda sunulmalıdır. Sadece rezervasyon yaptırılması yeterlidir ve vize alınana kadar otel ücretinin ödenmemesi önerilmektedir.

Başvuru sahibini Kamerun'da davet eden kişi tarafından konaklama ihtiyacı karşılanacak ise; davet eden tarafından düzenlenmiş, 3 ay veya daha kısa süre için geçerli ve bölgesel olarak yetkili göçmenlik veya polis makamları tarafından tasdik edilmiş konaklama sertifikası sunulmalıdır.

Kamerun Vizesi İçin Davet Mektubu

Kamerun vizesi için, Kamerun'daki davet eden taraftan alınmış orijinal davet mektubunun veya renkli bir fotokopisinin sunulması gereklidir.

Kamerun'da iş toplantısı, konferans, kongre, fuar veya seminer gibi bir organizasyona katılım amacıyla yapılan Kamerun iş vizesi başvurularında Kamerun'daki organizasyona ev sahipliği yapan şirket veya kurum tarafından hazırlanmış, organizasyonun kapsamı ve süresi hakkında bilgi veren davet mektubunun sunulması gerekmektedir. 

Kamerun'da bulunan yakınları ziyaret amacıyla yapılan Kamerun ziyaret vizesi için başvurularında ise Kamerun'daki ev sahibi kişinin ikamet bölgesindeki yargı yetkisine sahip belediye başkanının onayını taşıyan ve başvuru sahibini ağırlamayı taahhüt eden davet mektubu ibraz edilmelidir.

Kamerun Eğitim Vizesi İçin Tasdikname ve Kabul Mektubu

Kamerun eğitim vizesi için yapılacak başvurularda standart başvuru evraklarına ek olarak Kamerun'da eğitim alınacak okuldan alınmış kabul mektubu ile başvuru sahibinin Türkiye'de eğitimine devam ettiği kurumdan aldığı tasdiknamenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kabul mektubu yerine kayıt belgesinin de Kamerun eğitim vizesi başvurularında sunulması mümkündür. Öğrenciler için eğitim kurumunun yöneticisi tarafından verilen kayıt veya kayıt yenileme belgesi ibraz edilebilir.

Kamerun Çalışma Vizesi İçin İş Sözleşmesi ve Mesleki İzin Belgesi

Kamerun'da çalışmak amacıyla vize başvurusu yapan kişiler; ücret karşılığı bir faaliyette bulunmak için Kamerun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yasal olarak onaylanmış bir iş sözleşmesi beyan etmelidir. Gerekli hallerde iş sözleşmesine ek olarak serbest meslek icra etmek veya çiftçilik, pastoral, endüstriyel, ticari, zanaatkar veya diğer faaliyetleri teşvik etmek için yetkili makamlarca verilen mesleki iznin de sunulması gerekebilir.

Kamerun'da stajyer olarak çalışacak kişilerin Kamerun çalışma vizesi başvurularında ise ilgili iki tarafça imzalanmış ve sorumluluğun üstlenildiğini belirten bir staj sertifikası ile süresi 3 ayı aşan staj programları için, tam kalış süresini belirten yasal kabul mektubu da ibraz edilmelidir.

Kamerun Aile Birleşimi Vizesi İçin Aile Bağlarına Dair Kanıt

Aile birleşimi amaçlı vize başvurularında, eş ile olan evlilik bağının ve reşit olmayan çocuklar ile olan ebeveynlik durumunun ispatlanması gerekmektedir.

Nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, evlilik cüzdanı gibi belgeler aile bağlarını kanıtlamak amacıyla Kamerun aile birleşimi vizesi başvurularında sunulabilir.

Kamerun Vizesi İçin Muvafakatname

Kamerun vizesi için muvafakatname; tek başına, ebeveynlerinden sadece biri ile veya farklı bir refakatçı ile seyahat edecek reşit olmayan çocukların vize başvurularında sunulmalıdır. Bir izin belgesi olan muvafakatname, seyahatte bulunmayacak olan ebeveyn veya ebeveynlerce verilmiş olmalıdır.

Kamerun Vizesi İçin Sponsor Mektubu

Ev hanımı ve çalışmayan kişilerin Kamerun vize başvurularında, bir aile üyesi tarafından hazırlanmış olan sponsor mektubunun sunulması istenmektedir.

Kamerun Vizesi İçin Gümrüklerden Geçiş Karnesi

Araba ile Kamerun'a seyahat edecek kişilerin, Kamerun'da geçerli olan bir Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD - Carnet de Passages en Douane) ve uluslararası sigortaya ihtiyacı vardır.

Gümrüklerden Geçiş Karnesi (CPD), Türkiye’ye kayıtlı taşıtların, yabancı gümrüklerden herhangi bir teminat bırakmaksızın geçişini sağlama ve aynı zamanda Türk Gümrükleri tarafından, çıkan taşıtların dönüşünün sorunsuz takip edilebilmesi için kullanılan uluslararası bir gümrüklerden geçiş belgesidir. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenmektedir.

Kamerun Vize Evrakları Nereye Teslim Edilmelidir?

Kamerun vize evrakları, Türkiye'de vize başvurularını kabul eden ve işleme alan Kamerun diplomatik misyonuna teslim edilmelidir.

Vize türüne göre hazırlamış olduğunuz başvuru evraklarını, vize başvurusu kabulü gün ve saatleri içerisinde doğrudan Kamerun Ankara Konsolosluğu ilgili birimine teslim edebilirsiniz.

Damla Kızılkoca Yazan: Damla Kızılkoca

Damla Kızılkoca 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2022 yılının şubat ayından beri vizem.net için vize danışmanlığı yapmaktadır.

Paylaş: