Kamerun Seyahat Rehberi: Kamerun'a Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Atlas Okyanusu'nun kıyısında yer alan Kamerun, resmi adıyla Kamerun Cumhuriyeti, 27 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve 250'nin üzerinde dilin konuşulduğu bir Orta Afrika ülkesidir. 

Kamerun, başta Makossa, Njang ve Bikutsi olmak üzere yerel müzik tarzları ve başarılı milli futbol takımıyla tanınmaktadır. Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Frankofoni Örgütü, Milletler Topluluğu, Bağlantısızlar Hareketi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye bir devlettir. Kamerun; jeolojik, dilsel ve kültürel çeşitliliği nedeniyle genellikle "Minyatür Afrika" olarak da anılmaktadır.

Kamerun'a seyahat etmeden önce bilinmesi gereken temel bilgiler aşağıdaki başlıklarda verilmiştir.

Kamerun Nerededir?

Kamerun'un konumu.jpg

Kamerun, Orta ve Batı Afrika'da, Gine Körfezi ve Atlantik Okyanusu'nun bir parçası olan Biafra Körfezi üzerinde yer almaktadır. 1° ile 13°K enlemleri ve 8° ile 17°D boylamları arasında yer alan Kamerun, Atlantik Okyanusu'nun 12 deniz milini kontrol etmektedir.

Batıda ve kuzeyde Nijerya, kuzeydoğuda Çad, doğuda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyde Ekvator Ginesi, Gabon ve Kongo Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Kıyı şeridi, Gine Körfezi ve Atlantik Okyanusu'nun bir parçası olan Biafra Körfezi'nde yer almaktadır. Batı Afrika ile Orta Afrika arasındaki yol ayrımındaki stratejik konumu nedeniyle her iki bölgede de yer almaktadır.

Kamerun İklimi ve Coğrafyası

Kamerun coğrafyası

Kamerun turistler arasında, kıtanın tüm önemli iklimlerini ve bitki örtüsünü sergilediği için "Minyatür Afrika" olarak tanımlanır ve ülke genelinde kıyılar, çöller, dağlar, yağmur ormanları ve savanlar bulunur. Kamerun fiziksel, iklimsel ve bitkisel özelliklerle ayırt edilen beş ana coğrafi bölgeye ayrılmıştır.

Kıyı ovası, Gine Körfezi'nden 15 ila 150 kilometre içeride uzanan ve ortalama 90 metre yüksekliğindeki bölge olarak, aşırı sıcak ve nemli, sadece kısa bir süre kurak iklime sahiptir. Sık ormanlarla kaplı bölge, dünyanın en yağışlı alanlarından biridir.

Güney Kamerun Platosu, kıyı ovasından ortalama 650 metre yüksekliktedir. Ekvatoral yağmur ormanları bulunan bölgede yağışlı ve kurak mevsim geçişleri, bölgeyi daha az nemli yapar. Atlantik Ekvator kıyı ormanları ekolojik bölgesinin bir parçasıdır.

Kamerun'daki düzensiz bir dağlar, tepeler ve platolar zinciri, kıyıdaki Kamerun Dağı'ndan kuzeyde Kamerun'un kuzey sınırındaki Çad Gölü'ne kadar uzanır. Bu bölgede yağış miktarı yüksek olsa da ılıman iklim mevcuttur. Özellikle volkanik Kamerun Dağı çevresindeki topraklar, Kamerun'un en verimli toprakları arasındadır. Bölgede krater gölleri oluşmuştur.

Güney platosu kuzeye doğru, çimenli ve engebeli olan Adamawa Platosu'na doğru ilerler. Bu bölge batıdaki dağlık bölgeden gelerek, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasında bir bariyer oluşturur. Ortalama yükseklik 1.100 metre ve ortalama sıcaklık 22-25 °C arasındadır; nisan ile ekim ayları arasındaki yüksek yağış, temmuz ve ağustos aylarında zirve yapar.

Kuzey ova bölgesi Adamawa Platosu'ndan Çad Gölü'ne kadar uzanır ve ortalama yüksekliği 300 ila 350 metredir. Karakteristik bitki örtüsü savana çalıları ve çimenlerdir. Bölge, seyrek yağış ile yüksek sıcaklıklara sahip ve kuraktır.

Kamerun'a Gitmek İçin En Uygun Mevsim

Kamerun'a gitmek için en uygun mevsim, kasım ayından şubat ayına kadar süren soğuk ve kurak aylardır. Bu dönemde Sahra'dan gelen rüzgarlar toz bulutu getirse de sıcaklıkları düşürmekte ve nemi azaltmaktadır.

Kamerun Tarihindeki En Önemli Olay ve Gelişmeler

Kamerun tarihi

Kamerun, 1960 yılında tam bağımsızlığını elde etmeden önce 76 yılı aşkın bir süredir en az üç Avrupalı gücün sömürge kontrolü altında kalmıştır. Arkeolojik kanıtlara göre, günümüzde Kamerun'u da kapsayan Afrika bölgesi, MÖ 1500 civarında Bantu halklarının ilk anavatanıdır.

1472'de Portekizli kaşifler ve tüccarlar, İlk Avrupalılar olarak Gine Körfezi'ndeki Kamerun'un güneybatı kısmı olan Wouri Nehri kıyılarına yerleşmiştir. Sömürge öncesi Avrupa varlığı, ülkede sadece ticaret ve köleleştirilmiş kişilerin satın alınmasıyla sınırlıydı. 19. yüzyılın sonlarında köle ticareti bastırılmış ve Avrupalı Hıristiyan misyonerler, Kamerun'da varlıklarını sürdürmeye devam etmiştir.

1884'te Almanya, "Afrika Mücadelesi" sırasında Kamerun'u işgal etmiştir. Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Milletler Cemiyeti, bölgenin Fransız Kamerunları ve İngiliz Kamerunları olarak bölünmesini zorunlu kılmıştır.

Siyasi partiler ilk olarak Kamerun'un sömürge döneminde ortaya çıkmış ve en büyük parti olan Kamerun Halkları Birliği (UPC), Fransız ve İngiliz Kamerunlarının tek bir bağımsız ülkede birleştirilmesini talep etmiştir. Fransa'nın 1955'te UPC'yi yasaklaması ile yaşanan isyan, Kamerun'un 1 Ocak 1960'ta Kamerun Cumhuriyeti olarak tam bağımsızlığını kazanmasına yol açmıştır.

Mayıs 1960'ta yapılan seçimlerde, Ahmadou Ahidjo, Kamerun Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Ahidjo 1982'de istifa ettiğinde, başkanlığı Paul Biya devralmıştır. Ekim 1992'de Biya yeniden seçilmiştir. 1995'te ise Kamerun, Milletler Topluluğu'na katılmıştır.

2015 yılında Kamerun, bombalama ve adam kaçırma eylemleri gerçekleştiren Boko Haram cihatçı grubuyla savaşmak için yakın ülkelerle birleşmiş; bir miktar başarı elde etse de ordusunun gruba karşı verdiği mücadelede yaygın insan hakları ihlalleri yaptığı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştır.

Kamerun Cumhuriyeti Ne Zaman Kurulmuştur?

Kamerun; 13 Mart 1959'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Fransa ile BM Vesayet Anlaşmasının Fransız Kamerun'un 1 Ocak 1960'ta bağımsızlığını kazanmasıyla sona ereceğine ilişkin verdiği karar ile kurulmuştur.

Kamerun'un Yönetim Biçimi

Kamerun yönetimi

Kamerun hükümet sistemi çok partili bir başkanlık rejimi cumhuriyetidir; devlet başkanı cumhurbaşkanı ve hükümetin başı başbakandır. 6 Kasım 1982'den beri başkan, Paul Biya'dır; başbakan ise 4 Ocak 2019'tan beri Joseph Dion Ngute'dir. Başkan devletin başıdır ve yürütme yetkisine sahiptir; aynı zamanda silahlı kuvvetlerin de başıdır. Başkan, yedi yıllık bir dönem için halk oylamasıyla seçilir ve başbakan ile kabineyi atar. Başkan, Ulusal Meclis'i feshetme ve olağanüstü hal ilan etme yetkisine sahiptir.

Kamerun çok partili bir sistemdir, ancak parlamento koltuklarının üçte ikisinden fazlası Kamerun Halkın Demokratik Hareketi (CPDM) partisine devredilmiştir.

Yasama organı iki meclislidir ve parlamento, Ulusal Meclis ile Senato'dan oluşur. Parlamentonun 180 üyesi, çok sandalyeli seçim bölgelerinde basit çoğunluk oyu ile 5 yıllık dönemler için doğrudan seçilir. Senato'nun 100 üyesinden 70'i bölge konseyleri tarafından dolaylı olarak seçilir ve 30'u başkan tarafından atanır; ve 5 yıllık dönemler için görev yaparlar. Ulusal Meclis'in ana sorumluluğu kanun çıkarmaktır, ancak nadiren herhangi bir kanunu değiştirmiş veya kanunların çıkarılmasını engellemiştir. Kamerun halkının siyasi hakları ise çok sınırlıdır.

Kamerun'un Ulusal Sembolleri

Kamerun'un ulusal sembolleri; milli marşı, milli bayrağı, arması, mührü, sloganı ve milli günüdür.

Kamerun Bayrağı

Kamerun bayrağı

Kamerun'un ulusal bayrağı, Kamerun'un üniter bir devlet haline gelmesinden sonra 20 Mayıs 1975'te bugünkü haliyle kabul edilmiştir. Bayrağın merkezinde beş köşeli bir sarı yıldız bulunur ve sırasıyla dikey yeşil, kırmızı ve sarı renkli şeritler bulunur. Yıldız her zaman orta şeritte yer alsa da boyutu değişebilmektedir.

Bayrağın renk düzeninde geleneksel Pan-Afrika renkleri kullanılmıştır. Merkez şeriteki kırmızı rengin birliği temsil eder ve yıldız ise "birliğin yıldızı" olarak anılır. Sarı renk güneşi ve ülkenin kuzeyindeki savanları, yeşil renk ise Kamerun'un güneyindeki ormanları temsil eder.

Kamerun Milli Marşı

Kamerun milli marşı, "Chant de Ralliement" diğer adıyla "Ô Kamerun berceau de nos ancêtres"tir.

Kamerun Cumhuriyeti'nin milli marşı, Kamerunluların bağımsız bir Cumhuriyetin vatandaşları olarak hayallerini ve özlemlerini sembolize eder; ulusun atalarının fedakarlıklarından da bahseder. Milli marş aynı zamanda gelecek çağlar için ülkenin barışını ve birliğini yeniden tesis etmek için verilen bir sözdür.

Kamerun'un İdari Yapılanması ve En Büyük Şehirleri

Kamerun, Anayasa ile her biri seçilmiş bir Bölgesel Konseyin idaresi altında olan 10 yarı özerk bölgeye ayrılmıştır. Her bölge, cumhurbaşkanlığı tarafından atanan bir vali tarafından yönetilmektedir.
En kuzeydeki üç bölge Uzak Kuzey (Extrême Nord), Kuzey (Nord) ve Adamawa'dır. Bunların güneyinde Merkez (Centre) ve Doğu (Est) bulunur. Güney Eyaleti (Sud), Gine Körfezi'nde ve güney sınırında yer alır. Kamerun'un batı bölgesi ise dört küçük bölgeye ayrılmıştır; Littoral ve Güney-Batı (Sud-Ouest) bölgeleri kıyıda iken, Kuzey-Batı (Nord-Ouest) ve Batı (Ouest) bölgeleri ise batıdadır.

Kamerun Cumhuriyeti'nin bölgelerini gösteren harita aşağıda verilmiştir.

Kamerun bölgeleri

Kamerun'da idari bölgeler, 58 bölüme (départements) bölünmüştür. Bunlara başkanlık tarafından atanan tümen görevlileri (préfets) başkanlık eder. Bölümler ayrıca, alt tümen görevlilerinin (sous-prefets) başkanlık ettiği alt bölümlere bölünmüştür. İlçe başkanları (chefs de district) tarafından yönetilen ilçeler, en küçük idari birimlerdir.

Kamerun'un en büyük şehirleri aşağıda listelenmiştir.

 • Douala
 • Yaunde
 • Bafoussam
 • Garoua
 • Bamenda
 • Maroua
 • Ngaoundéré
 • Buea
 • Nkongsamba
 • Kumba

Kamerun Başkenti Douala

Douala

Douala, Kamerun'daki en büyük şehri ve ekonomik başkenttir; aynı zamanda Littoral Bölgesi'nin başkentidir. Orta Afrika'nın en büyük limanına ve en önemli uluslararası havalimanı olan Douala Uluslararası Havalimanı'na (DLA) ev sahipliği yapan şehir, Kamerun'un ve Gabon, Kongo, Çad, Ekvator Ginesi, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kamerun'u kapsayan tüm CEMAC bölgesinin ticari ve ekonomik başkentidir. Petrol, kakao, kahve, kereste, metaller ve meyveler gibi ülkenin başlıca ihracatının çoğunu gerçekleştirmektedir.

2015 yılı itibariyle, Douala ve çevresinin tahmini nüfusu 5.768.400'dür. Şehir, Wouri Nehri'nin ağzında yer alır ve tropikal bir iklime sahiptir.

Kamerun'un Nüfusu ve Demografik Yapısı

Kamerun'un 2021 nüfusu 27.198.628'dir. Ülkede ortalama yaşam süresi 62,3'tür; erkeklerde bu ortalama 60,6 yıl iken kadınlarda 64 yıldır.

Kamerun'da erkeklerden (%49,5) biraz daha fazla kadın (%50,5) vardır. Ulusal cinsiyet oranı nispeten eşit olmasına rağmen, dışarı göç edenler çoğunlukla erkek olduğundan bazı bölgelerde dengesiz oranlar görülmektedir. Kamerun nüfusunun %60'ından fazlası 25 yaşın altındadır. 65 yaş üstü kişiler toplam nüfusun yalnızca %3,11'ini oluşturmaktadır.

Kamerun'un nüfusu, kentsel ve kırsal kesimde yaşayanlar arasında neredeyse eşit bir şekilde bölünmüştür. Douala, Yaoundé ve Garoua en büyük şehirlerdir. Kamerun'daki farklı etnik ve dilsel grupların sayısının 230 ile 282 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2013 yılında doğurganlık hızı 4,8 ve nüfus artış hızı ise %2,56 olmuştur.

Kamerun'da Yaşayan Etnik Gruplar

Kamerun'da Adamawa Platosu, halkı kuzey ve güney olarak ayırmaktadır. Kuzey halkları, orta kısımdaki dağlık bölgelerde ve kuzeydeki ovalarda yaşayan Sudanlı gruplar ve kuzey bölgesine yayılmış olan Fulanilerdir; Çad Gölü yakınlarında ise az sayıda Shuwa Arap kesim yaşamaktadır. Güney hakları ise Bantu ve Yarı-Bantu dillerini konuşanlardır. Bantu dili konuşan gruplar kıyı ve ekvator bölgelerinde, Semi-Bantu dillerini konuşanlar ise batıdaki otlaklarda yaşamaktadır. Kamerun'da yaklaşık 5.000 Gyele ve Baka Pigme halkı güneydoğu ve kıyı yağmur ormanları bölgelerinde veya yol kenarlarındaki küçük yerleşim alanlarında bulunur. Nijeryalılar, Kamerun'da yaşayan en büyük yabancı uyruklu grubu oluşturmaktadır.

Kamerun'un Resmi Dili ve Kamerun'da Konuşulan Diller

Kamerun'un resmi dilleri Fransızca ve İngilizcedir. Bu diller Kamerun'un 1916'dan 1961'e kadar hem Fransa hem de Birleşik Krallık sömürgesi olduğu geçmişinin bir mirasıdır. Kamerun'un on bölgesinden sekizi ve ülke nüfusunun %83'ü esas olarak frankofondur ve Fransızca konuşmaktadır; iki bölge ise %17 oranla anglofondur ve İngilizce konuşmaktadır. Ülkenin İngilizce konuşan nüfusu, 1976'da %21, 1987'de %20 ve 2005'te %17 olmak üzere gittikçe düşmektedir ve 2015'te bu oranın %16 olduğu tahmin edilmektedir.

Kamerun'da en az 250 dile konuşulmaktadır ancak bazı kaynaklar dil sayısının 600'ü bulduğunu iddia etmektedir. Konuşulan diller arasında 55 Afro-Asya dili, 2 Nil-Sahra dili, 4 Ubang dili ve 169 Nijer-Kongo dili bulunmaktadır. Nijer-Kongo dilleri, 1 Senegambian dili (Fulfulde), 28 Adamawa dili, 142 Benue-Kongo dilinden (130'u Bantu dili) oluşur.

Kamerun'da İnanılan Dinler

Kamerun, din özgürlüğüne ve çeşitliliğine sahip bir ülkedir. Baskın inanç, nüfusun yaklaşık üçte ikisi tarafından kabul edilen Hristiyanlık iken, İslam ise nüfusun yaklaşık dörtte birinin bağlı olduğu önemli bir azınlık inancıdır. Ülkede geleneksel inançlar birçok kişi tarafından uygulanmaktadır.

Müslümanlar en çok kuzeyde yoğunlaşırken, Hıristiyanlar esas olarak güney ve batı bölgelerinde yoğunlaşmıştır, ancak ülke genelinde her iki inancın uygulayıcılarına rastlanır. Kamerun'daki Müslümanlar Sufiler, Selefiler, Şiiler ve mezhepsel olmayan Müslümanlar olarak ayrılmıştır.

2020 yılı verilerine göre Kamerun halkının %26,6'sı Katolik, %22,5'i Protestan, %20,2'si Müslüman, %0,8'i inançsız, %19'u geleneksel din mensubu ve %10,8'i diğer Hristiyanlık türleri de dahil diğer dinlerin mensubudur.

Kamerun Ekonomisi

Kamerun'un kişi başına düşen GSYİH'sı 2017'de 3.700 ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin başlıca ihracat pazarları arasında Hollanda, Fransa, Çin, Belçika, İtalya, Cezayir ve Malezya yer almaktadır.

Kamerun, Orta Afrika Devletleri Bankası'nın, Orta Afrika Gümrük ve Ekonomik Birliği'nin (UDEAC) ve Afrika'da Ticaret Hukukunun Uyumlaştırılması Örgütü'nün (OHADA) bir parçasıdır.

2019'da Kamerun'da işsizlik oranının %3,38 olduğu tahmin edilirken, 2014'te nüfusun %23,8'inin günde 1,90 ABD doları olan uluslararası yoksulluk eşiğinin altında yaşadığı bilinir. 1980'lerin sonlarından beri Kamerun, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu programlarını yoksulluğu azaltmak, endüstrileri özelleştirmek ve ekonomik büyümeyi artırmak için izlemektedir. Ayrıca hükümet, ülkede turizmi teşvik etmek için önlemler almıştır.

Kamerun nüfusunun tahminen %70'i çiftliklerde ve tarım alanında çalışmaktadır ve 2017'de bu kısım GSYİH'nın tahmini %16,7'sini oluşturmaktadır.

Kamerun Para Birimi

Kamerun para birimi

Kamerun'un para birimi CFA frangıdır. CFA frangı, 8 Batı Afrika ülkesi ve 6 Orta Afrika ülkesinde kullanılan para biriminin adıdır. CFA frangı euroya karşı sabit bir kura sahiptir; 1 euro tam olarak 655.957 CFA frangıdır.

CFA frangını kullanan ülkelerin haritası aşağıda verilmiştir.

CFA Frangı kullanan ülkeler

Kamerun'un Zaman Dilimi ve Türkiye İle Saat Farkı

Kamerun, Batı Afrika Standart Saati GMT +1 zaman dilimini kullanmaktadır. Türkiye ile Kamerun arasındaki saat farkı 2 saattir; Türkiye Kamerun'dan 2 saat ileridedir.

Kamerun Telefon Kodu Nedir?

Kamerun'un telefon kodu +237'dir. Türkiye'den Kamerun'a yapılacak aramalar için aranacak numaranın başına mutlaka +237 eklenmesi gereklidir.

Kamerun Kültürü ve Yaşam Tarzı

Kamerun kültürü

Kamerun, yaklaşık 250 yerli halkın karışımından ve çok sayıda farklı dil ve gelenekten oluşan zengin ve çeşitli bir kültüre sahiptir.

Coğrafi anlamda "Küçük Afrika" olarak adlandırılan Kamerun'da, kıyı şeridi, dağlar, çayırlar, ormanlar, yağmur ormanları ve çöllerden oluşan çeşitlilik Afrika'nın tüm coğrafi bölgelerini bir arada barındırmaktadır. Bu durum Kamerun'da yaşam içerisinde kültürel çeşitliliğe de yol açmaktadır ve geleneksel yemekler ile yaşam biçimleri de bölgelere göre değişmektedir.

Kamerun'da müzik ve dans, törenlerin, festivallerin, sosyal toplantıların ve hikaye anlatımının bir parçasıdır. Oldukça ciddi koreografisi olan geleneksel danslar; kadın ve erkekleri ayırmakta, hatta bir cinsiyetin katılımını tamamen yasaklamaktadır. Dans eğlence anlamında kullanıldığı kadar, dini bağlılığı da göstermektedir. Kamerun kültürü için önemli bir unsur olan müzik ise genellikle sözlüdür ve bir koro ya da solisti içermektedir.

Kamerun'da Görülmesi Gereken Yerler

Kamerun Faro Ulusal Parkı

Kamerun'da görülmesi gereken yerler aşağıda verilmiştir.

 • Kamerun Dağı
 • Faro Ulusal Parkı 
 • Korup Ulusal Parkı
 • Waza Ulusal Parkı
 • Douala Denizcilik Müzesi
 • Limbe Botanik Bahçesi
 • Ekom-Nkam Şelaleleri
 • Blackitude Müzesi
 • Mvog-Betsi Hayvanat Bahçesi
 • Kamerun Sanat Müzesi

Kamerun'da geçici bir süre için bir tura veya geziye katılma gibi amaçlarla seyahat etmek istiyorsanız Kamerun turist vizesi almanız gerekmektedir.

Kamerun'a Nasıl Gidilir?

Kamerun'a Avrupa'dan; Paris üzerinden Air France ile, Brüksel üzerinden Brüksel Havayolları ile ve İstanbul üzerinden Türk Hava Yolları ile gidilebilmektedir. Kigali (RwandAir), Nairobi (Kenya Airways), Casablanca (Royal Air Maroc) ve Addis Ababa (Ethiopian Airlines) gibi farklı Afrika şehirlerinden de Kamerun'a geçiş yapılabilmektedir.

Türkiye'den Kamerun'a seyahat etmek için Kamerun göçmenlik yasaları ve uluslararası yolculuk kuralları kapsamında çeşitli belgelere gerek duyulmaktadır. Geçerli bir pasaport ve yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş vize haricinde sarıhumma aşı sertifikası gibi bir takım diğer evraklar da Kamerun'a gitmek için gerekenler arasındadır.

Kamerun'da Bulunan Havalimanları

Kamerun'da, sadece 10'unda asfalt pist bulunan toplam 34 havaalanı vardır. Ana uluslararası havaalanı, Douala Uluslararası Havaalanı'dır ve Yaoundé Nsimalen Uluslararası Havaalanı da diğer önemli uluslararası havalimanıdır. Mayıs 2014 itibarıyla Kamerun, Batı ve Güneybatı Afrika'daki hemen hemen tüm büyük uluslararası havaalanlarıyla, Avrupa ve Doğu Afrika ile düzenli uluslararası hava bağlantıları kurmuştur.

Kamerun'da bulunan diğer büyük havalimanları; Maroua Salak Havaalanı, Ngaoundéré Havaalanı, Garoua Uluslararası Havaalanı ve Yaoundé Nsimalen Uluslararası Havaalanı olarak sayılabilir.

Kamerun üzerinden aynı veya bir sonraki bağlantılı uçuşa devam eden, geçerli bir pasaporta ve devam yolculuğu için bilete sahip olan yolcular için Kamerun transit vize alınması gerekli değildir. Transit yolcuların, havalimanının transit alanında kalması gerekir. Göçmen olarak ülkeye gidenlerin ise vize alması gereklidir.

Kamerun'da Türk Dış Temsilciliği Bulunur Mu?

Evet, Kamerun Yaounde'de Türk dış temsilciliği bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Yaounde Büyükelçiliği; Boulevard de l'URSS 1782 B.P. 35155 Bastos - Yaounde adresinde bulunur. Elçiliğin mail adresi ambassade.yaounde@mfa.gov.tr ve telefon numarası 00237 222 20 67 77'dir. Acil durumlarda +237 650 43 61 39 Türkiye Yaounde Büyükelçiliğine ulaşılabilir.

 

Utku Urfa Yazan: Utku Urfa

Utku Urfa graduated from Trakya University in 2020 with a bachelor's degree in Translation and Interpreting. After taking the role of both the copywriter and content editor at vizem.net in July 2021, Utku is currently working as EU Area Senior Consultant since July 2022.

Paylaş: